Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Alkutuotanto
Kuukausi
Syksyiset mietteet
Lukijalta Kolumni

Syk­syi­set miet­teet

20.09.2023 07:00
Tilaajille
Pohjoisen ruoka on saanut oman tuotemerkin –  Arctic Food Lab -leima on myös kahdeksan siikajokisen tuottajan pakkauksissa

Poh­joi­sen ruoka on saanut oman tuo­te­mer­kin – Arctic Food Lab -leima on myös kah­dek­san sii­ka­jo­ki­sen tuot­ta­jan pak­kauk­sis­sa

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinoilla tänä syksynä juhlakisa – polkutraktorilla vedetään kilpaa jo 20. kertaa

Ruukin luomu- ja lä­hi­tuo­te­mark­ki­noil­la tänä syksynä juh­la­ki­sa – pol­ku­trak­to­ril­la ve­de­tään kilpaa jo 20. kertaa

05.09.2023 09:00
"Susien suojelussa leikitään tulella" – Siikajoen petotulilla vaadittiin oikeutta puolustaa kotieläimiä

"Susien suo­je­lus­sa lei­ki­tään tu­lel­la" – Sii­ka­joen pe­to­tu­lil­la vaa­dit­tiin oi­keut­ta puo­lus­taa ko­ti­eläi­miä

05.09.2023 08:09 2
Tilaajille
Peltotukien hakemusta ehtii vielä korjata ja täydentää – osalla maatiloista tukia vielä hakematta

Pel­to­tu­kien ha­ke­mus­ta ehtii vielä korjata ja täy­den­tää – osalla maa­ti­lois­ta tukia vielä ha­ke­mat­ta

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
ProAgria: Puinnit alkuvaiheessa – jälkiversonta kiusaa sadonkorjuuta

ProAg­ria: Puinnit al­ku­vai­hees­sa – jäl­ki­ver­son­ta kiusaa sa­don­kor­juu­ta

23.08.2023 12:00
Tilaajille
4H-yhdistykset eivät osta tänä syksynä puolukkaa – Suomen 4H-liitto teki linjauksen maata kattavasti

4H-yh­dis­tyk­set eivät osta tänä syksynä puo­luk­kaa – ­Suo­men 4H-liit­to teki lin­jauk­sen maata kat­ta­vas­ti

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Kuivaheinän jalostuslaitos Rantsilaan? Viljelijöiden kiinnostusta kartoitetaan

Kui­va­hei­nän ja­los­tus­lai­tos Rant­si­laan? Vil­je­li­jöi­den kiin­nos­tus­ta kar­toi­te­taan

16.08.2023 06:59
Tilaajille
Lammas työkseen syömässä – Gumeruksen oppilaat näkivät, kuinka tärkeitä lampaat ovat avoimille rantaniityille

Lammas työk­seen syö­mäs­sä – Gu­me­ruk­sen op­pi­laat nä­ki­vät, kuinka tär­kei­tä lampaat ovat avoi­mil­le ran­ta­nii­tyil­le

15.08.2023 15:00
Tilaajille
Harkintaa venetsialaisten aikaan ilotulittamiseen – viime vuonna Siikajoella tuli vahinkoa lammaslaitumella

Har­kin­taa ve­net­sia­lais­ten aikaan ilo­tu­lit­ta­mi­seen – viime vuonna Sii­ka­joel­la tuli va­hin­koa lam­mas­lai­tu­mel­la

11.08.2023 06:00
Kotikeittiössä testatuista resepteistä keittokirja

Ko­ti­keit­tiös­sä tes­ta­tuis­ta re­sep­teis­tä keit­to­kir­ja

05.08.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

01.08.2023 15:00
Tilaajille
Maitokosken tilalta löytyy erityisten nautojen kerho – Epulla on tänään 14-vuotissynttärit

Mai­to­kos­ken tilalta löytyy eri­tyis­ten nau­to­jen kerho – Epulla on tänään 14-vuo­tis­synt­tä­rit

20.07.2023 18:00
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:12
Tilaajille
Kuivuus kiusasi viljasadon kehitystä – sään ääri-ilmiöt ovat tulleet jäädäkseen

Kuivuus kiusasi vil­ja­sa­don ke­hi­tys­tä – sään ää­ri-il­miöt ovat tulleet jää­däk­seen

06.07.2023 06:00
Tilaajille
Onko tässä mitään järkeä?
Pääkirjoitus

Onko tässä mitään järkeä?

21.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Metsäkatoasetuksen vuoksi navettahankkeet jäissä toistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaalla pankit ovat hylänneet lainahakemuksia

Met­sä­ka­to­ase­tuk­sen vuoksi na­vet­ta­hank­keet jäissä tois­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maal­la pankit ovat hy­län­neet lai­na­ha­ke­muk­sia

20.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Susipari raateli kuusi lammasta Mankilassa – susituhojen epäillään taas yleistyvän kesän aikana

Su­si­pa­ri raateli kuusi lam­mas­ta Man­ki­las­sa – su­si­tu­ho­jen epäil­lään taas yleis­ty­vän kesän aikana

02.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

30.05.2023 09:00
Tilaajille
Viileänä alkanut kevät on viivästyttänyt kevättöitä vajaan viikon verran – mutta nyt pelloilla käy kova kylvön kuhina

Vii­leä­nä alkanut kevät on vii­väs­tyt­tä­nyt ke­vät­töi­tä vajaan viikon verran – mutta nyt pel­loil­la käy kova kylvön kuhina

29.05.2023 12:00
Tilaajille