Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Kävelyllä
Lukijalta Kolumni

Kä­ve­lyl­lä

28.02.2024 06:30
Tilaajille
Yhteisvastuuterveisin
Lukijalta Kolumni

Yh­teis­vas­tuu­ter­vei­sin

21.02.2024 05:05
Tilaajille
Oulun hiippakunnan kirkolliskokousryhmässä paljon uusia nimiä – Raahen seurakunnasta valituksi tuli Hannu Kallunki

Oulun hiip­pa­kun­nan kir­kol­lis­ko­kous­ryh­mäs­sä paljon uusia nimiä – Raahen seu­ra­kun­nas­ta va­li­tuk­si tuli Hannu Kal­lun­ki

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Suurin ystävyys ja syvä katumus
Lukijalta Kolumni

Suurin ys­tä­vyys ja syvä katumus

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Timo Suutarin mieli alkoi tehdä Siikajoelle – äkkiä hän tajusi olevansa siikajokisten pappi

Timo Suu­ta­rin mieli alkoi tehdä Sii­ka­joel­le – äkkiä hän tajusi ole­van­sa sii­ka­jo­kis­ten pappi

10.02.2024 09:00
Tilaajille
Laskeudumme paastoon
Lukijalta Kolumni

Las­keu­dum­me paas­toon

06.02.2024 19:30
Tilaajille
Seurakunnissa valitaan edustajat kirkolliskokoukseen – vaalissa ehdokkaita myös Siikajokivarresta

Seu­ra­kun­nis­sa va­li­taan edus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen – vaa­lis­sa eh­dok­kai­ta myös Sii­ka­jo­ki­var­res­ta

06.02.2024 15:26
Tilaajille
Vanhemmat
Armon varassa
Lukijalta Kolumni

Armon varassa

30.01.2024 20:00
Tilaajille
Valoa lähelle
Lukijalta Kolumni

Valoa lähelle

24.01.2024 05:00
Tilaajille
Suntion puuttuminen huomattaisiin kirkossa pian – Siikalatvan seurakunta etsii suntion tehtävistä kiinnostuneita

Suntion puut­tu­mi­nen huo­mat­tai­siin kir­kos­sa pian – ­Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta etsii suntion teh­tä­vis­tä kiin­nos­tu­nei­ta

22.01.2024 18:00
Tilaajille
Virsi soikoon!
Lukijalta Kolumni

Virsi soi­koon!

17.01.2024 05:00
Tilaajille
Mira Pauna jatkaa vs. kappalaisena Raahen seurakunnassa

Mira Pauna jatkaa vs. kap­pa­lai­se­na Raahen seu­ra­kun­nas­sa

12.01.2024 15:00
Tilaajille
Raahen seurakunta panostaa ihmisten tukemiseen – myös vapaaehtoisten merkitys korostuu

Raahen seu­ra­kun­ta pa­nos­taa ih­mis­ten tu­ke­mi­seen – myös va­paa­eh­tois­ten mer­ki­tys ko­ros­tuu

12.01.2024 06:00
Tilaajille
Kasteen merkki ja merkitys
Lukijalta Kolumni

Kasteen merkki ja mer­ki­tys

09.01.2024 19:00
Tilaajille
Pyhännän seurakuntatalon vesivahingon laajuus kartoitettu – salia ja keittiötä voidaan käyttää normaalisti

Py­hän­nän seu­ra­kun­ta­ta­lon ve­si­va­hin­gon laajuus kar­toi­tet­tu – salia ja keit­tiö­tä voidaan käyttää nor­maa­lis­ti

08.01.2024 15:55
Tilaajille
Velaton seurakunta elää suu säkkiä myöten – seurakunnan jäsenmäärän lasku tuo haasteita

Velaton seu­ra­kun­ta elää suu säkkiä myöten – ­seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rän lasku tuo haas­tei­ta

05.01.2024 06:00
Tilaajille
Antti Jeskanen jatkaa vakituisessa virassa – tehtävään siunaaminen loppiaisena

Antti Jes­ka­nen jatkaa va­ki­tui­ses­sa virassa – teh­tä­vään siu­naa­mi­nen lop­piai­se­na

09.01.2024 09:00 1
Tilaajille
Lupauksitta uuteen vuoteen
Lukijalta Kolumni

Lu­pauk­sit­ta uuteen vuoteen

02.01.2024 19:00
Tilaajille
Kirkon jäsenyys on 64 prosentilla suomalaisista, uskonnonvapauslaki täyttää sata vuotta

Kirkon jä­se­nyys on 64 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta, us­kon­non­va­paus­la­ki täyttää sata vuotta

01.01.2024 09:18
Tilaajille
Auran ääni on soinut Kempeleen kirkkokuorossa jo yli 50 vuotta – laulamisinto syttyi jo lapsena Piippolassa

Auran ääni on soinut Kem­pe­leen kirk­ko­kuo­ros­sa jo yli 50 vuotta – lau­la­mis­in­to syttyi jo lapsena Piip­po­las­sa

28.12.2023 18:00
Tilaajille