Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valtionosuudet arvioitua pienemmät Siikajoella
Tilaajille

Val­tion­osuu­det ar­vioi­tua pie­nem­mät Sii­ka­joel­la

09:00
Ely-keskus merkittävä yrityshankkeiden rahoittaja – puutuotealaa rahoitettiin ohjelmakaudella 30,3 miljoonalla, investointiavustusta sai myös Salvos
Tilaajille

Ely-keskus merkittävä yrityshankkeiden rahoittaja – puutuotealaa rahoitettiin ohjelmakaudella 30,3 miljoonalla, investointiavustusta sai myös Salvos

06:14
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla
Tilaajille

Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla

08.02.2023 18:00
Siikajoella poikkeuksellisen vähän abeja – he järjestivät hyvän mielen penkkarit
Tilaajille

Siikajoella poikkeuksellisen vähän abeja – he järjestivät hyvän mielen penkkarit

08.02.2023 16:10
Siikajoen kunnalle haetaan viime vuonna kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuutta – kyseiseltä henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia
Tilaajille

Siikajoen kunnalle haetaan viime vuonna kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuutta – kyseiseltä henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia

08.02.2023 15:00
Virran varrelta
Kirja käteen useammin
Kolumni Julia Asikainen

Kirja käteen useam­min

08.02.2023 05:30
Tilaajille
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Kolumni KEIJO MAKKONEN

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Tilaajille
Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä
Kolumni Anna Hämeenaho

Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Kaapin täydeltä kuivuutta ja saastetta
Kolumni Kirsi Junttila

Kaapin täy­del­tä kui­vuut­ta ja saas­tet­ta

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Parasta liikunta-aikaa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Parasta liikunta-aikaa

08.02.2023 07:00
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Ympäristöministeriöltä Lehto Groupille avustusta ilmastotyöhön
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä Lehto Grou­pil­le avus­tus­ta il­mas­to­työ­hön

08.02.2023 15:00
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille
Tilaajille

Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

08.02.2023 09:00
Suojaa siipikarja ja muut kesylinnut lintuinfluenssalta – siipikarjan ulkonapitokielto jatkuu toukokuun loppuun
Tilaajille

Suojaa sii­pi­kar­ja ja muut ke­sy­lin­nut lin­tu­inf­luens­sal­ta – sii­pi­kar­jan ul­ko­na­pi­to­kiel­to jatkuu tou­ko­kuun loppuun

08.02.2023 07:43
Vieraat tulivat Siikalatvan yläkoulun ysien luo – nuoret saivat vinkkejä tulevaisuutensa suunnitteluun
Tilaajille

Vieraat tulivat Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun ysien luo – ­nuo­ret saivat vink­ke­jä tu­le­vai­suu­ten­sa suun­nit­te­luun

08.02.2023 06:00
Kolumneja lukijoilta
Israelin matkalla
Lukijalta Kolumni

Is­rae­lin mat­kal­la

08.02.2023 05:01
Tilaajille
Sukupuoli ei ole mielipidekysymys
Lukijalta Kolumni

Su­ku­puo­li ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys

01.02.2023 07:00
Tilaajille
Ystävänpäivä lähestyy!
Lukijalta Kolumni

Ys­tä­vän­päi­vä lä­hes­tyy!

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Sydämen taistelukentällä
Lukijalta Kolumni

Sydämen tais­te­lu­ken­täl­lä

25.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Kirja käteen useammin
Tilaajille
Kolumni
Julia Asikainen

Kirja käteen useammin

08.02.2023 05:30
Aika etsiä kesätöitä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Aika etsiä ke­sä­töi­tä

07.02.2023 23:00
Naapurin isännät päätyivät käräjille – katso sekä valmis elokuva että video kuvaustouhuista
Tilaajille

Naa­pu­rin isännät pää­tyi­vät kä­rä­jil­le – katso sekä valmis elokuva että video ku­vaus­tou­huis­ta

07.02.2023 18:00 1
Siikajoen kunnan sivistysjohtaja Jonna Heikkilä on irtisanoutunut – uuden sivistysjohtajan rekrytointi aloitettu
Tilaajille

Sii­ka­joen kunnan si­vis­tys­joh­ta­ja Jonna Heik­ki­lä on ir­ti­sa­nou­tu­nut – uuden si­vis­tys­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti aloi­tet­tu

07.02.2023 15:00
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla
Elämänvirta
Tilaajille

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas kou­lu­kiu­saa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le mo­to­ris­teil­le –MKKV ry on vie­rail­lut jo yli 300 suo­ma­lais­kou­lul­la

08.02.2023 18:00
Siikajoella poikkeuksellisen vähän abeja – he järjestivät hyvän mielen penkkarit

Sii­ka­joel­la poik­keuk­sel­li­sen vähän abeja – he jär­jes­ti­vät hyvän mielen penk­ka­rit

08.02.2023 16:10
Tilaajille
Naapurin isännät päätyivät käräjille – katso sekä valmis elokuva että video kuvaustouhuista

Naa­pu­rin isännät pää­tyi­vät kä­rä­jil­le – katso sekä valmis elokuva että video ku­vaus­tou­huis­ta

07.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Naapurin isännät kuvasi lyhyt elokuvan, jonka tekoon myös suuri joukko avustajia pääsi mukaan.

Naa­pu­rin isännät kuvasi lyhyt elo­ku­van, jonka tekoon myös suuri joukko avus­ta­jia pääsi mukaan.

07.02.2023 17:55
Tilaajille

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Tilaajille

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Tilaajille

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Tilaajille
Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun
Tilaajille

Ase­ma­kaa­van muutos Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län Mei­je­ri­saa­ren alueel­la oli kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – asia pää­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin val­mis­te­luun

07.02.2023 13:42
Oulun piirin SDP julkaisi täyden ehdokaslistansa eduskuntavaaleihin, tavoittelee kolmea paikkaa
Tilaajille

Oulun piirin SDP jul­kai­si täyden eh­do­kas­lis­tan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin, ta­voit­te­lee kolmea paikkaa

07.02.2023 12:00
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla
Tilaajille

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 09:00
Nelostien remontti parantaisi liikenneturvallisuutta – Leskelän kohdalle tulisi uusi risteys
Tilaajille

Ne­los­tien re­mont­ti pa­ran­tai­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – Les­ke­län koh­dal­le tulisi uusi risteys

07.02.2023 05:51
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa
Tilaajille

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Vahvuuksien avulla kiinni haasteisiin - Lapset puheeksi  -menetelmä näkee vahvuuksia ihan kaikissa
Tilaajille

Vah­vuuk­sien avulla kiinni haas­tei­siin - Lapset pu­heek­si -me­ne­tel­mä näkee vah­vuuk­sia ihan kai­kis­sa

06.02.2023 15:00 3
Tiistaina mennään Oulun seudulla jo plussan puolelle, mutta viikonloppua kohti kylmenee
Tilaajille

Tiis­tai­na mennään Oulun seu­dul­la jo plussan puo­lel­le, mutta vii­kon­lop­pua kohti kyl­me­nee

06.02.2023 12:00
Petri ja Jenni Peltomäki Kestilän K-Market Eväsrepun kauppiaiksi – uusi kauppiaspari tuo jotain ihan uutta  kaupan  palvelutiskiin
Tilaajille

Petri ja Jenni Pel­to­mä­ki Kes­ti­län K-Mar­ket Eväs­re­pun kaup­piaik­si – uusi kaup­pias­pa­ri tuo jotain ihan uutta kaupan pal­ve­lu­tis­kiin

06.02.2023 09:38
Siikalatvan kunnanhallitus hyväksyi kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2023–2025 – kotouttamisohjelman pääteemoina osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kunnan ko­tout­ta­mis­oh­jel­man vuo­sil­le 2023–2025 – ­ko­tout­ta­mi­soh­jel­man pää­tee­moi­na osal­li­suus, tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti

06.02.2023 09:00
Avoimuus lisää yhteistyömahdollisuuksia
Tilaajille

Avoi­muus lisää yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia

06.02.2023 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori