Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­li­suu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

TE-palvelujen siirto kuntiin teettää vielä töitä
Tilaajille

TE-pal­ve­lu­jen siirto kuntiin teettää vielä töitä

06:00
Asfalttimies toivoo autoilijoilta malttia
Tilaajille

Asfalttimies toivoo autoilijoilta malttia

03.07.2022 18:00
Siikaverkko rakentaa Haapavedelle valokuituverkon, hankealue ulottuu osittain Nivalan puolelle –osuuskunta nosti liittymänopeutta, mutta kuukausihinta säilyi entisenä
Tilaajille

Siikaverkko rakentaa Haapavedelle valokuituverkon, hankealue ulottuu osittain Nivalan puolelle –osuuskunta nosti liittymänopeutta, mutta kuukausihinta säilyi entisenä

09:01
Jalakapuusta opiskeluote parempi
Tilaajille

Jalakapuusta opiskeluote parempi

03.07.2022 15:00
Työmatkakuluvähennysten korotus astui voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista
Tilaajille

Työmatkakuluvähennysten korotus astui voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

03.07.2022 12:00
Virran varrelta
Mielen voima on tarjota tahtomamme
Kolumni Anna Hämeenaho

Mielen voima on tarjota tah­to­mam­me

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Juhannusjuustoa ja koivut porraspieleen
Kolumni Sari Kihnula

Ju­han­nus­juus­toa ja koivut por­ras­pie­leen

22.06.2022 04:00
Tilaajille
Taloja ja pihoja toisensa perään
Kolumni Laura Seppä

Taloja ja pihoja toi­sen­sa perään

15.06.2022 08:19
Tilaajille
Menestyksellä saa paljon anteeksi
Kolumni KRISTIINA TUIKKALA

Me­nes­tyk­sel­lä saa paljon an­teek­si

07.06.2022 19:00
Tilaajille
Kesäloman lumitöistä tuomen tuoksuun
Kolumni Sari Kihnula

Ke­sä­lo­man lu­mi­töis­tä tuomen tuok­suun

01.06.2022 04:00
Tilaajille
Joka sota on suurta kärsimystä
Kolumni Kirsi Junttila

Joka sota on suurta kär­si­mys­tä

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Ei päästetä yhtäkään kylää hiipumaan
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ei päästetä yhtäkään kylää hiipumaan

29.06.2022 05:30
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 1
Helteellä puutarha tarvitsee erityishuomiota – Katso vinkit kasvien pelastamiseen kesäkuumalta
Tilaajille

Hel­teel­lä puu­tar­ha tar­vit­see eri­tyis­huo­mio­ta – Katso vinkit kasvien pe­las­ta­mi­seen ke­sä­kuu­mal­ta

03.07.2022 09:00
Rantsilalaislähtöinen Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"
Tilaajille

Rantsilalaislähtöinen Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"

03.07.2022 06:00
Piinaavan perinteikäs ja silti mitä parhain
Tilaajille

Pii­naa­van pe­rin­tei­käs ja silti mitä parhain

02.07.2022 21:34
Kolumneja lukijoilta
Liikenteen verotus pitää uudistaa
Lukijalta Kolumni

Lii­ken­teen verotus pitää uu­dis­taa

29.06.2022 08:30
Tilaajille
Mistä meidät muistetaan?
Lukijalta Kolumni

Mistä meidät muis­te­taan?

29.06.2022 07:00
Tilaajille
”Satu-Pekka”, Dana ja Valeriy
Lukijalta Kolumni

”Sa­tu-Pek­ka”, Dana ja Valeriy

28.06.2022 21:00
Tilaajille
Kämmenellä ei tarvitse pelätä
Lukijalta Kolumni

Käm­me­nel­lä ei tar­vit­se pelätä

22.06.2022 09:30
Tilaajille
Pientareiden niitto herättää voimakastakin vastustusta, vaikka oikeasti se edistää monimuotoisuutta – Suomen maanteiden varsilla kasvaa 100 tuhatta hehtaaria niittyjä
Tilaajille

Pientareiden niitto herättää voimakastakin vastustusta, vaikka oikeasti se edistää monimuotoisuutta – Suomen maanteiden varsilla kasvaa 100 tuhatta hehtaaria niittyjä

02.07.2022 18:00 1
Kestilässä koettiin hetki pesäpallohuumaa – Topi Still toi Superpesis-fiilistä. Mane veikkasi kestisten voittavan
Tilaajille

Kes­ti­läs­sä koet­tiin hetki pe­sä­pal­lo­huu­maa – Topi Still toi Su­per­pe­sis-fii­lis­tä. Mane veik­ka­si kes­tis­ten voit­ta­van

02.07.2022 12:00
Toni Keränen valittiin MM-joukkueeseen – rantsilalaislähtöisen Timo-isän alkuun valmentama Toni edustaa Suomea heinäkuussa
Tilaajille

Toni Keränen va­lit­tiin MM-jouk­kuee­seen – ­rant­si­la­lais­läh­töi­sen Ti­mo-isän alkuun val­men­ta­ma Toni edustaa Suomea hei­nä­kuus­sa

02.07.2022 09:00
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan maanantaina
Tilaajille

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan maa­nan­tai­na

02.07.2022 06:00
Jalakapuusta opiskeluote parempi
Elämänvirta
Tilaajille

Ja­la­ka­puus­ta opis­ke­lu­ote parempi

03.07.2022 15:00
Helteellä puutarha tarvitsee erityishuomiota – Katso vinkit kasvien pelastamiseen kesäkuumalta

Hel­teel­lä puu­tar­ha tar­vit­see eri­tyis­huo­mio­ta – Katso vinkit kasvien pe­las­ta­mi­seen ke­sä­kuu­mal­ta

03.07.2022 09:00
Tilaajille
Piinaavan perinteikäs ja silti mitä parhain

Pii­naa­van pe­rin­tei­käs ja silti mitä parhain

02.07.2022 21:34
Tilaajille
Kestilä-päivät 2.7.2022

Kes­ti­lä-päi­vät 2.7.2022

02.07.2022 21:21
Tilaajille

Pien­ta­rei­den niitto he­rät­tää voi­ma­kas­ta­kin vas­tus­tus­ta, vaikka oi­keas­ti se edistää mo­ni­muo­toi­suut­ta – Suomen maan­tei­den var­sil­la kasvaa 100 tuhatta heh­taa­ria niit­ty­jä

02.07.2022 18:00 1
Tilaajille

Kes­ti­läs­sä koet­tiin hetki pe­sä­pal­lo­huu­maa – Topi Still toi Su­per­pe­sis-fii­lis­tä. Mane veik­ka­si kes­tis­ten voit­ta­van

02.07.2022 12:00
Tilaajille
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

01.07.2022 21:10
“Ihastele kaunista eläintä turvallisen välimatkan päästä” –  Kyykäärmeen siirtäminen ei ole ongelmaton ratkaisu, asiantuntija toteaa
Tilaajille

“I­has­te­le kau­nis­ta eläintä tur­val­li­sen vä­li­mat­kan päästä” – Kyy­käär­meen siir­tä­mi­nen ei ole on­gel­ma­ton rat­kai­su, asian­tun­ti­ja toteaa

01.07.2022 18:00
Kurikan lammastilalle  Maistuva maaseutu -palkinto – Sari ja Marko Kurikka: "Eihän tätä osannut yhtään odottaa."
Tilaajille

Kurikan lam­mas­ti­lal­le  Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to – Sari ja Marko Ku­rik­ka: "Eihän tätä osannut yhtään odot­taa."

01.07.2022 12:30 1
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi
Tilaajille

Sanna Kittelä on ni­mi­tet­ty muun muassa Real Snacks toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

01.07.2022 11:00
Rakenna rauhaa -tapahtuma
Tilaajille

Rakenna rauhaa -ta­pah­tu­ma

01.07.2022 09:00
"Nämä ovat oikein hauskat festarit", sanoo nuori seuravieras Anna Karhumaa Lopen suviseuroilla
Tilaajille

"Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

01.07.2022 08:01
Mansikat ovat kypsymässä ja niitä saa viime kautta pidempään
Tilaajille

Man­si­kat ovat kyp­sy­mäs­sä ja niitä saa viime kautta pi­dem­pään

01.07.2022 06:00
Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video
Tilaajille

Ke­sä­näyt­te­lys­tä huo­ku­vat Rant­ti­set juuret – ylä­ker­ras­sa Paulan tau­lu­ja, ja ala­ker­ran täyt­tä­vät Elisan taulut ja Jaanan kä­si­työ­tai­de. Katso kuvat ja video

30.06.2022 18:00
Arvo uskoo metsästyksen- ja kalastuksen suosion kasvavan
Tilaajille

Arvo uskoo met­säs­tyk­sen- ja ka­las­tuk­sen suosion kas­va­van

30.06.2022 15:00
Tanssijalat ovat taas löytäneet Ruokolahden
Tilaajille

Tans­si­ja­lat ovat taas löy­tä­neet Ruo­ko­lah­den

30.06.2022 12:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori