Koronarokotukset etenevät hyvin Siikalatvalla: "Ikääntyneiden osalta rokotepeittävyys on erittäin hyvä" – rokotusaikoja edelleen saatavilla
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Sii­ka­lat­val­la: "I­kään­ty­nei­den osalta ro­ko­te­peit­tä­vyys on erit­täin hyvä" – ro­ko­tus­ai­ko­ja edel­leen saa­ta­vil­la

18:15 1
Rokotteiden saatavuus on nyt hyvä, mutta – tilastojen mukaan rokote on hakematta lähes 40 prosentilla yli 80-vuotiaista siikajokisista

Rokotteiden saatavuus on nyt hyvä, mutta – tilastojen mukaan rokote on hakematta lähes 40 prosentilla yli 80-vuotiaista siikajokisista

17:34
THL: Oulussa 13 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 280 uutta tapausta, Siikalatvalla yksi uusi tartunta

THL: Oulussa 13 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 280 uutta tapausta, Siikalatvalla yksi uusi tartunta

16:56
Rantsilasta aloite käsialakirjoitus takaisin kouluihin
Tilaajille

Rantsilasta aloite käsialakirjoitus takaisin kouluihin

19:41
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Pala Siikajoen historiaa talteen – taulu pappilan pihapiiristä pääsi salin seinälle
Tilaajille

Pala Sii­ka­joen his­to­riaa talteen – taulu pap­pi­lan pi­ha­pii­ris­tä pääsi salin sei­näl­le

12:00
Kuka jarruttaa Mäkelänrinnettä ja miksi?
Lukijalta
Tilaajille

Kuka jar­rut­taa Mä­ke­län­rin­net­tä ja miksi?

05:54
Hujanhajan Huldaa harmittaa
Tilaajille
Kolumni
Anna Hämeenaho

Hu­jan­ha­jan Huldaa har­mit­taa

11:20
Virran varrelta
Hujanhajan Huldaa harmittaa
Kolumni Anna Hämeenaho

Hu­jan­ha­jan Huldaa har­mit­taa

11:20
Tilaajille
Valon määrä lisääntyy, unen tarve vähenee
Kolumni Laura Hiltunen

Valon määrä li­sään­tyy, unen tarve vähenee

15.04.2021 07:00
Tilaajille
Lukutaitoinen ei koskaan tieltä eksy
Kolumni Kirsi Junttila

Lu­ku­tai­toi­nen ei koskaan tieltä eksy

08.04.2021 15:29
Tilaajille
Jospa se siitä ja muita tuoreita opetuksia
Kolumni Sari Kihnula

Jospa se siitä ja muita tuo­rei­ta ope­tuk­sia

01.04.2021 06:36
Tilaajille
Mitäs jos antaisi hyvän virran viedä
Kolumni Kirsi Junttila

Mitäs jos antaisi hyvän virran viedä

18.03.2021 07:00
Tilaajille
Mummeli hurahti lumikenkäilyyn
Kolumni Sari Kihnula

Mummeli hurahti lu­mi­ken­käi­lyyn

11.03.2021 05:15
Tilaajille
Puutarhamessut siirretty vuoteen 2022 – koronatilanne ei vielä salli massatapahtumaa
Tilaajille

Puutarhamessut siirretty vuoteen 2022 – koronatilanne ei vielä salli massatapahtumaa

08:47
Kestilän koulun ja päiväkodin sekä Pulkkilan koulun rakentajat valittu – valtuusto käsittelee tiistaina hankkeiden leasingrahoituksella maksamista
Tilaajille

Kes­ti­län koulun ja päi­vä­ko­din sekä Pulk­ki­lan koulun ra­ken­ta­jat valittu – val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na hank­kei­den lea­sing­ra­hoi­tuk­sel­la mak­sa­mis­ta

05:59
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­li­ko­ne on avattu

05:54
Haku verojen helpotettuun maksujärjestelyyn on alkanut OmaVerossa – tavoitteena helpottaa erityisesti yritysten maksuvaikeuksia

Haku verojen hel­po­tet­tuun mak­su­jär­jes­te­lyyn on alkanut Oma­Ve­ros­sa – ta­voit­tee­na hel­pot­taa eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten mak­su­vai­keuk­sia

05:30
Kolumneja lukijoilta
Kehysriihi ratkaisee monta asiaa
Lukijalta Kolumni

Ke­hys­rii­hi rat­kai­see monta asiaa

06:00
Tilaajille
Heräävä luonto virkistää
Lukijalta Kolumni

Heräävä luonto vir­kis­tää

05:17
Tilaajille
Missä ovat lohduttajat?
Lukijalta Kolumni

Missä ovat loh­dut­ta­jat?

15.04.2021 09:35
Tilaajille
Uskallammeko uudistua?
Lukijalta Kolumni

Us­kal­lam­me­ko uu­dis­tua?

15.04.2021 09:33
Tilaajille
Pyhännän vanha Sale on pian kadonnut katukuvasta – tontille kaavaillaan uutta rakennusta
Tilaajille

Pyhännän vanha Sale on pian kadonnut katukuvasta – tontille kaavaillaan uutta rakennusta

21.04.2021 19:08
Arina lopettaa Postin palvelupisteen Siikajoenkylältä – syynä pakettivarkaudet ja huoli työturvallisuudesta
Tilaajille

Arina lo­pet­taa Postin pal­ve­lu­pis­teen Sii­ka­joen­ky­läl­tä – syynä pa­ket­ti­var­kau­det ja huoli työ­tur­val­li­suu­des­ta

21.04.2021 13:19 1
Partio sytyttelee nuotiota Siikajoella – piiriin kutsutaan kaikkia partiohenkisiä
Tilaajille

Partio sy­tyt­te­lee nuo­tio­ta Sii­ka­joel­la – piiriin kut­su­taan kaikkia par­tio­hen­ki­siä

21.04.2021 12:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Raahessa, Pyhäjoella, Ylivieskassa ja Limingassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Py­hä­joel­la, Yli­vies­kas­sa ja Li­min­gas­sa

21.04.2021 15:02
Rantsilasta aloite käsialakirjoitus takaisin kouluihin
Elämänvirta
Tilaajille

Rant­si­las­ta aloite kä­si­ala­kir­joi­tus ta­kai­sin kou­lui­hin

19:41
Pala Siikajoen historiaa talteen – taulu pappilan pihapiiristä pääsi salin seinälle

Pala Sii­ka­joen his­to­riaa talteen – taulu pap­pi­lan pi­ha­pii­ris­tä pääsi salin sei­näl­le

12:00
Tilaajille
Lakori oli neljäs kovassa seurassa

Lakori oli neljäs kovassa seu­ras­sa

21.04.2021 05:27
Tilaajille
Joki-kirjastot toimintaan 24. toukokuuta – tietokantojen yhdistämisen vuoksi Pyhännän ja Siikalatvan kirjastot suljettuina 10.–22.5.

Jo­ki-kir­jas­tot toi­min­taan 24. tou­ko­kuu­ta – tie­to­kan­to­jen yh­dis­tä­mi­sen vuoksi Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kir­jas­tot sul­jet­tui­na 10.–22.5.

20.04.2021 06:13
Tilaajille

Sikalan haju pu­hut­taa Re­von­lah­del­la – mutta onko ha­ju­ton­ta maa­seu­tua?

19.04.2021 06:00
Tilaajille

Ra­vi­ki­pi­nä on säi­ly­nyt jo yli 30 vuotta – "Jos ei olisi he­vo­sia, mitä minä te­ki­sin?"

18.04.2021 12:00
Tilaajille

Pysähdy oi­keas­ti miet­ti­mään parikin kertaa ennen kuin ostat koi­ran­pen­nun –si­ru­tuk­sen toi­vo­taan estävän pen­tu­teh­tai­lua

18.04.2021 11:00
Tilaajille
Kirjastot ja museot voivat avata ovensa Pohjois-Pohjanmaalla – yksityistilaisuuksissa 9.5. saakka 10 hengen osallistujamääräsuositus

Kir­jas­tot ja museot voivat avata ovensa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa 9.5. saakka 10 hengen osal­lis­tu­ja­mää­rä­suo­si­tus

21.04.2021 05:34
Lakori oli neljäs kovassa seurassa
Tilaajille

Lakori oli neljäs kovassa seu­ras­sa

21.04.2021 05:27
Siikalatvalta postia maan hallitukselle ja maakunnan kansanedustajille – Siikalatvan kuntapäättäjät esittävät huolensa turpeen käytön hallitsemattomasta alasajosta
Tilaajille

Sii­ka­lat­val­ta postia maan hal­li­tuk­sel­le ja maa­kun­nan kan­san­edus­ta­jil­le – Sii­ka­lat­van kun­ta­päät­tä­jät esit­tä­vät huo­len­sa turpeen käytön hal­lit­se­mat­to­mas­ta alas­ajos­ta

20.04.2021 17:32
Irti turpeesta -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle – Turpeen energiakäytöstä pitää luopua ja siirtymän on oltava oikeudenmukainen
Tilaajille

Irti tur­pees­ta -kan­sa­lais­aloi­te luo­vu­tet­tiin edus­kun­nal­le – Turpeen ener­gia­käy­tös­tä pitää luopua ja siir­ty­män on oltava oi­keu­den­mu­kai­nen

20.04.2021 17:30
Kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan Siikajokilaakson vaalikoneen kysymyksiin – kone aukaistaan äänestäjille toukokuun 19. päivänä

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jil­le tou­ko­kuun 19. päivänä

20.04.2021 12:19
THL: Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan kaikki kolme uutta tartuntaa kirjattu Ouluun

THL: Suo­mes­sa on todettu 214 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan kaikki kolme uutta tar­tun­taa kir­jat­tu Ouluun

20.04.2021 11:51
Lukiot pitävät pintansa yhteishaussa
Tilaajille

Lukiot pitävät pin­tan­sa yh­teis­haus­sa

20.04.2021 09:53
Poliisi valvoo koko viikon tehostetusti – valvonnassa erityisesti kovat ylinopeudet

Poliisi valvoo koko viikon te­hos­te­tus­ti – val­von­nas­sa eri­tyi­ses­ti kovat yli­no­peu­det

20.04.2021 08:45
Joki-kirjastot toimintaan 24. toukokuuta – tietokantojen yhdistämisen vuoksi Pyhännän ja Siikalatvan kirjastot suljettuina 10.–22.5.
Tilaajille

Jo­ki-kir­jas­tot toi­min­taan 24. tou­ko­kuu­ta – tie­to­kan­to­jen yh­dis­tä­mi­sen vuoksi Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kir­jas­tot sul­jet­tui­na 10.–22.5.

20.04.2021 06:13
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.