Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Viikko
Pohteen kaikille avoin asukastilaisuus kirvoitti kysymystulvan

Pohteen kai­kil­le avoin asu­kas­ti­lai­suus kir­voit­ti ky­sy­mys­tul­van

29.02.2024 18:00
Tilaajille
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

27.02.2024 12:00

Oi­kai­su: Pohteen info on kes­ki­viik­ko­na, ei tors­tai­na

27.02.2024 09:24
Pohde kertoo säästösuunnitelmista kuntalaisille etänä keskiviikkona

Pohde kertoo sääs­tö­suun­ni­tel­mis­ta kun­ta­lai­sil­le etänä kes­ki­viik­ko­na

26.02.2024 15:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut – palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut – pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

21.02.2024 11:40
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

21.02.2024 09:00
Tilaajille
Eläinlääkärivaje sulki Helmen Oulaisten vastaanoton – "Kehittämisajatuksia on, ja kuntien kanssa käydään keskusteluja"

Eläin­lää­kä­ri­va­je sulki Helmen Ou­lais­ten vas­taan­oton – "Ke­hit­tä­mi­sa­ja­tuk­sia on, ja kuntien kanssa käydään kes­kus­te­lu­ja"

17.02.2024 06:00
Tilaajille
Pohde keskittää – Oulaskankaalla tehdään jatkossa noin 2 500 tähystystä vuodessa

Pohde kes­kit­tää – Ou­las­kan­kaal­la tehdään jat­kos­sa noin 2 500 tä­hys­tys­tä vuo­des­sa

16.02.2024 09:00
Tilaajille
Pohteen asiakkaat ovat saaneet aiheettomia maksumuistutuksia teknisen vian vuoksi

Pohteen asiak­kaat ovat saaneet ai­heet­to­mia mak­su­muis­tu­tuk­sia tek­ni­sen vian vuoksi

15.02.2024 09:00
Huolipuhelin ikäihmisen pärjäämisestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­li­pu­he­lin ikä­ih­mi­sen pär­jää­mi­ses­tä

13.02.2024 19:00
Tilaajille
Tietosuojamääräykset suojaavat ja rajoittavat

Tie­to­suo­ja­mää­räyk­set suo­jaa­vat ja ra­joit­ta­vat

06.02.2024 12:00
Tilaajille
Polarin sykemittari mullisti aikoinaan kestävyysharjoittelun, ja yhtä suurta vallankumousta tekevä laite on jo kehitteillä

Polarin sy­ke­mit­ta­ri mul­lis­ti ai­koi­naan kes­tä­vyys­har­joit­te­lun, ja yhtä suurta val­lan­ku­mous­ta tekevä laite on jo ke­hit­teil­lä

11.02.2024 14:59
Tilaajille
Uusi Mäkelänrinne on valmistunut – asukkaat muuttavat vanhoista tiloista uusiin maaliskuussa

Uusi Mä­ke­län­rin­ne on val­mis­tu­nut – asuk­kaat muut­ta­vat van­hois­ta ti­lois­ta uusiin maa­lis­kuus­sa

05.02.2024 15:52
Tilaajille
Vanhemmat
Siikalatvan kunnassa käyttöön tilapäisen työn malli

Sii­ka­lat­van kun­nas­sa käyt­töön ti­la­päi­sen työn malli

28.01.2024 15:00
Tilaajille
Pohde ennakoi tarvitsevansa vuosittain noin 50 ulkomaista hoitajaa – Kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutus aluehallituksen päätettävänä

Pohde ennakoi tar­vit­se­van­sa vuo­sit­tain noin 50 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa – Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin kil­pai­lu­tus alue­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

24.01.2024 18:00
Tilaajille
Kuka keksi yksinäisyyden?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka keksi yk­si­näi­syy­den?

24.01.2024 07:00 1
Tilaajille
Syrjäyttääkö digitalisaatio ikääntyvän väestön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­jäyt­tää­kö di­gi­ta­li­saa­tio ikään­ty­vän väestön

23.01.2024 07:11
Tilaajille
Siikalatvan perhekeskus vakiinnuttaa toimintaansa – yhteistyöverkosto toimii perheiden parhaaksi

Sii­ka­lat­van per­he­kes­kus va­kiin­nut­taa toi­min­taan­sa – yh­teis­työ­ver­kos­to toimii per­hei­den par­haak­si

22.01.2024 12:00
Tilaajille
Pitkät jonot ja kasvanut avuntarve aloittivat mullistuksen Oulun seudun mielenterveyspalveluissa – Näin toimit, jos tarvitset apua

Pitkät jonot ja kas­va­nut avun­tar­ve aloit­ti­vat mul­lis­tuk­sen Oulun seudun mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa – Näin toimit, jos tar­vit­set apua

17.01.2024 18:00
Tilaajille
Ryhmäkuntoutus tarjoaa suuntaa elintapamuutoksille – Kela tarjoaa kuntoutusta diabetesta tai uniapneaa sairastaville

Ryh­mä­kun­tou­tus tarjoaa suuntaa elin­ta­pa­muu­tok­sil­le – Kela tarjoaa kun­tou­tus­ta dia­be­tes­ta tai uniap­neaa sai­ras­ta­vil­le

15.01.2024 15:00
Tilaajille