Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Aluevaltuutetuista 13:lla on yrittäjätausta

Alue­val­tuu­te­tuis­ta 13:lla on yrit­tä­jä­taus­ta

06:00
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

06:00
Tilaajille
Viikko
Katso äänimäärät: Näin Siikajokilaakson alueen ehdokkaat pärjäsivät vaaleissa

Katso ää­ni­mää­rät: Näin Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen eh­dok­kaat pär­jä­si­vät vaa­leis­sa

24.01.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän äänestysinto piti loppuun saakka, keskusta alueen ykkönen

Py­hän­nän ää­nes­tys­in­to piti loppuun saakka, kes­kus­ta alueen ykkönen

24.01.2022 10:47
Tilaajille
Tänään äänestetään aluevaltuustoon menijät

Tänään ää­nes­te­tään alue­val­tuus­toon menijät

23.01.2022 06:00
Tilaajille
Varastiko ihailija vai kilpailija vaalimainoksen? – myös Vasemmistoliiton mainokset ilkivallan kohteena

Va­ras­ti­ko ihai­li­ja vai kil­pai­li­ja vaa­li­mai­nok­sen? – myös Va­sem­mis­to­lii­ton mai­nok­set il­ki­val­lan koh­tee­na

24.01.2022 16:01
Tilaajille
Onko ehdokas edelleen hakusessa? Ehdit vielä löytää oman aluevaaliehdokkaasi Siikajokilaakson vaalikoneen avulla.

Onko ehdokas edel­leen ha­ku­ses­sa? Ehdit vielä löytää oman alue­vaa­li­eh­dok­kaa­si Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­neen avulla.

21.01.2022 09:00
Vanhemmat
Yleisöluento netissä: Jouko Luukkonen avaa sote-uudistusta ja hyvinvointialueiden toimintaa tiistai-iltana

Ylei­sö­luen­to ne­tis­sä: Jouko Luuk­ko­nen avaa so­te-uu­dis­tus­ta ja hy­vin­voin­ti­aluei­den toi­min­taa tiis­tai-il­ta­na

11.01.2022 09:01
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

09.01.2022 06:00
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

30.12.2021 10:05
Tilaajille
Ympäristöjärjestöt kantelivat EU:n komissiolle suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – "Asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä"

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kan­te­li­vat EU:n ko­mis­siol­le suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – "Asetus rikkoo EU:n luon­to­di­rek­tii­viä"

22.12.2021 18:00
Koronarajoitukset kiristyvät, koronapassi osin jäähylle – Krista Kiuru: Hallitus ottaa tänään käyttöön hätäjarrun

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät, ko­ronapas­si osin jää­hyl­le – Krista Kiuru: Hal­li­tus ottaa tänään käyt­töön hä­tä­jar­run

22.12.2021 11:31
Useille susille haetaan kaatolupia Pulkkilan, Rantsilan, Luohuan ja Paavolan suunnista – päätöksiä odotettavissa vuodenvaihteeseen mennessä

Useille susille haetaan kaa­to­lu­pia Pulk­ki­lan, Rant­si­lan, Luohuan ja Paa­vo­lan suun­nis­ta – pää­tök­siä odo­tet­ta­vis­sa vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä

20.12.2021 18:00
Tilaajille
Monitasopäättäjän aika kortilla – kunnanvaltuusto ja eduskunta, vieläkö aluevaltuustokin?

Mo­ni­ta­so­päät­tä­jän aika kor­til­la – kun­nan­val­tuus­to ja edus­kun­ta, vieläkö alue­val­tuus­to­kin?

16.12.2021 12:00
Tilaajille
Katso listoja Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaista

Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

23.12.2021 14:57
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajan vetoomus tuotti tulosta – Ex-pääministeri Juha Sipilä tähdittää keskustan listaa Pohjois-Pohjanmaan aluevaaleissa

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan ve­too­mus tuotti tulosta – Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä täh­dit­tää kes­kus­tan listaa Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­leis­sa

14.12.2021 22:49
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

04.12.2021 06:00
Tilaajille
Muutosjohtaja Ilkka Luoma vastaa, mistä aluevaaleissa on kyse ja mitä hyvinvointialueista on syytä ymmärtää

Muu­tos­joh­ta­ja Ilkka Luoma vastaa, mistä alue­vaa­leis­sa on kyse ja mitä hy­vin­voin­ti­alueis­ta on syytä ym­mär­tää

04.12.2021 00:00
Tilaajille
Tasavallan presidentti jakoi itsenäisyyspäivän kunniamerkit – mitalin sai myös viisi jokivarren asukasta

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti jakoi it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit – mitalin sai myös viisi jo­ki­var­ren asu­kas­ta

01.12.2021 18:00
Tilaajille
Äänestyslaput postiin joulukuussa

Ää­nes­tys­la­put postiin jou­lu­kuus­sa

30.11.2021 05:50
Tilaajille