Koti ja asuminen
Kuukausi
Virtapiikki aiheutti ongelmia Pyhännän vedenjakeluun

Vir­ta­piik­ki ai­heut­ti on­gel­mia Py­hän­nän ve­den­ja­ke­luun

12.01.2022 17:37
Tilaajille
100-vuotias Hilkka Pellikka luottaa Herraan: "Vaikka minä olen yksin, niin Jeesus on aina täällä kanssani Pyhän henkensä kanssa."

100-vuo­tias Hilkka Pel­lik­ka luottaa Her­raan: "Vaikka minä olen yksin, niin Jeesus on aina täällä kans­sa­ni Pyhän hen­ken­sä kans­sa."

09.01.2022 12:00
Tilaajille
Valonpilkahduksiakin väestökehityksessä Siikajokivarressa – Pyhännän väkiluku kasvoi tammi–marraskuussa 35 pyhäntäläisellä

Va­lon­pil­kah­duk­sia­kin väes­tö­ke­hi­tyk­ses­sä Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – ­Py­hän­nän vä­ki­lu­ku kasvoi tam­mi–­mar­ras­kuus­sa 35 py­hän­tä­läi­sel­lä

06.01.2022 06:00
Tilaajille
Isovanhemmat rakastuivat kaivoksen ruokalassa –Marjatta Kaakinen tallensi kolmen sukupolven tarinat sukukirjaksi

Iso­van­hem­mat ra­kas­tui­vat kai­vok­sen ruo­ka­las­sa –Mar­jat­ta Kaa­ki­nen tal­len­si kolmen su­ku­pol­ven tarinat su­ku­kir­jak­si

28.12.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhännän autiotalot ja pihapiirit kartoitettu – kunnasta löytyy tiedot kaikista kohteista

Py­hän­nän au­tio­ta­lot ja pi­ha­pii­rit kar­toi­tet­tu – kun­nas­ta löytyy tiedot kai­kis­ta koh­teis­ta

19.12.2021 12:00
Tilaajille
Sitten kun…
Lukijalta Kolumni

Sitten kun…

09.12.2021 08:44
Tilaajille
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

06.12.2021 12:00
Tilaajille
Ruukin Villa muuttaa kiinteistöjä maalämmölle – yhtiö on myös saneerannut asuntoja miljoonalla eurolla

Ruukin Villa muuttaa kiin­teis­tö­jä maa­läm­möl­le – yhtiö on myös sa­nee­ran­nut asun­to­ja mil­joo­nal­la eurolla

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Itsenäisyyden ihanan vapaa sörsseli
Kolumni

It­se­näi­syy­den ihanan vapaa sörs­se­li

02.12.2021 07:00
Tilaajille
Askarteluvinkki: Kynsilakalla voi somistaa tyhjästä lasipurkista lyhdyn

As­kar­te­lu­vink­ki: Kyn­si­la­kal­la voi so­mis­taa tyh­jäs­tä la­si­pur­kis­ta lyhdyn

01.12.2021 08:55
Tilaajille
Ensimmäiset tutkitut tulokset julki: Tietoliikenneyhteydet, luonto ja sen virkistysmahdollisuudet vetävät väkeä maaseudulle, mutta huonot tiet ja palvelutarjonta heikentävät veto- ja pitovoimaa

En­sim­mäi­set tut­ki­tut tu­lok­set julki: Tie­to­lii­ken­neyh­tey­det, luonto ja sen vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det vetävät väkeä maa­seu­dul­le, mutta huonot tiet ja pal­ve­lu­tar­jon­ta hei­ken­tä­vät veto- ja pi­to­voi­maa

29.11.2021 09:00
Tilaajille
Balladi kodille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Balladi kodille

26.11.2021 08:00
Tilaajille
Olosuhteet ja toiveet
Lukijalta Kolumni

Olo­suh­teet ja toiveet

25.11.2021 10:00
Tilaajille
Kiertokaari etsii yhteistyökumppaneita poistotekstiilin aluekeräykseen – Siikajoki kuuluu keräysalueeseen

Kier­to­kaa­ri etsii yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta pois­to­teks­tii­lin alue­ke­räyk­seen – Sii­ka­jo­ki kuuluu ke­räys­aluee­seen

22.11.2021 16:00
Tilaajille
Kahvi saa näistä kupeista harvinaisen juhlavat aromit – kahvin henkeä nostattavat kirkkojen kuvat

Kahvi saa näistä ku­peis­ta har­vi­nai­sen juh­la­vat aromit – kahvin henkeä nos­tat­ta­vat kirk­ko­jen kuvat

17.11.2021 12:00
Tilaajille
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö lähetti 2 000 palovaroitinta jaettavaksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle –mukana Siikajokivarresta jo Siikalatvan seurakunta ja Rantsilan omaishoitajien yhdistys

Suomen Pe­las­tus­alan Kes­kus­jär­jes­tö lähetti 2 000 pa­lo­va­roi­tin­ta jaet­ta­vak­si Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­le –mukana Sii­ka­jo­ki­var­res­ta jo Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta ja Rant­si­lan omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys

07.11.2021 12:31
Kylä, jonka talot lähtevät käsistä – Tavastkenkä hengittää pitkään ja syvään

Kylä, jonka talot läh­te­vät käsistä – Ta­vast­ken­kä hen­git­tää pitkään ja syvään

03.11.2021 18:32
Tilaajille
Susikirje vetämässä paikallisten keskuudessa Siikalatvalla – nimilistat ja postia lähdössä oikeuskanslerille maanantaina

Su­si­kir­je ve­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa Sii­ka­lat­val­la – ni­mi­lis­tat ja postia läh­dös­sä oi­keus­kans­le­ril­le maa­nan­tai­na

21.10.2021 10:02
Tilaajille
Pyhännällä tahkotaan uusia rakennushankkeita urakalla

Py­hän­näl­lä tah­ko­taan uusia ra­ken­nus­hank­kei­ta ura­kal­la

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Kaikki asuntosuunnitelmat tulille nyt

Kaikki asun­to­suun­ni­tel­mat tulille nyt

19.10.2021 10:46
Tilaajille