Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Ulkomaan politiikka
Terveisiä Brysselistä!
Lukijalta Kolumni

Ter­vei­siä Brys­se­lis­tä!

10.05.2023 06:00
Tilaajille
EU on hyvä, EU on paha – mitä ajattelevat suomalaiset europarlamentaarikot?

EU on hyvä, EU on paha – mitä ajat­te­le­vat suo­ma­lai­set eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot?

22.03.2023 18:00
Tilaajille
EU lippu taustavideoksi

EU lippu taus­ta­vi­deok­si

22.03.2023 15:36
Tilaajille
Auvisen mietteitä YK:n luontokokouksen jälkeen – ilmasto- ja luontosopimus tulevat tarkoittamaan muutoksia myös Siikajokilaakson alueelle

Auvisen miet­tei­tä YK:n luon­to­ko­kouk­sen jälkeen – il­mas­to- ja luon­to­so­pi­mus tulevat tar­koit­ta­maan muu­tok­sia myös Sii­ka­jo­ki­laak­son alueel­le

11.01.2023 18:00
Tilaajille
Kellot siirrettävä taas sunnuntaina talviaikaan – kellonajan siirrosta luopuminen hyytyi EU:ssa neuvostoon

Kellot siir­ret­tä­vä taas sun­nun­tai­na tal­vi­ai­kaan – kel­lon­ajan siir­ros­ta luo­pu­mi­nen hyytyi EU:ssa neu­vos­toon

29.10.2022 15:00
Lomps, lomps, lomille!
Kolumni

Lomps, lomps, lo­mil­le!

06.07.2022 06:00
Tilaajille
”Satu-Pekka”, Dana ja Valeriy
Lukijalta Kolumni

”Sa­tu-Pek­ka”, Dana ja Valeriy

28.06.2022 21:00
Tilaajille
Vieraana ”vapaassa” Ukrainassa
Lukijalta Kolumni

Vie­raa­na ”va­paas­sa” Uk­rai­nas­sa

15.06.2022 10:00
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi Kalevalle: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi Ka­le­val­le: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

04.05.2022 18:10
Tilaajille
Ruukin VOK:n paikat täynnä – Raahen sivupistettä mahdollisuus laajentaa

Ruukin VOK:n paikat täynnä – Raahen si­vu­pis­tet­tä mah­dol­li­suus laa­jen­taa

26.04.2022 18:00
Tilaajille
Venäjän kerrotaan pommittaneen tehdasta, missä piti valmistaa paineastian osia Fennovoimalle

Venäjän ker­ro­taan pom­mit­ta­neen teh­das­ta, missä piti val­mis­taa pai­ne­as­tian osia Fen­no­voi­mal­le

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Näkemiin, mutta ei hyvästi!
Kolumni

Nä­ke­miin, mutta ei hy­väs­ti!

05.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Sodan jaloista paenneiden pakolaisten auttaminen jatkuu

Sodan ja­lois­ta paen­nei­den pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­nen jatkuu

31.03.2022 14:23
Tilaajille
Kuluttajien luottamus Suomen talouskehitykseen romahti maaliskuussa

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus Suomen ta­lous­ke­hi­tyk­seen romahti maa­lis­kuus­sa

29.03.2022 06:00
Tilaajille
Kesäaika alkaa sunnuntaina aamuyöllä – kellojen siirtelystä luopuminen junnaa EU:ssa edelleen

Ke­sä­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na aa­mu­yöl­lä – kel­lo­jen siir­te­lys­tä luo­pu­mi­nen junnaa EU:ssa edel­leen

26.03.2022 16:00
Tilaajille
Ukrainalaisten pakolaisten elämä on tässä ja nyt, tulevasta ei tietoa ja epätietoisuus omaisista kalvaa

Uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­ten elämä on tässä ja nyt, tu­le­vas­ta ei tietoa ja epä­tie­toi­suus omai­sis­ta kalvaa

22.03.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki Siikajoen päättäjät vetoavat, ettei ketään tule syyllistää Ukrainan tilanteesta syntyperän tai kielen vuoksi

Kaikki Sii­ka­joen päät­tä­jät ve­toa­vat, ettei ketään tule syyl­lis­tää Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta syn­ty­pe­rän tai kielen vuoksi

21.03.2022 15:25
Tilaajille
Ukrainalaisille kerätään Siikajoella huonekaluja ja kodintarpeita

Uk­rai­na­lai­sil­le ke­rä­tään Sii­ka­joel­la huo­ne­ka­lu­ja ja ko­din­tar­pei­ta

17.03.2022 15:00
Tilaajille
Naton aika on nyt
Kolumni

Naton aika on nyt

17.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomen pieniltä kunnilta Ukrainan humanitaariseen apuun 350 000 euroa

Suomen pie­nil­tä kun­nil­ta Uk­rai­nan hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun 350 000 euroa

16.03.2022 12:00
Tilaajille