Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Runonlausuntaa ja haitarimusiikkia Tavastkengän kylätalolla 19.3.
Tilaajille

Ru­non­lau­sun­taa ja hai­ta­ri­mu­siik­kia Ta­vast­ken­gän ky­lä­ta­lol­la 19.3.

09:00
Norovirus on jyllännyt tänä vuonna Pohteen alueella – Potilailla ollut flunssaa ja vatsatautia yhtäaikaisesti, jolloin sairastaminen ollut rankkaa, Ruukin terveysasemalta kerrotaan
Tilaajille

Norovirus on jyllännyt tänä vuonna Pohteen alueella – Potilailla ollut flunssaa ja vatsatautia yhtäaikaisesti, jolloin sairastaminen ollut rankkaa, Ruukin terveysasemalta kerrotaan

06:00
Tarja Lyytisen ja Chiho Nagain yli 40 vuotta kestänyt ystävyys alkoi kirjekaveruudesta
Tilaajille

Tarja Lyytisen ja Chiho Nagain yli 40 vuotta kestänyt ystävyys alkoi kirjekaveruudesta

01.03.2024 18:00
Kalastajainseuran puheenjohtaja: Saaliin tarpeeton hylkääminen merelle ei ole asiallista toimintaa
Tilaajille

Kalastajainseuran puheenjohtaja: Saaliin tarpeeton hylkääminen merelle ei ole asiallista toimintaa

01.03.2024 15:00
Elohopeakerholaiset tahtovat taas tien päälle
Tilaajille

Elohopeakerholaiset tahtovat taas tien päälle

01.03.2024 12:00
Virran varrelta
Toisten auttaminen antaa elämään merkitystä
Kolumni

Toisten aut­ta­mi­nen antaa elämään mer­ki­tys­tä

28.02.2024 06:00
Tilaajille
Tiloista ja tilojen puutteesta
Kolumni

Ti­lois­ta ja tilojen puut­tees­ta

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Extreme on jotain aivan muuta
Kolumni

Extreme on jotain aivan muuta

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Sanassa on voima – Työ tuntuu merkitykselliseltä, kun sen tunnustaa
Kolumni

Sanassa on voima – Työ tuntuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, kun sen tun­nus­taa

07.02.2024 06:30
Tilaajille
Joel Töllin vastine Pyhännän henkilöstö- ja talousjohtajan virkavalintaa koskevaan uutisointiin
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Joel Töllin vastine Pyhännän henkilöstö- ja talousjohtajan virkavalintaa koskevaan uutisointiin

26.02.2024 10:08 2
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Valoon laskutusongelmista harmia ja huolta – yhtiö lupaa hyvittää väärin perustein maksetut laskut
Tilaajille

Valoon las­ku­tu­son­gel­mis­ta harmia ja huolta – yhtiö lupaa hy­vit­tää väärin pe­rus­tein mak­se­tut laskut

01.03.2024 09:00
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi tänään
Tilaajille

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi tänään

01.03.2024 07:30
Yllättävän moni kiinnostui kerrostalohankkeesta – suunnitelma Ruukin uudesta kerrostalosta etenee
Tilaajille

Yl­lät­tä­vän moni kiin­nos­tui ker­ros­ta­lo­hank­kees­ta – suun­ni­tel­ma Ruukin uudesta ker­ros­ta­los­ta etenee

01.03.2024 06:00 2
Pohteen kaikille avoin asukastilaisuus kirvoitti kysymystulvan
Tilaajille

Pohteen kai­kil­le avoin asu­kas­ti­lai­suus kir­voit­ti ky­sy­mys­tul­van

29.02.2024 18:00
Kolumneja lukijoilta
Kävelyllä
Lukijalta Kolumni

Kä­ve­lyl­lä

28.02.2024 06:30
Tilaajille
Uusia tuulia Siikalatvalle
Lukijalta Kolumni

Uusia tuulia Sii­ka­lat­val­le

28.02.2024 05:27 1
Tilaajille
Yhteisvastuuterveisin
Lukijalta Kolumni

Yh­teis­vas­tuu­ter­vei­sin

21.02.2024 05:05
Tilaajille
MTK:n monimuotoisuustiekartassa rehellinen tilannekuva – vastuu siirtyy veronmaksajille
Lukijalta Kolumni

MTK:n mo­ni­muo­toi­suus­tie­kar­tas­sa re­hel­li­nen ti­lan­ne­ku­va – vastuu siirtyy ve­ron­mak­sa­jil­le

20.02.2024 19:45
Tilaajille
Koskelan Valtti viimeisteli finaaliin
Tilaajille

Koskelan Valtti viimeisteli finaaliin

29.02.2024 15:00
Siikajoki hyväksyi merituulialueiden kaavoitussopimukset – Seljänsuunmatalan itäinen ja läntinen alue Metsähallituksen listalla
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­lia­luei­den kaa­voi­tus­so­pi­muk­set – Sel­jän­suun­ma­ta­lan itäinen ja län­ti­nen alue Met­sä­hal­li­tuk­sen lis­tal­la

29.02.2024 14:54
Kalevalan päivänä Tuomiojalla juhlittiin omaa kulttuuria – maakunnallinen juhla keräsi väkeä salin täydeltä
Tilaajille

Ka­le­va­lan päivänä Tuo­mio­jal­la juh­lit­tiin omaa kult­tuu­ria – maa­kun­nal­li­nen juhla keräsi väkeä salin täy­del­tä

29.02.2024 13:00
Karkauspäivä pitää kalenterin ja vuodenajat samassa tahdissa – vuosi 2024 on karkausvuosi, jolle osuu kymmenen arkivapaapäivää
Tilaajille

Kar­kaus­päi­vä pitää ka­len­te­rin ja vuo­de­na­jat samassa tah­dis­sa – vuosi 2024 on kar­kaus­vuo­si, jolle osuu kym­me­nen ar­ki­va­paa­päi­vää

29.02.2024 12:00
Runonlausuntaa ja haitarimusiikkia Tavastkengän kylätalolla 19.3.
Elämänvirta
Tilaajille

Ru­non­lau­sun­taa ja hai­ta­ri­mu­siik­kia Ta­vast­ken­gän ky­lä­ta­lol­la 19.3.

09:00
Tarja Lyytisen ja Chiho Nagain yli 40 vuotta kestänyt ystävyys alkoi kirjekaveruudesta

Tarja Lyy­ti­sen ja Chiho Nagain yli 40 vuotta kes­tä­nyt ys­tä­vyys alkoi kir­je­ka­ve­ruu­des­ta

01.03.2024 18:00
Tilaajille
Elohopeakerholaiset tahtovat taas tien päälle

Elo­ho­pea­ker­ho­lai­set tah­to­vat taas tien päälle

01.03.2024 12:00
Tilaajille
Kalevalan päivänä Tuomiojalla juhlittiin omaa kulttuuria – maakunnallinen juhla keräsi väkeä salin täydeltä

Ka­le­va­lan päivänä Tuo­mio­jal­la juh­lit­tiin omaa kult­tuu­ria – maa­kun­nal­li­nen juhla keräsi väkeä salin täy­del­tä

29.02.2024 13:00
Tilaajille

Hiih­to­lo­mal­le tar­jol­la mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä – voi la­nit­taa, pelata bingoa tai nauttia ul­koi­lus­ta

29.02.2024 13:43

Vii­kon­lop­pu­na ila­koi­daan Ki­vi­jär­ven­kan­kaan tal­viul­koi­lu­päi­väs­sä Py­hän­näl­lä: "Ta­pah­tu­mas­sa on kai­kil­le jo­ta­kin"

28.02.2024 12:27
Tilaajille

Yp­pä­ri­läi­nen Anne Vuoti omistaa 110 ku­miank­kaa – "Ensin ostin yhden ankan ja sitten se olikin menoa"

27.02.2024 18:00
Tilaajille
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

29.02.2024 09:00
Uusien metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuussa –  Kaikkiin tukiin on tullut pieniä muutoksia aiempaan verrattuna
Tilaajille

Uusien met­sä­ta­lou­den tukien haku avautuu maa­lis­kuus­sa – Kaik­kiin tukiin on tullut pieniä muu­tok­sia aiem­paan ver­rat­tu­na

29.02.2024 06:00
Jouko Kivelän muistolle
Tilaajille

Jouko Kivelän muis­tol­le

28.02.2024 20:00
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja on valittu: "Tahdon olla luottamuksen arvoinen kaikille niillekin, jotka olivat vielä epäileväisiä valitsemiseni suhteen"
Tilaajille

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja on va­lit­tu: "Tahdon olla luot­ta­muk­sen ar­voi­nen kai­kil­le niil­le­kin, jotka olivat vielä epäi­le­väi­siä va­lit­se­mi­se­ni suh­teen"

28.02.2024 18:50
Hiihtolomalle tarjolla monenlaista tekemistä – voi lanittaa, pelata bingoa tai nauttia ulkoilusta

Hiih­to­lo­mal­le tar­jol­la mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä – voi la­nit­taa, pelata bingoa tai nauttia ul­koi­lus­ta

29.02.2024 13:43
SRVA-toiminta elintärkeää Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykselle
Tilaajille

SRVA-toi­min­ta elin­tär­keää Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­toyh­dis­tyk­sel­le

28.02.2024 15:00
Viikonloppuna ilakoidaan Kivijärvenkankaan talviulkoilupäivässä Pyhännällä: "Tapahtumassa on kaikille jotakin"
Tilaajille

Vii­kon­lop­pu­na ila­koi­daan Ki­vi­jär­ven­kan­kaan tal­viul­koi­lu­päi­väs­sä Py­hän­näl­lä: "Ta­pah­tu­mas­sa on kai­kil­le jo­ta­kin"

28.02.2024 12:27
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16
Nuoret voivat jo hakea kesän työpaikkoja – kesätyösetelikin tulee kohta jakoon
Tilaajille

Nuoret voivat jo hakea kesän työ­paik­ko­ja – ke­sä­työ­se­te­li­kin tulee kohta jakoon

28.02.2024 09:00
Tyhjilleen jäänyt pankkirakennus paikallisomistukseen
Tilaajille

Tyh­jil­leen jäänyt pank­ki­ra­ken­nus pai­kal­li­so­mis­tuk­seen

28.02.2024 06:00 2
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori