Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Päiväkodin johtaja Anne Heikkilä korostaa yhteistyötä – "Yhdessä olemme enemmän, yhteistyössä on voimaa"
Tilaajille

Päi­vä­ko­din johtaja Anne Heik­ki­lä ko­ros­taa yh­teis­työ­tä – "Yh­des­sä olemme enem­män, yh­teis­työs­sä on voimaa"

06:00
Susipari raateli kuusi lammasta Mankilassa – susituhojen epäillään taas yleistyvän kesän aikana
Tilaajille

Susipari raateli kuusi lammasta Mankilassa – susituhojen epäillään taas yleistyvän kesän aikana

02.06.2023 15:00
Poliisi turvaa osaltaan turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Kehotamme huoltajia asettamaan rajoja nuorille ja kertomaan heille, miten kesäloman alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

Poliisi turvaa osaltaan turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Kehotamme huoltajia asettamaan rajoja nuorille ja kertomaan heille, miten kesäloman alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

09:00
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella
Tilaajille

Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

02.06.2023 18:00
Siikalatvalaiset pärjäsivät Karhunluolassa – viidestä finalistista kaksi Siikalatvalta
Tilaajille

Siikalatvalaiset pärjäsivät Karhunluolassa – viidestä finalistista kaksi Siikalatvalta

02.06.2023 12:00
Virran varrelta
Kesä tuo mukanaan kaikenlaisia tunteita
Kolumni Elina Rönkä

Kesä tuo mu­ka­naan kai­ken­lai­sia tun­tei­ta

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Nyt kesä yllätti autoilijan
Kolumni

Nyt kesä yllätti au­toi­li­jan

24.05.2023 10:57
Tilaajille
Tavallinen lenkkeilykin on kulttuuria
Kolumni

Ta­val­li­nen lenk­kei­ly­kin on kult­tuu­ria

17.05.2023 08:38
Tilaajille
Voi elämän kevät, mihin katosit?
Kolumni Anna Hämeenaho

Voi elämän kevät, mihin ka­to­sit?

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Aikasten miesten konsertti onnistui
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Aikasten miesten konsertti onnistui

22.05.2023 15:12
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­hee­nai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Siklaelementti lähtee Tuohisentterin hallista kesällä –  hallista oli tehty 12 vuoden vuokrasopimus
Tilaajille

Sik­lae­le­ment­ti lähtee Tuo­hi­sent­te­rin hal­lis­ta kesällä – hal­lis­ta oli tehty 12 vuoden vuok­ra­so­pi­mus

02.06.2023 10:53 1
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"
Tilaajille

Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

02.06.2023 09:00
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt
Tilaajille

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

02.06.2023 06:00
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla lopettaa Rantsilan moduulitehtaansa yrityssaneerauksen vuoksi – tiloihin etsitään nyt uutta vuokralaista
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla lo­pet­taa Rant­si­lan mo­duu­li­teh­taan­sa yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – ti­loi­hin et­si­tään nyt uutta vuok­ra­lais­ta

01.06.2023 22:04 4
Kolumneja lukijoilta
Lastenohjaajan ajatuksia
Lukijalta Kolumni

Las­te­noh­jaa­jan aja­tuk­sia

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoki — juuri Sinua varten!
Lukijalta Kolumni

Sii­ka­jo­ki — juuri Sinua varten!

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Lähipalvelut on turvattava
Lukijalta Kolumni

Lä­hi­pal­ve­lut on tur­vat­ta­va

24.05.2023 10:56
Tilaajille
Kasvun paikka
Lukijalta Kolumni

Kasvun paikka

24.05.2023 10:54
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä
Tilaajille

Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

01.06.2023 18:00
LapWall aloittaa muutosneuvottelut Raahen yksikössään – johtaa mahdollisesti 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomautuksiin

LapWall aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Raahen yk­si­kös­sään – johtaa mah­dol­li­ses­ti 25 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen tai lo­mau­tuk­siin

01.06.2023 16:02
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken
Tilaajille

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

01.06.2023 15:00
Jukkatalon Linnatuuli asuntomessuilla Loviisassa
Tilaajille

Juk­ka­ta­lon Lin­na­tuu­li asun­to­mes­suil­la Lo­vii­sas­sa

01.06.2023 12:00
Päiväkodin johtaja Anne Heikkilä korostaa yhteistyötä – "Yhdessä olemme enemmän, yhteistyössä on voimaa"
Elämänvirta
Tilaajille

Päi­vä­ko­din johtaja Anne Heik­ki­lä ko­ros­taa yh­teis­työ­tä – "Yh­des­sä olemme enem­män, yh­teis­työs­sä on voimaa"

06:00
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­ti­olot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Suvivirren ja rukouksen myötä kohti kasvua

Su­vi­vir­ren ja ru­kouk­sen myötä kohti kasvua

30.05.2023 12:00
Tilaajille
Revonlahden koulun oppilaita kävi Erasmus-vaihdossa Islannissa – sikäläisessä koulussa käytettiin tabletteja, syötiin hyvää, mutta maksullista ruokaa ja tultiin hyvin toimeen englannilla

Re­von­lah­den koulun op­pi­lai­ta kävi Eras­mus-vaih­dos­sa Is­lan­nis­sa – si­kä­läi­ses­sä kou­lus­sa käy­tet­tiin tab­let­te­ja, syötiin hyvää, mutta mak­sul­lis­ta ruokaa ja tultiin hyvin toimeen eng­lan­nil­la

29.05.2023 18:00
Tilaajille

Nap­pi­sil­mä-La­dal­la Mo­na­coon – auto on kun­nos­tet­tu talven aikana. Katso video

28.05.2023 18:00
Tilaajille

Kris­tian Karp­pa­nen, Riku Nie­me­lä, Joonas Nii­ra­nen ja Henri Uhre läh­te­vät 3. ke­sä­kuu­ta Ladalla kohti Mo­na­coa. Ka­ve­ruk­set ker­to­vat vi­deol­la auto- ja reis­su­pro­jek­tis­taan sekä esit­te­le­vät tek­ni­seen kuntoon lait­ta­maan­sa nap­pi­sil­mä-La­daa.

28.05.2023 17:00
Tilaajille

Van­ha­ta­lo ampui uuden SM-en­nä­tyk­sen

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanjohtaja kommentoi kunnan rakennusinvestointeja ja koulun kohtaloa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä aiheesta"
Tilaajille

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja kom­men­toi kunnan ra­ken­nus­in­ves­toin­te­ja ja koulun koh­ta­loa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä ai­hees­ta"

01.06.2023 09:00
Paavolassa henkilöauton ja pakettiauton kolari
Tilaajille

Paa­vo­las­sa hen­ki­lö­au­ton ja pa­ket­ti­au­ton kolari

01.06.2023 08:37
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista
Tilaajille

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

01.06.2023 06:00
Tarjolla tiskillinen lähinautaa
Tilaajille

Tar­jol­la tis­kil­li­nen lä­hi­nau­taa

31.05.2023 18:00
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana
Tilaajille

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 12:00
Pärttyl viides Vieremällä
Tilaajille

Pärttyl viides Vie­re­mäl­lä

31.05.2023 09:00
Seurantalojen energia-avustusta eri puolille jokilaaksoa
Tilaajille

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ta eri puo­lil­le jo­ki­laak­soa

31.05.2023 06:00
Kesä tuo mukanaan kaikenlaisia tunteita
Tilaajille
Kolumni
Elina Rönkä

Kesä tuo mu­ka­naan kai­ken­lai­sia tun­tei­ta

31.05.2023 06:00
Kännylle porttikielto?
Tilaajille
Pääkirjoitus
Kirsi Junttila

Kän­nyl­le port­ti­kiel­to?

31.05.2023 06:00
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa
Tilaajille

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­ti­olot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

30.05.2023 18:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori