Tilaajille
Lukijalta
Keskiviikko-aamuna 1.9. "kanadan lättäjalka tallusteli tomerasti pitkin Kestiläntietä ja radiosta tuli samanaikaisesti "mainospätkä kuin hanhen suusta.
Lukijan kuva

Kes­ki­viik­ko-aa­mu­na 1.9. "ka­na­dan lät­tä­jal­ka tal­lus­te­li to­me­ras­ti pitkin Kes­ti­län­tie­tä ja ra­dios­ta tuli sa­man­ai­kai­ses­ti "mai­nos­pät­kä kuin hanhen suusta.