Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Valoon laskutusongelmista harmia ja huolta – yhtiö lupaa hyvittää väärin perustein maksetut laskut

Valoon las­ku­tus­on­gel­mis­ta harmia ja huolta – yhtiö lupaa hy­vit­tää väärin pe­rus­tein mak­se­tut laskut

09:00
Tilaajille
Kuukausi
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

29.02.2024 09:00
Väkiluku laskee melkein koko jokivarressa – Pyhäntä on iloinen poikkeus

Vä­ki­lu­ku laskee melkein koko jo­ki­var­res­sa – Pyhäntä on iloinen poik­keus

24.02.2024 12:00
Tilaajille
Tapahtuuko teidän kulmilla paljon? Maakunnan vireintä kylää etsitään taas

Ta­pah­tuu­ko teidän kul­mil­la paljon? Maa­kun­nan vi­rein­tä kylää et­si­tään taas

10.02.2024 15:00
Tilaajille
Muistatko, kun oululaishotelli houkutteli asiakkaita vesisängyillä? Oululaisen Kallen kalusteen toimitusjohtaja muistaa myyneensä vain yhden koko urallaan

Muis­tat­ko, kun ou­lu­lais­ho­tel­li hou­kut­te­li asiak­kai­ta ve­si­sän­gyil­lä? Ou­lu­lai­sen Kallen ka­lus­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja muistaa myy­neen­sä vain yhden koko ural­laan

09.02.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vanhukselle kaupiteltiin toistuvasti turhia remontteja kielloista piittaamatta – poika pitää myyjän toimintaa moraalittomana

Van­huk­sel­le kau­pi­tel­tiin tois­tu­vas­ti turhia re­mont­te­ja kiel­lois­ta piit­taa­mat­ta – poika pitää myyjän toi­min­taa mo­raa­lit­to­ma­na

21.01.2024 15:00
Tilaajille
Energiateollisuus ry: Vuoden ensimmäinen sähköviikko oli hyvin poikkeuksellinen, kulutusennätykset uusiksi

Ener­gia­teol­li­suus ry: Vuoden en­sim­mäi­nen säh­kö­viik­ko oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen, ku­lu­tus­en­nä­tyk­set uusiksi

09.01.2024 09:00
Paukkupakkasella suojaa vesijohdot ja jätevesikaivo pumppuineen – alapohjan räppänät kiinni ja kaivon päälle lunta

Pauk­ku­pak­ka­sel­la suojaa ve­si­joh­dot ja jä­te­ve­si­kai­vo pump­pui­neen – ala­poh­jan räp­pä­nät kiinni ja kaivon päälle lunta

04.01.2024 12:00
Tilaajille
Pakkasella liika lämmitys on turhaa – Moni sortuu yleiseen virheeseen: "Lämmitetään pitkin päivää kuin höyryveturia"

Pak­ka­sel­la liika läm­mi­tys on turhaa – Moni sortuu ylei­seen vir­hee­seen: "Läm­mi­te­tään pitkin päivää kuin höy­ry­ve­tu­ria"

04.01.2024 09:00
Tilaajille
Yrityksille ja omistajille tiedossa ennakoitavuutta verovuodelle 2024 – merkittäviä kevennyksiä tai kiristyksiä ei ole tulossa

Yri­tyk­sil­le ja omis­ta­jil­le tie­dos­sa en­na­koi­ta­vuut­ta ve­ro­vuo­del­le 2024 – mer­kit­tä­viä ke­ven­nyk­siä tai ki­ris­tyk­siä ei ole tulossa

31.12.2023 09:00
Tilaajille
Ilotulitteiden pauke on monelle koiralle painajaismainen kokemus: luo paukkuaralle koiralle rauhallinen tila, vältä ulkoilua tai siirry vaikka lentokentän lähellä olevaan hotelliin

Ilo­tu­lit­tei­den pauke on monelle koi­ral­le pai­na­jais­mai­nen ko­ke­mus: luo pauk­kua­ral­le koi­ral­le rau­hal­li­nen tila, vältä ul­koi­lua tai siirry vaikka len­to­ken­tän lähellä olevaan ho­tel­liin

29.12.2023 09:00
Tilaajille
Alle 30 neliön pihasaunoille kaavaillaan myös verovapautta – luvituksen helpottaminen on jo innostanut rakentajia

Alle 30 neliön pi­ha­sau­noil­le kaa­vail­laan myös ve­ro­va­paut­ta – ­lu­vi­tuk­sen hel­pot­ta­mi­nen on jo in­nos­ta­nut ra­ken­ta­jia

24.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Ulkolyhdyistä ja roihuista syttyneet tulipalot korostuvat joulun aikaan – paristokäyttöinen valo on paloturvallinen valinta terassille

Ul­ko­lyh­dyis­tä ja roi­huis­ta syt­ty­neet tu­li­pa­lot ko­ros­tu­vat joulun aikaan – pa­ris­to­käyt­töi­nen valo on pa­lo­tur­val­li­nen valinta te­ras­sil­le

24.12.2023 12:00
Tilaajille
Kauppapuutarhaliitto: Suomalaiset ostavat joulukukkia miljoonittain – punainen joulutähti suosikki

Kaup­pa­puu­tar­ha­liit­to: Suo­ma­lai­set ostavat jou­lu­kuk­kia mil­joo­nit­tain – pu­nai­nen jou­lu­täh­ti suo­sik­ki

23.12.2023 15:00
Tilaajille
Rikkinäinen jouluvalosarja voi sytyttää tulipalon, varoittaa Tukes – tarkista kunto aina ennen ripustamista

Rik­ki­näi­nen jou­lu­va­lo­sar­ja voi sy­tyt­tää tu­li­pa­lon, va­roit­taa Tukes – tar­kis­ta kunto aina ennen ri­pus­ta­mis­ta

16.12.2023 15:00
Tilaajille
Suomalaisten varautumisen taso on pysynyt tasaisena – suuri osa ei silti pärjäisi vesikatkossa kahta päivää pidempään

Suo­ma­lais­ten va­rau­tu­mi­sen taso on pysynyt ta­sai­se­na – suuri osa ei silti pär­jäi­si ve­si­kat­kos­sa kahta päivää pi­dem­pään

15.12.2023 15:00
Tilaajille
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 18:00
Tilaajille
Pökkylän Punasessa Tuvassa edessä erilainen joulu – Joulukausi alkoi myyntiennätyksellä

Pök­ky­län Pu­na­ses­sa Tuvassa edessä eri­lai­nen joulu – Jou­lu­kau­si alkoi myyn­ti­en­nä­tyk­sel­lä

17.11.2023 15:00
Tilaajille
Ruukissa on hyvä asua, paljasti kyläkysely – kyselyn pohjalta laaditaan viihtyisyyttä parantava kyläsuunnitelma

Ruu­kis­sa on hyvä asua, pal­jas­ti ky­lä­ky­se­ly – kyselyn poh­jal­ta laa­di­taan viih­tyi­syyt­tä pa­ran­ta­va ky­lä­suun­ni­tel­ma

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Patruunan talosta tulee taas koti – tulipalon jälkiä korjataan historiaa kunnioittaen

Pat­ruu­nan talosta tulee taas koti – tu­li­pa­lon jälkiä kor­ja­taan his­to­riaa kun­nioit­taen

14.11.2023 18:00
Tilaajille