Auto ulos tieltä Pyhännällä – kuusi ihmistä kyydissä
Tilaajille

Auto ulos tieltä Py­hän­näl­lä – kuusi ihmistä kyy­dis­sä

22.10.2021 00:01
Pentti Haanpään Seura sai uuden puheenjohtajan
Tilaajille

Pentti Haanpään Seura sai uuden puheenjohtajan

08:00
Väärään paikkaan heitetyt zombiakut aiheuttavat yhä enemmän tulipaloja
Tilaajille

Väärään paikkaan heitetyt zombiakut aiheuttavat yhä enemmän tulipaloja

10:00
Paikallinen veteraanityö on tehty – perinneyhdistyksen perustamiskokous Oulussa talvisodan alkamisen merkkipäivänä
Tilaajille

Paikallinen veteraanityö on tehty – perinneyhdistyksen perustamiskokous Oulussa talvisodan alkamisen merkkipäivänä

22.10.2021 19:00
Ilvesluvat myönnetty, Piippolan seudulle heltisi kaksi ja Siikajokilaakson alueelle yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pystytään myöntämään"
Tilaajille

Ilvesluvat myönnetty, Piippolan seudulle heltisi kaksi ja Siikajokilaakson alueelle yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pystytään myöntämään"

22.10.2021 18:00
Virran varrelta
Minä, Pentti ja Hurmeen humahdus
Kolumni Anna Hämeenaho

Minä, Pentti ja Hurmeen hu­mah­dus

21.10.2021 09:52
Tilaajille
Haluan itse päättää omista maistani
Kolumni Laura Seppä

Haluan itse päättää omista mais­ta­ni

14.10.2021 13:27
Tilaajille
Ei saa tappaa toisten perennoita
Kolumni Kirsi Junttila

Ei saa tappaa toisten pe­ren­noi­ta

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Voiko vielä joskus olla normaalisti?
Kolumni Sari Kihnula

Voiko vielä joskus olla nor­maa­lis­ti?

30.09.2021 06:16
Tilaajille
Kirja - tunnetaitoja opettava stressilääke
Kolumni Anna Hämeenaho

Kirja - tun­ne­tai­to­ja opet­ta­va stres­si­lää­ke

24.09.2021 10:18
Tilaajille
Yllätykset ovat rakentajan arkea
Kolumni Laura Seppä

Yl­lä­tyk­set ovat ra­ken­ta­jan arkea

16.09.2021 06:02
Tilaajille
Sinä, minä ja SOTE
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sinä, minä ja SOTE

21.10.2021 11:00
PyNS:lle selvä tappio kotiavauksesta – seuraava peli Ylivieskan Kuulaa vastaan
Tilaajille

PyNS:l­le selvä tappio ko­ti­avauk­ses­ta – seu­raa­va peli Yli­vies­kan Kuulaa vastaan

22.10.2021 17:00
He veivät tarinansa mukanaan – Sakarinmäen vainajat saatettiin haudan lepoon
Tilaajille

He veivät tarinansa mukanaan – Sakarinmäen vainajat saatettiin haudan lepoon

22.10.2021 14:45
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:11
Rauha kehittyä omaksi itsekseen
Tilaajille

Rauha ke­hit­tyä omaksi it­sek­seen

22.10.2021 13:00
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”
Tilaajille

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49
Kolumneja lukijoilta
Hoitajat perustyönsä äärelle
Lukijalta Kolumni

Hoi­ta­jat pe­rus­työn­sä äärelle

21.10.2021 13:26
Tilaajille
Kirkko, valtio, lasten ja naisten kohtaama väkivalta
Lukijalta Kolumni

Kirkko, valtio, lasten ja naisten koh­taa­ma vä­ki­val­ta

21.10.2021 13:27
Tilaajille
Seurakunnassa kerhoillaan
Lukijalta Kolumni

Seu­ra­kun­nas­sa ker­hoil­laan

14.10.2021 06:00
Tilaajille
Tiedon alennustila
Lukijalta Kolumni

Tiedon alen­nus­ti­la

14.10.2021 06:00
Tilaajille
17 sidonnaisuutta Siikalatvalla – päättäjien ja viranhaltijoiden on ilmoitettava muun muassa merkittävästä varallisuudesta
Tilaajille

17 sidonnaisuutta Siikalatvalla – päättäjien ja viranhaltijoiden on ilmoitettava muun muassa merkittävästä varallisuudesta

22.10.2021 06:01
Siikajoen nuorisotyölle iso ruusukimppu – yhteistyökumppanit kiittelevät toimintaa ja kanssakäymistä
Tilaajille

Sii­ka­joen nuo­ri­so­työl­le iso ruu­su­kimp­pu – yh­teis­työ­kump­pa­nit kiit­te­le­vät toi­min­taa ja kans­sa­käy­mis­tä

21.10.2021 19:00
Neljäs sija oli positiivinen yllätys
Tilaajille

Neljäs sija oli po­si­tii­vi­nen yllätys

21.10.2021 16:30
Kohtalot mietinnässä Sale-myymälöiden osalta – Piippolassa ja Siikajoenkylällä odotellaan edelleen päätöksiä
Tilaajille

Koh­ta­lot mie­tin­näs­sä Sa­le-myy­mä­löi­den osalta – Piip­po­las­sa ja Sii­ka­joen­ky­läl­lä odo­tel­laan edel­leen pää­tök­siä

21.10.2021 15:02
Pentti Haanpään Seura sai uuden puheenjohtajan
Elämänvirta
Tilaajille

Pentti Haan­pään Seura sai uuden pu­heen­joh­ta­jan

08:00
PyNS:lle selvä tappio kotiavauksesta – seuraava peli Ylivieskan Kuulaa vastaan

PyNS:l­le selvä tappio ko­ti­avauk­ses­ta – seu­raa­va peli Yli­vies­kan Kuulaa vastaan

22.10.2021 17:00
Tilaajille
He veivät tarinansa mukanaan – Sakarinmäen vainajat saatettiin haudan lepoon

He veivät ta­ri­nan­sa mu­ka­naan – Sa­ka­rin­mäen vai­na­jat saa­tet­tiin haudan lepoon

22.10.2021 14:45
Tilaajille
Siikajoen nuorisotyölle iso ruusukimppu – yhteistyökumppanit kiittelevät toimintaa ja kanssakäymistä

Sii­ka­joen nuo­ri­so­työl­le iso ruu­su­kimp­pu – yh­teis­työ­kump­pa­nit kiit­te­le­vät toi­min­taa ja kans­sa­käy­mis­tä

21.10.2021 19:00
Tilaajille

Neljäs sija oli po­si­tii­vi­nen yllätys

21.10.2021 16:30
Tilaajille

Ul­jua-näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa hei­nä­kuus­sa  – seu­raa­va pai­kal­lis­näy­tel­mä jo suun­nit­teil­la

20.10.2021 09:00
Tilaajille

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset 60 vuotta – takana paljon työtä lasten ja per­hei­den hyväksi

19.10.2021 06:00
Tilaajille
Susikirje vetämässä paikallisten keskuudessa Siikalatvalla – nimilistat ja postia lähdössä oikeuskanslerille maanantaina
Tilaajille

Su­si­kir­je ve­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa Sii­ka­lat­val­la – ni­mi­lis­tat ja postia läh­dös­sä oi­keus­kans­le­ril­le maa­nan­tai­na

21.10.2021 10:02
Ruukissa toimiva Rakennus-Avant osti hylsytehtaan – hallista tulee elementtitehdas kasvavan tuotannon tarpeisiin
Tilaajille

Ruu­kis­sa toimiva Ra­ken­nus-Avant osti hyl­sy­teh­taan – hal­lis­ta tulee ele­ment­ti­teh­das kas­va­van tuo­tan­non tar­pei­siin

21.10.2021 10:00
Minä, Pentti ja Hurmeen humahdus
Tilaajille
Kolumni
Anna Hämeenaho

Minä, Pentti ja Hurmeen hu­mah­dus

21.10.2021 09:52
Ajokeli on monin paikoin edelleen huono tai jopa erittäin huono

Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

21.10.2021 06:47
Pyhännällä tahkotaan uusia rakennushankkeita urakalla
Tilaajille

Py­hän­näl­lä tah­ko­taan uusia ra­ken­nus­hank­kei­ta ura­kal­la

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Virran var­rel­ta on kolumni

21.10.2021 04:00
Talvirajoituksiin siirtyminen alkaa jo tällä viikolla – rajoitusten avulla säästyy monta ihmishenkeä

Tal­vi­ra­joi­tuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa jo tällä vii­kol­la – ra­joi­tus­ten avulla säästyy monta ih­mis­hen­keä

20.10.2021 15:34
Luke jatkaa navetointia Ruukissa – toimipaikka ottaa kehitysharppauksen
Tilaajille

Luke jatkaa na­ve­toin­tia Ruu­kis­sa – toi­mi­paik­ka ottaa ke­hi­tys­harp­pauk­sen

20.10.2021 15:00

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le pe­rus­tet­ta­vis­ta luon­non­suo­je­lu­alueis­ta

20.10.2021 14:03
Siikalatvan kunnan alueen ensimmäisen tuulivoimapuiston avoimien ovien päivässä noin 300 kävijää – kiinnostus tuulivoimaa kohtaan näkyi myös monipuolisina kysymyksinä
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kunnan alueen en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton avoi­mien ovien päi­väs­sä noin 300 kävijää – kiin­nos­tus tuu­li­voi­maa kohtaan näkyi myös mo­ni­puo­li­si­na ky­sy­myk­si­nä

20.10.2021 12:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.