Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

"Kiusaaminen on perseestä" – Markus Kuotesaho latelee samat asiat telkkarissa ja päin naamaa
Tilaajille

"Kiu­saa­mi­nen on per­sees­tä" – Markus Kuo­te­sa­ho latelee samat asiat telk­ka­ris­sa ja päin naamaa

06:06
Kirja - tunnetaitoja opettava stressilääke
Tilaajille

Kirja - tunnetaitoja opettava stressilääke

06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Työvoimapula koettelee

04:00
Isot voimat irti tuulesta – Tämä on tietona tulevasta Leuvannevan tuulivoimapuistosta Rantsilassa
Tilaajille

Isot voimat irti tuulesta – Tämä on tietona tulevasta Leuvannevan tuulivoimapuistosta Rantsilassa

22.09.2021 18:36
Markkinointijohtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja – sinä olet vas­tuus­sa yri­tyk­se­si datasta

22.09.2021 10:00
Virran varrelta
Yllätykset ovat rakentajan arkea
Kolumni Laura Seppä

Yl­lä­tyk­set ovat ra­ken­ta­jan arkea

16.09.2021 06:02
Tilaajille
Paljon uutta, mutta vanhaakin tarvitaan
Kolumni Kirsi Junttila

Paljon uutta, mutta van­haa­kin tar­vi­taan

09.09.2021 07:00
Tilaajille
Kesä talteen tuoksumuistoina
Kolumni Sari Kihnula

Kesä talteen tuok­su­muis­toi­na

03.09.2021 09:05
Tilaajille
Avoinna työpaikka, vaatimus: yli-ihminen
Kolumni Laura Hiltunen

Avoinna työ­paik­ka, vaa­ti­mus: yli-ih­mi­nen

19.08.2021 08:34
Tilaajille
Aika kultaa muistot – mutta ei kaikkia
Kolumni Kirsi Junttila

Aika kultaa muistot – mutta ei kaikkia

12.08.2021 06:00
Tilaajille
Virheittäkö paras - häpeättäkö hienoin?
Kolumni Anna Hämeenaho

Vir­heit­tä­kö paras - hä­peät­tä­kö hie­noin?

05.08.2021 05:00
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vastine Paavola-Revonlahti -tien päällystystä koskevaan mielipidekirjoitukseen

08:00
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

So­te-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
Yrittäjäillassa mietittiin porukalla ratkaisuja työvoima- ja asuntopulaan – yhdessä kehitetään vielä entistäkin parempaa Pyhäntää
Tilaajille

Yrittäjäillassa mietittiin porukalla ratkaisuja työvoima- ja asuntopulaan – yhdessä kehitetään vielä entistäkin parempaa Pyhäntää

22.09.2021 12:00
Paavolan Leppiksessä koronatartunta – positiivinen testitulos henkilökuntaan kuuluvalla

Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

22.09.2021 10:01
Työllisyyskäyrä piirtää ylämäkeä – Pyhännällä maakunnan pienin työttömyysaste
Tilaajille

Työl­li­syys­käy­rä piirtää ylä­mä­keä – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan pienin työt­tö­myy­sas­te

22.09.2021 06:00
Ruokapaketteja jaossa Piippolassa keskiviikkoiltana: "Avulle on tarvetta myös Siikalatvan alueella"
Tilaajille

Ruo­ka­pa­ket­te­ja jaossa Piip­po­las­sa kes­ki­viik­koil­ta­na: "Avulle on tar­vet­ta myös Sii­ka­lat­van alueel­la"

21.09.2021 19:26
Kolumneja lukijoilta
Hyötyjen ja haittojen punnitsemista
Lukijalta Kolumni

Hyö­ty­jen ja hait­to­jen pun­nit­se­mis­ta

08:00
Tilaajille
Siunatusta leivästä riittää kaikille
Lukijalta Kolumni

Siu­na­tus­ta lei­väs­tä riittää kai­kil­le

08:00
Tilaajille
Syksyn ihmeellisyys
Lukijalta Kolumni

Syksyn ih­meel­li­syys

16.09.2021 10:00
Tilaajille
Kyllä ihiminen on viisas mies
Lukijalta Kolumni

Kyllä ihi­mi­nen on viisas mies

16.09.2021 10:35
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan ihmiset

Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan ihmiset

21.09.2021 16:17
Maantie pois ja katu tilalle Pyhännällä – teiden nimet eivät silti muutu mitenkään
Tilaajille

Maantie pois ja katu tilalle Py­hän­näl­lä – teiden nimet eivät silti muutu mi­ten­kään

21.09.2021 13:12
Pyhännälle suunnitellaan padelhallia – osakkaaksi toivotaan laajaa joukkoa pyhäntäläisiä
Tilaajille

Py­hän­näl­le suun­ni­tel­laan pa­del­hal­lia – osak­kaak­si toi­vo­taan laajaa joukkoa py­hän­tä­läi­siä

21.09.2021 06:00
Kartingin mestarit kilpailivat Ruukin FK-kerhon radalla – kilpailu nyt ensimmäistä kertaa Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Kar­tin­gin mes­ta­rit kil­pai­li­vat Ruukin FK-ker­hon radalla – kil­pai­lu nyt en­sim­mäis­tä kertaa Poh­jois-Suo­mes­sa

20.09.2021 16:59
"Kiusaaminen on perseestä" – Markus Kuotesaho latelee samat asiat telkkarissa ja päin naamaa
Elämänvirta
Tilaajille

"Kiu­saa­mi­nen on per­sees­tä" – Markus Kuo­te­sa­ho latelee samat asiat telk­ka­ris­sa ja päin naamaa

06:06
Omatoimisuudella lisää kirjastoaikaa

Oma­toi­mi­suu­del­la lisää kir­jas­toai­kaa

20.09.2021 12:00
Tilaajille
Magdalenan kirkkoon halutaan konserttikelpoinen soitin urkujen rinnalle

Mag­da­le­nan kirk­koon ha­lu­taan kon­sert­ti­kel­poi­nen soitin urkujen rin­nal­le

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Vauhtimaan kartingradalla ajetaan viikonloppuna isot kisat – mukana myös paikallisia kuljettajia

Vauh­ti­maan kar­ting­ra­dal­la ajetaan vii­kon­lop­pu­na isot kisat – mukana myös pai­kal­li­sia kul­jet­ta­jia

17.09.2021 07:17
Tilaajille

Fc Folkin tyt­tö­jouk­kueel­le me­nes­tys­tä Hip­po-tur­nauk­ses­ta

16.09.2021 14:01
Tilaajille

Leena Nis­si­läs­tä Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen johtaja – paa­vo­la­lais­läh­töi­nen Nissilä tehnyt mer­kit­tä­vän ura Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa

16.09.2021 10:32
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kou­lu­jen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lu­päi­vä – “Täällä pääsee tu­tus­tu­maan toisien kou­lu­jen op­pi­lai­siin.”

16.09.2021 09:00
Tilaajille
Omatoimisuudella lisää kirjastoaikaa
Tilaajille

Oma­toi­mi­suu­del­la lisää kir­jas­toai­kaa

20.09.2021 12:00
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta?
Tilaajille

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maa­no­mis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta?

20.09.2021 06:00
Luvassa pilvinen viikko – alkuviikosta voi olla yöpakkasia

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22
Magdalenan kirkkoon halutaan konserttikelpoinen soitin urkujen rinnalle
Tilaajille

Mag­da­le­nan kirk­koon ha­lu­taan kon­sert­ti­kel­poi­nen soitin urkujen rin­nal­le

19.09.2021 09:00 1
Tähän mennessä paras golfkesä – "Kun pelaat ennätyskierroksen, silti jää vähän jossiteltavaa, että tuon olisi voinut tehdä paremmin"
Tilaajille

Tähän men­nes­sä paras golf­ke­sä – "Kun pelaat en­nä­tys­kier­rok­sen, silti jää vähän jos­si­tel­ta­vaa, että tuon olisi voinut tehdä pa­rem­min"

19.09.2021 06:00
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha
Tilaajille

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:52
Pidentyneet nuohousvälit aiheuttavat nokipaloja
Tilaajille

Pi­den­ty­neet nuo­hous­vä­lit ai­heut­ta­vat no­ki­pa­lo­ja

18.09.2021 10:00
Rakennusmateriaalipula vaikuttaa saatavuuteen ja toimitusaikoihin – erikoismittaista kerto- ja liimapuuta ei enää ole saatavilla tälle vuotta
Tilaajille

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­li­pu­la vai­kut­taa saa­ta­vuu­teen ja toi­mi­tu­sai­koi­hin – eri­kois­mit­tais­ta kerto- ja lii­ma­puu­ta ei enää ole saa­ta­vil­la tälle vuotta

18.09.2021 06:00
Alle 12-vuotiaat tulee viedä koronatestiin vain poikkeustapauksissa, linjaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:30
Koululaisten turvaksi Rantsilan susihavaintoalueella susikellot – kouluautoa odotellessa helisytetään kelloa
Tilaajille

Kou­lu­lais­ten tur­vak­si Rant­si­lan su­si­ha­vain­toa­lueel­la su­si­kel­lot – kou­luau­toa odo­tel­les­sa he­li­sy­te­tään kelloa

17.09.2021 14:04
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.