Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – Siikalatva tekee ohjeita itselleen, Pyhännällä etiikkakeskustelu on arkea

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – Sii­ka­lat­va tekee ohjeita it­sel­leen, Py­hän­näl­lä etiik­ka­kes­kus­te­lu on arkea

06:00
Tilaajille
Viikko
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
Missä kunnossa Siikalatvan koulut ovat?

Missä kun­nos­sa Sii­ka­lat­van koulut ovat?

26.11.2021 14:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhteen ylä­kou­luun

25.11.2021 10:06
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58
Tilaajille
Pääkirjoitus

Edessä jälleen iso päätös

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kunnanhallitus esittää Gananderin koulua Siikalatvan yläkouluksi

Kun­nan­hal­li­tus esittää Ga­nan­de­rin koulua Sii­ka­lat­van ylä­kou­luk­si

23.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Tuulivoiman mahdollisesti tuottamista haitoista halutaan korvauksia kyläyhteisöille

Tuu­li­voi­man mah­dol­li­ses­ti tuot­ta­mis­ta hai­tois­ta ha­lu­taan kor­vauk­sia ky­lä­yh­teisöil­le

21.11.2021 06:00
Tilaajille
Yhdistyslainoille halutaan valtuuston hyväksyntä

Yh­dis­tys­lai­noil­le ha­lu­taan val­tuus­ton hy­väk­syn­tä

20.11.2021 06:00
Tilaajille
Veroprosenttia laskee ensi vuonna 12 kuntaa ja kiristää 16 kuntaa – siikalatvalaisten verotaakka kevenee 0,25 prosenttiyksikön verran

Ve­ro­pro­sent­tia laskee ensi vuonna 12 kuntaa ja ki­ris­tää 16 kuntaa – sii­ka­lat­va­lais­ten ve­ro­taak­ka kevenee 0,25 pro­sent­ti­yk­si­kön verran

19.11.2021 07:39
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluverkon punonta käynnissä sekä päätäntäpuolella että puskaradiossa

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­ver­kon punonta käyn­nis­sä sekä pää­tän­tä­puo­lel­la että pus­ka­ra­dios­sa

18.11.2021 15:16
Tilaajille
Epävarmuus vaivaa kuntia sote-uudistuksen tullessa – järjestöjen tukemisesta ei ole tietoa, vaikka ne tavoittavat haavoittuvimmissa tilanteissa olevia ihmisiä

Epä­var­muus vaivaa kuntia so­te-uu­dis­tuk­sen tul­les­sa – jär­jes­tö­jen tu­ke­mi­ses­ta ei ole tietoa, vaikka ne ta­voit­ta­vat haa­voit­tu­vim­mis­sa ti­lan­teis­sa olevia ihmisiä

15.11.2021 11:26
Tilaajille
Tuulivoimaa tulollaan Pyhännän Pilpankankaalle

Tuu­li­voi­maa tu­lol­laan Py­hän­nän Pil­pan­kan­kaal­le

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Tuttu etsivä jatkaa nuorten rinnalla kulkua Siikalatvalla – Jani Vääräniemi iloitsee kunnanhallituksen tekemän päätöksen vaikutuksista nuoriin

Tuttu etsivä jatkaa nuorten rin­nal­la kulkua Sii­ka­lat­val­la – Jani Vää­rä­nie­mi iloit­see kun­nan­hal­li­tuk­sen tekemän pää­tök­sen vai­ku­tuk­sis­ta nuoriin

13.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen valtuusto kevensi yleistä kiinteistöveroa – tuloveron höllennys ei pärjännyt äänestyksessä

Sii­ka­joen val­tuus­to kevensi yleistä kiin­teis­tö­ve­roa – tu­lo­ve­ron höl­len­nys ei pär­jän­nyt ää­nes­tyk­ses­sä

12.11.2021 11:31
Tilaajille
Siikalatva luopuu liikunta- ja kuntosalimaksuista – Kestilän suosittu tuolijumpparyhmä jatkaa Jokihelmen opiston piirinä Marikan vetämänä. Katso videolta, millainen töminä tuolijumpassa on!

Sii­ka­lat­va luopuu lii­kun­ta- ja kun­to­sa­li­mak­suis­ta – Kes­ti­län suo­sit­tu tuo­li­jump­pa­ryh­mä jatkaa Jo­ki­hel­men opiston piirinä Marikan ve­tä­mä­nä. Katso vi­deol­ta, mil­lai­nen töminä tuo­li­jum­pas­sa on!

12.11.2021 09:00
Tilaajille