Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Elämänvirta

Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan
Tilaajille

Alpo nappasi hopeaa pie­nois­mal­lil­laan

18:00
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

15:00
Tilaajille
Niinimaan kaappiauto jälleen voittajaksi – ensi vuonna kilpaillaan Super Truck-luokassa

Nii­ni­maan kaap­pi­au­to jälleen voit­ta­jak­si – ensi vuonna kil­pail­laan Super Truck-luo­kas­sa

07:55
Tilaajille
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Milla Kangas loikki nuorten SM-kisoissa neljänneksi

Milla Kangas loikki nuorten SM-ki­sois­sa nel­jän­nek­si

15.08.2022 09:45
Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan uusin kaappiauto palkittiin luokkansa parhaana. Tunnustusta tuli myös kahdessa  muussa kilpailussa. Videolla luokkavoittotunnelmia.

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusin kaap­pi­au­to pal­kit­tiin luok­kan­sa par­haa­na. Tun­nus­tus­ta tuli myös kah­des­sa muussa kil­pai­lus­sa. Vi­deol­la luok­ka­voit­to­tun­nel­mia.

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Otteita Revonlahden Voimailijoiden kolmikon finaalipäivästä Suomen Vahvin Mies -kilpailussa 2022.

Otteita Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den kol­mi­kon fi­naa­li­päi­väs­tä Suomen Vahvin Mies -kil­pai­lus­sa 2022.

14.08.2022 17:16
Tilaajille
Koulutyö alkoi Pulkkilassa Rantakankaan koululla. Videolla esittelyä koulutiloista.

Kou­lu­työ alkoi Pulk­ki­las­sa Ran­ta­kan­kaan kou­lul­la. Vi­deol­la esit­te­lyä kou­lu­ti­lois­ta.

12.08.2022 14:07
Tilaajille
Karaokeparatiisin ensi-ilta perjantaina – elokuvaa kuvattiin muun muassa Piippolassa

Ka­rao­ke­pa­ra­tii­sin en­si-il­ta per­jan­tai­na – elo­ku­vaa ku­vat­tiin muun muassa Piip­po­las­sa

11.08.2022 18:00
Tilaajille
Postcrossaaminen on hauska harrastus – postikortteja lähetellen ja saaden pääsee tutustumaan eri maiden kulttuureihin

Postc­ros­saa­mi­nen on hauska har­ras­tus – pos­ti­kort­te­ja lä­he­tel­len ja saaden pääsee tu­tus­tu­maan eri maiden kult­tuu­rei­hin

11.08.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoki-opiston oppi ei ojaan kaada – kursseilta voi hakea iloa ja vaihtelua talvi-iltoihin

Sii­ka­jo­ki-opis­ton oppi ei ojaan kaada – kurs­seil­ta voi hakea iloa ja vaih­te­lua tal­vi-il­toi­hin

11.08.2022 12:00
Tilaajille
Antti Kurikka pukkasi piirinmestariksi

Antti Kurikka pukkasi pii­rin­mes­ta­rik­si

11.08.2022 09:00
Tilaajille
Gumeruksen Risto on tärkeä jokapaikan höylä – pidetty kiinteistönhoitaja porisuttaa lapset ja vanhukset

Gu­me­ruk­sen Risto on tärkeä jo­ka­pai­kan höylä – pidetty kiin­teis­tön­hoi­ta­ja po­ri­sut­taa lapset ja van­huk­set

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Metsä on miehelle työ ja harrastus – Marko Koskela aloitti Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden johtajana

Metsä on mie­hel­le työ ja har­ras­tus – Marko Koskela aloitti Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Sii­ka­la­keu­den joh­ta­ja­na

10.08.2022 10:00
Tilaajille
Koskelan Akseli kakkoseksi ruunakunkkareissa

Kos­ke­lan Akseli kak­ko­sek­si ruu­na­kunk­ka­reis­sa

10.08.2022 08:00
Tilaajille
Hukutetut muistot -musiikkinäytelmä vielä kerran –  esitetty jo seitsemän kertaa loppuunmyydylle salille

Hu­ku­te­tut muistot -mu­siik­ki­näy­tel­mä vielä kerran – esi­tet­ty jo seit­se­män kertaa lop­puun­myy­dyl­le salille

09.08.2022 15:00
Tilaajille
Jussa Vähäjylkkä jäi Rotuaarikaraoken finaalista – muusikon urasta haaveileva ruukkilainen katsoo jo kohti uutta

Jussa Vä­hä­jylk­kä jäi Ro­tuaa­ri­ka­rao­ken fi­naa­lis­ta – muu­si­kon urasta haa­vei­le­va ruuk­ki­lai­nen katsoo jo kohti uutta

09.08.2022 13:00
Tilaajille
Treenaaminen on kovaa työtä – Suomen vahvimman miehen titteliä tavoittelee kolme Revonlahden Voimailijoiden edustajaa

Tree­naa­mi­nen on kovaa työtä – Suomen vah­vim­man miehen tit­te­liä ta­voit­te­lee kolme Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den edus­ta­jaa

08.08.2022 18:00
Tilaajille
Videolla otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuokilan viimeisestä kovasta treenistä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kilpailua.

Vi­deol­la otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuo­ki­lan vii­mei­ses­tä kovasta tree­nis­tä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kil­pai­lua.

08.08.2022 14:02
Tilaajille
Siikalatva-cupin kolmannen osakilpailun tulokset

Sii­ka­lat­va-cu­pin kol­man­nen osa­kil­pai­lun tu­lok­set

08.08.2022 13:05
Tilaajille
Tähkäpäiden päällä kumottaa täysi kuu

Täh­kä­päi­den päällä ku­mot­taa täysi kuu

07.08.2022 18:00
Tilaajille
Muistojen koulutiellä Hyvölänperällä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

Muis­to­jen kou­lu­tiel­lä Hy­vö­län­pe­räl­lä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

07.08.2022 07:00
Tilaajille
Pienet bileet karkasivat käsistä, ja ensi viikonloppuna Pekka Törmälä järjestää tuhannen ihmisen festarit kotipellollaan Siikajoen Karinkannassa – "Se on varmaan jonkinlaista kylähulluutta"

Pienet bileet kar­ka­si­vat kä­sis­tä, ja ensi vii­kon­lop­pu­na Pekka Törmälä jär­jes­tää tu­han­nen ihmisen fes­ta­rit ko­ti­pel­lol­laan Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nas­sa – "Se on varmaan jon­kin­lais­ta ky­lä­hul­luut­ta"

05.08.2022 18:00
Tilaajille
Päiväleirillä ehdittiin tehdä vaikka mitä – parasta oli viettää aikaa kavereiden kanssa. Katso kuvia leiritunnelmista

Päi­vä­lei­ril­lä eh­dit­tiin tehdä vaikka mitä – parasta oli viettää aikaa ka­ve­rei­den kanssa. Katso kuvia lei­ri­tun­nel­mis­ta

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

05.08.2022 09:00
Tilaajille
Kohti unelmaa ja levytystä

Kohti unelmaa ja le­vy­tys­tä

04.08.2022 18:00
Tilaajille
"Epäilivät, että tulen maitojunalla pois pohjoisesta"

"E­päi­li­vät, että tulen mai­to­ju­nal­la pois poh­joi­ses­ta"

03.08.2022 18:00
Tilaajille
Haaveesta kasvoi vehreä yritys – oma taimitarha oli Raijan haave jo lapsena

Haa­vees­ta kasvoi vehreä yritys – oma tai­mi­tar­ha oli Raijan haave jo lapsena

03.08.2022 13:00
Tilaajille
Koulutaipaleensa pian aloittava Seelia odottaa jo läksyjä

Kou­lu­tai­pa­leen­sa pian aloit­ta­va Seelia odottaa jo läksyjä

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Jaara voitti valmennettavillaan

Jaara voitti val­men­net­ta­vil­laan

02.08.2022 12:01
Tilaajille