Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

"Nämä ovat oikein hauskat festarit", sanoo nuori seuravieras Anna Karhumaa Lopen suviseuroilla
Tilaajille

"Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

08:01
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi
Tilaajille

Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi

11:00
Rakenna rauhaa -tapahtuma
Tilaajille

Rakenna rauhaa -tapahtuma

09:00
Mansikat ovat kypsymässä ja niitä saa viime kautta pidempään
Tilaajille

Mansikat ovat kypsymässä ja niitä saa viime kautta pidempään

06:00
Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video
Tilaajille

Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video

30.06.2022 18:00
Virran varrelta
Mielen voima on tarjota tahtomamme
Kolumni Anna Hämeenaho

Mielen voima on tarjota tah­to­mam­me

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Juhannusjuustoa ja koivut porraspieleen
Kolumni Sari Kihnula

Ju­han­nus­juus­toa ja koivut por­ras­pie­leen

22.06.2022 04:00
Tilaajille
Taloja ja pihoja toisensa perään
Kolumni Laura Seppä

Taloja ja pihoja toi­sen­sa perään

15.06.2022 08:19
Tilaajille
Menestyksellä saa paljon anteeksi
Kolumni KRISTIINA TUIKKALA

Me­nes­tyk­sel­lä saa paljon an­teek­si

07.06.2022 19:00
Tilaajille
Kesäloman lumitöistä tuomen tuoksuun
Kolumni Sari Kihnula

Ke­sä­lo­man lu­mi­töis­tä tuomen tuok­suun

01.06.2022 04:00
Tilaajille
Joka sota on suurta kärsimystä
Kolumni Kirsi Junttila

Joka sota on suurta kär­si­mys­tä

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Ei päästetä yhtäkään kylää hiipumaan
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ei päästetä yhtäkään kylää hiipumaan

29.06.2022 05:30
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 1
Arvo uskoo metsästyksen- ja kalastuksen suosion kasvavan
Tilaajille

Arvo uskoo met­säs­tyk­sen- ja ka­las­tuk­sen suosion kas­va­van

30.06.2022 15:00
Tanssijalat ovat taas löytäneet Ruokolahden
Tilaajille

Tanssijalat ovat taas löytäneet Ruokolahden

30.06.2022 12:00
Suviseurat kolmen vuoden tauon jälkeen kenttäolosuhteissa – seurat järjestetään Lopella lentokentällä
Tilaajille

Su­vi­seu­rat kolmen vuoden tauon jälkeen kent­tä­olo­suh­teis­sa – seurat jär­jes­te­tään Lopella len­to­ken­täl­lä

30.06.2022 08:00
Katso kuvat: Ensi-ilta häämöttää satujen parissa kesäteatterilla Leskelässä
Tilaajille

Katso kuvat: En­si-il­ta hää­möt­tää satujen parissa ke­sä­teat­te­ril­la Les­ke­läs­sä

30.06.2022 06:01
Kolumneja lukijoilta
Liikenteen verotus pitää uudistaa
Lukijalta Kolumni

Lii­ken­teen verotus pitää uu­dis­taa

29.06.2022 08:30
Tilaajille
Mistä meidät muistetaan?
Lukijalta Kolumni

Mistä meidät muis­te­taan?

29.06.2022 07:00
Tilaajille
”Satu-Pekka”, Dana ja Valeriy
Lukijalta Kolumni

”Sa­tu-Pek­ka”, Dana ja Valeriy

28.06.2022 21:00
Tilaajille
Kämmenellä ei tarvitse pelätä
Lukijalta Kolumni

Käm­me­nel­lä ei tar­vit­se pelätä

22.06.2022 09:30
Tilaajille
Siikajoen vanhalla hautausmaalla kokoonnutaan jälleen ajankohtaisin teemoin
Tilaajille

Siikajoen vanhalla hautausmaalla kokoonnutaan jälleen ajankohtaisin teemoin

29.06.2022 18:00
Kinnusen herrasväen ensimmäinen - ja viimeinen - junamatka
Tilaajille

Kin­nu­sen her­ras­väen en­sim­mäi­nen - ja vii­mei­nen - ju­na­mat­ka

29.06.2022 15:58
Semihyvää varhaiskasvatusta
Tilaajille

Se­mi­hy­vää var­hais­kas­va­tus­ta

29.06.2022 15:00
Koskelan Akselista Nordic King-Heat
Tilaajille

Kos­ke­lan Ak­se­lis­ta Nordic King-Heat

29.06.2022 12:00
Rakenna rauhaa -tapahtuma
Elämänvirta
Tilaajille

Rakenna rauhaa -ta­pah­tu­ma

09:00
Päätoimittaja Sari Kihnula näyttää videolla, kuinka näppärästi Siikajokilaakso-sovelluksen saa käyttöön.

Pää­toi­mit­ta­ja Sari Kihnula näyttää vi­deol­la, kuinka näp­pä­räs­ti Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­luk­sen saa käyt­töön.

08:03
"Nämä ovat oikein hauskat festarit", sanoo nuori seuravieras Anna Karhumaa Lopen suviseuroilla

"Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

08:01
Tilaajille
Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video

Ke­sä­näyt­te­lys­tä huo­ku­vat Rant­ti­set juuret – ylä­ker­ras­sa Paulan tau­lu­ja, ja ala­ker­ran täyt­tä­vät Elisan taulut ja Jaanan kä­si­työ­tai­de. Katso kuvat ja video

30.06.2022 18:00
Tilaajille

Ga­nan­der-ta­lon ke­sä­näyt­te­lyn tai­tei­li­jat ker­toi­vat, mikä heitä ins­pi­roi taiteen te­ke­mi­seen.

30.06.2022 12:29
Tilaajille

Su­vi­seu­rat kolmen vuoden tauon jälkeen kent­tä­olo­suh­teis­sa – seurat jär­jes­te­tään Lopella len­to­ken­täl­lä

30.06.2022 08:00
Tilaajille

Katso kuvat: En­si-il­ta hää­möt­tää satujen parissa ke­sä­teat­te­ril­la Les­ke­läs­sä

30.06.2022 06:01
Tilaajille
Pyhännällä voi päästä kesätöihin liikennepuistoon – Silja piti yllä järjestystä kolmen viikon ajan
Tilaajille

Py­hän­näl­lä voi päästä ke­sä­töi­hin lii­ken­ne­puis­toon – Silja piti yllä jär­jes­tys­tä kolmen viikon ajan

29.06.2022 09:00
Näköislehti viimeinkin luettavissa

Nä­köis­leh­ti vii­mein­kin luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:03 1
Mielen voima on tarjota tahtomamme
Tilaajille
Kolumni
Anna Hämeenaho

Mielen voima on tarjota tah­to­mam­me

29.06.2022 06:00
Hintaralli näkyy jo perhearjessa
Tilaajille

Hin­ta­ral­li näkyy jo per­he­ar­jes­sa

29.06.2022 06:00
Ahdinko koettelee perheitä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Ahdinko koet­te­lee per­hei­tä

28.06.2022 23:00
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?
Tilaajille

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

28.06.2022 18:00
Kortteisen salaperäiset saaret seilaavat omien tuulien mukaan
Tilaajille

Kort­tei­sen sa­la­pe­räi­set saaret sei­laa­vat omien tuulien mukaan

28.06.2022 15:00
Hyvinvointikertomuksen anti puhutteli – puheenjohtajien linjaus hyvinvointisuunnitelman ahkerasta lukemisesta
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­sen anti pu­hut­te­li – pu­heen­joh­ta­jien linjaus hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man ah­ke­ras­ta lu­ke­mi­ses­ta

28.06.2022 12:01
Nopeus on valttia punkkien kanssa
Tilaajille

Nopeus on valttia punk­kien kanssa

28.06.2022 09:00
Tarkastuslautakunta teki useita nostoja – parantamisen varaa muun muassa sisäisen valvonnan kehittämisessä
Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta teki useita nostoja – pa­ran­ta­mi­sen varaa muun muassa si­säi­sen val­von­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä

28.06.2022 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori