6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sil­la oikeus valvoa pää­tök­sen­te­koa

Siikalatvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno pohtii mielipiteessä kuntalaisia puhuttanutta aihetta.
Siikalatvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno pohtii mielipiteessä kuntalaisia puhuttanutta aihetta.
Kuva: Sari Kihnula

Kuntalaiset ovat reagoineet hyvinvointi- ja viestintäpäällikön rekrytointiin vahvasti. Kun sadat ihmiset ilmaisevat epäluottamusta, päättäjät eivät voi vain vetäytyä hiljaisuuteen.

On esitetty kritiikkiä toimen tarpeellisuudesta. Kunnan markkinointi ja viestintä kaipaavat kipeästi suunnitelmaa ja sen toteuttajaa. Myös hyvinvointi on alue, johon kunnan tulisi panostaa enemmän kuin nykyresursseilla kyetään. Toimeen sisällytetyt tehtävät ovat siis tärkeitä ja tarpeellisia. Päällikkönimike sen sijaan ei olisi välttämätön, mutta nykyajan johtajat ja päälliköt tekevät kyllä konkreettista työtä yhtä lailla kuin tiimin muut jäsenet.

Kaikkien kunnan päätöksentekoprosessien on oltava läpinäkyviä, myös viranhaltijoiden hoitamien rekrytointiprosessien. Tämänkertaisessa prosessissa nähdään huomautettavaa, vaikka se on edennyt saman kaavan mukaan kuin aikaisemmatkin. Kun johtava luottamushenkilö, oli mukana hakijoissa, avoimuuteen, haastatteluryhmän laajuuteen ja haastateltavien valintaan olisi pitänyt kiinnittää erityistä huomiota. Se olisi ollut hakijan etu ja poistanut monta epäilyksen aihetta kuntalaisten silmissä.

Rekrytointiprosessin vaiheet on selvitetty, ja kunnanjohtaja on kirjannut ne oikaisuvaatimuksen esittelytekstiin. Teksti löytyy kokonaisuudessaan kokousaineistosta. Lainaan tässä pari lausetta johtopäätöksistä:

”Oikaisuvaatimus ja adressiin kerättyjen nimien määrä kuitenkin osoittavat sen, ettei Siikalatvan kunnan hallinto ole tässä tilanteessa toiminut niin, ettei moitteille jäisi sijaa. Hyvään hallintoon kuuluu se, että hallinnon toimintaan on voitava luottaa, ja sen on oltava johdonmukaista ja tarkoituksenmukaista.”

Kunnanhallitus keskusteli oikaisuvaatimuksesta vakavasti ennen kokousta ja piti vielä erillisen neuvottelutauon. Myös äärimmäisiä toimenpiteitä mietittiin. Prosessissa on kohtia, jotka jättävät tilaa epäilykselle, onko kunnan kokonaisetu tai valittavan etu toteutuneet. Muotovirhettä ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja asia on edennyt juridisesti oikein. Tässä kohden hyviä vaihtoehtoja on vähän. Kunnanhallitus valitsi mielestään pienimmän vaurion tien ja hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Asiasta on jätetty myös toinen oikaisuvaatimus, mikä lienee perin harvinaista. Sekin tulee käsittelyyn mahdollisimman pian.

Kunnan päätöksenteko on saanut nyt julkisen huomautuksen. Meidän on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ensi tilassa on laadittava rekrytointeja varten selkeä prosessi ja käytännöt, joilla taataan avoimuus ja paras mahdollinen lopputulos. Näin voimme rakentaa luottamusta päätöksentekoon. Olemme täällä kuntalaisia varten ja kuntalaisilla on oikeus valvoa meitä.


Seija JunnoSiikalatvan kunnanhallituksen pj.