Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Rantsilalaissyntyisellä lukkarin pojalla oli tärkeä rooli Kirkkopäivien luojana
Tilaajille

Rant­si­la­lais­syn­tyi­sel­lä luk­ka­rin pojalla oli tärkeä rooli Kirk­ko­päi­vien luojana

13:00
Siikalatvan Hevosurheilijat ry palkitsi viime vuoden menestyjiä – Eeva Kotasaari on Vuoden poniraviurheilija
Tilaajille

Siikalatvan Hevosurheilijat ry palkitsi viime vuoden menestyjiä – Eeva Kotasaari on Vuoden poniraviurheilija

14:00
Vestia otti keinoälyn mukaan kierrättämiseen – kännykällä vain jätteestä kuva, ja lajitteluohje on siinä

Vestia otti keinoälyn mukaan kierrättämiseen – kännykällä vain jätteestä kuva, ja lajitteluohje on siinä

12:00
Kaikkena muuna paitsi pastorina
Tilaajille

Kaikkena muuna paitsi pastorina

06:00
Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja: Hanhikivelle sopisi myös pieni ydinvoimala pilottihankkeena – "Valtiota tarvittaisiin mukaan takuumieheksi"
Tilaajille

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja: Hanhikivelle sopisi myös pieni ydinvoimala pilottihankkeena – "Valtiota tarvittaisiin mukaan takuumieheksi"

21.05.2022 18:00
Virran varrelta
Yhteisöllisten kylähiilien jäljillä
Kolumni Anna Hämeenaho

Yh­tei­söl­lis­ten ky­lä­hii­lien jäl­jil­lä

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Nyt on taas kriittinen aika vuodesta
Kolumni Laura Seppä

Nyt on taas kriit­ti­nen aika vuo­des­ta

11.05.2022 08:40
Tilaajille
Auton keula kohti tuntematonta
Kolumni Susanna Eksymä

Auton keula kohti tun­te­ma­ton­ta

04.05.2022 08:21
Tilaajille
Kenkäillen keskellä Lapin valoa ja rauhaa
Kolumni Kirsi Junttila

Ken­käil­len kes­kel­lä Lapin valoa ja rauhaa

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Metsä kuin kirkko - kirkko kuin metsä
Kolumni Anna Hämeenaho

Metsä kuin kirkko - kirkko kuin metsä

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Pääsiäisellä on monet kasvot
Kolumni Laura Seppä

Pää­siäi­sel­lä on monet kasvot

13.04.2022 11:50
Tilaajille
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys koko Siikalatvan alueelle
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys koko Siikalatvan alueelle

03.05.2022 10:50
Vuoden kuvaaja -palkinto pulkkilalaisen emännän työpäivästä kertovalle kuvasarjalle
Tilaajille

Vuoden kuvaaja -pal­kin­to pulk­ki­la­lai­sen emännän työ­päi­väs­tä ker­to­val­le ku­va­sar­jal­le

21.05.2022 15:00
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

21.05.2022 12:00
TILKE-valmentajien työtä on kohdata työttömiä ja herätellä uusia näköaloja
Tilaajille

TILKE-valmentajien työtä on kohdata työttömiä ja herätellä uusia näköaloja

21.05.2022 09:00
Museovirasto jakoi avustuksensa 152 entistämiskohteelle – mukana rakennus Siikalatvalta
Tilaajille

Mu­seo­vi­ras­to jakoi avus­tuk­sen­sa 152 en­tis­tä­mis­koh­teel­le – mukana ra­ken­nus Sii­ka­lat­val­ta

21.05.2022 06:00
Vaihdossa jääkarhujen maassa – ruukkilaislähtöinen Kristofer Mäkinen tutkii jäätikköä ja viilettää lumilaudalla Huippuvuorilla
Tilaajille

Vaih­dos­sa jää­kar­hu­jen maassa – ruuk­ki­lais­läh­töi­nen Kris­to­fer Mäkinen tutkii jää­tik­köä ja vii­let­tää lu­mi­lau­dal­la Huip­pu­vuo­ril­la

20.05.2022 18:00
Kolumneja lukijoilta
Taivaan kansalaisena maailmassa
Lukijalta Kolumni Olli Lohi

Taivaan kan­sa­lai­se­na maail­mas­sa

11.05.2022 06:00
Tilaajille
METKA metsiin
Lukijalta Kolumni Heikki Ala-Aho

METKA metsiin

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Työvoimahallintouudistuksesta
Lukijalta Kolumni

Työ­voi­ma­hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­ta

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Kevät on saapunut
Lukijalta Kolumni

Kevät on saa­pu­nut

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Inhottavan ihanaa
Tilaajille

Inhottavan ihanaa

20.05.2022 15:00
Revonlahden reserviläiset paukuttivat vanhoilla sotilaskivääreillä ja pistooleilla kymmenen SM-mitalia
Tilaajille

Re­von­lah­den re­ser­vi­läi­set pau­kut­ti­vat van­hoil­la so­ti­las­ki­vää­reil­lä ja pis­too­leil­la kym­me­nen SM-mi­ta­lia

20.05.2022 12:00
Maaseudusta halutaan uudistuva ja hyvinvoiva -  missä osaajat?
Tilaajille

Maa­seu­dus­ta ha­lu­taan uu­dis­tu­va ja hy­vin­voi­va - missä osaa­jat?

20.05.2022 09:00
Taitajien tapana turista ja maalata – kaikessa on kaverina Manu-kissa
Tilaajille

Tai­ta­jien tapana turista ja maalata – kai­kes­sa on ka­ve­ri­na Ma­nu-kis­sa

20.05.2022 06:00
Rantsilalaissyntyisellä lukkarin pojalla oli tärkeä rooli Kirkkopäivien luojana
Elämänvirta
Tilaajille

Rant­si­la­lais­syn­tyi­sel­lä luk­ka­rin pojalla oli tärkeä rooli Kirk­ko­päi­vien luojana

13:00
Kaikkena muuna paitsi pastorina

Kaik­ke­na muuna paitsi pas­to­ri­na

06:00
Tilaajille
Vuoden kuvaaja -palkinto pulkkilalaisen emännän työpäivästä kertovalle kuvasarjalle

Vuoden kuvaaja -pal­kin­to pulk­ki­la­lai­sen emännän työ­päi­väs­tä ker­to­val­le ku­va­sar­jal­le

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

21.05.2022 12:00
Tilaajille

Vaih­dos­sa jää­kar­hu­jen maassa – ruuk­ki­lais­läh­töi­nen Kris­to­fer Mäkinen tutkii jää­tik­köä ja vii­let­tää lu­mi­lau­dal­la Huip­pu­vuo­ril­la

20.05.2022 18:00
Tilaajille

In­hot­ta­van ihanaa

20.05.2022 15:00
Tilaajille

Tai­ta­jien tapana turista ja maalata – kai­kes­sa on ka­ve­ri­na Ma­nu-kis­sa

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Synnytysvälineet mahtuivat yhteen isoon laukkuun – lääkärin ja hoitajan työkalut veivät menneeseen aikaan Pulkkilassa
Tilaajille

Syn­ny­tys­vä­li­neet mah­tui­vat yhteen isoon lauk­kuun – lää­kä­rin ja hoi­ta­jan työ­ka­lut veivät men­nee­seen aikaan Pulk­ki­las­sa

19.05.2022 18:00
Tuli virisi nuotionpohjasta Revonlahdella
Tilaajille

Tuli virisi nuo­tion­poh­jas­ta Re­von­lah­del­la

19.05.2022 16:05
Rakastetuille kesävieraille uusia asuntoja – Siikajoella koti 250 kevätmuuttajalle
Tilaajille

Ra­kas­te­tuil­le ke­sä­vie­rail­le uusia asun­to­ja – Sii­ka­joel­la koti 250 ke­vät­muut­ta­jal­le

19.05.2022 16:00
Hollannissa jokainen viljelty neliö on arvokas
Tilaajille

Hol­lan­nis­sa jo­kai­nen vil­jel­ty neliö on arvokas

19.05.2022 12:00
Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Siikajoen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin
Tilaajille

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Sii­ka­joen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

19.05.2022 10:45
Siikaverkko Osuuskunnalle tukea valokuituverkon laajentamiseen
Tilaajille

Sii­ka­verk­ko Osuus­kun­nal­le tukea va­lo­kui­tu­ver­kon laa­jen­ta­mi­seen

19.05.2022 09:00
RAS hakee pahaan hoitajapulaan apua Filippiineiltä – ensimmäiset aloittavat työnsä heinäkuussa
Tilaajille

RAS hakee pahaan hoi­ta­ja­pu­laan apua Fi­lip­pii­neil­tä – en­sim­mäi­set aloit­ta­vat työnsä hei­nä­kuus­sa

19.05.2022 06:00
Pyhäntä punnertaa historiansa suurimman rakennushankkeen – hyvinvointitalon urakkasopimus on nyt pulkassa

Pyhäntä pun­ner­taa his­to­rian­sa suu­rim­man ra­ken­nus­hank­keen – hy­vin­voin­ti­ta­lon urak­ka­so­pi­mus on nyt pul­kas­sa

18.05.2022 18:00
Siikajoki-opiston töitä Gumeruksella – näyttely avoinna 25. toukokuuta saakka

Sii­ka­jo­ki-opis­ton töitä Gu­me­ruk­sel­la – näyt­te­ly avoinna 25. tou­ko­kuu­ta saakka

18.05.2022 16:00
Polvi polvelta metsä haltuun – erämaissa on kiinni isoja omistuksia
Tilaajille

Polvi pol­vel­ta metsä haltuun – erä­mais­sa on kiinni isoja omis­tuk­sia

18.05.2022 12:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.