Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Kuukausi
Rantatontteja myynnissä Pyhännällä – "Saattaa yllättää, mitä kaikkea täältä löytyy", vihjaa kunnan rakennustarkastaja

Ran­ta­tont­te­ja myyn­nis­sä Py­hän­näl­lä – "Saat­taa yl­lät­tää, mitä kaikkea täältä löy­tyy", vihjaa kunnan ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Oulusta saa 100 000 eurolla pienen kerrostalokaksion, mutta mitä sillä summalla saa muualta? – Katso kartasta, mitä asunnonostaja saa Pohjois-Pohjanmaalla eri summilla

Oulusta saa 100 000 eurolla pienen ker­ros­ta­lo­kak­sion, mutta mitä sillä sum­mal­la saa muual­ta? – Katso kar­tas­ta, mitä asun­non­os­ta­ja saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la eri sum­mil­la

26.02.2023 09:00
Tilaajille
Asuntolainaa otettiin viime vuonna keskimäärin 145 000 euroa – asuntolainojen kokonaismäärä putosi  OP Oulun alueella

Asun­to­lai­naa otet­tiin viime vuonna kes­ki­mää­rin 145 000 euroa – asun­to­lai­no­jen ko­ko­nais­mää­rä putosi OP Oulun alueel­la

21.02.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

18.02.2023 12:00
Tilaajille
Mistä löytyy maakunnan paras kylä? Nyt voi antaa ehdotuksia kyläkilpailuun, Esa Aunola julkaisi hakuohjeet

Mistä löytyy maa­kun­nan paras kylä? Nyt voi antaa eh­do­tuk­sia ky­lä­kil­pai­luun, Esa Aunola jul­kai­si ha­ku­oh­jeet

17.02.2023 15:00 2
Tilaajille
Puutavaran hinta on pudonnut rajusti korkeimmasta huipustaan – puukauppiaan mukaan terassin rakentaja pääsisi nyt halvemmalla, mutta ostopäätöksiä ei uskalleta tehdä

Puu­ta­va­ran hinta on pu­don­nut rajusti kor­keim­mas­ta hui­pus­taan – puu­kaup­piaan mukaan te­ras­sin ra­ken­ta­ja pääsisi nyt hal­vem­mal­la, mutta os­to­pää­tök­siä ei us­kal­le­ta tehdä

17.02.2023 12:00
Tilaajille
ASP-lainan ehdot paranivat vuodenvaihteessa – nyt pariskunnat voivat ostaa valtion tuella huomattavasti aiempaa arvokkaamman asunnon

ASP-lai­nan ehdot pa­ra­ni­vat vuo­den­vaih­tees­sa – nyt pa­ris­kun­nat voivat ostaa valtion tuella huo­mat­ta­vas­ti aiempaa ar­vok­kaam­man asunnon

01.02.2023 06:00
Tilaajille
Vanhoille vaatteille halutaan uusi elämä

Van­hoil­le vaat­teil­le ha­lu­taan uusi elämä

27.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen Vanhustenkotiyhdistyksen näkemyksiä
Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen Van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen nä­ke­myk­siä

24.01.2023 14:08
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien kannanotto Siikapirtin hoivapalveluiden lakkauttamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien kan­nan­ot­to Sii­ka­pir­tin hoi­va­pal­ve­lui­den lak­kaut­ta­mi­ses­ta

17.01.2023 12:48
Tilaajille
Omistusasumisen veroedun poisto ja asuntosijoittajia suosiva verokohtelu kuumentavat keskustelua – "Asuntovarallisuus keskittyy Suomessa nyt sijoittajien salkkuihin"

Omis­tus­asu­mi­sen ve­ro­edun poisto ja asun­to­si­joit­ta­jia suosiva ve­ro­koh­te­lu kuu­men­ta­vat kes­kus­te­lua – "A­sun­to­va­ral­li­suus kes­kit­tyy Suo­mes­sa nyt si­joit­ta­jien salk­kui­hin"

15.01.2023 09:00
Tilaajille
Alle 90 euron sähkölaskuun ei heru tukea – kokosimme tärkeimmät tiedot tarjolla olevista tukimuodoista

Alle 90 euron säh­kö­las­kuun ei heru tukea – ko­ko­sim­me tär­keim­mät tiedot tar­jol­la ole­vis­ta tu­ki­muo­dois­ta

12.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Keskustelu myllyistä on alkanut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­te­lu myl­lyis­tä on alkanut

11.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Jos sähköä ei tule, voi vessan silti vetää – kuitenkaan vettä ei kannata ylenmäärin lotrata

Jos sähköä ei tule, voi vessan silti vetää – kui­ten­kaan vettä ei kannata ylen­mää­rin lotrata

02.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Nestekaasulämmitin on syksyn hittituote – pellepelottomat tuottavat pelastuslaitokselle päänvaivaa: "Saattavat aiheuttaa hengenvaaralliset häkäolosuhteet"

Nes­te­kaa­su­läm­mi­tin on syksyn hit­ti­tuo­te – pel­le­pe­lot­to­mat tuot­ta­vat pe­las­tus­lai­tok­sel­le pään­vai­vaa: "Saat­ta­vat ai­heut­taa hen­gen­vaa­ral­li­set hä­käo­lo­suh­teet"

01.01.2023 12:00
Tilaajille
Jäälyhtyvirrat pyhäntästen ilona

Jää­lyh­ty­vir­rat py­hän­täs­ten ilona

27.12.2022 15:00
Tilaajille
Saitko joululahjaksi uutta elektroniikkaa? Vanhojen laitteiden ja akkujen säilöminen kotona voi aiheuttaa yllättävän vaaran

Saitko jou­lu­lah­jak­si uutta elekt­ro­niik­kaa? Van­ho­jen lait­tei­den ja akkujen säi­lö­mi­nen kotona voi ai­heut­taa yl­lät­tä­vän vaaran

27.12.2022 12:00
Tilaajille