Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Koti ja asuminen
Kuukausi
Kiertelyä ja kaartelua kylien sylissä – pitäjäpäivien kyläkierros kulkee ympäriinsä Siikalatvalla

Kier­te­lyä ja kaar­te­lua kylien sylissä – pi­tä­jä­päi­vien ky­lä­kier­ros kulkee ym­pä­riin­sä Sii­ka­lat­val­la

27.06.2022 16:00
Tilaajille
Siikasanomat jaettiin tai sitten ei

Sii­ka­sa­no­mat jaet­tiin tai sitten ei

22.06.2022 15:59
Tilaajille
Gumeruksen koulun rivari purkuun ja uutta tilalle

Gu­me­ruk­sen koulun rivari purkuun ja uutta tilalle

20.06.2022 06:00
Tilaajille
Taloja ja pihoja toisensa perään
Kolumni

Taloja ja pihoja toi­sen­sa perään

15.06.2022 08:19
Tilaajille
Lomalukemista: Revonlahden kyläkirja uunista ulos

Lo­ma­lu­ke­mis­ta: Re­von­lah­den ky­lä­kir­ja uunista ulos

14.06.2022 18:00
Tilaajille
Huitsi Pubista balsamia Salen jättämään haavaan

Huitsi Pubista bal­sa­mia Salen jät­tä­mään haavaan

10.06.2022 15:00
Tilaajille
Luontoa ja historiaa

Luontoa ja his­to­riaa

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Viitamäen ja Maaralan historia kalenteriin Pyhännällä

Vii­ta­mäen ja Maa­ra­lan his­to­ria ka­len­te­riin Py­hän­näl­lä

02.06.2022 09:00
Tilaajille
Koronaa ei murehdita

Koronaa ei mu­reh­di­ta

01.06.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koti on siellä missä sydän on
Lukijalta Kolumni

Koti on siellä missä sydän on

01.06.2022 08:42
Tilaajille
Hyvän mielen työntekijälle jatkoaikaa

Hyvän mielen työn­te­ki­jäl­le jat­ko­ai­kaa

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Orvokkeja omatoimisille kylänraitin siivoajille

Or­vok­ke­ja oma­toi­mi­sil­le ky­län­rai­tin sii­voa­jil­le

25.05.2022 15:00
Tilaajille
Löytyykö Vuoden Kylä 2022 Siikajokilaakson levikkialueelta? – Vielä ehtii ehdottaa

Löy­tyy­kö Vuoden Kylä 2022 Sii­ka­jo­ki­laak­son le­vik­kia­lueel­ta? – Vielä ehtii eh­dot­taa

24.05.2022 15:00
Tilaajille
Museovirasto jakoi avustuksensa 152 entistämiskohteelle – mukana rakennus Siikalatvalta

Mu­seo­vi­ras­to jakoi avus­tuk­sen­sa 152 en­tis­tä­mis­koh­teel­le – mukana ra­ken­nus Sii­ka­lat­val­ta

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Kesämökkikauppa alkaa kiihtyä: "Koko Suomessa on pulaa myytävistä, niin asunnoista kuin mökeistäkin"

Ke­sä­mök­ki­kaup­pa alkaa kiih­tyä: "Koko Suo­mes­sa on pulaa myy­tä­vis­tä, niin asun­nois­ta kuin mö­keis­tä­kin"

15.05.2022 16:00
Tilaajille
Kartanoelämää vanhassa koulussa

Kar­ta­no­elä­mää van­has­sa kou­lus­sa

14.05.2022 15:00
Tilaajille
Tontteja tulossa länsirannalle Pyhännälle – samoissa maisemissa viihtyvät myös naurulokki ja pikkulokki

Tont­te­ja tulossa län­si­ran­nal­le Py­hän­näl­le – sa­mois­sa mai­se­mis­sa viih­ty­vät myös nau­ru­lok­ki ja pik­ku­lok­ki

13.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Alapään koulu

Alapään koulu

12.05.2022 14:45
Tilaajille
Helteet voivat kuumentaa asunnot hengenvaarallisiksi – tutkijat etsivät viilennyskeinoja tulevaisuuden tarpeisiin

Helteet voivat kuu­men­taa asunnot hen­gen­vaa­ral­li­sik­si – tut­ki­jat etsivät vii­len­nys­kei­no­ja tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin

05.05.2022 09:00