Kotiseuturakkaus, rakkaus isänmaahan, lähimmäisenrakkaus — vastikään 70 täyttäneen Seppo Karppisen arvot ovat näkyneet läpi elämän työssä ja vapaalla
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus, rakkaus isän­maa­han, lä­him­mäi­sen­rak­kaus — vast­ikään 70 täyt­tä­neen Seppo Karp­pi­sen arvot ovat nä­ky­neet läpi elämän työssä ja va­paal­la

06:00
Päivystävä palomestari muistuttaa – vaikka metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara ei ole tällä hetkellä voimassa on maasto paikoin erittäin kuivaa
Tilaajille

Päivystävä palomestari muistuttaa – vaikka metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara ei ole tällä hetkellä voimassa on maasto paikoin erittäin kuivaa

09.05.2021 19:00
Hyönteissyöjälintujen muutto myöhässä, määrä nyt pienempi kuin kertaakaan 10 vuoden aikana – syynä huono muuttosää
Tilaajille

Hyönteissyöjälintujen muutto myöhässä, määrä nyt pienempi kuin kertaakaan 10 vuoden aikana – syynä huono muuttosää

09.05.2021 17:05
Kokoomus tavoittelee valtuustopaikkoja kolmen ehdokkaan voimin Siikalatvalla – yksi heistä on arvokonservatiiviksi ja talousliberaaliksi itseään kuvaileva nuori ehdokas
Tilaajille

Kokoomus tavoittelee valtuustopaikkoja kolmen ehdokkaan voimin Siikalatvalla – yksi heistä on arvokonservatiiviksi ja talousliberaaliksi itseään kuvaileva nuori ehdokas

09.05.2021 13:00
THL: Suomessa 162 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia ilmi Oulussa ja Iissä

THL: Suomessa 162 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia ilmi Oulussa ja Iissä

09.05.2021 13:12
Virran varrelta
Tunnen olevani etuoikeutettu
Kolumni Sari Kihnula

Tunnen olevani etu­oi­keu­tet­tu

06.05.2021 06:01
Tilaajille
Keväällä on ihanat ja julmat kasvot
Kolumni Kirsi Junttila

Ke­vääl­lä on ihanat ja julmat kasvot

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Hujanhajan Huldaa harmittaa
Kolumni Anna Hämeenaho

Hu­jan­ha­jan Huldaa har­mit­taa

22.04.2021 11:20
Tilaajille
Valon määrä lisääntyy, unen tarve vähenee
Kolumni Laura Hiltunen

Valon määrä li­sään­tyy, unen tarve vähenee

15.04.2021 07:00
Tilaajille
Lukutaitoinen ei koskaan tieltä eksy
Kolumni Kirsi Junttila

Lu­ku­tai­toi­nen ei koskaan tieltä eksy

08.04.2021 15:29
Tilaajille
Jospa se siitä ja muita tuoreita opetuksia
Kolumni Sari Kihnula

Jospa se siitä ja muita tuo­rei­ta ope­tuk­sia

01.04.2021 06:36
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Tur­vet­ta tar­vi­taan

29.04.2021 06:00
Yrityskylässä opitaan työelämä- ja taloustaitoja itse tekemällä: "Tavoitamme vuosittain 99 prosenttia maakuntamme kuutosluokkalaisista."
Tilaajille

Yri­tys­ky­läs­sä opitaan työ­elä­mä- ja ta­lous­tai­to­ja itse te­ke­mäl­lä: "Ta­voi­tam­me vuo­sit­tain 99 pro­sent­tia maa­kun­tam­me kuu­tos­luok­ka­lai­sis­ta."

09.05.2021 08:00
Vaalipostia
Lukijalta Mielipide

Yrit­tä­jien osaa­mis­ta tar­vi­taan kuntien val­tuus­toi­hin

07.05.2021 11:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Miten kylämme pysyvät Sii­ka­lat­val­la elä­vi­nä?

07.05.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­pää­tök­sis­sä otet­ta­va huo­mioon kestävä ja ta­sa­puo­li­nen kehitys

05.05.2021 14:32 2
Tilaajille
Himangan VPK on jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2020 sopimuspalokunta – tunnustus pahan henkilöstöpulan selättämisestä
Tilaajille

Himangan VPK on jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2020 sopimuspalokunta – tunnustus pahan henkilöstöpulan selättämisestä

09.05.2021 06:07
Pyhännän reaaliaikainen vuokra-asuntotarjonta selviää nopeasti netissä – kysyntää on niin, että asuntoja on vapaana vain neljä
Tilaajille

Py­hän­nän reaa­li­ai­kai­nen vuok­ra-asun­to­tar­jon­ta selviää no­peas­ti netissä – ky­syn­tää on niin, että asun­to­ja on vapaana vain neljä

08.05.2021 16:00
Metsäautotien saa sulkea puomilla
Tilaajille

Met­sä­au­to­tien saa sulkea puo­mil­la

08.05.2021 12:00
THL raportoi Pohjois-Pohjanmaalle kuusi uutta tartuntaa, Oulussa neljä tapausta – Koko maassa 229 uutta tartuntaa

THL ra­por­toi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuusi uutta tar­tun­taa, Oulussa neljä ta­paus­ta – Koko maassa 229 uutta tar­tun­taa

08.05.2021 11:56
Kolumneja lukijoilta
Kevät keikkuen tulevi ja äitienpäivä myös!
Lukijalta Kolumni

Kevät keik­kuen tulevi ja äi­tien­päi­vä myös!

06.05.2021 06:30
Tilaajille
Palautetaan Siikajoki arvokalajoeksi
Lukijalta Kolumni

Pa­lau­te­taan Sii­ka­jo­ki ar­vo­ka­la­joek­si

06.05.2021 06:00
Tilaajille
Oletko oikeasti läsnä?
Lukijalta Kolumni Pilvi Härmä

Oletko oi­keas­ti läsnä?

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Tavallinen elämä on rikasta
Lukijalta Kolumni Olli Lohi

Ta­val­li­nen elämä on rikasta

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Herkkuaddikti opetteli syömään ja keveni – Pertti Severinkangas mukana laihdutuskilpailussa
Tilaajille

Herkkuaddikti opetteli syömään ja keveni – Pertti Severinkangas mukana laihdutuskilpailussa

08.05.2021 06:00
Siikajoella neuvoteltiin henkilöstölle huomattavasti suurempi koronakorvaus kuin Raahessa
Tilaajille

Sii­ka­joel­la neu­vo­tel­tiin hen­ki­lös­töl­le huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ko­ro­na­kor­vaus kuin Raa­hes­sa

07.05.2021 16:00
Kalastaja, muista maksaa kalastonhoitomaksu ennen kalastuskauden alkua – kalastonhoitomaksujen kysyntä ollut koronapandemian aikaan korkea
Tilaajille

Ka­las­ta­ja, muista maksaa ka­las­ton­hoi­to­mak­su ennen ka­las­tus­kau­den alkua – ka­las­ton­hoi­to­mak­su­jen kysyntä ollut ko­ro­na­pan­de­mian aikaan korkea

07.05.2021 14:00
Golfharrastajien pitkä odotus ohi: Siikajoen golfkenttä avautuu tänään – katso video ja kuvia kentältä
Tilaajille

Golf­har­ras­ta­jien pitkä odotus ohi: Sii­ka­joen golf­kent­tä avautuu tänään – katso video ja kuvia ken­täl­tä

07.05.2021 13:00
Kotiseuturakkaus, rakkaus isänmaahan, lähimmäisenrakkaus — vastikään 70 täyttäneen Seppo Karppisen arvot ovat näkyneet läpi elämän työssä ja vapaalla
Elämänvirta
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus, rakkaus isän­maa­han, lä­him­mäi­sen­rak­kaus — vast­ikään 70 täyt­tä­neen Seppo Karp­pi­sen arvot ovat nä­ky­neet läpi elämän työssä ja va­paal­la

06:00
Kokoomus tavoittelee valtuustopaikkoja kolmen ehdokkaan voimin Siikalatvalla – yksi heistä on arvokonservatiiviksi ja talousliberaaliksi itseään kuvaileva nuori ehdokas

Ko­koo­mus ta­voit­te­lee val­tuus­to­paik­ko­ja kolmen eh­dok­kaan voimin Sii­ka­lat­val­la – yksi heistä on ar­vo­kon­ser­va­tii­vik­si ja ta­lous­li­be­raa­lik­si itseään ku­vai­le­va nuori ehdokas

09.05.2021 13:00
Tilaajille
Herkkuaddikti opetteli syömään ja keveni – Pertti Severinkangas mukana laihdutuskilpailussa

Herk­ku­ad­dik­ti opet­te­li syömään ja keveni – Pertti Se­ve­rin­kan­gas mukana laih­du­tus­kil­pai­lus­sa

08.05.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoella nyt kristillisten ehdokas – ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella

Sii­ka­joel­la nyt kris­til­lis­ten ehdokas – en­sim­mäis­tä kertaa tällä vuo­si­tu­han­nel­la

07.05.2021 06:00
Tilaajille

Äi­tien­päi­vän mitalin saanut Mar­ja-Lee­na Pöyskö Sii­ka­joel­ta: "Lapset ovat olleet elämän va­lo­pilk­ku­ja"

06.05.2021 06:00
Tilaajille

Tutut yh­tey­det toivat elo­ku­van­te­ki­jän het­kek­si ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

06.05.2021 03:00
Tilaajille

Kier­rä­tys­päi­vil­le tuodaan eniten sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­ro­mua sekä vaa­ral­lis­ta jätettä – Vestian kier­rä­tys­päi­vil­lä Kes­ti­läs­sä kävi kuhina: katso kuvat ja video paikan päältä

04.05.2021 19:06
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta koronatartuntaa, Oulun lisäksi tartunnat Limingassa ja Taivalkoskella – koko maassa 280 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulun lisäksi tar­tun­nat Li­min­gas­sa ja Tai­val­kos­kel­la – koko maassa 280 uutta tau­ti­ta­paus­ta

07.05.2021 13:44
Siikajoella nyt kristillisten ehdokas – ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella
Tilaajille

Sii­ka­joel­la nyt kris­til­lis­ten ehdokas – en­sim­mäis­tä kertaa tällä vuo­si­tu­han­nel­la

07.05.2021 06:00
Raahentienoon Golfille tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan – hankinnassa muun muassa uusia välineitä juniorigolffareille
Tilaajille

Raa­hen­tie­noon Gol­fil­le tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – han­kin­nas­sa muun muassa uusia vä­li­nei­tä ju­nio­ri­golf­fa­reil­le

06.05.2021 16:09
Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hankkeiden palkinnot Pyhännälle – palkitut hankkeet esimerkillisiä yhteistyön lisääjiä ja uusien toimintatapoja luojia
Tilaajille

Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hank­kei­den pal­kin­not Py­hän­näl­le – pal­ki­tut hank­keet esi­mer­kil­li­siä yh­teis­työn li­sää­jiä ja uusien toi­min­ta­ta­po­ja luojia

06.05.2021 11:39
Äitienpäivän mitalin saanut Marja-Leena Pöyskö Siikajoelta: "Lapset ovat olleet elämän valopilkkuja"
Tilaajille

Äi­tien­päi­vän mitalin saanut Mar­ja-Lee­na Pöyskö Sii­ka­joel­ta: "Lapset ovat olleet elämän va­lo­pilk­ku­ja"

06.05.2021 06:00
Tunnen olevani etuoikeutettu
Tilaajille
Kolumni
Sari Kihnula

Tunnen olevani etu­oi­keu­tet­tu

06.05.2021 06:01
Tilaajille
Pääkirjoitus

Päivä par­ras­va­lois­sa

06.05.2021 05:58
Tutut yhteydet toivat elokuvantekijän hetkeksi takaisin kotiseudulle
Tilaajille

Tutut yh­tey­det toivat elo­ku­van­te­ki­jän het­kek­si ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

06.05.2021 03:00
Mandan Mainion vauhti riitti kuudenneksi
Tilaajille

Mandan Mainion vauhti riitti kuu­den­nek­si

05.05.2021 21:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.