Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Ruukin seurakuntatalolla pieni puu saa iloisia lehtiä – lehdissä kastettujen vauvojen nimiä

Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la pieni puu saa iloisia lehtiä – leh­dis­sä kas­tet­tu­jen vau­vo­jen nimiä

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Muistojuhla vuoden tärkein tilaisuus

Muis­to­juh­la vuoden tärkein ti­lai­suus

26.03.2023 09:00
Tilaajille
Marian päivänä
Lukijalta Kolumni

Marian päivänä

22.03.2023 05:00
Tilaajille
Talven valoa
Lukijalta Kolumni

Talven valoa

15.03.2023 07:00
Tilaajille
Elämän yksinkertaistamisesta kohti olennaista
Lukijalta Kolumni

Elämän yk­sin­ker­tais­ta­mi­ses­ta kohti olen­nais­ta

08.03.2023 10:56
Tilaajille
Kuurankukan kinkereilla punnittiin sekä tiedot että tunnot

Kuu­ran­ku­kan kin­ke­reil­la pun­nit­tiin sekä tiedot että tunnot

04.03.2023 18:00
Tilaajille
Rakkautta ilmassa
Lukijalta Kolumni

Rak­kaut­ta ilmassa

01.03.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kirkonkellot soivat tukea Ukrainalle ensi perjantaina

Kir­kon­kel­lot soivat tukea Uk­rai­nal­le ensi per­jan­tai­na

23.02.2023 14:00
Jukka Keskitalo piispantarkastuksen loppulausunnossaan: "Seurakunnan tulee käynnistää kiinteistöstrategian laatiminen, jonka yhteydessä suoritetaan perusteellinen tila- ja korjaustarveselvitys"

Jukka Kes­ki­ta­lo piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lau­sun­nos­saan: "Seu­ra­kun­nan tulee käyn­nis­tää kiin­teis­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­nen, jonka yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan pe­rus­teel­li­nen tila- ja kor­jaus­tar­ve­sel­vi­tys"

23.02.2023 06:00
Tilaajille
Laskiainen lasketaan, paaston aika alkaa.
Lukijalta Kolumni

Las­kiai­nen las­ke­taan, paaston aika alkaa.

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Sinä olet rakkauden lähettiläs
Lukijalta Kolumni

Sinä olet rak­kau­den lä­het­ti­läs

15.02.2023 07:00
Tilaajille
Israelin matkalla
Lukijalta Kolumni

Is­rae­lin mat­kal­la

08.02.2023 05:01
Tilaajille
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 09:00
Tilaajille
Mikä seurakunta kasvattaa eniten Yhteisvastuukeräyksen pottiaan? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Mikä seu­ra­kun­ta kas­vat­taa eniten Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

03.02.2023 12:00
Ystävänpäivä lähestyy!
Lukijalta Kolumni

Ys­tä­vän­päi­vä lä­hes­tyy!

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Sydämen taistelukentällä
Lukijalta Kolumni

Sydämen tais­te­lu­ken­täl­lä

25.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Raahen kirkkovaltuuston johtoon Valtanen – varapuheenjohtajaksi Haapakoski Siikajoelta

Raahen kirk­ko­val­tuus­ton johtoon Val­ta­nen – va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Haa­pa­kos­ki Sii­ka­joel­ta

19.01.2023 15:28
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta on velaton, muttei vailla huolta huomisesta

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta on ve­la­ton, muttei vailla huolta huo­mi­ses­ta

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Korkeampi voima ohjaa ja säätelee elämäämme
Lukijalta Kolumni

Kor­keam­pi voima ohjaa ja sää­te­lee elä­määm­me

18.01.2023 07:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan viisi kirkkoa saivat kappelineuvostonsa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan viisi kirkkoa saivat kap­pe­li­neu­vos­ton­sa

17.01.2023 09:00
Tilaajille