Susitilanne huolestuttaa hirvimiehiä – Siikalatvalla susihavaintokirjauksia tilastoissa jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä
Tilaajille

Su­si­ti­lan­ne huo­les­tut­taa hir­vi­mie­hiä – Sii­ka­lat­val­la su­si­ha­vain­to­kir­jauk­sia ti­las­tois­sa jo enemmän kuin viime vuonna yh­teen­sä

09:34 0
Siikajoen hallintojohtajaksi Juha Lampi – sai vaalissa 18 ääntä
Tilaajille

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jak­si Juha Lampi – sai vaa­lis­sa 18 ääntä

23.10.2020 12:11 0
SPR:n Siikajoen osasto 70 vuotta – auttaminen on elämäntapa
Tilaajille

SPR:n Sii­ka­joen osasto 70 vuotta – aut­ta­mi­nen on elä­män­ta­pa

26.10.2020 16:26 0
Pyhännän ja Siikalatvan kotisivut avattu uudella alustalla – huomio saatavuusdirektiivin vaateisiin ja toimivuuteen mobiilissa
Tilaajille

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van ko­ti­si­vut avattu uudella alus­tal­la – huomio saa­ta­vuus­di­rek­tii­vin vaa­tei­siin ja toi­mi­vuu­teen mo­bii­lis­sa

13.10.2020 14:46 0
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00 0
Bocciassa pallo lentää ja jännitys tiivistyy – eläkeläisten suosima peli sopii myös nuorille
Elämänvirta
Tilaajille

Boc­cias­sa pallo lentää ja jän­ni­tys tii­vis­tyy – elä­ke­läis­ten suosima peli sopii myös nuo­ril­le

28.10.2020 15:05 0
Fidel-ruuna muuttaa Leskelästä Ouluun maajoukkuevalmennukseen – Johanna Hako-Rita iloitsee omasta ja hevosensa puolesta

Fi­del-ruu­na muuttaa Les­ke­läs­tä Ouluun maa­jouk­kue­val­men­nuk­seen – Johanna Ha­ko-Ri­ta iloit­see omasta ja he­vo­sen­sa puo­les­ta

26.10.2020 17:56 0
Tilaajille
Pirkko tuumaa olevansa vanhan kansan parturi-kampaaja – nykyaineet ovat niin mietoja, ettei niillä saa puolta vuotta kestäviä kiharoita

Pirkko tuumaa ole­van­sa vanhan kansan par­tu­ri-kam­paa­ja – ny­ky­ai­neet ovat niin mie­to­ja, ettei niillä saa puolta vuotta kes­tä­viä ki­ha­roi­ta

26.10.2020 06:40 0
Tilaajille
Satu tekee kaikki unelmien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hirnuvat

Satu tekee kaikki unel­mien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hir­nu­vat

23.10.2020 07:00 0
Tilaajille

Kirjat odot­ta­vat ottajaa Nii­tyn­maan­tiel­lä – laa­ti­kos­ta on läh­te­nyt yli sata kirjaa

22.10.2020 15:00 0
Tilaajille

Harry Pot­ter-ta­pah­tu­ma ilah­dut­ti syys­lo­ma­lai­sia – Johan ja Samuel ovat vuoden 2020 Harry Pot­ter-tie­tä­jät

22.10.2020 07:54 0
Tilaajille

Tun­nel­mia Harry Pot­ter-tie­to­kil­pai­lus­ta

22.10.2020 07:43 0
Auringosta lisävirtaa taloon – ylijäämäsähkön Ojanperä myy verkkoon
Tilaajille

Au­rin­gos­ta li­sä­vir­taa taloon – yli­jää­mä­säh­kön Ojan­pe­rä myy verk­koon

08.10.2020 06:00 1
Kiviojasta vuoden puheenjohtaja
Tilaajille

Ki­vi­ojas­ta vuoden pu­heen­joh­ta­ja

17:30 0
Siikajoen hallintojohtaja Juha Lampi tietää talouden tahdin – askelia otetaan järkevästi ja tarkasti tuumien
Tilaajille

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja Juha Lampi tietää ta­lou­den tahdin – askelia otetaan jär­ke­väs­ti ja tar­kas­ti tuumien

08:00 0
Pääkirjoitus
Juha Honkala

Kuka tar­vit­see tie­to­ja­si?

07:50 0
En haluaisi olla tuotantoihminen
Kolumni

En ha­luai­si olla tuo­tan­to­ih­mi­nen

06:00 0
Rehupaali-ilkivallan korjaaminen teettää viljelijöillä lisätyötä – paalien viiltely on toisen omaisuuden rikkomista
Tilaajille

Re­hu­paa­li-il­ki­val­lan kor­jaa­mi­nen teettää vil­je­li­jöil­lä li­sä­työ­tä – paalien viil­te­ly on toisen omai­suu­den rik­ko­mis­ta

23.10.2020 07:48 0
Metsän keskellä haudotaan mestareita
Tilaajille

Metsän kes­kel­lä hau­do­taan mes­ta­rei­ta

28.10.2020 21:00 0
Bocciassa pallo lentää ja jännitys tiivistyy – eläkeläisten suosima peli sopii myös nuorille
Tilaajille

Boc­cias­sa pallo lentää ja jän­ni­tys tii­vis­tyy – elä­ke­läis­ten suosima peli sopii myös nuo­ril­le

28.10.2020 15:05 0
Tilaajille

Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län uusi ase­ma­kaa­va val­tuus­toon

28.10.2020 14:59 0
Tilaajille

Sii­ka­joen kul­je­tus­asiat Gu­me­ruk­sen reh­to­rin har­teil­le

28.10.2020 14:58 0
Tilaajille

Sii­ka­joel­la edel­leen 27-päi­nen val­tuus­to, päätti val­tuus­to

28.10.2020 14:56 0
Tilaajille

Kiin­teis­tö­ve­roon esi­te­tään alen­nus­ta Sii­ka­joel­la – tu­lo­ve­ro­tus pysynee en­nal­laan

28.10.2020 14:55 0
Esitys perusopetuksen keskittämisestä Rantsilassa Gananderin koululle – lisäselvittelyyn kolmen kylän yläkoululaisten väliaikaisesta yhteiselosta Kestilässä
Tilaajille

Esitys pe­rus­ope­tuk­sen kes­kit­tä­mi­ses­tä Rant­si­las­sa Ga­nan­de­rin kou­lul­le – li­sä­sel­vit­te­lyyn kolmen kylän ylä­kou­lu­lais­ten vä­li­ai­kai­ses­ta yh­teis­elos­ta Kes­ti­läs­sä

28.10.2020 14:02 0
Piiparinmäen tuulivoimatyömaa hiljenee pian talvitauolle –  koronarajoitukset vaikuttavat arkeen ulkotöissäkin
Tilaajille

Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­työ­maa hil­je­nee pian tal­vi­tauol­le –  ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat arkeen ul­ko­töis­sä­kin

28.10.2020 06:59 0
Fidel-ruuna muuttaa Leskelästä Ouluun maajoukkuevalmennukseen – Johanna Hako-Rita iloitsee omasta ja hevosensa puolesta
Tilaajille

Fi­del-ruu­na muuttaa Les­ke­läs­tä Ouluun maa­jouk­kue­val­men­nuk­seen – Johanna Ha­ko-Ri­ta iloit­see omasta ja he­vo­sen­sa puo­les­ta

26.10.2020 17:56 0
Hyvin paha painajaisuni
Kolumni
Leo Kärsämä

Hyvin paha pai­na­jais­uni

26.10.2020 09:30 0
Pirkko tuumaa olevansa vanhan kansan parturi-kampaaja – nykyaineet ovat niin mietoja, ettei niillä saa puolta vuotta kestäviä kiharoita
Tilaajille

Pirkko tuumaa ole­van­sa vanhan kansan par­tu­ri-kam­paa­ja – ny­ky­ai­neet ovat niin mie­to­ja, ettei niillä saa puolta vuotta kes­tä­viä ki­ha­roi­ta

26.10.2020 06:40 0
Pääkirjoitus
Juha

No­peuk­sien las­ke­mi­nen alkanut

23.10.2020 10:08 0
Yllätys yllätys, sanoi taas kerran talvi
Kolumni
Juha

Yllätys yl­lä­tys, sanoi taas kerran talvi

23.10.2020 10:06 0
Satu tekee kaikki unelmien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hirnuvat
Tilaajille

Satu tekee kaikki unel­mien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hir­nu­vat

23.10.2020 07:00 0
Kirjat odottavat ottajaa Niitynmaantiellä – laatikosta on lähtenyt yli sata kirjaa
Tilaajille

Kirjat odot­ta­vat ottajaa Nii­tyn­maan­tiel­lä – laa­ti­kos­ta on läh­te­nyt yli sata kirjaa

22.10.2020 15:00 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori