Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Osaavan porukan puute kasvaa – kymmenittäin insinöörejä, pari sataa tuotantotyöntekijää, kaivinkonekuskeja ja kirvesmiehiä tarvitaan tulevina vuosina
Tilaajille

Osaavan porukan puute kasvaa – kym­me­nit­täin in­si­nöö­re­jä, pari sataa tuo­tan­to­työn­te­ki­jää, kai­vin­ko­ne­kus­ke­ja ja kir­ves­mie­hiä tar­vi­taan tu­le­vi­na vuosina

06:00
Onpahan mitä vanhana muistella
Tilaajille
Kolumni
Sari Kihnula

Onpahan mitä vanhana muistella

05:00
Työvoimapula koettelee
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Työvoimapula koettelee

16.08.2022 23:00
Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan
Tilaajille

Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan

16.08.2022 18:00
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta
Tilaajille

Tiilellä pitkät päivät vitriinissä – takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

16.08.2022 15:00
Virran varrelta
Onpahan mitä vanhana muistella
Kolumni Sari Kihnula

Onpahan mitä vanhana muis­tel­la

05:00
Tilaajille
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa
Kolumni Laura Seppä

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Vissistä syystä olen antimarjastaja
Kolumni Kirsi Junttila

Vis­sis­tä syystä olen an­ti­mar­jas­ta­ja

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Aina kannattaa lähteä ihmisten ilmoille
Kolumni Sari Kihnula

Aina kan­nat­taa lähteä ih­mis­ten il­moil­le

27.07.2022 05:01
Tilaajille
Lomps, lomps,, lomilta takaisin!
Kolumni KRISTIINA TUIKKALA

Lomps, lomps,, lomilta ta­kai­sin!

20.07.2022 08:00 1
Tilaajille
Minä poljen, minä ohjaan, ja matka käy
Kolumni Kirsi Junttila

Minä poljen, minä ohjaan, ja matka käy

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Hillavuosi 1952 säilyy muistoissa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hillavuosi 1952 säilyy muistoissa

07.08.2022 06:59
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 1
Siikalatvan elinkeinokehittäjän hakuaikaa jatkettiin
Tilaajille

Sii­ka­lat­van elin­kei­no­ke­hit­tä­jän ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

16.08.2022 12:00
Viestintäkoordinaattorin tehtävään 15 hakijaa
Tilaajille

Viestintäkoordinaattorin tehtävään 15 hakijaa

16.08.2022 09:00
Niinimaan kaappiauto jälleen voittajaksi – ensi vuonna kilpaillaan Super Truck-luokassa
Tilaajille

Nii­ni­maan kaap­pi­au­to jälleen voit­ta­jak­si – ensi vuonna kil­pail­laan Super Truck-luo­kas­sa

16.08.2022 07:55
Arto Tölli siirtyy uuden mielenkiintoisen työn äärelle – Maustaja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yrityksestä
Tilaajille

Arto Tölli siirtyy uuden mie­len­kiin­toi­sen työn äärelle – ­Maus­ta­ja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yri­tyk­ses­tä

16.08.2022 06:00
Kolumneja lukijoilta
Vaalien alla
Lukijalta Kolumni

Vaalien alla

06:00
Tilaajille
Jälkiviisastelu jatkuu valtionyhtiöiden ympärillä
Lukijalta Kolumni Heikki Ala-aho

Jäl­ki­vii­sas­te­lu jatkuu val­tion­yh­tiöi­den ym­pä­ril­lä

11.08.2022 09:12
Tilaajille
Uuden alussa
Kolumni Marja Haverinen

Uuden alussa

11.08.2022 09:28
Tilaajille
Legendaarinen tähtitehtailija
Kolumni

Le­gen­daa­ri­nen täh­ti­teh­tai­li­ja

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Revonlahden Voimailijoiden Joel Vuokila alle 105-kiloisten Suomen Vahvin Mies – voimailuseuran kolmikko menestyi finaalissa
Tilaajille

Revonlahden Voimailijoiden Joel Vuokila alle 105-kiloisten Suomen Vahvin Mies – voimailuseuran kolmikko menestyi finaalissa

15.08.2022 15:32
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä
Tilaajille

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Pyhännän kunnanjohtaja perinteisellä kyläkierroksella
Tilaajille

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja pe­rin­tei­sel­lä ky­lä­kier­rok­sel­la

15.08.2022 11:55
Milla Kangas loikki nuorten SM-kisoissa neljänneksi
Tilaajille

Milla Kangas loikki nuorten SM-ki­sois­sa nel­jän­nek­si

15.08.2022 09:45
Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan
Elämänvirta
Tilaajille

Alpo nappasi hopeaa pie­nois­mal­lil­laan

16.08.2022 18:00
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

16.08.2022 15:00
Tilaajille
Niinimaan kaappiauto jälleen voittajaksi – ensi vuonna kilpaillaan Super Truck-luokassa

Nii­ni­maan kaap­pi­au­to jälleen voit­ta­jak­si – ensi vuonna kil­pail­laan Super Truck-luo­kas­sa

16.08.2022 07:55
Tilaajille
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille

Milla Kangas loikki nuorten SM-ki­sois­sa nel­jän­nek­si

15.08.2022 09:45
Tilaajille

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusin kaap­pi­au­to pal­kit­tiin luok­kan­sa par­haa­na. Tun­nus­tus­ta tuli myös kah­des­sa muussa kil­pai­lus­sa. Vi­deol­la luok­ka­voit­to­tun­nel­mia.

15.08.2022 06:00
Tilaajille

Otteita Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den kol­mi­kon fi­naa­li­päi­väs­tä Suomen Vahvin Mies -kil­pai­lus­sa 2022.

14.08.2022 17:16
Tilaajille
Elokuinen helleaalto yltää Pohjois-Pohjanmaalle – helleraja ylittyy alkuviikosta, keskiviikko tuo mukanaan sateet ja ukkoset
Tilaajille

Elo­kui­nen hel­le­aal­to yltää Poh­jois-Poh­jan­maal­le – hel­le­ra­ja ylittyy al­ku­vii­kos­ta, kes­ki­viik­ko tuo mu­ka­naan sateet ja ukkoset

15.08.2022 06:21
Metsäkanalintuja hyvin jo toista vuotta peräkkäin – Metsästysajat määritetään lähiaikoina
Tilaajille

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja hyvin jo toista vuotta pe­räk­käin – Met­säs­tys­ajat mää­ri­te­tään lä­hi­ai­koi­na

14.08.2022 15:00
Seitsemän kunnan yhteinen Peili-hanke kohtauttanut yrityksiä ja työvoimaa

Seit­se­män kunnan yh­tei­nen Pei­li-han­ke koh­taut­ta­nut yri­tyk­siä ja työ­voi­maa

14.08.2022 12:00
SUH: Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä
Tilaajille

SUH: Hei­nä­kuus­sa hukkui 20 ihmistä

14.08.2022 09:01
Lukiot voivat joutua järjestämään kursseja etänä, jos opettajapulaa ei ratkaista – Riikka Leinosen mukaan montaa opettajaa kiinnostaa, onko kunnasta mahdollista hankkia asuntoa arkipäiviksi.
Tilaajille

Lukiot voivat joutua jär­jes­tä­mään kurs­se­ja etänä, jos opet­ta­ja­pu­laa ei rat­kais­ta – Riikka Lei­no­sen mukaan montaa opet­ta­jaa kiin­nos­taa, onko kun­nas­ta mah­dol­lis­ta hankkia asuntoa ar­ki­päi­vik­si.

14.08.2022 06:00
Terassilta töihin -kampanja tarjoaa apua, jos lomajuominen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on terveillä työikäisillä miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa
Tilaajille

Te­ras­sil­ta töihin -kam­pan­ja tarjoaa apua, jos lo­ma­juo­mi­nen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on ter­veil­lä työ­ikäi­sil­lä mie­hil­lä 23–24 annosta ja nai­sil­la 12–16 annosta vii­kos­sa

13.08.2022 18:00
Pyhännällä esitys yhdyskuntatekniikan insinöörin viran perustamisesta
Tilaajille

Py­hän­näl­lä esitys yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan in­si­nöö­rin viran pe­rus­ta­mi­ses­ta

13.08.2022 15:00
Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta
Tilaajille

Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti – puut voivat loppua jo ennen vuo­den­vaih­det­ta

13.08.2022 12:00
Sijoittaminen kiinnostaa myös nuoria – "Jatkuvaa uuden oppimista ja pitkäjänteistä perehtymistä"
Tilaajille

Si­joit­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös nuo­ria – "­Jat­ku­vaa uuden op­pi­mis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä pe­reh­ty­mis­tä"

13.08.2022 09:00
Koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin
Tilaajille

Kou­lu­tuk­sen vas­tat­ta­va työ­elä­män tar­pei­siin

13.08.2022 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori