Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä uusia yritysideoita – syynissä muun muassa maatalousmuovit

Yri­tys­toi­min­nas­sa syn­ty­vis­tä jät­teis­tä uusia yri­tys­ideoi­ta – syy­nis­sä muun muassa maa­ta­lous­muo­vit

12:00
Tilaajille
Viikko
Siikajokilaakson jakelusta jäi uupumaan satoja lehtiä – tänään ilmestynyt lehti kaikkien luettavissa maksutta verkossa

Sii­ka­jo­ki­laak­son ja­ke­lus­ta jäi uu­pu­maan satoja lehtiä – tänään il­mes­ty­nyt lehti kaik­kien luet­ta­vis­sa mak­sut­ta ver­kos­sa

20.01.2022 17:00
Siklaelementtien Lasse Kaikkonen toivoo aitoa keskustelua – työkäsikirjalla ei ole tarkoitus polkea työntekijöiden oikeuksia

Sik­lae­le­ment­tien Lasse Kaik­ko­nen toivoo aitoa kes­kus­te­lua – työ­kä­si­kir­jal­la ei ole tar­koi­tus polkea työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia

20.01.2022 15:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ke­la-tak­si­mal­li kan­ger­te­lee

20.01.2022 04:00
Tilaajille
Hae kesätoimittajaksi Siikajokilaaksoon

Hae ke­sä­toi­mit­ta­jak­si Sii­ka­jo­ki­laak­soon

19.01.2022 17:49
Voiko Kela-taksi jäädä tulematta?

Voiko Ke­la-tak­si jäädä tu­le­mat­ta?

19.01.2022 12:00
Tilaajille
Koronatilanteen pitkittyminen kaatoi Hannan kahvilan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hommaa.”

Ko­ro­na­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­nen kaatoi Hannan kah­vi­lan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hom­maa.”

18.01.2022 18:00
Tilaajille
Leader-rahoja kannattaa hakea heti alkuvuonna – yli puolen miljoonan euron potti jaossa Norsulla

Lea­der-ra­ho­ja kan­nat­taa hakea heti al­ku­vuon­na – yli puolen mil­joo­nan euron potti jaossa Nor­sul­la

18.01.2022 06:00
Tilaajille
Paavolan Kyläkauppa sai kyläkauppatukea: "Emme ole katuneet kauppiaiksi ryhtymistä"

Paa­vo­lan Ky­lä­kaup­pa sai ky­lä­kaup­pa­tu­kea: "Emme ole ka­tu­neet kaup­piaik­si ryh­ty­mis­tä"

17.01.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Liikkeellä jälleen sähkösaneerauskauppiaita – remonttiin kuin remonttiin kannattaa aina kysyä tarjous ainakin kahdelta urakoitsijalta

Liik­keel­lä jälleen säh­kö­sa­nee­raus­kaup­piai­ta – re­mont­tiin kuin re­mont­tiin kan­nat­taa aina kysyä tarjous ainakin kah­del­ta ura­koit­si­jal­ta

14.01.2022 09:51
Tilaajille
Ensimmäinen minikoti lähti jo maailmalle Ruukin Yrityspuistosta

En­sim­mäi­nen mi­ni­ko­ti lähti jo maail­mal­le Ruukin Yri­tys­puis­tos­ta

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Eksy Siikajoelle – tiedät löytäneesi
Lukijalta Kolumni

Eksy Sii­ka­joel­le – tiedät löy­tä­nee­si

13.01.2022 05:00
Tilaajille
Pyhännän ja Pihtiputaan sahat muodostavat sahaparin –  Mikko Luikku: “Tämän sahan uudelleen käynnistäminen on tehty kovalla työllä.”

Py­hän­nän ja Pih­ti­pu­taan sahat muo­dos­ta­vat sa­ha­pa­rin –  Mikko Luikku: “Tämän sahan uu­del­leen käyn­nis­tä­mi­nen on tehty kovalla työl­lä.”

12.01.2022 18:00
Tilaajille
Pyhännällä sahataan jälleen tukkia

Py­hän­näl­lä sa­ha­taan jälleen tukkia

12.01.2022 17:55
Tilaajille
Pikkuinen Savalojan vesiosuuskunta pääsi isomman Siikalatvan Vesihuollon kainaloon – 3000 liittymää, 5000 vedenkuluttajaa ja 594 kilometriä vesijohtoa maan alla

Pik­kui­nen Sa­va­lo­jan ve­si­osuus­kun­ta pääsi isomman Sii­ka­lat­van Ve­si­huol­lon kai­na­loon – 3000 liit­ty­mää, 5000 ve­den­ku­lut­ta­jaa ja 594 ki­lo­met­riä ve­si­joh­toa maan alla

11.01.2022 06:48
Tilaajille
Valonpilkahduksiakin väestökehityksessä Siikajokivarressa – Pyhännän väkiluku kasvoi tammi–marraskuussa 35 pyhäntäläisellä

Va­lon­pil­kah­duk­sia­kin väes­tö­ke­hi­tyk­ses­sä Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – ­Py­hän­nän vä­ki­lu­ku kasvoi tam­mi–­mar­ras­kuus­sa 35 py­hän­tä­läi­sel­lä

06.01.2022 06:00
Tilaajille
Verohallinto: Kotitalousvähennyksen katto nousee 3 500 euroon

Ve­ro­hal­lin­to: Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen katto nousee 3 500 euroon

03.01.2022 06:00
Tilaajille
Tutka-asema voi estää tuulivoimalan – Puolustusvoimien mukaan tuulivoimayhtiöt tekevät joskus turhaa suunnittelutyötä

Tut­ka-ase­ma voi estää tuu­li­voi­ma­lan – Puo­lus­tus­voi­mien mukaan tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tekevät joskus turhaa suun­nit­te­lu­työ­tä

02.01.2022 06:02
Tilaajille
Rautakauppias hakee uutta – Yrittäjä Marko Rasinkangas keskittää toimintaansa entiselle Ouluntien Nesteelle

Rau­ta­kaup­pias hakee uutta – Yrit­tä­jä Marko Ra­sin­kan­gas kes­kit­tää toi­min­taan­sa en­ti­sel­le Ou­lun­tien Nes­teel­le

01.01.2022 06:05
Tilaajille
Hallinto-oikeus kielsi myös yksilöliikuntatilojen jatkopäätöksen – kuntosalit tammikuun puoliväliin asti auki

Hal­lin­to-oi­keus kielsi myös yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen jat­ko­pää­tök­sen – kun­to­sa­lit tam­mi­kuun puo­li­vä­liin asti auki

31.12.2021 13:52
Tilaajille