Hylättyjä kissoja löytyy eniten syksyllä Siikajokilaaksossa, ja valtakunnallisesti nyt on menossa kissakriisi
Tilaajille

Hy­lät­ty­jä kissoja löytyy eniten syk­syl­lä Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti nyt on menossa kis­sa­krii­si

15:30
Sää oli mitä parhain Pulkkilan toritapahtumassa – Tapio-taikuri sekä Maltti ja Valtti houkuttivat väkeä kauempaakin
Tilaajille

Sää oli mitä parhain Pulk­ki­lan to­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Ta­pio-tai­ku­ri sekä Maltti ja Valtti hou­kut­ti­vat väkeä kauem­paa­kin

24.07.2021 20:08
Pärttyl näytti vahvuuttaan Tornion Laivakankaalla
Tilaajille

Pärttyl näytti vahvuuttaan Tornion Laivakankaalla

12:00
Suomessa jälleen yli 700 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29, todettu useissa kunnissa

Suomessa jälleen yli 700 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29, todettu useissa kunnissa

11:53
Poliisi tehostaa rattijuopumusvalvontaa ensi viikolla

Poliisi tehostaa rattijuopumusvalvontaa ensi viikolla

08:15
Virran varrelta
Kannamme vastuuta koko elämän ajan
Kolumni Laura Hiltunen

Kan­nam­me vas­tuu­ta koko elämän ajan

29.07.2021 05:45
Tilaajille
Hiljaisilla teillä ajaessa stressi helpottaa
Kolumni Silja Poutiainen

Hil­jai­sil­la teillä ajaessa stressi hel­pot­taa

22.07.2021 06:00
Tilaajille
Oman maan makeaa mahan täydeltä
Kolumni Kirsi Junttila

Oman maan makeaa mahan täy­del­tä

15.07.2021 07:00
Tilaajille
Etkö voisi maistella edes vähäsen?
Kolumni Laura Hiltunen

Etkö voisi mais­tel­la edes vä­hä­sen?

08.07.2021 05:57
Tilaajille
Paluu kaupungista kotiseudulle
Kolumni Silja Poutiainen

Paluu kau­pun­gis­ta ko­ti­seu­dul­le

01.07.2021 06:44
Tilaajille
Korona on lisännyt kesän merkitystä
Kolumni

Korona on li­sän­nyt kesän mer­ki­tys­tä

10.06.2021 06:30
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Korona vai­kut­taa elä­mäs­sä pitkään

29.07.2021 11:15
Jättiputki on täysin lainsuojaton karkulainen – rehottavia kasvustoja on Siikajokivarressakin
Tilaajille

Jät­ti­put­ki on täysin lain­suo­ja­ton kar­ku­lai­nen – re­hot­ta­via kas­vus­to­ja on Sii­ka­jo­ki­var­res­sa­kin

07:00
Siikalatvalta halutaan vuokrata "mummonmökkejä" – kunnan sivuille suunnitteilla vuokrakohteiden ilmoittamisosio
Tilaajille

Sii­ka­lat­val­ta ha­lu­taan vuok­ra­ta "mum­mon­mök­ke­jä" – kunnan si­vuil­le suun­nit­teil­la vuok­ra­koh­tei­den il­moit­ta­mis­osio

29.07.2021 14:30
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

29.07.2021 14:27
Koulumatkatuen ehdot muuttuvat – tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin
Tilaajille

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – tukea kan­nat­taa hakea hyvissä ajoin

29.07.2021 10:07
Paavo avasi oman kioskin – se on paras kesätyö, saa myydä ja rupatella
Tilaajille

Paavo avasi oman kioskin – se on paras ke­sä­työ, saa myydä ja ru­pa­tel­la

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus
Laura Hiltunen

Lem­mik­ki vailla ar­vos­tus­ta

29.07.2021 06:20
Kolumneja lukijoilta
Ennakoidaan tulevaa yhdessä
Lukijalta Kolumni

En­na­koi­daan tulevaa yhdessä

29.07.2021 08:10
Tilaajille
Kirkkomaalta maakirkkoon
Lukijalta Kolumni

Kirk­ko­maal­ta maa­kirk­koon

29.07.2021 07:20
Tilaajille
Työ on tärkeä asia myös vammaiselle ihmiselle
Lukijalta Kolumni

Työ on tärkeä asia myös vam­mai­sel­le ih­mi­sel­le

22.07.2021 08:32
Tilaajille
Raamattua kannesta kanteen
Lukijalta Kolumni

Raa­mat­tua kan­nes­ta kanteen

22.07.2021 08:28
Tilaajille
Kannamme vastuuta koko elämän ajan
Tilaajille
Kolumni
Laura Hiltunen

Kannamme vastuuta koko elämän ajan

29.07.2021 05:45
Siikajoella keskusta jakoi nuijat ja paikat – Riitta-Liisa Salmenkangas ja Kauko Lehto johtopalleille
Tilaajille

Sii­ka­joel­la kes­kus­ta jakoi nuijat ja paikat – Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ja Kauko Lehto joh­to­pal­leil­le

29.07.2021 08:35
Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä – uusia tar­tun­to­ja muun muassa Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Haa­pa­ve­del­lä

28.07.2021 12:02
Tilaajille

Haa­pa­ve­si-Sii­ka­lat­van seu­dul­la maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys­as­te - kiitos työl­lis­tä­vän Py­hän­nän

28.07.2021 11:55
Paavo avasi oman kioskin – se on paras kesätyö, saa myydä ja rupatella
Elämänvirta
Tilaajille

Paavo avasi oman kioskin – se on paras ke­sä­työ, saa myydä ja ru­pa­tel­la

29.07.2021 07:00
Voittosukan tekijä paavolalainen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neuloosin vallassa”

Voit­to­su­kan tekijä paa­vo­la­lai­nen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neu­loo­sin val­las­sa”

27.07.2021 18:00
Tilaajille
Osittainen sukupolvenvaihdos siikajokisella tilalla – uusi pääomistaja on saanut aiempaa enemmän vastuuta, ja samalla motivaatio työtä kohtaan on lisääntynyt

Osit­tai­nen su­ku­pol­ven­vaih­dos sii­ka­jo­ki­sel­la tilalla – uusi pää­omis­ta­ja on saanut aiempaa enemmän vas­tuu­ta, ja samalla mo­ti­vaa­tio työtä kohtaan on li­sään­ty­nyt

26.07.2021 15:08
Tilaajille
Ravihevoset ovat suvun yhteinen harrastus – hevosen ravuriksi kehittyminen vaati valtavasti työtä

Ra­vi­he­vo­set ovat suvun yh­tei­nen har­ras­tus – hevosen ra­vu­rik­si ke­hit­ty­mi­nen vaati val­ta­vas­ti työtä

26.07.2021 06:00
Tilaajille

Mum­mol­ta tyt­tä­ren­tyt­tä­rel­le ja museoon - päi­vä­peit­to vir­kat­tu jo 120 vuotta sitten

25.07.2021 12:00
Tilaajille

Pulk­ki­lan PVPK jär­jes­ti au­to­pa­lo­näy­tök­sen – palo sammui no­peas­ti vaah­dol­la

25.07.2021 06:41
Tilaajille

Lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lon sam­mu­tus­näy­tös

25.07.2021 06:03
Tilaajille
Pohjavedet vähissä, virtaamat alhaalla kaikkialla jokilaakson uomissa
Tilaajille

Poh­ja­ve­det vä­his­sä, vir­taa­mat al­haal­la kaik­kial­la jo­ki­laak­son uomissa

28.07.2021 06:00
Voittosukan tekijä paavolalainen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neuloosin vallassa”
Tilaajille

Voit­to­su­kan tekijä paa­vo­la­lai­nen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neu­loo­sin val­las­sa”

27.07.2021 18:00
Elokuussa siikajokiset pääsevät koronarokotteelle ilman ajanvarausta

Elo­kuus­sa sii­ka­jo­ki­set pää­se­vät ko­ro­na­ro­kot­teel­le ilman ajan­va­raus­ta

27.07.2021 13:06
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56
Vääntämättä valmis - Pyhännän puheenjohtajistoesitykset tehtiin sovussa
Tilaajille

Vään­tä­mät­tä valmis - Py­hän­nän pu­heen­joh­ta­jis­to­esi­tyk­set tehtiin sovussa

27.07.2021 10:00
Sudhomin Liikenteelle merkittävä osa koulukuljetuksista
Tilaajille

Sud­ho­min Lii­ken­teel­le mer­kit­tä­vä osa kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta

27.07.2021 06:12
Kaksikkoa epäillään Siikajoella tehdystä taposta ja kiristyksestä – käräjäoikeus päätti jatkaa vangitsemista
Tilaajille

Kak­sik­koa epäil­lään Sii­ka­joel­la teh­dys­tä taposta ja ki­ris­tyk­ses­tä – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

26.07.2021 18:03
Osittainen sukupolvenvaihdos siikajokisella tilalla – uusi pääomistaja on saanut aiempaa enemmän vastuuta, ja samalla motivaatio työtä kohtaan on lisääntynyt
Tilaajille

Osit­tai­nen su­ku­pol­ven­vaih­dos sii­ka­jo­ki­sel­la tilalla – uusi pää­omis­ta­ja on saanut aiempaa enemmän vas­tuu­ta, ja samalla mo­ti­vaa­tio työtä kohtaan on li­sään­ty­nyt

26.07.2021 15:08
THL: Uusia koronatartuntoja todettu koko maassa 267 – Oulussa seitsemän uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 267 – Oulussa seit­se­män uutta tar­tun­taa

26.07.2021 11:53
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.