Elämänvirta

Koronapandemian vuoksi jo toiset  radiosuviseurat – Reisjärven suviseurat järjestetään radiossa ja verkossa
Tilaajille

Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi jo toiset ra­dio­su­vi­seu­rat – Reis­jär­ven su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dios­sa ja ver­kos­sa

09:16
Mopokerhoilu on vastapainoa pänttäämiselle – kerhossa suhtaudutaan positiivisesti isoonkin vikaan: "Mikään mopo ei ole toivoton tapaus"

Mo­po­ker­hoi­lu on vas­ta­pai­noa pänt­tää­mi­sel­le – ker­hos­sa suh­tau­du­taan po­si­tii­vi­ses­ti isoon­kin vikaan: "Mikään mopo ei ole toi­vo­ton tapaus"

15.04.2021 13:30
Tilaajille
Lomittajan tärkein tehtävä on taata huoleton loma – työssä tarvitaan taitoa niin eläinten kuin ihmistenkin kohtaamiseen

Lo­mit­ta­jan tärkein tehtävä on taata huo­le­ton loma – työssä tar­vi­taan taitoa niin eläin­ten kuin ih­mis­ten­kin koh­taa­mi­seen

15.04.2021 07:00
Tilaajille
Metsurin vermeet rakennettu pulloon – myyjä ei paljastanut tekotapaa

Met­su­rin vermeet ra­ken­net­tu pulloon – myyjä ei pal­jas­ta­nut te­ko­ta­paa

10.04.2021 07:00
Tilaajille
Niina halusi Siikajoelle folk-bändin – yllättäen löytyi hyvä lauluporukka

Niina halusi Sii­ka­joel­le folk-bän­din – yl­lät­täen löytyi hyvä lau­lu­po­ruk­ka

14:17
Tilaajille
Johanna siirtyi lastenohjaajan tehtävästä Nivalaan diakoniksi – toimi tulee Siikalatvan seurakunnassa haettavaksi

Johanna siirtyi las­ten­oh­jaa­jan teh­tä­väs­tä Ni­va­laan dia­ko­nik­si – toimi tulee Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa haet­ta­vak­si

03.04.2021 16:58
Tilaajille
Enontekiön ja Nurmijärven yhdistymisestä tehtiin aprillipila STT:n kautta – Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen seuraa mielenkiinnolla Siikalatvan asioita

Enon­te­kiön ja Nur­mi­jär­ven yh­dis­ty­mi­ses­tä tehtiin ap­ril­li­pi­la STT:n kautta – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen seuraa mie­len­kiin­nol­la Sii­ka­lat­van asioita

02.04.2021 12:05
Tilaajille
Pääsiäinen on rauhaa, iloa ja perinneruokaa – karjalaisuus on jäänyt Ritva Kangastalon mieleen ja sydämeen, ja se näkyy hänen juhlajärjestelyissään

Pää­siäi­nen on rauhaa, iloa ja pe­rin­ne­ruo­kaa – kar­ja­lai­suus on jäänyt Ritva Kan­gas­ta­lon mieleen ja sy­dä­meen, ja se näkyy hänen juh­la­jär­jes­te­lyis­sään

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Rantsilassa pääsiäisyllätys lapsille pääsiäismunarallin muodossa – etsintä lupa aloittaa perjantaiaamuna kello 9

Rant­si­las­sa pää­siäis­yl­lä­tys lap­sil­le pää­siäis­mu­na­ral­lin muo­dos­sa – etsintä lupa aloit­taa per­jan­tai­aa­mu­na kello 9

01.04.2021 19:22
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan lapsikuorojen levy ilahduttaa – julkaisukonsertti kesäkuun 30. päivä Rantsilan kirkossa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan lap­si­kuo­ro­jen levy ilah­dut­taa – jul­kai­su­kon­sert­ti ke­sä­kuun 30. päivä Rant­si­lan kir­kos­sa

01.04.2021 07:04
Tilaajille
Pääsiäistä ei ole peruttu, vaan juhlaa voi viettää kotonakin – Siikalatvan seurakunta tuo ehtoollisen kotiin tilanteen niin vaatiessa

Pää­siäis­tä ei ole pe­rut­tu, vaan juhlaa voi viettää ko­to­na­kin – Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta tuo eh­tool­li­sen kotiin ti­lan­teen niin vaa­ties­sa

30.03.2021 15:33
Tilaajille
Maija Kantasen taidetta esillä Oulussa koko kevään – koronatunnelmien ilmaisua taiteen keinoin

Maija Kan­ta­sen tai­det­ta esillä Oulussa koko kevään – ko­ro­na­tun­nel­mien il­mai­sua taiteen keinoin

29.03.2021 06:39
Tilaajille
Vaarintalon päiväkodin esikoululaiset hommasivat laulaen ja piirtäen päiväkodin ensimmäiset polkutraktorit – eskarilaisten innoittamana MTK Keskipiste lahjoitti traktorit myös Kestilän, Pulkkilan ja Pyhännän päiväkodeille

Vaa­rin­ta­lon päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­set hom­ma­si­vat laulaen ja piir­täen päi­vä­ko­din en­sim­mäi­set pol­ku­trak­to­rit – es­ka­ri­lais­ten in­noit­ta­ma­na MTK Kes­ki­pis­te lah­joit­ti trak­to­rit myös Kes­ti­län, Pulk­ki­lan ja Py­hän­nän päi­vä­ko­deil­le

26.03.2021 07:26
Tilaajille
Kirsti Aarnion runot innoittivat pitkäsoiton tekoon – sävelet syntyivät kuin itsestään pojantyttären Emilia Aarnion mielessä

Kirsti Aarnion runot in­noit­ti­vat pit­kä­soi­ton tekoon – sävelet syn­tyi­vät kuin it­ses­tään po­jan­tyt­tä­ren Emilia Aarnion mie­les­sä

21.03.2021 19:18
Tilaajille
Muistivaikeudet ja muistisairaus ovat eri asioita – muistisairaus voi yllättää työiässä, nuorimmat hieman yli 40-vuotiaita

Muis­ti­vai­keu­det ja muis­ti­sai­raus ovat eri asioita – muis­ti­sai­raus voi yl­lät­tää työiäs­sä, nuo­rim­mat hieman yli 40-vuo­tiai­ta

21.03.2021 07:41
Tilaajille
Monenlaista talvipuuhailua hiihtolomalla – käytössä lumikengät ja raksavälineet

Mo­nen­lais­ta tal­vi­puu­hai­lua hiih­to­lo­mal­la – käy­tös­sä lu­mi­ken­gät ja rak­sa­vä­li­neet

12.03.2021 13:46
Tilaajille
Jos viherpeukaloa kutittaa, pääset näillä vinkeillä alkuun – kotikonsteilla ja huolellisuudella saa taimista satoa

Jos vi­her­peu­ka­loa ku­tit­taa, pääset näillä vin­keil­lä alkuun – ko­ti­kons­teil­la ja huo­lel­li­suu­del­la saa tai­mis­ta satoa

12.03.2021 08:38
Tilaajille
Paavolasta löytyi tilaa taiteelle ja elämälle – kodin tuntua tuovat kasvimaa ja marjapensaat

Paa­vo­las­ta löytyi tilaa tai­teel­le ja elä­mäl­le – kodin tuntua tuovat kas­vi­maa ja mar­ja­pen­saat

11.03.2021 08:00
Tilaajille
Pitkä ja palkitseva ura kunnallispolitiikassa – "Valta ja vastuu kulkevat päätöksenteossa käsi kädessä"

Pitkä ja pal­kit­se­va ura kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa – "Valta ja vastuu kul­ke­vat pää­tök­sen­teos­sa käsi kä­des­sä"

11.03.2021 06:30
Tilaajille
Lumisaunan löylyt ovat höyryävät – urakka on ollut kylpynautinnon arvoinen

Lu­mi­sau­nan löylyt ovat höy­ryä­vät – urakka on ollut kyl­py­nau­tin­non ar­voi­nen

11.03.2021 03:36
Tilaajille
Muhoset elävät sujuvaa kämppiselämää Ruukissa – "Minusta on tullut peräkammarin poika -larppaaja"

Muhoset elävät sujuvaa kämp­pi­se­lä­mää Ruu­kis­sa – "Mi­nus­ta on tullut pe­rä­kam­ma­rin poika -larp­paa­ja"

10.03.2021 05:30
Tilaajille
Sulkuaika rajoittaa myös kirkkoa – hautajaiset, häät ja kastetilaisuudet hoidetaan nyt vain lähipiirissä

Sul­ku­ai­ka ra­joit­taa myös kirkkoa – hau­ta­jai­set, häät ja kas­te­ti­lai­suu­det hoi­de­taan nyt vain lä­hi­pii­ris­sä

09.03.2021 12:24
Tilaajille
20. vuoden ranttinen mies on Martti Similä – vahvuus ja lempeys puhuttelivat akkakerholaisia

20. vuoden rant­ti­nen mies on Martti Similä – vahvuus ja lempeys pu­hut­te­li­vat ak­ka­ker­ho­lai­sia

08.03.2021 19:29
Tilaajille
Eväät mukaan ja lähiluontoon retkelle – hiihtolomaviikon alkaessa luistelupaikat ovat Siikalatvalla käyttökunnossa ja ladut hoidetaan maanantaina

Eväät mukaan ja lä­hi­luon­toon ret­kel­le – hiih­to­lo­ma­vii­kon al­kaes­sa luis­te­lu­pai­kat ovat Sii­ka­lat­val­la käyt­tö­kun­nos­sa ja ladut hoi­de­taan maa­nan­tai­na

08.03.2021 11:43
Tilaajille
Mika Karppasella ja Anne Heinosella onnistunut MM-rallireissu – kolmas kerta toden sanoi

Mika Karp­pa­sel­la ja Anne Hei­no­sel­la on­nis­tu­nut MM-ral­li­reis­su – kolmas kerta toden sanoi

05.03.2021 13:36
Tilaajille
Aurinko helli retkiladulla hiihtäjiä – tasatyöntöhiihtona Pitkäkankaalla käynti korvaa salitreenin

Aurinko helli ret­ki­la­dul­la hiih­tä­jiä – ta­sa­työn­tö­hiih­to­na Pit­kä­kan­kaal­la käynti korvaa sa­li­tree­nin

05.03.2021 07:29
Tilaajille
Koneurakointiin kaivataan lisää työntekijöitä – "On ihme, jos saamme yhdenkään hakemuksen valmiilta osaajalta"

Ko­ne­ura­koin­tiin kai­va­taan lisää työn­te­ki­jöi­tä – "On ihme, jos saamme yh­den­kään ha­ke­muk­sen val­miil­ta osaa­jal­ta"

04.03.2021 13:16
Tilaajille
Arja innostui kuukausi sitten villasukkajuoksusta – uuden liikuntatavan myötä jäivät yölliset jalkavaivat

Arja in­nos­tui kuu­kau­si sitten vil­la­suk­ka­juok­sus­ta – uuden lii­kun­ta­ta­van myötä jäivät yöl­li­set jal­ka­vai­vat

02.03.2021 06:45
Tilaajille
Paavolassa syttyi kynttilöitä koulun puolesta – some-mielenosoitus tavoitti yli 8 000

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnalla uusia lähetystyöntekijöitä – Joanna ja Petteri ovat siikalatvasten ja pyhäntästen ensimmäiset lähetit Japanissa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­la uusia lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä – Joanna ja Petteri ovat sii­ka­lat­vas­ten ja py­hän­täs­ten en­sim­mäi­set lähetit Ja­pa­nis­sa

26.02.2021 07:24
Tilaajille