Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 15:00
Arjen ensiapua on monenlaista
Lukijalta Kolumni

Arjen en­si­apua on mo­nen­lais­ta

13.09.2023 06:57
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja esittää Raahen sairaalan yöpäivystykselle jatkoa, hakemuksen lähettämisestä päätetään tiistaina

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja esittää Raahen sai­raa­lan yö­päi­vys­tyk­sel­le jatkoa, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä pää­te­tään tiis­tai­na

11.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

07.09.2023 12:00
THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta iäkkäille ja tietyille riskiryhmille - Pohde tiedottaa myöhemmin milloin tehosteannosta annetaan

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos­ta iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le - Pohde tie­dot­taa myö­hem­min milloin te­hos­te­an­nos­ta an­ne­taan

27.08.2023 06:00
Vanhemmat
Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma Oulaisissa: "Nykyinen palvelujärjestelmä ei ole ihanteellinen, vaan vaatii uudistamista"

Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja Ilkka Luoma Ou­lai­sis­sa: "Ny­kyi­nen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ei ole ihan­teel­li­nen, vaan vaatii uu­dis­ta­mis­ta"

23.08.2023 17:41
Tilaajille
Kesäsulku vaikutti terveyspalveluiden tuottamiseen – vuodeosasto palvelee ensisijaisesti siikalatvalaisia

Ke­sä­sul­ku vai­kut­ti ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen – vuo­de­osas­to pal­ve­lee en­si­si­jai­ses­ti sii­ka­lat­va­lai­sia

20.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Joditabletteja jaetaan neuvoloissa – purkin saa mukaansa normikäynnin yhteydessä

Jo­di­tab­let­te­ja jaetaan neu­vo­lois­sa – purkin saa mu­kaan­sa nor­mi­käyn­nin yh­tey­des­sä

19.08.2023 09:00
Tilaajille
Syöpäseulonta kannattaa – Nuorilla naisilla kohdunkaulasyöpiä enemmän kuin kertaakaan sitten 1950-luvun

Syö­pä­seu­lon­ta kan­nat­taa – Nuo­ril­la nai­sil­la koh­dun­kau­la­syö­piä enemmän kuin ker­taa­kaan sitten 1950-lu­vun

18.08.2023 18:00
Vastaus palautteeseen – Mehiläisen kesäsulku näkyi Siikalatvalla palveluissa
Mielipidekirjoitus

Vastaus pa­laut­tee­seen – Me­hi­läi­sen ke­sä­sul­ku näkyi Sii­ka­lat­val­la pal­ve­luis­sa

17.08.2023 07:00
Tilaajille
Terveyskylästä voi tulla tekstiviesti tai sähköposti sinulle – palvelu on käytössä Pohjois-Suomen hyvinvointialueilla

Ter­veys­ky­läs­tä voi tulla teks­ti­vies­ti tai säh­kö­pos­ti sinulle – ­pal­ve­lu on käy­tös­sä Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­alueil­la

17.08.2023 06:00
Tilaajille
Ikiliikkujien puheenjohtaja ei jouda sammaloitumaan

Iki­liik­ku­jien pu­heen­joh­ta­ja ei jouda sam­ma­loi­tu­maan

15.08.2023 18:00 2
Tilaajille
Siikalatvalla oli häiriö e-reseptien uusimissa – vika korjattu

Sii­ka­lat­val­la oli häiriö e-re­sep­tien uu­si­mis­sa – vika kor­jat­tu

13.08.2023 15:00
Tilaajille
Ovet auki uuteen Pyhännän sote-keskukseen – Nestorista muutto alkaa keskiviikkona

Ovet auki uuteen Py­hän­nän sote-kes­kuk­seen – ­Nes­to­ris­ta muutto alkaa kes­ki­viik­ko­na

07.08.2023 16:05
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

06.08.2023 09:00
Siikalatvalle ja Pyhännälle suositus suojata siipikarja luonnonlintukontakteilta – lähimmät lintuinfluenssatapaukset varmennettu Sievistä

Sii­ka­lat­val­le ja Py­hän­näl­le suo­si­tus suojata sii­pi­kar­ja luon­non­lin­tu­kon­tak­teil­ta – lä­him­mät lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­set var­men­net­tu Sie­vis­tä

05.08.2023 09:00
Onko juomista vaikea vähentää taas loman jälkeen?

Onko juo­mis­ta vaikea vä­hen­tää taas loman jäl­keen?

05.08.2023 06:00
Tilaajille
Kovaa sote-keskittämistä tiedossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kovaa sote-kes­kit­tä­mis­tä tie­dos­sa

02.08.2023 06:00
Tilaajille