Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänvirta

Elohopeakerholaiset tahtovat taas tien päälle
Tilaajille

Elo­ho­pea­ker­ho­lai­set tah­to­vat taas tien päälle

12:00
Kalevalan päivänä Tuomiojalla juhlittiin omaa kulttuuria – maakunnallinen juhla keräsi väkeä salin täydeltä

Ka­le­va­lan päivänä Tuo­mi­ojal­la juh­lit­tiin omaa kult­tuu­ria – maa­kun­nal­li­nen juhla keräsi väkeä salin täy­del­tä

29.02.2024 13:00
Tilaajille
Hiihtolomalle tarjolla monenlaista tekemistä – voi lanittaa, pelata bingoa tai nauttia ulkoilusta

Hiih­to­lo­mal­le tar­jol­la mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä – voi la­nit­taa, pelata bingoa tai nauttia ul­koi­lus­ta

29.02.2024 13:43
Viikonloppuna ilakoidaan Kivijärvenkankaan talviulkoilupäivässä Pyhännällä: "Tapahtumassa on kaikille jotakin"

Vii­kon­lop­pu­na ila­koi­daan Ki­vi­jär­ven­kan­kaan tal­vi­ul­koi­lu­päi­väs­sä Py­hän­näl­lä: "Ta­pah­tu­mas­sa on kai­kil­le jo­ta­kin"

28.02.2024 12:27
Tilaajille
Yppäriläinen Anne Vuoti omistaa 110 kumiankkaa – "Ensin ostin yhden ankan ja sitten se olikin menoa"

Yp­pä­ri­läi­nen Anne Vuoti omistaa 110 ku­mi­ank­kaa – "Ensin ostin yhden ankan ja sitten se olikin menoa"

27.02.2024 18:00
Tilaajille
Pöllövisa kisailtiin Paavolassa

Pöl­lö­vi­sa ki­sail­tiin Paa­vo­las­sa

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Halu auttaa toi tukikonserttiin – samalla oli tilaisuus nauttia hienosta musiikista

Halu auttaa toi tu­ki­kon­sert­tiin – samalla oli ti­lai­suus nauttia hie­nos­ta mu­sii­kis­ta

26.02.2024 12:30
Tilaajille
Marja Pyhtilä tekee lemmikkiensä karvasta lämpimiä ja pörröisiä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

Marja Pyhtilä tekee lem­mik­kien­sä kar­vas­ta läm­pi­miä ja pör­röi­siä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

25.02.2024 15:00
Tilaajille
Sisilia kutsuu opiskelijavaihdossa olleita – "Aivan huippu kerran elämässä -kokemus"

Sisilia kutsuu opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa olleita – "Ai­van huippu kerran elä­mäs­sä -ko­ke­mus"

25.02.2024 12:00
Tilaajille
Opiskelijavaihto valmistaa työelämään eri tavalla – "Työkaverit tulevat yhä enemmän eri kulttuuritaustoista"

Opis­ke­li­ja­vaih­to val­mis­taa työ­elä­mään eri tavalla – "Työ­ka­ve­rit tulevat yhä enemmän eri kult­tuu­ri­taus­tois­ta"

25.02.2024 12:00
Tilaajille
Mielen sävel laulaa hyvää mieltä – harjoituksista lähdetään kotiin hyvää tuulta hyristen

Mielen sävel laulaa hyvää mieltä – har­joi­tuk­sis­ta läh­de­tään kotiin hyvää tuulta hy­ris­ten

25.02.2024 08:00
Tilaajille
Oululaisella Ville Tikkasella on 80 000 seuraajan Instagram-tili ja tuore tohtorintutkinto – "Sitä yhdistelmää en suosittele kenellekään"

Ou­lu­lai­sel­la Ville Tik­ka­sel­la on 80 000 seu­raa­jan Ins­ta­gram-ti­li ja tuore toh­to­rin­tut­kin­to – "Sitä yh­dis­tel­mää en suo­sit­te­le ke­nel­le­kään"

24.02.2024 18:00
Tilaajille
Paavolan Sotaveteraanien toiminta loppuu – viimeinen kokous 8. maaliskuuta

Paa­vo­lan So­ta­ve­te­raa­nien toi­min­ta loppuu – vii­mei­nen kokous 8. maa­lis­kuu­ta

23.02.2024 15:00
Tilaajille
Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Levyraadissa

Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Le­vy­raa­dis­sa

22.02.2024 12:00
Tilaajille
Tulevana viikonloppuna Revonlahdella järjestetään tukikonsertti tulipalon kohdanneiden auttamiseksi

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Re­von­lah­del­la jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti tu­li­pa­lon koh­dan­nei­den aut­ta­mi­sek­si

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Pyhäntäset ysit kertoivat Siikajokilaaksolle, mihin toisen asteen opintoihin he aikovat mahdollisesti hakea yhteishaussa

Py­hän­tä­set ysit ker­toi­vat Sii­ka­jo­ki­laak­sol­le, mihin toisen asteen opin­toi­hin he aikovat mah­dol­li­ses­ti hakea yh­teis­haus­sa

20.02.2024 09:00
Tilaajille
Tuukka Lehto opiskelee esportsia – valmistumisen jälkeen työkin on pelimaailmassa

Tuukka Lehto opis­ke­lee es­port­sia – val­mis­tu­mi­sen jälkeen työkin on pe­li­maail­mas­sa

19.02.2024 18:00
Tilaajille
Luonnon muovaamaa taidetta – siikalatvalaisen Paula Moilasen kaarnataidenäyttely on nähtävissä Raahen pääkirjastolla

Luonnon muo­vaa­maa tai­det­ta – sii­ka­lat­va­lai­sen Paula Moi­la­sen kaar­na­tai­de­näyt­te­ly on näh­tä­vis­sä Raahen pää­kir­jas­tol­la

18.02.2024 18:00
Tilaajille
Turnauspäivässä tullaan tutuksi ja nautitaan liikunnan riemusta – Siikajoen alakoululaisten yhteinen päivä on odotettu

Tur­naus­päi­väs­sä tullaan tutuksi ja nau­ti­taan lii­kun­nan rie­mus­ta – ­Sii­ka­joen ala­kou­lu­lais­ten yh­tei­nen päivä on odo­tet­tu

17.02.2024 18:00
Tilaajille
Ruukin Kelkkariehassa riitti väkeä – Aleksi Rehun kelkka lensi näytöksessä

Ruukin Kelk­ka­rie­has­sa riitti väkeä – Aleksi Rehun kelkka lensi näy­tök­ses­sä

20.02.2024 08:37
Tilaajille
Wanhat vetää aina tyylillä

Wanhat vetää aina tyy­lil­lä

16.02.2024 18:00
Tilaajille
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

16.02.2024 15:45
Tilaajille
Pyhännän toimintakeskuksella ystävänpäivänä järjestetyillä Hahmokisoilla taistellaan negatiivisuutta vastaan

Py­hän­nän toi­min­ta­kes­kuk­sel­la ys­tä­vän­päi­vä­nä jär­jes­te­tyil­lä Hah­mo­ki­soil­la tais­tel­laan ne­ga­tii­vi­suut­ta vastaan

16.02.2024 12:01
Tilaajille
Hahmokisat Pyhännä toimintakeskuksessa

Hah­mo­ki­sat Pyhännä toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Laskiaisriehan perinteet ulottuvat 1980-luvulle – laskiaistiistaina Siikajoenkylällä nautittaan mukavasta illasta Urheilumaassa

Las­kiais­rie­han pe­rin­teet ulot­tu­vat 1980-lu­vul­le – ­las­kiais­tiis­tai­na Sii­ka­joen­ky­läl­lä nau­tit­taan mu­ka­vas­ta illasta Ur­hei­lu­maas­sa

15.02.2024 18:00
Tilaajille
Kotiin lorvimaan!

Kotiin lor­vi­maan!

15.02.2024 16:09
Tilaajille
Siikalatvan lukion penkkarit 2024

Sii­ka­lat­van lukion penk­ka­rit 2024

15.02.2024 15:42
Tilaajille
Ruukissa järjestetään koko perheen kelkkarieha – vieraaksi saadaan snowcross-kuljettaja Aleksi Rehu

Ruu­kis­sa jär­jes­te­tään koko perheen kelk­ka­rie­ha – ­vie­raak­si saadaan snowc­ross-kul­jet­ta­ja Aleksi Rehu

14.02.2024 15:00
Tilaajille