Juuri nyt: RAS: Sii­ka­joen ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa tois­tai­sek­si 3 po­si­tii­vis­ta ja 19 al­tis­tu­nut­ta

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­so 55 vuotta, tilaa pai­kal­lis­me­dia­si juh­la­hin­taan: Digi 12 kk 55 €

Koti ja asuminen
Kuukausi

Isot voimat irti tuu­les­ta – Tämä on tietona tu­le­vas­ta Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta Rant­si­las­sa

22.09.2021 18:36
Tilaajille

Yrit­tä­jä­il­las­sa mie­tit­tiin po­ru­kal­la rat­kai­su­ja työ­voi­ma- ja asun­to­pu­laan – yhdessä ke­hi­te­tään vielä en­tis­tä­kin pa­rem­paa Py­hän­tää

22.09.2021 12:00
Tilaajille

Pi­den­ty­neet nuo­hous­vä­lit ai­heut­ta­vat no­ki­pa­lo­ja

18.09.2021 10:00
Tilaajille
Kolumni

Yl­lä­tyk­set ovat ra­ken­ta­jan arkea

16.09.2021 06:02
Tilaajille

Tont­tien hinnat pu­hut­taa Sii­ka­joel­la kun­ta­päät­tä­jiä – Mei­je­rin­saa­ren tontit on nyt hin­noi­tel­tu, Matti Toppila veti tar­jouk­set pois

16.09.2021 06:00
Tilaajille

Säh­köi­nen asioin­ti su­ju­voit­taa ra­ken­nus­lu­pa­pro­ses­sia

15.09.2021 06:01
Tilaajille

Mär­kä­ti­la­ser­ti­fi­kaat­ti takaa ve­den­eris­tä­mis­työn laadun

14.09.2021 12:00
Tilaajille

Merja viettää syys­päi­vät mie­lel­lään met­säs­sä liik­kuen – villa läm­mit­tää syys­tuu­lis­sa

30.08.2021 15:47
Tilaajille

Ta­vast­ken­gän ihmeet esille tiis­tain verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa

30.08.2021 12:17
Tilaajille
Vanhemmat

Sii­ka­lat­val­ta ha­lu­taan vuok­ra­ta "mum­mon­mök­ke­jä" – kunnan si­vuil­le suun­nit­teil­la vuok­ra­koh­tei­den il­moit­ta­mis­osio

29.07.2021 14:30
Tilaajille

Turulan talo tarjoaa kä­vi­jöil­leen palan men­nyt­tä aikaa

21.07.2021 15:00
Tilaajille

Ko­ti­myy­jien tekemät sa­nee­raus­tar­jouk­set on hyvä kil­pai­lut­taa ja ottaa selvää re­mont­tien tar­peel­li­suu­des­ta

21.07.2021 13:23
Tilaajille

Py­hän­näl­lä käyn­nis­sä ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta – uusi val­tuus­to päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai kor­ja­taan­ko vanhaa

16.07.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Kolumni

No hai­see­han se!

15.07.2021 05:48
Tilaajille

Kuu­mim­paan aikaan ih­mis­ten ja eläin­ten olisi hyvä viettää siestaa Suo­mes­sa­kin

14.07.2021 13:00
Tilaajille

Vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää kasvaa opis­ke­li­joi­den muut­taes­sa – asuntoa vuok­ra­tes­saan kan­nat­taa olla tark­ka­na, ja viat on suo­si­tel­ta­vaa kirjata ylös sekä kuvata yhdessä vuok­ran­an­ta­jan kanssa

14.07.2021 06:00
Tilaajille

Oman kodin ym­pä­ril­lä lähes kaikki tar­vit­ta­va

08.07.2021 11:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Asun­to­pu­laan rat­kai­su­ja

08.07.2021 03:00
Tilaajille

Autiot talot ja tontit asu­te­tuik­si – Py­hän­näl­lä tehdään au­tio­ta­lo­kar­toi­tuk­sia, ja so­pi­vien koh­tei­den omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

07.07.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Paluu kau­pun­gis­ta ko­ti­seu­dul­le

01.07.2021 06:44
Tilaajille