Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 24 tuntia
Pulkkilassa puhutaan tänään kiertotalouasioista – kaikki kiertotalouspuiston Leskeläntien varteen perustamisesta kiinnostuneet tervetulleita

Pulk­ki­las­sa pu­hu­taan tänään kier­to­ta­loua­siois­ta – kaikki kier­to­ta­lous­puis­ton Les­ke­län­tien varteen pe­rus­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­lei­ta

01.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Viikko
Nuori yrittäjä laajensi liiketoimintaansa Rantsilaan

Nuori yrit­tä­jä laa­jen­si lii­ke­toi­min­taan­sa Rant­si­laan

30.11.2022 12:00
Tilaajille
Kaiken takana on ihminen
Lukijalta Kolumni

Kaiken takana on ihminen

30.11.2022 07:00
Tilaajille
Ansaitusti Suomen surkein kylätie
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­sai­tus­ti Suomen surkein kylätie

30.11.2022 05:00
Tilaajille
Energiapuulla on hyvät näkymät – Bioliito tukee uusia puunkorjuuyrittäjiä

Ener­gia­puul­la on hyvät näkymät – Bio­lii­to tukee uusia puun­kor­juu­yrit­tä­jiä

29.11.2022 12:00
Tilaajille
Välipalatehtaan ensimmäinen tuote on hedelmäinen – katso videolta, kuinka pakkaus etenee linjastolla

Vä­li­pa­la­teh­taan en­sim­mäi­nen tuote on he­del­mäi­nen – katso vi­deol­ta, kuinka pakkaus etenee lin­jas­tol­la

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Venla Karhumaa toi yrityksensä Luohualle – hoitohuoneessa etsitään apua eri vaivoihin

Venla Kar­hu­maa toi yri­tyk­sen­sä Luo­hual­le – hoi­to­huo­nees­sa et­si­tään apua eri vai­voi­hin

26.11.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Jukkatalolta irtisanottiin toistakymmentä työntekijää – juttuun lisätty luottamushenkilöiden mietteitä

Juk­ka­ta­lol­ta ir­ti­sa­not­tiin tois­ta­kym­men­tä työn­te­ki­jää – juttuun lisätty luot­ta­mus­hen­ki­löi­den miet­tei­tä

28.11.2022 11:21
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy on voittanut useita hankintakilpailutuksia

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy on voit­ta­nut useita han­kin­ta­kil­pai­lu­tuk­sia

24.11.2022 06:15
Tilaajille
Simpukka vaihtuu sinivalkoiseen logoon

Sim­puk­ka vaihtuu si­ni­val­koi­seen logoon

23.11.2022 09:00
Tilaajille
Kestisten viesti on, että Kestilässä pitää olla pankki – katso videolta, miksi konttori ollaan sulkemassa

Kes­tis­ten viesti on, että Kes­ti­läs­sä pitää olla pankki – katso vi­deol­ta, miksi kont­to­ri ollaan sul­ke­mas­sa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Juhlassa ei surkuteltu
Pääkirjoitus

Juh­las­sa ei sur­ku­tel­tu

22.11.2022 23:00
Tilaajille
Bingo tuli että paukahti!

Bingo tuli että pau­kah­ti!

22.11.2022 12:00
Tilaajille
Muutosneuvottelut käyntiin SSAB:n Pulkkilan tehtaalla

Muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­tiin SSAB:n Pulk­ki­lan teh­taal­la

22.11.2022 10:14
Tilaajille
Tunnustusta yrittäjäristien muodossa

Tun­nus­tus­ta yrit­tä­jä­ris­tien muo­dos­sa

22.11.2022 09:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Juhlapuheissa korostui perheen ja työntekijöiden merkitys – Kirsi Kiviojan mukaan Siikajoen vuoden yrittäjänä palkittuun yritykseen jonotetaan töihin

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Juh­la­pu­heis­sa ko­ros­tui perheen ja työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys – Kirsi Ki­vi­ojan mukaan Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tuun yri­tyk­seen jo­no­te­taan töihin

20.11.2022 14:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan yrittäjäjuhlan juhlapuheessa ajatuksia yrittäjyydestä valotti yli 30 vuotta yrittäjänä toiminut Naturcomin Timo Mäkinen

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä­juh­lan juh­la­pu­hees­sa aja­tuk­sia yrit­tä­jyy­des­tä valotti yli 30 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Na­tur­co­min Timo Mäkinen

20.11.2022 11:59
Tilaajille
Siikajoen vuoden yrittäjiä 2022 ovat Parttimaan veljekset – Arttim Oy on kasvanut yhden miehen yrityksestä suureksi työllistäjäksi

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jiä 2022 ovat Part­ti­maan vel­jek­set – Arttim Oy on kas­va­nut yhden miehen yri­tyk­ses­tä suu­rek­si työl­lis­tä­jäk­si

19.11.2022 22:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat toivat tänä vuonna kiinteistöveroa 23 miljoonaa euroa − Pyhäntä merkittävien tulon saajien tilastossa toisena, kun tuulivoimalat tuovat kiinteistöveroista jo yli puolet, Siikajokikin ylsi joukkoon

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat toivat tänä vuonna kiin­teis­tö­ve­roa 23 mil­joo­naa euroa − Pyhäntä mer­kit­tä­vien tulon saajien ti­las­tos­sa toi­se­na, kun tuu­li­voi­ma­lat tuovat kiin­teis­tö­ve­rois­ta jo yli puolet, Sii­ka­jo­ki­kin ylsi jouk­koon

18.11.2022 09:00
Tilaajille