Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Elämänvirta

Mika Haavistolle Kerttu Saalasti -palkinto
Tilaajille

Mika Haa­vis­tol­le Kerttu Saa­las­ti -pal­kin­to

23.09.2023 09:00
Kuumaa rautaa taottiin että pauke kävi Patokosken pajalla – rantaparlamentti kokeili sepän taitoja, videolla näet kuinka naula taotaan

Kuumaa rautaa taot­tiin että pauke kävi Pa­to­kos­ken pajalla – ran­ta­par­la­ment­ti kokeili sepän tai­to­ja, vi­deol­la näet kuinka naula taotaan

22.09.2023 18:00
Tilaajille
Saariselällä kilometrejä selättämässä

Saa­ri­se­läl­lä ki­lo­met­re­jä se­lät­tä­mäs­sä

21.09.2023 18:00
Tilaajille
Mäkelän kausi päättyy Alastarossa

Mäkelän kausi päättyy Alas­ta­ros­sa

21.09.2023 09:00
Tilaajille
Koskelan Akselin viimeinen ravivuosi lähestyy – "porskuttaa kyllä ihan samalla lailla, kuin aina ennenkin."

Kos­ke­lan Akselin vii­mei­nen ra­vi­vuo­si lä­hes­tyy – "­pors­kut­taa kyllä ihan samalla lailla, kuin aina en­nen­kin."

20.09.2023 18:00 1
Tilaajille
PuPon mestaruuskisojen satoa

PuPon mes­ta­ruus­ki­so­jen satoa

20.09.2023 15:00
Tilaajille
Lähes 200 nuorta laulajaa esiintyi seurakuntien lasten ja nuorten kuorojen Suurkonsertissa Lumijoella – mukana kuorot myös Pyhännältä, Siikalatvalta ja Siikajoelta

Lähes 200 nuorta lau­la­jaa esiin­tyi seu­ra­kun­tien lasten ja nuorten kuo­ro­jen Suur­kon­ser­tis­sa Lu­mi­joel­la – ­mu­ka­na kuorot myös Py­hän­näl­tä, Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta

20.09.2023 12:00
Tilaajille
Lusikkalan tila on paluumuuttaja Essin perheen koti – Siikalatvalla Suomen parhaat varhaiskasvatuspalvelut

Lu­sik­ka­lan tila on pa­luu­muut­ta­ja Essin perheen koti – ­Sii­ka­lat­val­la Suomen parhaat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut

19.09.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan uusi  talouspäällikkö aloitti työssään – Tarmo perehdyttää seuraajansa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö aloitti työs­sään – Tarmo pe­reh­dyt­tää seu­raa­jan­sa

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Jukkatalomuistoja kolmen roolin kautta – kultakello on ollut jukkatalolaisille käsite

Juk­ka­ta­lo­muis­to­ja kolmen roolin kautta – ­kul­ta­kel­lo on ollut juk­ka­ta­lo­lai­sil­le käsite

18.09.2023 18:00
Tilaajille
Valot sammuivat Jukkatalon talotehtaalta – Ilkka Sydänmetsällä riittää tulevaisuuden uskoa

Valot sam­mui­vat Juk­ka­ta­lon ta­lo­teh­taal­ta – Ilkka Sy­dän­met­säl­lä riittää tu­le­vai­suu­den uskoa

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Omenapuut notkuvat satoa tänä syksynä – katso tästä Marttojen vinkit omenapaljouden hyödyntämiseen

Ome­na­puut not­ku­vat satoa tänä syksynä – katso tästä Mart­to­jen vinkit ome­na­pal­jou­den hyö­dyn­tä­mi­seen

17.09.2023 12:00
Kortteisen koirakeitaalla opetellaan agilityn saloja

Kort­tei­sen koi­ra­kei­taal­la ope­tel­laan agi­li­tyn saloja

16.09.2023 18:00
Tilaajille
Rontixin koirakeitaalla opitaan agilityn ja hoopersin saloja

Ron­ti­xin koi­ra­kei­taal­la opitaan agi­li­tyn ja hoo­per­sin saloja

16.09.2023 17:59
Tilaajille
Pihlajat marjovat nyt terttukaupalla – Tiesitkö miksi pihlajanmarjoja kannattaa syödä?

Pih­la­jat mar­jo­vat nyt tert­tu­kau­pal­la – Tie­sit­kö miksi pih­la­jan­mar­jo­ja kan­nat­taa syödä?

16.09.2023 15:00
Tilaajille
Hevonen opettaa ottamaan rauhallisesti –  uusi palvelu auttaa etsimään mielen tasapainoa

Hevonen opettaa ot­ta­maan rau­hal­li­ses­ti – uusi palvelu auttaa et­si­mään mielen ta­sa­pai­noa

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Kynttilät syttyvät kuolleiden lasten muistolle 23. syyskuuta – valtakunnallinen muistopäivä syntyi vanhempien aloitteesta

Kynt­ti­lät syt­ty­vät kuol­lei­den lasten muis­tol­le 23. syys­kuu­ta – val­ta­kun­nal­li­nen muis­to­päi­vä syntyi van­hem­pien aloit­tees­ta

18.09.2023 09:04
Tilaajille
Paikallislehti pitää kiinni tässä hetkessä

Pai­kal­lis­leh­ti pitää kiinni tässä het­kes­sä

15.09.2023 18:00
Tilaajille
Mielelle hyvää vointia – Maksuttomat hyvinvointiluennot alkavat Raahessa ensi viikolla

Mie­lel­le hyvää vointia – Mak­sut­to­mat hy­vin­voin­ti­luen­not alkavat Raa­hes­sa ensi vii­kol­la

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kuorojen suurkonsertti Lumijoella

Lasten- ja nuorten kuo­ro­jen suur­kon­sert­ti Lu­mi­joel­la

14.09.2023 09:00
Tilaajille
RJK:n junnut makeaan turnausvoittoon

RJK:n junnut makeaan tur­naus­voit­toon

13.09.2023 12:00
Tilaajille
Pärttyl viritteli Kirppu-ajoon

Pärttyl vi­rit­te­li Kirp­pu-ajoon

13.09.2023 09:00
Tilaajille
Seurakunnan viesti ei tavoita kaikkia  Siikajoella – viestinnän parantaminen on ensisijainen tehtävä

Seu­ra­kun­nan viesti ei tavoita kaikkia Sii­ka­joel­la – vies­tin­nän pa­ran­ta­mi­nen on en­si­si­jai­nen tehtävä

12.09.2023 18:00
Tilaajille
Noroikka konsertoi lauantaina Tavastkengällä

No­roik­ka kon­ser­toi lauan­tai­na Ta­vast­ken­gäl­lä

12.09.2023 15:00
Tilaajille
Paavolan Kototuvassa kokataan hävikkiruokaa – annos tarjoillaan arvostavasti pöytään asti

Paa­vo­lan Ko­to­tu­vas­sa ko­ka­taan hä­vik­ki­ruo­kaa – annos tar­joil­laan ar­vos­ta­vas­ti pöytään asti

12.09.2023 12:00
Tilaajille
Pulkkilan paloaseman vihkiäiset 11.9.2023

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­man vih­kiäi­set 11.9.2023

11.09.2023 16:47
Tilaajille
Jalkapalloa ja aurinkoa – Raahen nappulaliiga päätökseen

Jal­ka­pal­loa ja au­rin­koa – Raahen nap­pu­la­lii­ga pää­tök­seen

11.09.2023 15:00
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – Anna kertoo työstään 17. syyskuuta Pulkkilassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – Anna kertoo työs­tään 17. syys­kuu­ta Pulk­ki­las­sa

10.09.2023 18:00
Tilaajille
Nappisilmä-Lada palasi kotiin – matkamuistona vajaat 4 000 kilometriä matkamittarissa ja uusi kaasari

Nap­pi­sil­mä-La­da palasi kotiin – ­mat­ka­muis­to­na vajaat 4 000 ki­lo­met­riä mat­ka­mit­ta­ris­sa ja uusi kaasari

10.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Puutarha viljavainioiden keskellä

Puu­tar­ha vil­ja­vai­nioi­den kes­kel­lä

10.09.2023 12:34
Tilaajille