Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Naapurin isännät päätyivät käräjille – katso sekä valmis elokuva että video kuvaustouhuista
Tilaajille

Naa­pu­rin isännät pää­tyi­vät kä­rä­jil­le – katso sekä valmis elokuva että video ku­vaus­tou­huis­ta

18:00
Aika etsiä kesätöitä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Aika etsiä kesätöitä

23:00
Siikajoen kunnan sivistysjohtaja Jonna Heikkilä on irtisanoutunut – uuden sivistysjohtajan rekrytointi aloitettu
Tilaajille

Siikajoen kunnan sivistysjohtaja Jonna Heikkilä on irtisanoutunut – uuden sivistysjohtajan rekrytointi aloitettu

15:00
Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun
Tilaajille

Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun

13:42
Oulun piirin SDP julkaisi täyden ehdokaslistansa eduskuntavaaleihin, tavoittelee kolmea paikkaa
Tilaajille

Oulun piirin SDP julkaisi täyden ehdokaslistansa eduskuntavaaleihin, tavoittelee kolmea paikkaa

12:00
Virran varrelta
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Kolumni KEIJO MAKKONEN

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Tilaajille
Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä
Kolumni Anna Hämeenaho

Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Kaapin täydeltä kuivuutta ja saastetta
Kolumni Kirsi Junttila

Kaapin täy­del­tä kui­vuut­ta ja saas­tet­ta

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Innokkain mielin paikallislehtien maailmaan
Kolumni Julia Asikainen

In­nok­kain mielin pai­kal­lis­leh­tien maail­maan

11.01.2023 08:00
Tilaajille
Miksi vanhuksia pompotellaan?
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Miksi vanhuksia pompotellaan?

01.02.2023 06:00 1
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla
Tilaajille

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

09:00
Nelostien remontti parantaisi liikenneturvallisuutta – Leskelän kohdalle tulisi uusi risteys
Tilaajille

Nelostien remontti parantaisi liikenneturvallisuutta – Leskelän kohdalle tulisi uusi risteys

05:51
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa
Tilaajille

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Vahvuuksien avulla kiinni haasteisiin - Lapset puheeksi  -menetelmä näkee vahvuuksia ihan kaikissa
Tilaajille

Vah­vuuk­sien avulla kiinni haas­tei­siin - Lapset pu­heek­si -me­ne­tel­mä näkee vah­vuuk­sia ihan kai­kis­sa

06.02.2023 15:00 3
Kolumneja lukijoilta
Sukupuoli ei ole mielipidekysymys
Lukijalta Kolumni

Su­ku­puo­li ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys

01.02.2023 07:00
Tilaajille
Ystävänpäivä lähestyy!
Lukijalta Kolumni

Ys­tä­vän­päi­vä lä­hes­tyy!

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Sydämen taistelukentällä
Lukijalta Kolumni

Sydämen tais­te­lu­ken­täl­lä

25.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Korkeampi voima ohjaa ja säätelee elämäämme
Lukijalta Kolumni

Kor­keam­pi voima ohjaa ja sää­te­lee elä­määm­me

18.01.2023 07:00
Tilaajille
Tiistaina mennään Oulun seudulla jo plussan puolelle, mutta viikonloppua kohti kylmenee
Tilaajille

Tiistaina mennään Oulun seudulla jo plussan puolelle, mutta viikonloppua kohti kylmenee

06.02.2023 12:00
Petri ja Jenni Peltomäki Kestilän K-Market Eväsrepun kauppiaiksi – uusi kauppiaspari tuo jotain ihan uutta  kaupan  palvelutiskiin
Tilaajille

Petri ja Jenni Pel­to­mä­ki Kes­ti­län K-Mar­ket Eväs­re­pun kaup­piaik­si – uusi kaup­pias­pa­ri tuo jotain ihan uutta kaupan pal­ve­lu­tis­kiin

06.02.2023 09:38
Siikalatvan kunnanhallitus hyväksyi kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2023–2025 – kotouttamisohjelman pääteemoina osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kunnan ko­tout­ta­mis­oh­jel­man vuo­sil­le 2023–2025 – ­ko­tout­ta­mi­soh­jel­man pää­tee­moi­na osal­li­suus, tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti

06.02.2023 09:00
Avoimuus lisää yhteistyömahdollisuuksia
Tilaajille

Avoi­muus lisää yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia

06.02.2023 06:00
Naapurin isännät päätyivät käräjille – katso sekä valmis elokuva että video kuvaustouhuista
Elämänvirta
Tilaajille

Naa­pu­rin isännät pää­tyi­vät kä­rä­jil­le – katso sekä valmis elokuva että video ku­vaus­tou­huis­ta

18:00
Naapurin isännät kuvasi lyhyt elokuvan, jonka tekoon myös suuri joukko avustajia pääsi mukaan.

Naa­pu­rin isännät kuvasi lyhyt elo­ku­van, jonka tekoon myös suuri joukko avus­ta­jia pääsi mukaan.

17:55
Tilaajille
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Tilaajille
Näppärissä käsissä pahvilaatikoista syntyi robotteja – lähde tutustumaan robotteihin video ja kuvat katsoen

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Tilaajille

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Tilaajille

Ruukin Te­boi­lin aa­mu­par­la­men­tin pu­heen­ai­hei­na olivat tällä kertaa muun muassa tulevat hiih­to­ke­lit ja met­sä­ko­nei­den muutos

04.02.2023 18:00
Tilaajille

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din Tou­hu­las­sa 2–4-vuo­tiaat ovat tehneet pah­vi­laa­ti­kois­ta ro­bot­te­ja. Ro­bot­ti­tai­det­ta esit­te­li­vät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

07:21
Tilaajille
Näppärissä käsissä pahvilaatikoista syntyi robotteja – lähde tutustumaan robotteihin video ja kuvat katsoen
Tilaajille

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Siikalatvan kunnanhallitus myönsi harkinnanvaraisen kohdeavustuksen SPR Siikalatvan osastolle – avustus kohdistuu ensiapukurssin kuluihin
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus myönsi har­kin­nan­va­rai­sen koh­de­avus­tuk­sen SPR Sii­ka­lat­van osas­tol­le – a­vus­tus koh­dis­tuu en­si­apu­kurs­sin ku­lui­hin

05.02.2023 15:00
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video
Tilaajille

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Siikalatvan kunnanhallitus jätti pöydälle Kivinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa koskevan asian – valtuustolta haetaan ensin linjaus kunnan tuulivoimaan
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus jätti pöy­däl­le Ki­vi­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van laa­din­taa kos­ke­van asian – ­val­tuus­tol­ta haetaan ensin linjaus kunnan tuu­li­voi­maan

05.02.2023 09:00
Kesätyöhaut ovat käynnistyneet Siikajokivarren kunnissa – "Kesätöiden saaminen on helppoa, kun on itse aktiivinen", pohtivat siikalatvaset nuoret
Tilaajille

Ke­sä­työ­haut ovat käyn­nis­ty­neet Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa – "­Ke­sä­töi­den saa­mi­nen on help­poa, kun on itse ak­tii­vi­nen", poh­ti­vat sii­ka­lat­va­set nuoret

06.02.2023 09:50
Ruukin Teboilin aamuparlamentin puheenaiheina olivat tällä kertaa muun muassa tulevat hiihtokelit ja metsäkoneiden muutos
Tilaajille

Ruukin Te­boi­lin aa­mu­par­la­men­tin pu­heen­ai­hei­na olivat tällä kertaa muun muassa tulevat hiih­to­ke­lit ja met­sä­ko­nei­den muutos

04.02.2023 18:00
Oomi laskee hintoja myös huhtikuusta eteenpäin – jatkuvissa sopimuksissa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä
Tilaajille

Oomi laskee hintoja myös huh­ti­kuus­ta eteen­päin – jat­ku­vis­sa so­pi­muk­sis­sa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

04.02.2023 15:00
Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja, kemijärveläislähtöinen Anne Pauna kertoo, minkälaisella lääkkeellä hoitajapulaa pitäisi helpottaa
Tilaajille

Suomen Sai­raan­hoi­ta­jien toi­min­nan­joh­ta­ja, ke­mi­jär­ve­läis­läh­töi­nen Anne Pauna kertoo, min­kä­lai­sel­la lääk­keel­lä hoi­ta­ja­pu­laa pitäisi hel­pot­taa

04.02.2023 12:00
Osaatko elvyttää? Uskallatko elvyttää? Sydänliitto kaipaa vastaajia kyselytutkimukseen

Osaatko el­vyt­tää? Us­kal­lat­ko el­vyt­tää? Sy­dän­liit­to kaipaa vas­taa­jia ky­se­ly­tut­ki­muk­seen

04.02.2023 09:00
Vasemmistoliitto lähtee täydellä listalla vaaleihin Oulun vaalipiirissä – ehdokkaiden joukossa myös puolueen nykyiset kansanedustajat
Tilaajille

Va­sem­mis­to­liit­to lähtee täy­del­lä lis­tal­la vaa­lei­hin Oulun vaa­li­pii­ris­sä – eh­dok­kai­den jou­kos­sa myös puo­lueen ny­kyi­set kan­san­edus­ta­jat

04.02.2023 08:04
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori