Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Lähes 200 nuorta laulajaa esiintyi seurakuntien lasten ja nuorten kuorojen Suurkonsertissa Lumijoella – mukana kuorot myös Pyhännältä, Siikalatvalta ja Siikajoelta

Lähes 200 nuorta lau­la­jaa esiin­tyi seu­ra­kun­tien lasten ja nuorten kuo­ro­jen Suur­kon­ser­tis­sa Lu­mi­joel­la – ­mu­ka­na kuorot myös Py­hän­näl­tä, Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta

20.09.2023 12:00
Tilaajille
Digitalisoituva kirkko
Lukijalta Kolumni

Di­gi­ta­li­soi­tu­va kirkko

19.09.2023 21:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kuorojen suurkonsertti Lumijoella

Lasten- ja nuorten kuo­ro­jen suur­kon­sert­ti Lu­mi­joel­la

14.09.2023 09:00
Tilaajille
Arjen ensiapua on monenlaista
Lukijalta Kolumni

Arjen en­si­apua on mo­nen­lais­ta

13.09.2023 06:57
Tilaajille
Seurakunnan viesti ei tavoita kaikkia  Siikajoella – viestinnän parantaminen on ensisijainen tehtävä

Seu­ra­kun­nan viesti ei tavoita kaikkia Sii­ka­joel­la – vies­tin­nän pa­ran­ta­mi­nen on en­si­si­jai­nen tehtävä

12.09.2023 18:00
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – Anna kertoo työstään 17. syyskuuta Pulkkilassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – Anna kertoo työs­tään 17. syys­kuu­ta Pulk­ki­las­sa

10.09.2023 18:00
Tilaajille
Olemme osa suurempaa
Lukijalta Kolumni

Olemme osa suu­rem­paa

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ainutlaatuinen syksy
Lukijalta Kolumni

Ai­nut­laa­tui­nen syksy

23.08.2023 08:00
Tilaajille
Lastenohjaaja Marja Haverinen näkee työnsä kautta yhteiskunnan muutoksen

Las­ten­oh­jaa­ja Marja Ha­ve­ri­nen näkee työnsä kautta yh­teis­kun­nan muu­tok­sen

22.08.2023 09:00
Tilaajille
Haapavedellä vietetään Herättäjänpäivää

Haa­pa­ve­del­lä vie­te­tään He­rät­tä­jän­päi­vää

18.08.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta suuntaa tulevaisuuteen avoimin ovin

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta suuntaa tu­le­vai­suu­teen avoimin ovin

16.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Herra, elämääni valvo
Kolumni

Herra, elä­mää­ni valvo

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Seurakunta tulee kylille kuuntelemaan toiveita – kyläkierros starttaa ensi viikolla Siikajoenkylältä

Seu­ra­kun­ta tulee kylille kuun­te­le­maan toi­vei­ta – ky­lä­kier­ros start­taa ensi vii­kol­la Sii­ka­joen­ky­läl­tä

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Alkaisitko arkunkantajaksi?
Kolumni

Al­kai­sit­ko ar­kun­kan­ta­jak­si?

09.08.2023 07:00
Tilaajille
Hiljentymistä Hangasnevan rauhassa – luonnonhelmassa syntyy aitoja kohtaamisia

Hil­jen­ty­mis­tä Han­gas­ne­van rau­has­sa – luon­non­hel­mas­sa syntyy aitoja koh­taa­mi­sia

03.08.2023 18:00
Tilaajille
Totuutemme
Mielipidekirjoitus

To­tuu­tem­me

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Ranuan opistoseurat keräsivät 17 000 kävijää ajoittaisesta sadesäästä huolimatta – nuorten iltakylä, laulutuokiot ja pyhäkoulu olivat erityisen suosittuja

Ranuan opis­to­seu­rat ke­rä­si­vät 17 000 kävijää ajoit­tai­ses­ta sa­de­sääs­tä huo­li­mat­ta – ­nuor­ten il­ta­ky­lä, lau­lu­tuo­kiot ja py­hä­kou­lu olivat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja

31.07.2023 09:00
Tilaajille
Pappilan viikari palaa Rantsilaan – julkistamistilaisuus keskiviikkona 2. elokuuta

Pap­pi­lan viikari palaa Rant­si­laan – ­jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na 2. elo­kuu­ta

30.07.2023 09:00
Tilaajille
Aineellinen ja aineeton pääoma
Kolumni

Ai­neel­li­nen ja ai­nee­ton pääoma

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Mistä tunnet sä ystävän?
Lukijalta Kolumni

Mistä tunnet sä ys­tä­vän?

12.07.2023 05:00
Tilaajille