Avi päätti Ojantakasen sijaishuoltoyksikön valvonnan – Riina Niskala kuvailee, ettei lastensuojelu ole enää lastensuojelua
Tilaajille

Avi päätti Ojan­ta­ka­sen si­jais­huol­to­yk­si­kön val­von­nan – Riina Niskala ku­vai­lee, ettei las­ten­suo­je­lu ole enää las­ten­suo­je­lua

06:45
Susi juoksi nuoren miehen auton rinnalla – noin kuukausi sitten kolme sutta näyttäytyi nuorukaiselle eläinsuojan lähellä
Tilaajille

Susi juoksi nuoren miehen auton rinnalla – noin kuukausi sitten kolme sutta näyttäytyi nuorukaiselle eläinsuojan lähellä

28.02.2021 18:26
Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL – Pohjois-Pohjanmaan tartunnat kasvoivat yhdeksällä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL – Pohjois-Pohjanmaan tartunnat kasvoivat yhdeksällä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

28.02.2021 12:53
Jokipelastuksen uudet mallit eivät kelpaa kunnille – uudistuksen pitää taata toimintavalmius eivätkä kustannukset saa nousta
Tilaajille

Jokipelastuksen uudet mallit eivät kelpaa kunnille – uudistuksen pitää taata toimintavalmius eivätkä kustannukset saa nousta

28.02.2021 07:00
Sähköpyörien suosio kasvaa jatkuvasti – veroedun vuosi 2021 räjäyttää markkinat!
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rien suosio kasvaa jat­ku­vas­ti – ve­ro­edun vuosi 2021 rä­jäyt­tää mark­ki­nat!

26.02.2021 06:00
Kestilän moduulipäiväkoti oli odotettu asia – käytännölliset tilat ja raikas hengitysilma ovat taanneet viihtyisyyden
Tilaajille

Kes­ti­län mo­duu­li­päi­vä­ko­ti oli odo­tet­tu asia – käy­tän­nöl­li­set tilat ja raikas hen­gi­tys­il­ma ovat taan­neet viih­tyi­syy­den

22.02.2021 15:12
OAJ:n Siikajoen paikallisyhdistys ry:n terveiset kuntavaaliehdokkaille
Lukijalta
Mielipide

OAJ:n Siikajoen paikallisyhdistys ry:n terveiset kuntavaaliehdokkaille

25.02.2021 06:00
THL: Suomessa rekisteröity 645 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 26 uutta tartuntaa joista 21 Oulussa

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 645 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 26 uutta tar­tun­taa joista 21 Oulussa

27.02.2021 12:01
Virran varrelta
Hiihtelen hankia, mutta hiljalleen
Kolumni Kirsi Junttila

Hiih­te­len hankia, mutta hil­jal­leen

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Siikajokilaakson viehättävät kirkot
Kolumni Laura Hiltunen

Sii­ka­jo­ki­laak­son vie­hät­tä­vät kirkot

11.02.2021 06:00
Kahvitellaan paremmalla aikaa
Kolumni Sari Kihnula

Kah­vi­tel­laan pa­rem­mal­la aikaa

04.02.2021 06:46
Tilaajille
Viittä vaille viidenkympin villitys
Kolumni Anna Hämeenaho

Viittä vaille vii­den­kym­pin vil­li­tys

27.01.2021 14:39
Tilaajille
Kolumni Kirsi Junttila

Kes­kit­ty­mi­nen on jo me­no­kel­kas­sa

21.01.2021 07:00
Kolumni Sari Kihnula

En luovu pa­pe­ri­sis­ta va­lo­ku­vis­ta

08.01.2021 06:01
Joka päivä ainakin yksi asia sapettaa
Kolumni Kirsi Junttila

Joka päivä ainakin yksi asia sa­pet­taa

17.12.2020 07:00
Kolumni

Joulua ei ole onneksi vielä peruttu

10.12.2020 05:49 1
Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita – somehäirintä eri muodoissa on kohtuullisen  yleistä
Tilaajille

Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita – somehäirintä eri muodoissa on kohtuullisen yleistä

27.02.2021 07:40
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

27.02.2021 06:00
Paavolassa syttyi kynttilöitä koulun puolesta – some-mielenosoitus tavoitti yli 8 000
Tilaajille

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
THL: Koko maan koronaluku 720 on päiväkohtainen ennätys – Oulussa 15 uutta tartuntaa, myös Iissä ja Kempeleessä yksittäiset tapaukset

THL: Koko maan ko­ro­na­lu­ku 720 on päi­vä­koh­tai­nen ennätys – Oulussa 15 uutta tar­tun­taa, myös Iissä ja Kem­pe­lees­sä yk­sit­täi­set ta­pauk­set

26.02.2021 12:44
Kolumneja lukijoilta
Keittiökohtaamisia
Lukijalta Kolumni

Keit­tiö­koh­taa­mi­sia

25.02.2021 05:57
Yksinäisyys on tappava kansantauti
Lukijalta Kolumni

Yk­si­näi­syys on tappava kan­san­tau­ti

18.02.2021 06:03
Paasto valmistaa suureen juhlaan
Lukijalta Kolumni

Paasto val­mis­taa suureen juhlaan

18.02.2021 05:54
Kohtaamisia Vennamon kanssa kasvokkain
Lukijalta Kolumni

Koh­taa­mi­sia Ven­na­mon kanssa kas­vok­kain

18.02.2021 05:46
Markus Kuotesaho ehdolla kuntavaaleissa – näissä vaaleissa mukana puolueen listalla
Tilaajille

Markus Kuotesaho ehdolla kuntavaaleissa – näissä vaaleissa mukana puolueen listalla

26.02.2021 10:34
Siikalatvan seurakunnalla uusia lähetystyöntekijöitä – Joanna ja Petteri ovat siikalatvasten ja pyhäntästen ensimmäiset lähetit Japanissa
Tilaajille

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­la uusia lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä – Joanna ja Petteri ovat sii­ka­lat­vas­ten ja py­hän­täs­ten en­sim­mäi­set lähetit Ja­pa­nis­sa

26.02.2021 07:24
Kokkonevan tuulivoimapuiston myynnistä sovittu sijoitusyhtiö Greencoat Renewablesille – voimalat käyttöön ensi vuoden alussa
Tilaajille

Kok­ko­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton myyn­nis­tä sovittu si­joi­tus­yh­tiö Green­coat Re­ne­wab­le­sil­le – voi­ma­lat käyt­töön ensi vuoden alussa

25.02.2021 18:35
Koulutuskeskus JEDU etäopetukseen 8. maaliskuuta alkaen – lähiopetus järjestetään heille, joiden opintojen eteneminen sitä vaatii

Kou­lu­tus­kes­kus JEDU etä­ope­tuk­seen 8. maa­lis­kuu­ta alkaen – lä­hi­ope­tus jär­jes­te­tään heille, joiden opin­to­jen ete­ne­mi­nen sitä vaatii

25.02.2021 18:13
Paavolassa syttyi kynttilöitä koulun puolesta – some-mielenosoitus tavoitti yli 8 000
Elämänvirta
Tilaajille

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Siikalatvan seurakunnalla uusia lähetystyöntekijöitä – Joanna ja Petteri ovat siikalatvasten ja pyhäntästen ensimmäiset lähetit Japanissa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­la uusia lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä – Joanna ja Petteri ovat sii­ka­lat­vas­ten ja py­hän­täs­ten en­sim­mäi­set lähetit Ja­pa­nis­sa

26.02.2021 07:24
Tilaajille
Hangasneva sopii eri-ikäisille ulkoilijoille

Han­gas­ne­va sopii eri-ikäi­sil­le ul­koi­li­joil­le

25.02.2021 06:13
Tilaajille
Neulootikot pukeutuvat itse tehtyyn ja valmistavat tuotteita muillekin

Neu­loo­ti­kot pu­keu­tu­vat itse tehtyyn ja val­mis­ta­vat tuot­tei­ta muil­le­kin

24.02.2021 18:03
Tilaajille

Val­tuus­ton jättävä Päivi Eskola luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä 24 vuotta – pe­ri­aat­tee­na olla aina kunnan pie­nim­pien ja van­him­pien puo­lel­la

24.02.2021 07:00
Tilaajille

Kalle Louk­kaan­huh­dan ki­sa­tai­val am­pu­ma­hiih­don nuorten MM-kil­pai­lus­sa alkaa – San­na-äi­tiä jän­nit­tää, mutta hän toteaa po­jal­laan olevan lehmän hermot

24.02.2021 07:50
Tilaajille

Pellin alla jyllää 300 heppaa – tällä autolla mennään kylki edellä että lumi pölisee

22.02.2021 15:13
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu 565 uutta koronatartuntaa –  Pohjois-Pohjanmaalla todettu kahdeksan uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 565 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu kah­dek­san uutta tar­tun­taa

25.02.2021 11:59
Suomeen kolmen viikon sulkutila: Toinen aste ja yläluokat etäopetukseen, ravintolat kiinni – ”On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole”

Suomeen kolmen viikon sul­ku­ti­la: Toinen aste ja ylä­luo­kat etäo­pe­tuk­seen, ra­vin­to­lat kiinni – ”On jak­set­ta­va, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole”

25.02.2021 11:59
Koronarokotukset etenevät – Pyhännällä alkamassa yli 70-vuotiaiden rokotukset, Siikalatvalla käynnissä yli 75-vuotiaiden rokotukset ja RAS kutsuu ikäihmisiä hakemaan jakamattomia rokotteita

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät – Py­hän­näl­lä al­ka­mas­sa yli 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Sii­ka­lat­val­la käyn­nis­sä yli 75-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ja RAS kutsuu ikä­ih­mi­siä ha­ke­maan ja­ka­mat­to­mia ro­kot­tei­ta

25.02.2021 10:24
Ruukkilaisen Esko Ansamaan etsinnät jatkuvat – apuna on ollut vapaaehtoisia

Ruuk­ki­lai­sen Esko An­sa­maan et­sin­nät jat­ku­vat – apuna on ollut va­paa­eh­toi­sia

25.02.2021 10:18
Inhottava loinen hirviekinokokki yleistymässä – voi tarttua ihmseen koiran välityksellä
Tilaajille

In­hot­ta­va loinen hir­vie­ki­no­kok­ki yleis­ty­mäs­sä – voi tarttua ihmseen koiran vä­li­tyk­sel­lä

25.02.2021 07:00
Mika Karppanen MM-rallipolulla Rovaniemellä – teknisten syiden vuoksi kesken päättyneiden rallien jälkeen tavoitteena maaliin pääsy
Tilaajille

Mika Karp­pa­nen MM-ral­li­po­lul­la Ro­va­nie­mel­lä – tek­nis­ten syiden vuoksi kesken päät­ty­nei­den rallien jälkeen ta­voit­tee­na maaliin pääsy

25.02.2021 06:40
Hangasneva sopii eri-ikäisille ulkoilijoille
Tilaajille

Han­gas­ne­va sopii eri-ikäi­sil­le ul­koi­li­joil­le

25.02.2021 06:13
Sähköisten  virtojen vaivaama
Tilaajille
Kolumni
Anna Hämeenaho

Säh­köis­ten vir­to­jen vai­vaa­ma

25.02.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tur­ve­yrit­tä­jien hä­tä­huu­to

25.02.2021 05:17
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.