6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muistokirjoitus: Kunnallisneuvos, rintamaveteraani Onni Toljamo 1923–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Kun­nal­lis­neu­vos, rin­ta­ma­ve­te­raa­ni Onni Toljamo 1923–2023

09:00
Pärttyl kakkoseksi Hopeadivisioonakarsinnassa
Tilaajille

Pärttyl kakkoseksi Hopeadivisioonakarsinnassa

12:00
6. joulukuuta Siikajokilaakso ilmestyi näköislehtenä – linkki uusimpaan lehteen löytyy myös täältä

6. joulukuuta Siikajokilaakso ilmestyi näköislehtenä – linkki uusimpaan lehteen löytyy myös täältä

09:37
Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä
Tilaajille

Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä

07:00
Itsenäisyyspäivää vietetään talvisessa pakkassäässä

Itsenäisyyspäivää vietetään talvisessa pakkassäässä

06:00
Virran varrelta
Somevaikuttajana menestyminen voi olla entistä vaikeampaa tarjonnan kasvaessa koko ajan
Kolumni Laura Hiltunen

So­me­vai­kut­ta­ja­na me­nes­ty­mi­nen voi olla entistä vai­keam­paa tar­jon­nan kas­vaes­sa koko ajan

05.12.2023 19:00
Tilaajille
Lapsiperhejoulu on pitkälti illuusio
Kolumni

Lap­si­per­he­jou­lu on pit­käl­ti il­luu­sio

28.11.2023 20:00
Tilaajille
Marraskuun loppu on yhtä kulutusjuhlaa
Kolumni

Mar­ras­kuun loppu on yhtä ku­lu­tus­juh­laa

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Tarpeellinen kiusankappale
Kolumni

Tar­peel­li­nen kiu­san­kap­pa­le

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Huoli palveluiden keskittämisestä
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Huoli palveluiden keskittämisestä

05.12.2023 19:00
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Perustuuko metsänhoito tieteeseen?
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pe­rus­tuu­ko met­sän­hoi­to tie­tee­seen?

04:00
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset
Tilaajille

Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

06.12.2023 00:01
Monitoimitalo on nimensä veroinen
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­ta­lo on nimensä ve­roi­nen

05.12.2023 23:00
Somevaikuttajana menestyminen voi olla entistä vaikeampaa tarjonnan kasvaessa koko ajan
Tilaajille
Kolumni
Laura Hiltunen

So­me­vai­kut­ta­ja­na me­nes­ty­mi­nen voi olla entistä vai­keam­paa tar­jon­nan kas­vaes­sa koko ajan

05.12.2023 19:00
Kolumneja lukijoilta
Itsenäinen Itse
Lukijalta Kolumni

It­se­näi­nen Itse

06:00
Tilaajille
Lastenohjaajan ajatuksia
Lukijalta Kolumni Eija Mettovaara

Las­ten­oh­jaa­jan aja­tuk­sia

05.12.2023 17:00
Tilaajille
Kuntatalouden haasteet
Lukijalta Kolumni

Kun­ta­ta­lou­den haas­teet

28.11.2023 21:00
Tilaajille
Valoa pimeyden keskelle
Lukijalta Kolumni

Valoa pi­mey­den kes­kel­le

28.11.2023 19:00
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

05.12.2023 18:00
Pyhännällä panostetaan ensi vuonna lähipalveluihin  ja hyvinvointiin – paljon toivottu Matkahuollon toimipiste saadaan kirjastolle jo alkuvuodesta
Tilaajille

Py­hän­näl­lä pa­nos­te­taan ensi vuonna lä­hi­pal­ve­lui­hin  ja hy­vin­voin­tiin – ­pal­jon toi­vot­tu Mat­ka­huol­lon toi­mi­pis­te saadaan kir­jas­tol­le jo al­ku­vuo­des­ta

05.12.2023 15:00
Sähkötupakat herättävät huolta Siikalatvalla – myös nuuskakokeilut lisääntynyt yhä nuorempien joukossa
Tilaajille

Säh­kö­tu­pa­kat he­rät­tä­vät huolta Sii­ka­lat­val­la – ­myös nuus­ka­ko­kei­lut li­sään­ty­nyt yhä nuo­rem­pien jou­kos­sa

05.12.2023 09:00
Rantsilan heinäjalostamon ensimmäiset työntekijät valmistelevat tehtaan käynnistämistä –joulukuussa viljelijätapaamisia tehtaalla
Tilaajille

Rant­si­lan hei­nä­ja­los­ta­mon en­sim­mäi­set työn­te­ki­jät val­mis­te­le­vat tehtaan käyn­nis­tä­mis­tä –jou­lu­kuus­sa vil­je­li­jä­ta­paa­mi­sia teh­taal­la

05.12.2023 06:00
Pärttyl kakkoseksi Hopeadivisioonakarsinnassa
Elämänvirta
Tilaajille

Pärttyl kak­ko­sek­si Ho­pea­di­vi­sioo­na­kar­sin­nas­sa

12:00
Muistokirjoitus: Kunnallisneuvos, rintamaveteraani Onni Toljamo 1923–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Kun­nal­lis­neu­vos, rin­ta­ma­ve­te­raa­ni Onni Toljamo 1923–2023

09:00
Sukututkimuksen teossa suurta vaivaa tuotti sukunimien talon nimen mukaan vaihtuminen – sukukirja Hyttikosken rannoilta yltää monen pitäjän alueelle

Su­ku­tut­ki­muk­sen teossa suurta vaivaa tuotti su­ku­ni­mien talon nimen mukaan vaih­tu­mi­nen – ­su­ku­kir­ja Hyt­ti­kos­ken ran­noil­ta yltää monen pitäjän alueel­le

04.12.2023 18:00
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

04.12.2023 15:00 1
Tilaajille

Jou­lu­puk­ki lah­joit­ti palk­kion­sa hy­vän­te­ke­väi­syy­tee­n – " Uu­ti­sis­sa näkee nyt paljon pahaa, niin ajat­te­lin, että pitää tehdä jotakin hyvää"

04.12.2023 12:20
Tilaajille

Kun­toi­lu­tem­paus on päät­ty­nyt – osal­lis­tu ar­von­taa verk­ko­lin­kin kautta 7. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

02.12.2023 12:00

Hei­jas­tin­puus­ta saa lois­ta­vaa turvaa – omat yli­mää­räi­set hei­jas­ti­met voi jättää muille

30.11.2023 15:00
Tilaajille
Sukututkimuksen teossa suurta vaivaa tuotti sukunimien talon nimen mukaan vaihtuminen – sukukirja Hyttikosken rannoilta yltää monen pitäjän alueelle
Tilaajille

Su­ku­tut­ki­muk­sen teossa suurta vaivaa tuotti su­ku­ni­mien talon nimen mukaan vaih­tu­mi­nen – ­su­ku­kir­ja Hyt­ti­kos­ken ran­noil­ta yltää monen pitäjän alueel­le

04.12.2023 18:00
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi
Tilaajille

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

04.12.2023 15:00 1
Joulupukki lahjoitti palkkionsa hyväntekeväisyyteen – " Uutisissa näkee nyt paljon pahaa, niin ajattelin, että pitää tehdä jotakin hyvää"
Tilaajille

Jou­lu­puk­ki lah­joit­ti palk­kion­sa hy­vän­te­ke­väi­syy­tee­n – " Uu­ti­sis­sa näkee nyt paljon pahaa, niin ajat­te­lin, että pitää tehdä jotakin hyvää"

04.12.2023 12:20
It­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­mer­kkejä Siikajokivarteen – katso lista täältä
Tilaajille

It­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­merk­ke­jä Sii­ka­jo­ki­var­teen – katso lista täältä

04.12.2023 09:36
Ennuste: Sää jatkuu tavallista kylmempänä joulukuussa – lunta oli marraskuun lopulla poikkeuksellisen paljon
Tilaajille

En­nus­te: Sää jatkuu ta­val­lis­ta kyl­mem­pä­nä jou­lu­kuus­sa – lunta oli mar­ras­kuun lopulla poik­keuk­sel­li­sen paljon

04.12.2023 06:00
Pohteen uudella härvelillä voi mitata terveyttään aivan itse Kontinkankaan akuuttivastaanotolla – hoitajaa tarvitaan vain neuvomaan eikä välttämättä siihenkään
Tilaajille

Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la – ­hoi­ta­jaa tar­vi­taan vain neu­vo­maan eikä vält­tä­mät­tä sii­hen­kään

03.12.2023 18:00
Vuoden 2024 verokortit ilmestyvät ensimmäisille asiakkaille OmaVeroon – tammikuussa käytetään vielä tämän vuoden verokorttia
Tilaajille

Vuoden 2024 ve­ro­kor­tit il­mes­ty­vät en­sim­mäi­sil­le asiak­kail­le Oma­Ve­roon – tam­mi­kuus­sa käy­te­tään vielä tämän vuoden ve­ro­kort­tia

03.12.2023 12:00
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

03.12.2023 09:00
Esikäsittelylaitos hanke etenee Pyhännällä – urakoitsijat on valittu ja maanrakennustyöt alkaneet
Tilaajille

Esi­kä­sit­te­ly­lai­tos hanke etenee Py­hän­näl­lä – u­ra­koit­si­jat on valittu ja maan­ra­ken­nus­työt al­ka­neet

03.12.2023 06:00
Kuntoilutempaus on päättynyt – osallistu arvontaa verkkolinkin kautta 7. joulukuuta mennessä

Kun­toi­lu­tem­paus on päät­ty­nyt – osal­lis­tu ar­von­taa verk­ko­lin­kin kautta 7. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

02.12.2023 12:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori