Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Panelisteilta kyllä vapaalle metsästysoikeudelle Pyhännällä –  viisikko herätteli äänestysintoa. Juttuun liitettynä kaksi videota, joista saa tuntumaan ehdokkaiden näkemyksistä

Pa­ne­lis­teil­ta kyllä va­paal­le met­säs­tys­oi­keu­del­le Py­hän­näl­lä –  vii­sik­ko he­rät­te­li ää­nes­ty­sin­toa. Juttuun lii­tet­ty­nä kaksi vi­deo­ta, joista saa tun­tu­maan eh­dok­kai­den nä­ke­myk­sis­tä

22.03.2023 15:06
Tilaajille
Panelisteilta kysyttiin Pyhännällä: Voidaanko Suomessa tehdä EU:n säädösten vastaisia lakeja ja onko EU:lla liikaa valtaa Suomen asioihin.

Pa­ne­lis­teil­ta ky­syt­tiin Py­hän­näl­lä: Voi­daan­ko Suo­mes­sa tehdä EU:n sää­dös­ten vas­tai­sia lakeja ja onko EU:lla liikaa valtaa Suomen asioi­hin.

22.03.2023 14:06
Tilaajille
Pyhännällä järjestetyssä vaalipaneelissa kysyttiin viimeisten kysymysten joukossa: Jos olisit pääministeri ensi kaudella, mikä olisi hallituskauden tärkein asia.

Py­hän­näl­lä jär­jes­te­tys­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa ky­syt­tiin vii­meis­ten ky­sy­mys­ten jou­kos­sa: Jos olisit pää­mi­nis­te­ri ensi kau­del­la, mikä olisi hal­li­tus­kau­den tärkein asia.

22.03.2023 13:52
Tilaajille
Vaalipostia: Ison talon Antti eduskuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ison talon Antti edus­kun­taan

22.03.2023 11:39
Tilaajille
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi – Ruukin kirjastolla vilkkaat 10 minuuttia

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi – Ruukin kir­jas­tol­la vilk­kaat 10 mi­nuut­tia

22.03.2023 11:26 1
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään –vaalipaikoilla perinteinen keräys vammaisille ja sairaille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään –vaa­li­pai­koil­la pe­rin­tei­nen keräys vam­mai­sil­le ja sai­rail­le

22.03.2023 07:26
Tilaajille
Viikko
Vähemmän on enemmän
Lukijalta Kolumni

Vä­hem­män on enemmän

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon

Suo­ras­sa vaa­li­ten­tis­sä mukana kuusi ni­me­käs­tä Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­ta – he pää­se­vät ker­to­maan vi­sion­sa poh­joi­ses­ta ja ker­to­maan, miten talous pannaan kuntoon

21.03.2023 16:30
Tilaajille
Vaalipostia: Juureva maakunnan ääni eduskuntaan!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Juureva maa­kun­nan ääni edus­kun­taan!

21.03.2023 12:28
Tilaajille
Vaalipostia: Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa Terveisiä vaalikentiltä!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Hy­vin­voin­ti tar­vit­see puo­lus­ta­jan­sa Ter­vei­siä vaa­li­ken­til­tä!

20.03.2023 08:00
Tilaajille
Vaalipostia: Suden paikka ei ole kotipihassa tai tuotantorakennuksissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Suden paikka ei ole ko­ti­pi­has­sa tai tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sis­sa

19.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Vaalipostia: Tämän päivän työikäinen on huomisen eläkeläinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tämän päivän työ­ikäi­nen on huo­mi­sen elä­ke­läi­nen

18.03.2023 08:00
Tilaajille
Nuorten ääni kuului vaalipaneelikysymyksissä – katso videolta, mitä panelistit vastasivat susikysymykseen

Nuorten ääni kuului vaa­li­pa­nee­li­ky­sy­myk­sis­sä – katso vi­deol­ta, mitä pa­ne­lis­tit vas­ta­si­vat su­si­ky­sy­myk­seen

16.03.2023 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Liisa haluaa eduskuntaan ajamaan maaseudun ihmisten asioita

Liisa haluaa edus­kun­taan ajamaan maa­seu­dun ih­mis­ten asioita

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Nuorista pääosa aikoo äänestää – kansalaisvelvollisuuden täyttämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan

Nuo­ris­ta pääosa aikoo ää­nes­tää – kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa yh­teis­kun­taan

15.03.2023 09:00
Tilaajille
TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle – Siikajokivarressa uudistuksen keskeisenä haasteena nähdään työllisyysalueiden muodostaminen

TE-pal­ve­lut siir­ty­vät kuntien vas­tuul­le – ­Sii­ka­jo­ki­var­res­sa uu­dis­tuk­sen kes­kei­se­nä haas­tee­na nähdään työl­li­syys­aluei­den muo­dos­ta­mi­nen

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Mauno Koivistoa muistellen
Lukijalta Kolumni

Mauno Koi­vis­toa muis­tel­len

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Äänestänkö vai en?
Lukijalta Kolumni

Ää­nes­tän­kö vai en?

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Vain äänestäen voi vaikuttaa
Pääkirjoitus

Vain ää­nes­täen voi vai­kut­taa

14.03.2023 23:00
Tilaajille
Vaalipostia: Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

14.03.2023 19:00
Tilaajille