Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Susi liikkui Ruukin taajamassa – koulukeskuksen sivuitse arvioidaan kulkeneen ylivuotisen pennun
Tilaajille

Susi liikkui Ruukin taa­ja­mas­sa – kou­lu­kes­kuk­sen si­vuit­se ar­vioi­daan kul­ke­neen yli­vuo­ti­sen pennun

27.10.2021 15:31
Ikimuistoinen hääreissu
Tilaajille
Kolumni
Sari Kihnula

Ikimuistoinen hääreissu

04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Ennusteista ei lannistuta

03:00
Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

27.10.2021 17:10
Karhu ja auto törmäilivät Revonlahdella – kontio selvisi vähillä vammoilla
Tilaajille

Karhu ja auto törmäilivät Revonlahdella – kontio selvisi vähillä vammoilla

27.10.2021 13:13
Virran varrelta
Ikimuistoinen hääreissu
Kolumni Sari Kihnula

Iki­muis­toi­nen hää­reis­su

04:00
Tilaajille
Minä, Pentti ja Hurmeen humahdus
Kolumni Anna Hämeenaho

Minä, Pentti ja Hurmeen hu­mah­dus

21.10.2021 09:52
Tilaajille
Haluan itse päättää omista maistani
Kolumni Laura Seppä

Haluan itse päättää omista mais­ta­ni

14.10.2021 13:27
Tilaajille
Ei saa tappaa toisten perennoita
Kolumni Kirsi Junttila

Ei saa tappaa toisten pe­ren­noi­ta

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Voiko vielä joskus olla normaalisti?
Kolumni Sari Kihnula

Voiko vielä joskus olla nor­maa­lis­ti?

30.09.2021 06:16
Tilaajille
Kirja - tunnetaitoja opettava stressilääke
Kolumni Anna Hämeenaho

Kirja - tun­ne­tai­to­ja opet­ta­va stres­si­lää­ke

24.09.2021 10:18
Tilaajille
Muistipelien luovutus kouluille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Muistipelien luovutus kouluille

27.10.2021 23:00
"Jos turveala ajetaan alas Suomesta tippuu kymmeniä kuntia", ennustaa Saloyn Tapio Salminen
Tilaajille

"Jos tur­vea­la ajetaan alas Suo­mes­ta tippuu kym­me­niä kun­tia", en­nus­taa Saloyn Tapio Sal­mi­nen

27.10.2021 09:00
Peppi Kodis tanssi SM-hopeaa ja paikan World Games -karsintaan
Tilaajille

Peppi Kodis tanssi SM-hopeaa ja paikan World Games -karsintaan

27.10.2021 08:00
Kuntalaisten budjetointiin osallistaminen toteutuu kunnissa eri muodoissa – lue, kuinka Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella kuntalaiset pääsevät mukaan osallistuvaan budjetointiin
Tilaajille

Kun­ta­lais­ten bud­je­toin­tiin osal­lis­ta­mi­nen to­teu­tuu kun­nis­sa eri muo­dois­sa – lue, kuinka Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la kun­ta­lai­set pää­se­vät mukaan osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin

27.10.2021 06:00
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Kevään kurssit tulevat tarjolle ensi viikolla Jokihelmen opistossa – "Saamme olla iloisia ja kiitollisia alkusyksyn lähiopetusmahdollisuudesta"

Kevään kurssit tulevat tar­jol­le ensi vii­kol­la Jo­ki­hel­men opis­tos­sa – "Saamme olla iloisia ja kii­tol­li­sia al­ku­syk­syn lä­hio­pe­tus­mah­dol­li­suu­des­ta"

26.10.2021 16:07
Kolumneja lukijoilta
Hoitajat perustyönsä äärelle
Lukijalta Kolumni

Hoi­ta­jat pe­rus­työn­sä äärelle

21.10.2021 13:26
Tilaajille
Kirkko, valtio, lasten ja naisten kohtaama väkivalta
Lukijalta Kolumni

Kirkko, valtio, lasten ja naisten koh­taa­ma vä­ki­val­ta

21.10.2021 13:27
Tilaajille
Seurakunnassa kerhoillaan
Lukijalta Kolumni

Seu­ra­kun­nas­sa ker­hoil­laan

14.10.2021 06:00
Tilaajille
Tiedon alennustila
Lukijalta Kolumni

Tiedon alen­nus­ti­la

14.10.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännällä harrastusta joka lapselle ja nuorelle – eräkerholaiset valmistautuvat tenttiin: "Onkos siinä rusakko, villikani vai metsäjänis?"
Tilaajille

Pyhännällä harrastusta joka lapselle ja nuorelle – eräkerholaiset valmistautuvat tenttiin: "Onkos siinä rusakko, villikani vai metsäjänis?"

26.10.2021 12:00
Poikkeusolojen kuntavaalit romahduttivat etenkin matalasti koulutettujen ja pienituloisten äänestysintoa – tilanne ollut kehno jo aiemminkin
Tilaajille

Poik­keu­so­lo­jen kun­ta­vaa­lit ro­mah­dut­ti­vat etenkin ma­ta­las­ti kou­lu­tet­tu­jen ja pie­ni­tu­lois­ten ää­nes­ty­sin­toa – tilanne ollut kehno jo aiem­min­kin

26.10.2021 06:00
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu
Tilaajille

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00
Siikajoen vuoden yrittäjä -palkinto meni metsään – metsäkoneurakoijat Petri ja Lasse Svensk palkittiin hyvästä työstä
Tilaajille

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­to meni metsään – met­sä­ko­neu­ra­koi­jat Petri ja Lasse Svensk pal­kit­tiin hyvästä työstä

25.10.2021 20:00
Kevään kurssit tulevat tarjolle ensi viikolla Jokihelmen opistossa – "Saamme olla iloisia ja kiitollisia alkusyksyn lähiopetusmahdollisuudesta"
Elämänvirta

Kevään kurssit tulevat tar­jol­le ensi vii­kol­la Jo­ki­hel­men opis­tos­sa – "Saamme olla iloisia ja kii­tol­li­sia al­ku­syk­syn lä­hio­pe­tus­mah­dol­li­suu­des­ta"

26.10.2021 16:07
Pyhännällä harrastusta joka lapselle ja nuorelle – eräkerholaiset valmistautuvat tenttiin: "Onkos siinä rusakko, villikani vai metsäjänis?"

Py­hän­näl­lä har­ras­tus­ta joka lap­sel­le ja nuo­rel­le – erä­ker­ho­lai­set val­mis­tau­tu­vat tent­tiin: "Onkos siinä ru­sak­ko, vil­li­ka­ni vai met­sä­jä­nis?"

26.10.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen vuoden yrittäjä -palkinto meni metsään – metsäkoneurakoijat Petri ja Lasse Svensk palkittiin hyvästä työstä

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­to meni metsään – met­sä­ko­neu­ra­koi­jat Petri ja Lasse Svensk pal­kit­tiin hyvästä työstä

25.10.2021 20:00
Tilaajille
Pentti Haanpään Seura sai uuden puheenjohtajan

Pentti Haan­pään Seura sai uuden pu­heen­joh­ta­jan

23.10.2021 08:00
Tilaajille

PyNS:l­le selvä tappio ko­tia­vauk­ses­ta – seu­raa­va peli Yli­vies­kan Kuulaa vastaan

22.10.2021 17:00
Tilaajille

He veivät ta­ri­nan­sa mu­ka­naan – Sa­ka­rin­mäen vai­na­jat saa­tet­tiin haudan lepoon

22.10.2021 14:45
Tilaajille

Sii­ka­joen nuo­ri­so­työl­le iso ruu­su­kimp­pu – yh­teis­työ­kump­pa­nit kiit­te­le­vät toi­min­taa ja kans­sa­käy­mis­tä

21.10.2021 19:00
Tilaajille
Susilistoihin kertynyt urakalla nimiä Siikalatvalla – listat pysyvät keruupaikoissa keskiviikkoiltapäivään saakka
Tilaajille

Su­si­lis­toi­hin ker­ty­nyt ura­kal­la nimiä Sii­ka­lat­val­la – listat pysyvät ke­ruu­pai­kois­sa kes­ki­viik­koil­ta­päi­vään saakka

25.10.2021 15:00
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

25.10.2021 10:05
Seniorineuvolat starttaavat jälleen joka puolella Siikalatvaa
Tilaajille

Se­nio­ri­neu­vo­lat start­taa­vat jälleen joka puo­lel­la Sii­ka­lat­vaa

25.10.2021 06:00
Kalajoen jättipalon täysin poliisivetoiseksi muuttunut tutkinta on loppusuoralla – tämä syttymisestä tiedetään nyt
Tilaajille

Ka­la­joen jät­ti­pa­lon täysin po­lii­si­ve­toi­sek­si muut­tu­nut tut­kin­ta on lop­pu­suo­ral­la – tämä syt­ty­mi­ses­tä tie­de­tään nyt

24.10.2021 12:53
RAS aloittaa kolmannen koronarokotteen pistämisen marraskuun alussa – rokote influenssarokotuskäynnin  yhteydessä

RAS aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen pis­tä­mi­sen mar­ras­kuun alussa – ­ro­ko­te inf­luens­sa­ro­ko­tus­käyn­nin yh­tey­des­sä

24.10.2021 12:00
Yli satatuhatta suomalaista kotitaloutta kärsii katastrofaalisen korkeista terveysmenoista – terveysmenot ovat Suomessa muita Pohjoismaita suuremmat
Tilaajille

Yli sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta kärsii ka­tast­ro­faa­li­sen kor­keis­ta ter­veys­me­nois­ta – ter­veys­me­not ovat Suo­mes­sa muita Poh­jois­mai­ta suu­rem­mat

24.10.2021 09:00
Väärään paikkaan heitetyt zombiakut aiheuttavat yhä enemmän tulipaloja
Tilaajille

Väärään paik­kaan hei­te­tyt zom­bia­kut ai­heut­ta­vat yhä enemmän tu­li­pa­lo­ja

23.10.2021 10:00
Pentti Haanpään Seura sai uuden puheenjohtajan
Tilaajille

Pentti Haan­pään Seura sai uuden pu­heen­joh­ta­jan

23.10.2021 08:00
Paikallinen veteraanityö on tehty – perinneyhdistyksen perustamiskokous Oulussa talvisodan alkamisen merkkipäivänä
Tilaajille

Pai­kal­li­nen ve­te­raa­ni­työ on tehty – pe­rin­neyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ko­kous Oulussa tal­vi­so­dan al­ka­mi­sen merk­ki­päi­vä­nä

22.10.2021 19:00
Ilvesluvat myönnetty, Piippolan seudulle heltisi kaksi ja Siikajokilaakson alueelle yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pystytään myöntämään"
Tilaajille

Il­ves­lu­vat myön­net­ty, Piip­po­lan seu­dul­le heltisi kaksi ja Sii­ka­jo­ki­laak­son alueel­le yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pys­ty­tään myön­tä­mään"

22.10.2021 18:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.