Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin tunti
Neuvottelukunta on maanomistajien etu – laajat sopimuskokonaisuudet vaativat perehtymistä ja osaamista

Neu­vot­te­lu­kun­ta on maan­omis­ta­jien etu – laajat so­pi­mus­ko­ko­nai­suu­det vaa­ti­vat pe­reh­ty­mis­tä ja osaa­mis­ta

06:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Pakettiralli harmittaa
Pääkirjoitus

Pa­ket­ti­ral­li har­mit­taa

28.03.2023 23:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Keskuspuhdistamon hallitus antoi yhteisen lausunnon – puhdistamon arki vastaavan hoitajan vastuulla

Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus antoi yh­tei­sen lau­sun­non – puh­dis­ta­mon arki vas­taa­van hoi­ta­jan vas­tuul­la

28.03.2023 15:00
Tilaajille
Postipaketeista osa päätyy väärälle kylälle – Posti ei ole korvausvelvollinen. Syy jakeluvirheeseen on aina löytynyt

Pos­ti­pa­ke­teis­ta osa päätyy vää­räl­le kylälle – Posti ei ole kor­vaus­vel­vol­li­nen. Syy ja­ke­lu­vir­hee­seen on aina löy­ty­nyt

28.03.2023 09:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti

Lap­wal­lil­la takana hyvä vuosi – lii­ke­vaih­to ja -voitto kas­voi­vat hui­mas­ti

27.03.2023 15:00
Tilaajille
Vaalipostia: Pellolta pöytään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pel­lol­ta pöytään

21.03.2023 07:13
Tilaajille
LapWall lomauttaa Pyhännällä enintään 90 päiväksi – tehdas siirtyy huhtikuun alussa yhteen vuoroon

LapWall lo­maut­taa Py­hän­näl­lä enin­tään 90 päi­väk­si – tehdas siirtyy huh­ti­kuun alussa yhteen vuoroon

21.03.2023 05:27
Tilaajille
Oulun Osuuspankki opettaa taloustaitoja lähes sadalle ysiluokkalaiselle

Oulun Osuus­pank­ki opettaa ta­lous­tai­to­ja lähes sadalle ysi­luok­ka­lai­sel­le

20.03.2023 15:00
Tilaajille
Jahotecin koetoiminta laajenee tehdasmittaiseksi Rantsilassa

Ja­ho­te­cin koe­toi­min­ta laa­je­nee teh­das­mit­tai­sek­si Rant­si­las­sa

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta valistetaan metsäomistajia monin tavoin – katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta va­lis­te­taan met­sä­omis­ta­jia monin tavoin – katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi Mika Kärkkäinen – myös lämpöyhtiölle kokoaikainen johtaja

Sii­ka­lat­van Lämpö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Mika Kärk­käi­nen – myös läm­pö­yh­tiöl­le ko­ko­ai­kai­nen johtaja

17.03.2023 13:44
Tilaajille
SSAB Europe sopi fossiilivapaan teräksen toimittamisesta Suomen kattotuote- ja teräskatemarkkinoille

SSAB Europe sopi fos­sii­li­va­paan te­räk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta Suomen kat­to­tuo­te- ja te­räs­ka­te­mark­ki­noil­le

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

14.03.2023 14:07
Maatalousmuovien keräämiseen uutta potkua – keräyksen piiriin tulevat ensin paali- ja aumamuovit

Maa­ta­lous­muo­vien ke­rää­mi­seen uutta potkua – ke­räyk­sen piiriin tulevat ensin paali- ja au­ma­muo­vit

14.03.2023 09:00
Tilaajille
Geologi Juha-Matti Kekin työrupeamalla selkeä tavoite – ihmisten pariin jalkautuen lisää tietoa kaivosteollisuudesta kokonaisuudessaan

Geologi Ju­ha-Mat­ti Kekin työ­ru­pea­mal­la selkeä tavoite – ih­mis­ten pariin jal­kau­tuen lisää tietoa kai­vos­teol­li­suu­des­ta ko­ko­nai­suu­des­saan

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruukkilaislähtöisen Matti Pietiläisen työ kysyy uutisnenää: nyt hänestä tulee Savon Sanomien päätoimittaja

Ruuk­ki­lais­läh­töi­sen Matti Pie­ti­läi­sen työ kysyy uu­tis­ne­nää: nyt hänestä tulee Savon Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja

13.03.2023 18:00
Lappu tuli Ruukin Salen postipalvelun asiakastiskille – Arina keskittyy ruuan myyntiin

Lappu tuli Ruukin Salen pos­ti­pal­ve­lun asia­kas­tis­kil­le – Arina kes­kit­tyy ruuan myyn­tiin

10.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamo hakee omaa toimitusjohtajaa – hallitus linjasi, että toiminta jatkuu tutulla mallilla

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mo hakee omaa toi­mi­tus­joh­ta­jaa – hal­li­tus lin­ja­si, että toi­min­ta jatkuu tutulla mal­lil­la

10.03.2023 12:00
Tilaajille
Vaalipostia: Tuulivoimaloiden aikapommi tuhoaa Pohjois-Suomen maaseudun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tuu­li­voi­ma­loi­den ai­ka­pom­mi tuhoaa Poh­jois-Suo­men maa­seu­dun

10.03.2023 10:00 3
Tilaajille
Vaalipostia: Ruoantuottajan tulee saada työstään parempi korvaus

Vaa­li­pos­tia: Ruoan­tuot­ta­jan tulee saada työs­tään parempi korvaus

09.03.2023 08:21
Tilaajille