Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Alkutuotanto
Viimeisin 24 tuntia

Isot voimat irti tuu­les­ta – Tämä on tietona tu­le­vas­ta Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta Rant­si­las­sa

22.09.2021 18:36
Tilaajille
Kuukausi

Susien suuhun jou­tu­nut jo 31 nautaa Rant­si­las­sa tällä lai­dun­kau­del­la – kar­ko­tus­lu­val­le haetaan jatkoa, vaikka tehosta ei toi­vei­ta ole: "Ne eivät välitä ih­mi­sis­tä mitään"

15.09.2021 17:05
Tilaajille

Kaunis sää toi en­si­ker­ta­lai­sia Ruukin luomu- ja lä­hi­tuo­te­mark­ki­noil­le – Myyn­ti­pöy­dät not­kui­vat lä­hi­tuot­tei­ta

11.09.2021 19:01
Tilaajille

Ko­ne­päi­vil­lä pa­ran­ne­taan maail­maa ja tes­ta­taan uutta ka­lus­toa – ny­ky­trak­to­ri on op­pi­vai­nen

08.09.2021 21:03
Tilaajille

Syksy tuo kaikki kotiin – Kurikan lam­mas­ti­lal­la kat­so­taan jo kohti kevättä

03.09.2021 12:00
Tilaajille
Vanhemmat

Kui­tu­ham­pul­le on mark­ki­nat avau­tu­mas­sa – hii­len­si­to­ja­na hamppu on yk­kös­luok­kaa

13.08.2021 06:00
Tilaajille

Uu­dis­ta­van vil­je­lyn me­ne­tel­mä sitoo hiiltä – Ruukin tut­ki­mus­ase­mal­la sel­vi­te­tään sopivaa vil­je­ly­kier­toa ja ko­ne­kan­taa

07.08.2021 06:00
Tilaajille

Vilja- ja re­hu­sa­dot jää­mäs­sä huo­non­lai­sik­si – sään ää­ri­päät hai­tan­neet kasvua

05.08.2021 16:00
Tilaajille

Viljaa tulossa kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män – helle ja kuivuus hai­tan­neet kasvua

21.07.2021 10:00
Tilaajille

Man­sik­ka kypsyy kynsiin – sa­to­kau­si jää puolet ta­van­omais­ta ly­hyem­mäk­si

16.07.2021 10:57
Tilaajille
Lukijalta Kolumni

No hai­see­han se!

15.07.2021 05:48
Tilaajille

Sään ää­ri-il­miöt koet­te­le­vat metsien sie­to­ky­kyä – metsien mo­ni­muo­toi­suu­del­le myrs­ky­tu­hot ovat hyväksi

11.07.2021 06:00
Tilaajille

Vasikka jäi to­den­nä­köi­ses­ti su­si­lau­man saa­liik­si – pe­to­yh­teys­hen­ki­lö on var­mis­ta­nut ta­pah­tu­neen

16.06.2021 09:55
Tilaajille

Eläin­palk­kioi­den tu­ki­jär­jes­tel­mä muuttuu – mer­kit­tä­vin uu­dis­tus tulossa eläin­palk­kioi­den osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­siin

14.06.2021 06:15
Tilaajille

Vil­je­li­jä­tu­kien val­von­nat aloi­te­taan ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä – tar­kas­tus­käyn­ti kol­mel­le pro­sen­til­le maa­ti­lois­ta

13.06.2021 08:05
Tilaajille