Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sorateiden kunto puhuttaa, mutta kunnollisia määrärahoja niille ei ole ollut vuosiin – Piippolan Honkaperäntien koloissa mahtui pahimmillaan jopa seisomaan
Tilaajille

So­ra­tei­den kunto pu­hut­taa, mutta kun­nol­li­sia mää­rä­ra­ho­ja niille ei ole ollut vuosiin – Piip­po­lan Hon­ka­pe­rän­tien ko­lois­sa mahtui pa­him­mil­laan jopa sei­so­maan

12:00
Vestia Oy avaa perjantaina uuden lajittelupihan Rantsilaan – avajaisissa opastetaan palveluautomaatin käyttöön
Tilaajille

Vestia Oy avaa perjantaina uuden lajittelupihan Rantsilaan – avajaisissa opastetaan palveluautomaatin käyttöön

15:00
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle – selvityspyyntö lasten ja nuorten toimintaterapia palvelujen järjestämisestä
Tilaajille

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle – selvityspyyntö lasten ja nuorten toimintaterapia palvelujen järjestämisestä

09:40
Patriotique ja Excel Porsche voittoihin juhlaraveissa
Tilaajille

Patriotique ja Excel Porsche voittoihin juhlaraveissa

09:00
Siikajoen hallintojohtajan virkaan 10 hakemusta – joukossa tuttuja nimiä
Tilaajille

Siikajoen hallintojohtajan virkaan 10 hakemusta – joukossa tuttuja nimiä

15:58
Virran varrelta
Kyllä ammattilainen arvon ansaitsee
Kolumni Kirsi Junttila

Kyllä am­mat­ti­lai­nen arvon an­sait­see

06:00
Tilaajille
Kiitos kierrätysopeista Leena ja Kalevi!
Kolumni Sari Kihnula

Kiitos kier­rä­tys­opeis­ta Leena ja Kalevi!

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Ainaisen ahdistuksen analytiikkaa
Kolumni Anna Hämeenaho

Ai­nai­sen ah­dis­tuk­sen ana­ly­tiik­kaa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Onhan kaikki vaan väliaikaista, onhan?
Kolumni Kirsi Junttila

Onhan kaikki vaan vä­liai­kais­ta, onhan?

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Konkurssiuutinen meni tunteisiin
Kolumni Sari Kihnula

Kon­kurs­si­uu­ti­nen meni tun­tei­siin

09.11.2022 08:00
Tilaajille
Riittämättömyyden polttava kiirastuli
Kolumni Anna Hämeenaho

Riit­tä­mät­tö­myy­den polt­ta­va kii­ras­tu­li

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Runoja lukijoilta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Runoja lukijoilta

09:00
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 2
Auringosta sähköä yli oman tarpeen – kalliin sähkön aikana myynnistä mukavat tulot
Tilaajille

Au­rin­gos­ta sähköä yli oman tarpeen – kalliin sähkön aikana myyn­nis­tä mukavat tulot

06:00
Kyllä ammattilainen arvon ansaitsee
Tilaajille
Kolumni
Kirsi Junttila

Kyllä ammattilainen arvon ansaitsee

06:00
Yksituumaisuutta tarvitaan
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Yk­si­tuu­mai­suut­ta tar­vi­taan

07.12.2022 23:00
Pyhännän joulupolku houkutteli ulkoilemaan
Tilaajille

Py­hän­nän jou­lu­pol­ku hou­kut­te­li ul­koi­le­maan

07.12.2022 18:00
Kolumneja lukijoilta
Yökyöpelin ajatuksia
Lukijalta Kolumni

Yö­kyö­pe­lin aja­tuk­sia

08:00
Tilaajille
Kiitos kuluneesta vuodesta!
Lukijalta Kolumni

Kiitos ku­lu­nees­ta vuo­des­ta!

06:59
Tilaajille
Kaiken takana on ihminen
Lukijalta Kolumni

Kaiken takana on ihminen

30.11.2022 07:00
Tilaajille
Toivon kertomuksia
Lukijalta Kolumni Marja Haverinen

Toivon ker­to­muk­sia

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Pankki palvellut siikajokisia jo 100 vuotta – Siikajoen Osuuspankki pysyy itsenäisenä edelleen
Tilaajille

Pankki palvellut siikajokisia jo 100 vuotta – Siikajoen Osuuspankki pysyy itsenäisenä edelleen

07.12.2022 15:00
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"
Tilaajille

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

07.12.2022 12:00
Tauvonniemessä kunnostetaan merenrantaniittyjä ja hiekkadyynejä – linnustolle pesimämenestystä ja hietikon lajeille elinympäristöjä
Tilaajille

Tau­von­nie­mes­sä kun­nos­te­taan me­ren­ran­ta­niit­ty­jä ja hiek­ka­dyy­ne­jä – lin­nus­tol­le pe­si­mä­me­nes­tys­tä ja hie­ti­kon la­jeil­le elin­ym­pä­ris­tö­jä

07.12.2022 09:00
Liikenneonnettomuudet työllistivät pelastajia – Siikalatvalla sattui risteyskolari
Tilaajille

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det työl­lis­ti­vät pe­las­ta­jia – Sii­ka­lat­val­la sattui ris­teys­ko­la­ri

07.12.2022 06:59
Pyhännän joulupolku houkutteli ulkoilemaan
Elämänvirta
Tilaajille

Py­hän­nän jou­lu­pol­ku hou­kut­te­li ul­koi­le­maan

07.12.2022 18:00
Hyvää itsenäisyyspäivää Pyhännältä Veteraanin iltahuudon myötä – katso video

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää Py­hän­näl­tä Ve­te­raa­nin il­ta­huu­don myötä – katso video

06.12.2022 19:36 3
Clover Meadow kakkoseksi maalikamerassa

Clover Meadow kak­ko­sek­si maa­li­ka­me­ras­sa

06.12.2022 09:00
Tilaajille
Veteraaneja ei unohdeta – Paavolan yhdistys jatkaa loppuun asti

Ve­te­raa­ne­ja ei unoh­de­ta – Paa­vo­lan yh­dis­tys jatkaa loppuun asti

06.12.2022 06:00
Tilaajille

Nuo­ri­so­val­tuus­to ei ole vitsi - Py­hän­nän nuoret tah­to­vat osal­lis­tua

04.12.2022 12:00
Tilaajille

Piispa Kes­ki­ta­lo kävi kou­lu­lais­ten ten­tat­ta­va­na – tuot­ta­jia piispa muis­tut­ti, että seu­ra­kun­ta ar­vos­taa ko­ti­mai­sen ruuan tuo­tan­toa

02.12.2022 13:03
Tilaajille

Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä si­jait­see Suomen surkein tie – Kaleva kävi kö­röt­te­le­mäs­sä pa­ha­mai­nei­sel­la rei­til­lä: "Ham­paat mei­na­si­vat lentää suusta"

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Leskeläntien varren kiertotalouspuisto alkaa hahmottua – lopullinen suunnitelma julkaistaan 15. joulukuuta
Tilaajille

Les­ke­län­tien varren kier­to­ta­lous­puis­to alkaa hah­mot­tua – lo­pul­li­nen suun­ni­tel­ma jul­kais­taan 15. jou­lu­kuu­ta

07.12.2022 06:00
Hyvää itsenäisyyspäivää Pyhännältä Veteraanin iltahuudon myötä – katso video

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää Py­hän­näl­tä Ve­te­raa­nin il­ta­huu­don myötä – katso video

06.12.2022 19:36 3
"Ilman heitä, joilla ristit ovat puuta, olis arkipäivä kuudes joulukuuta."
Tilaajille

"Ilman heitä, joilla ristit ovat puuta, olis ar­ki­päi­vä kuudes jou­lu­kuu­ta."

06.12.2022 18:00
"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät –hampputehdas  tulossa Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan
Tilaajille

"Hamp­pu­hank­keet eivät saa jäädä pi­per­tä­mi­sek­si", täh­den­net­tiin hamp­pu­se­mi­naa­ris­sa, joka kokosi yhteen asian­tun­ti­jat, han­ke­ih­mi­set ja yrit­tä­jät –hamp­pu­teh­das  tu­los­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osaan

06.12.2022 12:00
Clover Meadow kakkoseksi maalikamerassa
Tilaajille

Clover Meadow kak­ko­sek­si maa­li­ka­me­ras­sa

06.12.2022 09:00
Nokipalo hälytti palokunnan ja nuohoojan paikalle Siikajoella, tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja

No­ki­pa­lo hälytti pa­lo­kun­nan ja nuo­hoo­jan pai­kal­le Sii­ka­joel­la, ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

06.12.2022 06:30
Veteraaneja ei unohdeta – Paavolan yhdistys jatkaa loppuun asti
Tilaajille

Ve­te­raa­ne­ja ei unoh­de­ta – Paa­vo­lan yh­dis­tys jatkaa loppuun asti

06.12.2022 06:00
Ruukki Gin palkittiin Lontoossa kultamitalilla – menestys yllätti, kun kilpailuun osallistuttiin varovaisena kokeiluna
Tilaajille

Ruukki Gin pal­kit­tiin Lon­toos­sa kul­ta­mi­ta­lil­la – me­nes­tys yl­lät­ti, kun kil­pai­luun osal­lis­tut­tiin va­ro­vai­se­na ko­kei­lu­na

05.12.2022 18:00
Kempeleen yrittäjäpalkinto VMH Kalibro Oy:lle – yritystarina alkoi Ruukissa Vuokko ja Jorma Heikkilän toimesta
Tilaajille

Kem­pe­leen yrit­tä­jä­pal­kin­to VMH Kalibro Oy:lle – yri­tys­ta­ri­na alkoi Ruu­kis­sa Vuokko ja Jorma Heik­ki­län toi­mes­ta

05.12.2022 15:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori