Elämänvirta

Lapsikuoron levyn noin 8 000 euron kulut katetaan keräys- ja lahjoitusvaroin – sponsoreita etsitään yhä
Tilaajille

Lap­si­kuo­ron levyn noin 8 000 euron kulut ka­te­taan keräys- ja lah­joi­tus­va­roin – spon­so­rei­ta et­si­tään yhä

13.11.2020 08:11
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

12:00
Tilaajille
Paula on hurahtanut kaarnataiteeseen – kaarnapaloista nousee mieleen aiheideoita

Paula on hu­rah­ta­nut kaar­na­tai­tee­seen – kaar­na­pa­lois­ta nousee mieleen ai­he­ideoi­ta

28.11.2020 06:01 0
Tilaajille
Paula Moilanen tekee taidetta kaarnasta

Paula Moi­la­nen tekee tai­det­ta kaar­nas­ta

28.11.2020 05:59 0
Tilaajille
Juhla-ateria maistui Gananderin koulun kaseille – nuoret arvostavat kotimaisia raaka-aineita

Juh­la-ate­ria maistui Ga­nan­de­rin koulun ka­seil­le – nuoret ar­vos­ta­vat ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta

27.11.2020 07:10 0
Tilaajille
Gananderin koulun 8-luokkalaiset valmistivat juhla-aterian kotimaisista raaka-aineista

Ga­nan­de­rin koulun 8-luok­ka­lai­set val­mis­ti­vat juh­la-ate­rian ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta

27.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00 0
Mylläämö on Minnan harrastus – sisustusliikkeen avaus on Mankilassa iso juttu

Myl­lää­mö on Minnan har­ras­tus – si­sus­tus­liik­keen avaus on Man­ki­las­sa iso juttu

26.11.2020 06:15 0
Tilaajille
Oman osaamisen jakaja sai tunnustuksen – suositulle opettajalle Vuoden bioanalyytikko 2020 -palkinto

Oman osaa­mi­sen jakaja sai tun­nus­tuk­sen – suo­si­tul­le opet­ta­jal­le Vuoden bio­ana­lyy­tik­ko 2020 -pal­kin­to

25.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Syksyn ylioppilaat Siikajoen lukiosta

Syksyn yli­op­pi­laat Sii­ka­joen lu­kios­ta

20.11.2020 11:16
Pyhännän maa- ja kotitalousseuralle tunnustusta – hyvinvointiteko on muun muassa liikennepuiston toteutus

Py­hän­nän maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ral­le tun­nus­tus­ta – hy­vin­voin­ti­te­ko on muun muassa lii­ken­ne­puis­ton to­teu­tus

20.11.2020 06:44
Tilaajille
Lumilautaileva pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seurakunta oli riittävän pohjoisessa

Lu­mi­lau­tai­le­va pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seu­ra­kun­ta oli riit­tä­vän poh­joi­ses­sa

19.11.2020 07:00
Tilaajille
Korvatunturilla ei yhtään tartuntaa, kertoi Joulupukki –  toimittaa lahjat aattona koteihin

Kor­va­tun­tu­ril­la ei yhtään tar­tun­taa, kertoi Jou­lu­puk­ki – toi­mit­taa lahjat aattona ko­tei­hin

16.11.2020 13:43
Tilaajille
Päivä ja yö naistenosastolla – Ruukin Näyttämö esittää jälleen koskettavaa draamaa

Päivä ja yö nais­ten­osas­tol­la – Ruukin Näyt­tä­mö esittää jälleen kos­ket­ta­vaa draamaa

13.11.2020 10:38
Tilaajille
Heli sairastui polioon marraskuussa 1955 – poliorokote tuli Suomeen Helin kannalta pari vuotta myöhässä

Heli sai­ras­tui polioon mar­ras­kuus­sa 1955 – po­lio­ro­ko­te tuli Suomeen Helin kan­nal­ta pari vuotta myö­häs­sä

12.11.2020 07:57
Tilaajille
Kauhu ei kuulu kouluun – kiusaaminen on toisen satuttamista

Kauhu ei kuulu kouluun – kiu­saa­mi­nen on toisen sa­tut­ta­mis­ta

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Pulkkilan Seuran apurahahakemus läpi 122 hakemuksen joukosta – lasten perinnetyöpajoja luvassa koko heinäkuuksi

Pulk­ki­lan Seuran apu­ra­ha­ha­ke­mus läpi 122 ha­ke­muk­sen jou­kos­ta – lasten pe­rin­ne­työ­pa­jo­ja luvassa koko hei­nä­kuuk­si

09.11.2020 06:56
Tilaajille
Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osittainen hoitovapaa helpottaa perheen arkea

Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osit­tai­nen hoi­to­va­paa hel­pot­taa perheen arkea

08.11.2020 06:15
Tilaajille
Salla löysi Siikalatvalta kutsumustaan vastaavan työn – muistikoordinaattori on muun muassa muistisairaan etujen valvoja

Salla löysi Sii­ka­lat­val­ta kut­su­mus­taan vas­taa­van työn – muis­ti­koor­di­naat­to­ri on muun muassa muis­ti­sai­raan etujen valvoja

06.11.2020 06:05
Tilaajille
Hirvipeijaisia ei vietetty, mutta lihaa myytiin perinteiseen tapaan – hirvenlihan makuun pääsystä jonotettiin

Hir­vi­pei­jai­sia ei vie­tet­ty, mutta lihaa myytiin pe­rin­tei­seen tapaan – hir­ven­li­han makuun pää­sys­tä jo­no­tet­tiin

05.11.2020 07:44
Tilaajille
Tavastkengällä myytiin hirvenlihaa

Ta­vast­ken­gäl­lä myytiin hir­ven­li­haa

05.11.2020 07:38
Korvasten tarttuvaa työstä tykkäystä – yrittäminen on pariskunnalle sopiva elämäntapa

Kor­vas­ten tart­tu­vaa työstä tyk­käys­tä – yrit­tä­mi­nen on pa­ris­kun­nal­le sopiva elä­män­ta­pa

04.11.2020 15:02
Tilaajille
Agility-radan ja puitteiden remontti valmis – agilitya voi harrastaa myös kilpailematta koiran ja ohjaajan omaksi iloksi

Agi­li­ty-ra­dan ja puit­tei­den re­mont­ti valmis – agi­li­tya voi har­ras­taa myös kil­pai­le­mat­ta koiran ja oh­jaa­jan omaksi iloksi

30.10.2020 08:17
Tilaajille
Bocciassa pallo lentää ja jännitys tiivistyy – eläkeläisten suosima peli sopii myös nuorille

Boc­cias­sa pallo lentää ja jän­ni­tys tii­vis­tyy – elä­ke­läis­ten suosima peli sopii myös nuo­ril­le

28.10.2020 15:05
Tilaajille
Fidel-ruuna muuttaa Leskelästä Ouluun maajoukkuevalmennukseen – Johanna Hako-Rita iloitsee omasta ja hevosensa puolesta

Fi­del-ruu­na muuttaa Les­ke­läs­tä Ouluun maa­jouk­kue­val­men­nuk­seen – Johanna Ha­ko-Ri­ta iloit­see omasta ja he­vo­sen­sa puo­les­ta

26.10.2020 17:56
Tilaajille
Pirkko tuumaa olevansa vanhan kansan parturi-kampaaja – nykyaineet ovat niin mietoja, ettei niillä saa puolta vuotta kestäviä kiharoita

Pirkko tuumaa ole­van­sa vanhan kansan par­tu­ri-kam­paa­ja – ny­ky­ai­neet ovat niin mie­to­ja, ettei niillä saa puolta vuotta kes­tä­viä ki­ha­roi­ta

26.10.2020 06:40
Tilaajille
Satu tekee kaikki unelmien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hirnuvat

Satu tekee kaikki unel­mien hevoset – elävän oloiset hepat melkein hir­nu­vat

23.10.2020 07:00
Tilaajille
Kirjat odottavat ottajaa Niitynmaantiellä – laatikosta on lähtenyt yli sata kirjaa

Kirjat odot­ta­vat ottajaa Nii­tyn­maan­tiel­lä – laa­ti­kos­ta on läh­te­nyt yli sata kirjaa

22.10.2020 15:00
Tilaajille
Harry Potter-tapahtuma ilahdutti syyslomalaisia – Johan ja Samuel ovat vuoden 2020 Harry Potter-tietäjät

Harry Pot­ter-ta­pah­tu­ma ilah­dut­ti syys­lo­ma­lai­sia – Johan ja Samuel ovat vuoden 2020 Harry Pot­ter-tie­tä­jät

22.10.2020 07:54
Tilaajille
Tunnelmia Harry Potter-tietokilpailusta

Tun­nel­mia Harry Pot­ter-tie­to­kil­pai­lus­ta

22.10.2020 07:43