Lintupallotuksella suojellaan joutsenia – heijastavia varoitusmerkkejä on asennettu Siikajoella useisiin kohteisiin
Tilaajille

Lin­tu­pal­lo­tuk­sel­la suo­jel­laan jout­se­nia – hei­jas­ta­via va­roi­tus­merk­ke­jä on asen­net­tu Sii­ka­joel­la usei­siin koh­tei­siin

06.03.2021 12:30
Ajokeli oli viikonlopun hiihtolomaliikenteessä haastava – Piippolassa poliisi joutui pysähtymään kesken ajon

Ajokeli oli viikonlopun hiihtolomaliikenteessä haastava – Piippolassa poliisi joutui pysähtymään kesken ajon

16:47
THL: Suomessa todettu 511 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kahdeksan

THL: Suomessa todettu 511 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kahdeksan

11:59
Susien pihakäynneistä tieto hätänumeroon 112 – helmikuun päättyessä Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistyksen alueelta jo 413 susihavaintoilmoitusta
Tilaajille

Susien pihakäynneistä tieto hätänumeroon 112 – helmikuun päättyessä Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistyksen alueelta jo 413 susihavaintoilmoitusta

07:58
THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa uusia tartuntoja on 648

THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa uusia tartuntoja on 648

06.03.2021 12:04
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le, en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka pitenee kahteen viik­koon – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

06.03.2021 15:14
Kunta on ihmisten yhteisö
Lukijalta
Mielipide

Kunta on ihmisten yhteisö

04.03.2021 06:52
Viranhaltijapäätös keskusteltavana kunnanhallituksessa 15. maaliskuuta – kuntalaisten ääni on kuultu
Tilaajille

Vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös kes­kus­tel­ta­va­na kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 15. maa­lis­kuu­ta – kun­ta­lais­ten ääni on kuultu

06.03.2021 07:07 1
Virran varrelta
Takapenkit irti ja katsastusasemalle
Kolumni Laura Hiltunen

Ta­ka­pen­kit irti ja kat­sas­tus­ase­mal­le

04.03.2021 06:00
Tilaajille
Hiihtelen hankia, mutta hiljalleen
Kolumni Kirsi Junttila

Hiih­te­len hankia, mutta hil­jal­leen

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Siikajokilaakson viehättävät kirkot
Kolumni Laura Hiltunen

Sii­ka­jo­ki­laak­son vie­hät­tä­vät kirkot

11.02.2021 06:00
Kahvitellaan paremmalla aikaa
Kolumni Sari Kihnula

Kah­vi­tel­laan pa­rem­mal­la aikaa

04.02.2021 06:46
Tilaajille
Viittä vaille viidenkympin villitys
Kolumni Anna Hämeenaho

Viittä vaille vii­den­kym­pin vil­li­tys

27.01.2021 14:39
Tilaajille
Kolumni Kirsi Junttila

Kes­kit­ty­mi­nen on jo me­no­kel­kas­sa

21.01.2021 07:00
IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

05.03.2021 20:07
Helmi helpottaa rokoteajan varaamista – omat numerot yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60 vuotta täyttäneille

Helmi hel­pot­taa ro­ko­te­ajan va­raa­mis­ta – omat numerot yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le

05.03.2021 17:31
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella todettu brittivariantti, useita tartuntoja ja altistumisia – mukana tapauksissa myös brittivariantti

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män alueel­la todettu brit­ti­va­riant­ti, useita tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia – mukana ta­pauk­sis­sa myös brit­ti­va­riant­ti

05.03.2021 17:18
Mika Karppasella ja Anne Heinosella onnistunut MM-rallireissu – kolmas kerta toden sanoi
Tilaajille

Mika Karp­pa­sel­la ja Anne Hei­no­sel­la on­nis­tu­nut MM-ral­li­reis­su – kolmas kerta toden sanoi

05.03.2021 13:36
Kolumneja lukijoilta
Älä puhu typeriä!
Lukijalta Kolumni

Älä puhu ty­pe­riä!

04.03.2021 06:45
Sameapiirtoisen kristallipallon näkymät
Lukijalta Kolumni

Sa­mea­piir­toi­sen kris­tal­li­pal­lon näkymät

04.03.2021 04:31
Keittiökohtaamisia
Lukijalta Kolumni

Keit­tiö­koh­taa­mi­sia

25.02.2021 05:57
Yksinäisyys on tappava kansantauti
Lukijalta Kolumni

Yk­si­näi­syys on tappava kan­san­tau­ti

18.02.2021 06:03
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

05.03.2021 11:48
Aurinko helli retkiladulla hiihtäjiä – tasatyöntöhiihtona Pitkäkankaalla käynti korvaa salitreenin
Tilaajille

Aurinko helli ret­ki­la­dul­la hiih­tä­jiä – ta­sa­työn­tö­hiih­to­na Pit­kä­kan­kaal­la käynti korvaa sa­li­tree­nin

05.03.2021 07:29
JEDUssa jatketaan lähiopetusta talviloman jälkeen – päätös etäopetukseen siirtymisestä peruttiin

JEDUssa jat­ke­taan lä­hi­ope­tus­ta tal­vi­lo­man jälkeen – päätös etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä pe­rut­tiin

05.03.2021 06:00
Uhkaavasta palosta selvittiin pannuhuoneen tuhoutumisella – Esko Leinonen pelkäsi tulen nielevän elämäntyönsä
Tilaajille

Uh­kaa­vas­ta palosta sel­vit­tiin pan­nu­huo­neen tu­hou­tu­mi­sel­la – Esko Lei­no­nen pelkäsi tulen nie­le­vän elä­män­työn­sä

04.03.2021 15:22
Mika Karppasella ja Anne Heinosella onnistunut MM-rallireissu – kolmas kerta toden sanoi
Elämänvirta
Tilaajille

Mika Karp­pa­sel­la ja Anne Hei­no­sel­la on­nis­tu­nut MM-ral­li­reis­su – kolmas kerta toden sanoi

05.03.2021 13:36
Aurinko helli retkiladulla hiihtäjiä – tasatyöntöhiihtona Pitkäkankaalla käynti korvaa salitreenin

Aurinko helli ret­ki­la­dul­la hiih­tä­jiä – ta­sa­työn­tö­hiih­to­na Pit­kä­kan­kaal­la käynti korvaa sa­li­tree­nin

05.03.2021 07:29
Tilaajille
Koneurakointiin kaivataan lisää työntekijöitä – "On ihme, jos saamme yhdenkään hakemuksen valmiilta osaajalta"

Ko­ne­ura­koin­tiin kai­va­taan lisää työn­te­ki­jöi­tä – "On ihme, jos saamme yh­den­kään ha­ke­muk­sen val­miil­ta osaa­jal­ta"

04.03.2021 13:16
Tilaajille
Arja innostui kuukausi sitten villasukkajuoksusta – uuden liikuntatavan myötä jäivät yölliset jalkavaivat

Arja in­nos­tui kuu­kau­si sitten vil­la­suk­ka­juok­sus­ta – uuden lii­kun­ta­ta­van myötä jäivät yöl­li­set jal­ka­vai­vat

02.03.2021 06:45
Tilaajille

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Tilaajille

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­la uusia lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä – Joanna ja Petteri ovat sii­ka­lat­vas­ten ja py­hän­täs­ten en­sim­mäi­set lähetit Ja­pa­nis­sa

26.02.2021 07:24
Tilaajille

Han­gas­ne­va sopii eri-ikäi­sil­le ul­koi­li­joil­le

25.02.2021 06:13
Tilaajille
Koneurakointiin kaivataan lisää työntekijöitä – "On ihme, jos saamme yhdenkään hakemuksen valmiilta osaajalta"
Tilaajille

Ko­ne­ura­koin­tiin kai­va­taan lisää työn­te­ki­jöi­tä – "On ihme, jos saamme yh­den­kään ha­ke­muk­sen val­miil­ta osaa­jal­ta"

04.03.2021 13:16
THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

04.03.2021 13:14
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

04.03.2021 09:48
Kunnallisneuvos Aimo Suorsan mietteitä kuntavaalien alla – valtuustotyöhön kaivattaisiin rohkeasti asioihin tarttuvia ja niistä selvää ottavia kuntalaisia
Tilaajille

Kun­nal­lis­neu­vos Aimo Suorsan miet­tei­tä kun­ta­vaa­lien alla – val­tuus­to­työ­hön kai­vat­tai­siin roh­keas­ti asioi­hin tart­tu­via ja niistä selvää ottavia kun­ta­lai­sia

04.03.2021 06:59
Takapenkit irti ja katsastusasemalle
Tilaajille
Kolumni
Laura Hiltunen

Ta­ka­pen­kit irti ja kat­sas­tus­ase­mal­le

04.03.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Va­lin­ta­uu­ti­nen ko­haut­ti

04.03.2021 05:25
Kunnat uusien koronalinjausten edessä, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus voidaan järjestää lähiopetuksessa – monitahoinen koronaviestintä on toisinaan ihmetyttänyt
Tilaajille

Kunnat uusien ko­ro­na­lin­jaus­ten edessä, pe­rus­kou­lu­jen ja toisen asteen op­pi­lai­tos­ten opetus voidaan jär­jes­tää lä­hi­ope­tuk­ses­sa – mo­ni­ta­hoi­nen ko­ro­na­vies­tin­tä on toi­si­naan ih­me­tyt­tä­nyt

03.03.2021 16:04
Siikalatvan hyvinvointi- ja viestintäpäällikön valintaprosessi poiki kuntalaisadressin – kuntalaiset kaipaavat päätöksiin lisää avoimuutta
Tilaajille

Sii­ka­lat­van hy­vin­voin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­li­kön va­lin­ta­pro­ses­si poiki kun­ta­lais­ad­res­sin – kun­ta­lai­set kai­paa­vat pää­tök­siin lisää avoi­muut­ta

03.03.2021 15:07
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.