Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kotimaan politiikka
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

23.02.2024 15:12
Kuninkaita, keisareita sekä presidenttejä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­nin­kai­ta, kei­sa­rei­ta sekä pre­si­dent­te­jä

20.02.2024 06:30
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ei pyri keskustan puheenjohtajaksi – Myöskään EU-vaaliehdokkuus ei kiinnosta raahelaista kansanedustajaa

Han­na-Lee­na Mattila ei pyri kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si – Myös­kään EU-vaa­li­eh­dok­kuus ei kiin­nos­ta raa­he­lais­ta kan­san­edus­ta­jaa

19.02.2024 15:00
Tilaajille
Lakko piti sataprosenttisesti Pulkkilan tehtaalla – huoli työ- ja sosiaaliturvaheikennysten vaikutuksista

Lakko piti sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti Pulk­ki­lan teh­taal­la – huoli työ- ja so­siaa­li­tur­va­hei­ken­nys­ten vai­ku­tuk­sis­ta

15.02.2024 11:58 1
Tilaajille
Vaalit on käyty, joten pulinat pois
Pääkirjoitus

Vaalit on käyty, joten pulinat pois

13.02.2024 23:00
Tilaajille
Onnikalla äänestämään presidenttiä
Lukijalta Kolumni

On­ni­kal­la ää­nes­tä­mään pre­si­dent­tiä

13.02.2024 20:00
Tilaajille
Metsästäjien kärsivällisyys alkaa loppua – ja syystä
Mielipidekirjoitus

Met­säs­tä­jien kär­si­väl­li­syys alkaa loppua – ja syystä

13.02.2024 08:00
Tilaajille

Oikaisu

12.02.2024 15:45
Stubbia äänesti enemmistö Siikajokivarren äänioikeutetuista – äänestysinnokkuus laski selvästi vaaliviikkojen aikana

Stubbia äänesti enem­mis­tö Sii­ka­jo­ki­var­ren ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta – ää­nes­tys­in­nok­kuus laski sel­väs­ti vaa­li­viik­ko­jen aikana

12.02.2024 10:45
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Haavisto onnitteli Stubbia voitosta – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

Haa­vis­to on­nit­te­li Stubbia voi­tos­ta – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 19:30
Ensimmäistä vihattiin ja halveksittiin, viides pantiin vankilaan – näin Suomen presidentit on valittu

En­sim­mäis­tä vi­hat­tiin ja hal­vek­sit­tiin, viides pantiin van­ki­laan – näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

11.02.2024 18:00
Tilaajille
Pakkasen hellitettyä vaalihuoneen ovi kävi tiheään – Fanni ja Taneli Leinonen käyttivät ensimmäistä kertaa äänioikeuttaan presidentinvaaleissa

Pak­ka­sen hel­li­tet­tyä vaa­li­huo­neen ovi kävi tiheään – Fanni ja Taneli Lei­no­nen käyt­ti­vät en­sim­mäis­tä kertaa ää­ni­oi­keut­taan pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

11.02.2024 16:38
Tilaajille
Vaalihuoneiden ovet avautuvat kello 9 – Siikajokivarren kunnissa käyttämättä vielä 5 390 ääntä

Vaa­li­huo­nei­den ovet avau­tu­vat kello 9 – ­Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa käyt­tä­mät­tä vielä 5 390 ääntä

11.02.2024 05:49
Tilaajille
Presidentinvaalin kärkikaksikko jakaa äänestäjien mielipiteitä – sunnuntaina seurataan jännitysnäytelmää
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­lin kär­ki­kak­sik­ko jakaa ää­nes­tä­jien mie­li­pi­tei­tä – sun­nun­tai­na seu­ra­taan jän­ni­tys­näy­tel­mää

06.02.2024 22:00
Tilaajille
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Toisella kierroksella kohtaavat Haavisto ja Stubb – Näin he vastasivat Siikajokilaakson vaalikoneeseen

Toi­sel­la kier­rok­sel­la koh­taa­vat Haa­vis­to ja Stubb – Näin he vas­ta­si­vat Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­nee­seen

02.02.2024 09:28
Presidentinvaalin toisen kierroksen ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona– ensimmäisen päivän äänestysaktiivisuus alle 10 prosenttia

Pre­si­den­tin­vaa­lin toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na– en­sim­mäi­sen päivän ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus alle 10 pro­sent­tia

01.02.2024 12:00
Tilaajille
Lakkotorstaina Siikalatvalla toiminnassa katkein kahdessa päiväkodissa – Piippolan Sale kiinni koko päivän

Lak­ko­tors­tai­na Sii­ka­lat­val­la toi­min­nas­sa katkein kah­des­sa päi­vä­ko­dis­sa – ­Piip­po­lan Sale kiinni koko päivän

01.02.2024 10:21
Tilaajille
Suomessa lakkoillaan torstaina ja perjantaina hallituksen jo valmistelussa olevia lakeja vastaan

Suo­mes­sa lak­koil­laan tors­tai­na ja per­jan­tai­na hal­li­tuk­sen jo val­mis­te­lus­sa olevia lakeja vastaan

01.02.2024 09:00
Tilaajille