Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Liikenteen verotus pitää uudistaa
Lukijalta Kolumni

Lii­ken­teen verotus pitää uu­dis­taa

08:30
Tilaajille
Vanhemmat
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

24.06.2022 12:00
Tilaajille
50 miljoonaa euroa vaihtaa kotia

50 mil­joo­naa euroa vaihtaa kotia

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Keskustan kansanedustajaehdokkuudet ratkotaan jäsenvaaleilla – 29 ehdokkaasta jatkoon vain 15 suostumuksensa antanutta

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kuu­det rat­ko­taan jä­sen­vaa­leil­la – 29 eh­dok­kaas­ta jatkoon vain 15 suos­tu­muk­sen­sa an­ta­nut­ta

05.06.2022 12:00
Tilaajille
Fennovoima peruu Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen – keskittyy Pyhäjoen työmaan ylläpitämiseen

Fen­no­voi­ma peruu Han­hi­ki­vi 1 -y­din­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen – kes­kit­tyy Py­hä­joen työmaan yl­lä­pi­tä­mi­seen

24.05.2022 18:00
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

06.05.2022 16:00 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

05.05.2022 18:00
Omistajaohjausministeri Tuppurainen pitää Rosatom-sopimuksen purkua odotettuna ja toivoo hankkeelle jatkoa uudella kokoonpanolla – "Liian arvokas menetettäväksi"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pitää Ro­sa­tom-so­pi­muk­sen purkua odo­tet­tu­na ja toivoo hank­keel­le jatkoa uudella ko­koon­pa­nol­la – "Liian arvokas me­ne­tet­tä­väk­si"

04.05.2022 18:10
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

04.05.2022 18:00
Tilaajille
Voiko luonnontilaan palata?
Pääkirjoitus

Voiko luon­non­ti­laan palata?

03.05.2022 23:00
Tilaajille
Enemmistö suomalaisista luottaa sekä kotikunnan että maakunnan päättäjiin

Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta luottaa sekä ko­ti­kun­nan että maa­kun­nan päät­tä­jiin

28.04.2022 13:07
Tilaajille
Natossa turva parempi
Lukijalta Kolumni

Natossa turva parempi

27.04.2022 07:00
Tilaajille
Tuuli vie ja tuo veroeuroja – Vartinoja I sai viime vuonna 1,28 miljoonaa euroa tuotantotukea

Tuuli vie ja tuo ve­ro­eu­ro­ja – ­Var­ti­no­ja I sai viime vuonna 1,28 mil­joo­naa euroa tuo­tan­to­tu­kea

12.04.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutetut säntillisiä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­te­tut sän­til­li­siä

29.03.2022 18:00
Tilaajille
PPSHP kartoittaa sote- ja pelastustoimen tiloja  jokilaaksossa - vuokrasopimusten teko alkaa toimeenpanolain vahvistuksen jälkeen

PPSHP kar­toit­taa sote- ja pe­las­tus­toi­men tiloja jo­ki­laak­sos­sa - vuok­ra­so­pi­mus­ten teko alkaa toi­meen­pa­no­lain vah­vis­tuk­sen jälkeen

28.03.2022 06:00
Tilaajille
Yksi kun pettää ja toinen jättää, niin kolmas ystävä on

Yksi kun pettää ja toinen jättää, niin kolmas ystävä on

27.03.2022 15:00
Tilaajille
Maatalous odottaa valtion tukipaketin jakamista - sitä ennen on vain sinniteltävä

Maa­ta­lous odottaa valtion tu­ki­pa­ke­tin ja­ka­mis­ta - sitä ennen on vain sin­ni­tel­tä­vä

23.03.2022 12:07
Tilaajille
Kaikki Siikajoen päättäjät vetoavat, ettei ketään tule syyllistää Ukrainan tilanteesta syntyperän tai kielen vuoksi

Kaikki Sii­ka­joen päät­tä­jät ve­toa­vat, ettei ketään tule syyl­lis­tää Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta syn­ty­pe­rän tai kielen vuoksi

21.03.2022 15:25
Tilaajille
Turvetuotantokoneiden romutustuki herättänyt runsaasti kiinnostusta

Tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mu­tus­tu­ki he­rät­tä­nyt run­saas­ti kiin­nos­tus­ta

19.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoki mukaan vetyverkostoon

Sii­ka­jo­ki mukaan ve­ty­ver­kos­toon

17.03.2022 12:00
Tilaajille