Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Kylän parhaan paikan kaavoituksessa ei hutiloida

Kylän parhaan paikan kaa­voi­tuk­ses­sa ei hu­ti­loi­da

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Eeron lenkin uudelleenlinjaus ja liikerakennusten korttelialue – kunnanhallitus hyväksyi Tuohimaan asemakaavan muutosehdotuksen

Eeron lenkin uu­del­leen­lin­jaus ja lii­ke­ra­ken­nus­ten kort­te­lia­lue – ­kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Tuo­hi­maan ase­ma­kaa­van muu­tos­eh­do­tuk­sen

27.09.2023 08:00
Tilaajille
Viikko
Siikajoki ei sanonut ei lahjoitukselle

Sii­ka­jo­ki ei sanonut ei lah­joi­tuk­sel­le

26.09.2023 19:00
Tilaajille
Turvallinen tila äänestytti Siikajoen valtuustoa

Tur­val­li­nen tila ää­nes­tyt­ti Sii­ka­joen val­tuus­toa

26.09.2023 16:00
Tilaajille
Valtuustoaloite väärään osoitteeseen Siikajoella

Val­tuus­to­aloi­te väärään osoit­tee­seen Sii­ka­joel­la

26.09.2023 11:00
Tilaajille
Siikajokiset innostuivat muovin kierrätykseen

Sii­ka­jo­ki­set in­nos­tui­vat muovin kier­rä­tyk­seen

26.09.2023 09:00
Tilaajille
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Katso videolta tunnelmia Luohuan tiejuhlasta. Tien nauhan leikaten ja puheenvuoroin käyttöön vihkivät elyn Heino Heikkinen ja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila. Laulutervehdyksen tiejuhlaan toivat Luohuan koulun oppilaat.

Katso vi­deol­ta tun­nel­mia Luohuan tie­juh­las­ta. Tien nauhan lei­ka­ten ja pu­heen­vuo­roin käyt­töön vih­ki­vät elyn Heino Heik­ki­nen ja kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la. Lau­lu­ter­veh­dyk­sen tie­juh­laan toivat Luohuan koulun op­pi­laat.

25.09.2023 11:07
Tilaajille
Aaro Vikki jätti eropyynnön – kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eroanomusten hyväksymistä

Aaro Vikki jätti ero­pyyn­nön – ­kun­nan­hal­li­tus esittää kun­nan­val­tuus­tol­le ero­ano­mus­ten hy­väk­sy­mis­tä

24.09.2023 16:37
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

23.09.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan uusi sivistysjohtaja on valittu

Sii­ka­lat­van uusi si­vis­tys­joh­ta­ja on valittu

22.09.2023 16:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikalatvan kunnanhallitus linjaa torstaina yt-neuvottelujen aloittamistarpeen

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus linjaa tors­tai­na yt-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­tar­peen

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus päättää sivistysjohtajan valinnasta torstaina

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus päättää si­vis­tys­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tors­tai­na

19.09.2023 08:37
Tilaajille
Seurantakäynnillä Mustalouhella – maisemaa ei tunnista entiseksi

Seu­ran­ta­käyn­nil­lä Mus­ta­lou­hel­la – mai­se­maa ei tun­nis­ta en­ti­sek­si

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Tavastkengän kyläkaavan luonnos hyväksytty –  kaavassa esitetään 100 uutta rakennuspaikkaa

Ta­vast­ken­gän ky­lä­kaa­van luonnos hy­väk­syt­ty – kaa­vas­sa esi­te­tään 100 uutta ra­ken­nus­paik­kaa

14.09.2023 12:00
Tilaajille
Purkukoneet tulevat Paavolaan – vanha koulu purettava 1.12. mennessä

Pur­ku­ko­neet tulevat Paa­vo­laan – vanha koulu pu­ret­ta­va 1.12. men­nes­sä

13.09.2023 15:00
Tilaajille
Raahen päivystykselle haetaan jatkoa vuodeksi

Raahen päi­vys­tyk­sel­le haetaan jatkoa vuo­dek­si

13.09.2023 06:20
Voiko kunta keskeyttää tuulipuistohankkeen – Mikä on oikea hinta voimala-alueen maapohjasta?

Voiko kunta kes­keyt­tää tuu­li­puis­to­hank­keen – Mikä on oikea hinta voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta?

12.09.2023 09:00 1
Tilaajille
Aluevaltuusto pui syyskautensa aluksi taloutta ja palveluissa ilmeneviä ongelmia – Hoitoonpääsy koetaan turhan vaikeaksi

Alue­val­tuus­to pui syys­kau­ten­sa aluksi ta­lout­ta ja pal­ve­luis­sa il­me­ne­viä on­gel­mia – Hoi­toon­pää­sy koetaan turhan vai­keak­si

09.09.2023 06:00
Tilaajille
Kuinka Siikalatvan uusi hallintosääntö näkyy kuntalaisten arjessa?

Kuinka Sii­ka­lat­van uusi hal­lin­to­sään­tö näkyy kun­ta­lais­ten ar­jes­sa?

08.09.2023 06:00
Tilaajille