Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vielä matkaa tavoitteeseen: THL:n seurannan mukaan joka kolmas vanhuspalvelujen yksikkö on saavuttanut 0,7:n henkilöstömitoituksen

Vielä matkaa ta­voit­tee­seen: THL:n seu­ran­nan mukaan joka kolmas van­hus­pal­ve­lu­jen yksikkö on saa­vut­ta­nut 0,7:n hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen

06:00
Postipaketeista osa päätyy väärälle kylälle – Posti ei ole korvausvelvollinen. Syy jakeluvirheeseen on aina löytynyt
Tilaajille

Postipaketeista osa päätyy väärälle kylälle – Posti ei ole korvausvelvollinen. Syy jakeluvirheeseen on aina löytynyt

09:00
Siikajokilaakson eduskuntavaalikone avautui – Vastaa ja löydä sinulle sopivin ehdokas!

Sii­ka­jo­ki­laak­son edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

21.02.2023 09:00
Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Siikajokivarren kouluissa – “Nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi”, sanovat siikajokiset nuoret. Pyhännällä huoli nuuskan välittämisestä
Tilaajille

Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Siikajokivarren kouluissa – “Nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi”, sanovat siikajokiset nuoret. Pyhännällä huoli nuuskan välittämisestä

27.03.2023 18:00
Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti
Tilaajille

Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti

27.03.2023 15:00
Virran varrelta
Mahdoton yhtälö kaataa korttipakan
Kolumni Saara Kolehmainen

Mah­do­ton yhtälö kaataa kort­ti­pa­kan

22.03.2023 07:00
Tilaajille
Vanhassa konstissa vara parempi?
Kolumni Kirsi Junttila

Van­has­sa kons­tis­sa vara pa­rem­pi?

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Työelämäasenteisiin tarvitaan muutos
Kolumni Julia Asikainen

Työ­elä­mä­asen­tei­siin tar­vi­taan muutos

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Eka kerta aina muistetaan
Kolumni Keijo Makkonen

Eka kerta aina muis­te­taan

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Valinnat perustuvat arvoihin
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaalipostia: Valinnat perustuvat arvoihin

27.03.2023 11:22
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Siikajokilaakson eduskuntavaalikone avautui – Vastaa ja löydä sinulle sopivin ehdokas!

Sii­ka­jo­ki­laak­son edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

21.02.2023 09:00
Palvelusta ja hoidosta otetaan eniten yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiamiehiin
Tilaajille

Palvelusta ja hoidosta otetaan eniten yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiamiehiin

27.03.2023 13:00
Kevättalven nätit päivät jatkuvat – keskiviikkona voi tulla lisää lunta
Tilaajille

Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat – kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

27.03.2023 09:00
Joululahjarahat siikalatvalaisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen
Tilaajille

Jou­lu­lah­ja­ra­hat sii­ka­lat­va­lais­ten lasten ja nuorten har­ras­tus­ten tu­ke­mi­seen

27.03.2023 06:00
Kolumneja lukijoilta
Vähemmän on enemmän
Lukijalta Kolumni Laura Vikiö

Vä­hem­män on enemmän

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Marian päivänä
Lukijalta Kolumni

Marian päivänä

22.03.2023 05:00
Tilaajille
Talven valoa
Lukijalta Kolumni

Talven valoa

15.03.2023 07:00
Tilaajille
Mauno Koivistoa muistellen
Lukijalta Kolumni

Mauno Koi­vis­toa muis­tel­len

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos alle 18-vuotiaat nuoret saisivat päättää
Tilaajille

Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos alle 18-vuotiaat nuoret saisivat päättää

26.03.2023 18:00
ELVI-merkki kertoo kuluttajalle eläinten hyvinvoinnista: Ensimmäiset ELVI-maitotuotteet tulossa myyntiin
Tilaajille

EL­VI-merk­ki kertoo ku­lut­ta­jal­le eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta: En­sim­mäi­set EL­VI-mai­to­tuot­teet tulossa myyn­tiin

26.03.2023 15:00
Ruukin seurakuntatalolla pieni puu saa iloisia lehtiä – lehdissä kastettujen vauvojen nimiä
Tilaajille

Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la pieni puu saa iloisia lehtiä – leh­dis­sä kas­tet­tu­jen vau­vo­jen nimiä

26.03.2023 12:00
Muistojuhla vuoden tärkein tilaisuus
Tilaajille

Muis­to­juh­la vuoden tärkein ti­lai­suus

26.03.2023 09:00
Ruukin seurakuntatalolla pieni puu saa iloisia lehtiä – lehdissä kastettujen vauvojen nimiä
Elämänvirta
Tilaajille

Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la pieni puu saa iloisia lehtiä – leh­dis­sä kas­tet­tu­jen vau­vo­jen nimiä

26.03.2023 12:00
Muistojuhla vuoden tärkein tilaisuus

Muis­to­juh­la vuoden tärkein ti­lai­suus

26.03.2023 09:00
Tilaajille
Hippo-hiihtojen satoa Kestilästä, Piippolasta ja Rantsilasta

Hip­po-hiih­to­jen satoa Kes­ti­läs­tä, Piip­po­las­ta ja Rant­si­las­ta

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Lumiluolassa retkeilijä on suojassa myrskyiltä ja pakkaselta – 100 yötä lumen sisällä asunut eräopasopettaja Daniel Backman neuvoo, miten kammista tehdään viihtyisä

Lu­mi­luo­las­sa ret­kei­li­jä on suo­jas­sa myrs­kyil­tä ja pak­ka­sel­ta – 100 yötä lumen sisällä asunut erä­opas­opet­ta­ja Daniel Backman neuvoo, miten kam­mis­ta tehdään viih­tyi­sä

24.03.2023 18:00
Tilaajille

Par­tio­lip­pu­kun­ta Ruukin Sa­moo­jat toimii kestävä kehitys huo­mioi­den – tun­nuk­sen saa­mi­nen teetti työtä

23.03.2023 18:00
Tilaajille

Jussi Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys sel­vit­ti tiensä fi­naa­liin

22.03.2023 09:00
Tilaajille

Tai­to­luis­te­luil­ta he­rät­te­li har­ras­tus­in­toa – katso kuvia ja video

21.03.2023 18:00
Tilaajille
Hamppuekosysteemi jäi muodostumatta, mutta hankkeessa kertyi paljon hyödyllistä tietoa hampputeollisuudesta ja sen pullonkauloista – Siikalatvan yhteistoiminta-alueella viljelyssä 80 hehtaaria
Tilaajille

Hamp­pu­eko­sys­tee­mi jäi muo­dos­tu­mat­ta, mutta hank­kees­sa kertyi paljon hyö­dyl­lis­tä tietoa hamp­pu­teol­li­suu­des­ta ja sen pul­lon­kau­lois­ta – Sii­ka­lat­van yh­teis­toi­min­ta-alueel­la vil­je­lys­sä 80 heh­taa­ria

26.03.2023 06:00
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Horneteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­ne­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

25.03.2023 18:00
Suomen koulut haastetaan kalaan
Tilaajille

Suomen koulut haas­te­taan kalaan

25.03.2023 15:00
Hippo-hiihtojen satoa Kestilästä, Piippolasta ja Rantsilasta
Tilaajille

Hip­po-hiih­to­jen satoa Kes­ti­läs­tä, Piip­po­las­ta ja Rant­si­las­ta

25.03.2023 12:00
Siikalatvan Keskuspuhdistamon hallitus irtisanoutui – tehtävästä eronnut puheenjohtaja vaitonainen asian käsittelyn ollessa kesken
Tilaajille

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus ir­ti­sa­nou­tui – teh­tä­väs­tä eronnut pu­heen­joh­ta­ja vai­to­nai­nen asian kä­sit­te­lyn ollessa kesken

25.03.2023 11:00
Niemiset äänestivät jälleen ennakkoon Alanyassa – vielä lauantaina ehtii äänestää ulkomailla
Tilaajille

Nie­mi­set ää­nes­ti­vät jälleen en­nak­koon Ala­nyas­sa – vielä lauan­tai­na ehtii ää­nes­tää ul­ko­mail­la

25.03.2023 09:00
Kesäaikaan ensi yönä
Tilaajille

Ke­sä­ai­kaan ensi yönä

25.03.2023 06:44
Ylämäkelän koulun remonttisuunnitelman eteneminen päättäjien käsissä – kirjasto entiseen ruokalaan ja liikuntahalliin remontti
Tilaajille

Ylä­mä­ke­län koulun re­mont­ti­suun­ni­tel­man ete­ne­mi­nen päät­tä­jien käsissä – kir­jas­to en­ti­seen ruo­ka­laan ja lii­kun­ta­hal­liin re­mont­ti

25.03.2023 06:00
Lumiluolassa retkeilijä on suojassa myrskyiltä ja pakkaselta – 100 yötä lumen sisällä asunut eräopasopettaja Daniel Backman neuvoo, miten kammista tehdään viihtyisä
Tilaajille

Lu­mi­luo­las­sa ret­kei­li­jä on suo­jas­sa myrs­kyil­tä ja pak­ka­sel­ta – 100 yötä lumen sisällä asunut erä­opas­opet­ta­ja Daniel Backman neuvoo, miten kam­mis­ta tehdään viih­tyi­sä

24.03.2023 18:00
Kansanedustajakollegat kunnioittivat vaalikiertueellaan Antti Rantakangasta – “Luulen, että tässä ajassa Antti olisi varmasti halunnut kansan yhtenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistää monella tavalla.” Katso juttuun liitetyt videot
Tilaajille

Kan­san­edus­ta­ja­kol­le­gat kun­nioit­ti­vat vaa­li­kier­tueel­laan Antti Ran­ta­kan­gas­ta – “Luu­len, että tässä ajassa Antti olisi var­mas­ti ha­lun­nut kansan yh­te­näi­syyt­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta edistää monella ta­val­la.” Katso juttuun lii­te­tyt videot

24.03.2023 15:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori