6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutisvirta

6. joulukuuta Siikajokilaakso ilmestyi näköislehtenä – linkki uusimpaan lehteen löytyy myös täältä

6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

09:37
Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä

Parasta oli pää­mi­nis­te­rin kät­te­le­mi­nen ja yl­lä­ty­se­siin­ty­jä Käärijä

07:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää vietetään talvisessa pakkassäässä

It­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään tal­vi­ses­sa pak­kas­sääs­sä

06:00
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Poh­jois-Suo­men ja muun maan ylen­nyk­set

06.12.2023 00:01
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

05.12.2023 18:00
Tilaajille
Pyhännällä panostetaan ensi vuonna lähipalveluihin  ja hyvinvointiin – paljon toivottu Matkahuollon toimipiste saadaan kirjastolle jo alkuvuodesta

Py­hän­näl­lä pa­nos­te­taan ensi vuonna lä­hi­pal­ve­lui­hin  ja hy­vin­voin­tiin – ­pal­jon toi­vot­tu Mat­ka­huol­lon toi­mi­pis­te saadaan kir­jas­tol­le jo al­ku­vuo­des­ta

05.12.2023 15:00
Tilaajille
Sähkötupakat herättävät huolta Siikalatvalla – myös nuuskakokeilut lisääntynyt yhä nuorempien joukossa

Säh­kö­tu­pa­kat he­rät­tä­vät huolta Sii­ka­lat­val­la – ­myös nuus­ka­ko­kei­lut li­sään­ty­nyt yhä nuo­rem­pien jou­kos­sa

05.12.2023 09:00
Tilaajille
Rantsilan heinäjalostamon ensimmäiset työntekijät valmistelevat tehtaan käynnistämistä –joulukuussa viljelijätapaamisia tehtaalla

Rant­si­lan hei­nä­ja­los­ta­mon en­sim­mäi­set työn­te­ki­jät val­mis­te­le­vat tehtaan käyn­nis­tä­mis­tä –jou­lu­kuus­sa vil­je­li­jä­ta­paa­mi­sia teh­taal­la

05.12.2023 06:00
Tilaajille
It­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­mer­kkejä Siikajokivarteen – katso lista täältä

It­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­merk­ke­jä Sii­ka­jo­ki­var­teen – katso lista täältä

04.12.2023 09:36
Tilaajille
Ennuste: Sää jatkuu tavallista kylmempänä joulukuussa – lunta oli marraskuun lopulla poikkeuksellisen paljon

En­nus­te: Sää jatkuu ta­val­lis­ta kyl­mem­pä­nä jou­lu­kuus­sa – lunta oli mar­ras­kuun lopulla poik­keuk­sel­li­sen paljon

04.12.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen uudella härvelillä voi mitata terveyttään aivan itse Kontinkankaan akuuttivastaanotolla – hoitajaa tarvitaan vain neuvomaan eikä välttämättä siihenkään

Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la – ­hoi­ta­jaa tar­vi­taan vain neu­vo­maan eikä vält­tä­mät­tä sii­hen­kään

03.12.2023 18:00
Tilaajille
Vuoden 2024 verokortit ilmestyvät ensimmäisille asiakkaille OmaVeroon – tammikuussa käytetään vielä tämän vuoden verokorttia

Vuoden 2024 ve­ro­kor­tit il­mes­ty­vät en­sim­mäi­sil­le asiak­kail­le Oma­Ve­roon – tam­mi­kuus­sa käy­te­tään vielä tämän vuoden ve­ro­kort­tia

03.12.2023 12:00
Tilaajille
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

03.12.2023 09:00
Esikäsittelylaitos hanke etenee Pyhännällä – urakoitsijat on valittu ja maanrakennustyöt alkaneet

Esi­kä­sit­te­ly­lai­tos hanke etenee Py­hän­näl­lä – u­ra­koit­si­jat on valittu ja maan­ra­ken­nus­työt al­ka­neet

03.12.2023 06:00
Tilaajille
Heli Luoma johtaa Siikajoen SDP:tä– Martti  Peltolaa muistettiin kokouksen aluksi

Heli Luoma johtaa Sii­ka­joen SDP:tä– ­Mart­ti Pel­to­laa muis­tet­tiin ko­kouk­sen aluksi

02.12.2023 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeudesta päätös Siikajoen rantasyöpymien tarkkailuvelvoitteen jatkumisesta – velvoite ei koske vuoden 1990 jälkeen rakennettuja rakennuksia

Hal­lin­to-oi­keu­des­ta päätös Sii­ka­joen ran­ta­syö­py­mien tark­kai­lu­vel­voit­teen jat­ku­mi­ses­ta – ­vel­voi­te ei koske vuoden 1990 jälkeen ra­ken­net­tu­ja ra­ken­nuk­sia

02.12.2023 06:00
Tilaajille
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 18:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen uudisrakennuksen odotetaan valmistuvan jouluksi

Mä­ke­län­rin­teen uu­dis­ra­ken­nuk­sen odo­te­taan val­mis­tu­van jou­luk­si

01.12.2023 15:00
Tilaajille
Ruukissa hyvin treenatun levyn kansi on Pohjois-Suomen paras – "Se on kestänyt hyvin aikaa"

Ruu­kis­sa hyvin tree­na­tun levyn kansi on Poh­jois-Suo­men paras – "Se on kes­tä­nyt hyvin aikaa"

01.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Maa- ja kotitalousnainen löytyy Siikajoelta

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden Maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­nen löytyy Sii­ka­joel­ta

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan verotulojen ennustetaan vähenevän 1,6 miljoonaa – kaikesta huolimatta talousarvioesityksenä 140 000 euroa ylijäämäinen budjetti

Sii­ka­lat­van ve­ro­tu­lo­jen en­nus­te­taan vä­he­ne­vän 1,6 mil­joo­naa – kai­kes­ta huo­li­mat­ta ta­lous­ar­vio­esi­tyk­se­nä 140 000 euroa yli­jää­mäi­nen bud­jet­ti

01.12.2023 06:00
Tilaajille
Tiernapoikakisan laulamisen riemu ilahdutti tuomaristoa ja yleisöä – Yleisen sarjan voitti Tiernamaan laulajat Pyhännältä ja Oulusta

Tier­na­poi­ka­ki­san lau­la­mi­sen riemu ilah­dut­ti tuo­ma­ris­toa ja yleisöä – Yleisen sarjan voitti Tier­na­maan lau­la­jat Py­hän­näl­tä ja Oulusta

30.11.2023 18:00
Tilaajille
Pyhäjoella ja Siikajoella maanantaina vieraillut Antti Kurvinen: "Loogista olisi laittaa koko itäraja kiinni"

Py­hä­joel­la ja Sii­ka­joel­la maa­nan­tai­na vie­rail­lut Antti Kur­vi­nen: "Loo­gis­ta olisi laittaa koko itäraja kiinni"

30.11.2023 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liiton uusi puheenjohtaja valittiin ja johtokuntaa uusittiin – Mika Lunki Hyvölänrannan nuorisoseuralta johtokunnan varajäsenenä

Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Liiton uusi pu­heen­joh­ta­ja va­lit­tiin ja joh­to­kun­taa uu­sit­tiin – Mika Lunki Hy­vö­län­ran­nan nuo­ri­so­seural­ta joh­to­kun­nan va­ra­jä­se­ne­nä

30.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohde suunnittelee maksimikorotusta: Terveyskeskusmaksu nousemassa 23 euroon ensi vuonna

Pohde suun­nit­te­lee mak­si­mi­ko­ro­tus­ta: Ter­veys­kes­kus­mak­su nou­se­mas­sa 23 euroon ensi vuonna

30.11.2023 06:00
Tilaajille
Teräsmaja Oy palkittiin Siikalatvan Vuoden 2023 yrityksenä – hiljaiset puurtajat kehittävät yritystään määrätietoisesti

Te­räs­ma­ja Oy pal­kit­tiin Sii­ka­lat­van Vuoden 2023 yri­tyk­se­nä – ­hil­jai­set puur­ta­jat ke­hit­tä­vät yri­tys­tään mää­rä­tie­toi­ses­ti

29.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Siikajoelle rippusen lisää valtionosuuksia – ei vaikutusta vuoden alijäämään

Sii­ka­joel­le rip­pu­sen lisää val­tio­no­suuk­sia – ei vai­ku­tus­ta vuoden ali­jää­mään

29.11.2023 15:00
Tilaajille
Nelostie oli tunteja poikki Pulkkilan kohdalla sattuneen onnettomuuden vuoksi – osallisena ajoneuvoyhdistelmä ja kolme henkilöautoa

Ne­los­tie oli tunteja poikki Pulk­ki­lan koh­dal­la sat­tu­neen on­net­to­muu­den vuoksi – o­sal­li­se­na ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä ja kolme hen­ki­lö­au­toa

29.11.2023 19:01
Siikajoen sivistystoimi tarvitsee lisää rahaa – tänä vuonna menot kasvoivat 422 000 euroa

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­mi tar­vit­see lisää rahaa – tänä vuonna menot kas­voi­vat 422 000 euroa

29.11.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen talousarvioon ei suuria muutoksia kunnanhallituksessa – nuorisotalo Ruorin toiminnalle etsittäneen uudet tilat ensi vuoden aikana

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vioon ei suuria muu­tok­sia kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – nuo­ri­so­ta­lo Ruorin toi­min­nal­le et­sit­tä­neen uudet tilat ensi vuoden aikana

29.11.2023 09:00
Tilaajille