Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uutisvirta

Siikajoki ei sanonut ei lahjoitukselle
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki ei sanonut ei lah­joi­tuk­sel­le

19:00
Turvallinen tila äänestytti Siikajoen valtuustoa

Tur­val­li­nen tila ää­nes­tyt­ti Sii­ka­joen val­tuus­toa

16:00
Tilaajille
Valtuustoaloite väärään osoitteeseen Siikajoella

Val­tuus­to­aloi­te väärään osoit­tee­seen Sii­ka­joel­la

11:00
Tilaajille
Jahotecin sakkouhka väistyi – vuosiraportti toimitettiin ennen asian etenemistä käsittelyyn

Ja­ho­te­cin sak­ko­uh­ka väistyi – vuo­si­ra­port­ti toi­mi­tet­tiin ennen asian ete­ne­mis­tä kä­sit­te­lyyn

09:15
Tilaajille
Siikajokiset innostuivat muovin kierrätykseen

Sii­ka­jo­ki­set in­nos­tui­vat muovin kier­rä­tyk­seen

09:00
Tilaajille
SSAB käynnistää suuret muutosneuvottelut Raahessa – Tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla"

SSAB käyn­nis­tää suuret muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – Teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la"

06:00
Tilaajille
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaan koko henkilöstö lomautetaan osittain – lomautukset toteutetaan seuraavan viiden kuukauden aikana

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taan koko hen­ki­lös­tö lo­mau­te­taan osit­tain – ­lo­mau­tuk­set to­teu­te­taan seu­raa­van viiden kuu­kau­den aikana

25.09.2023 15:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

25.09.2023 09:46
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

25.09.2023 06:00
Tilaajille
Revonlahti on vuoden kylä Pohjois-Pohjanmaalla – "Rauhallinen ja lapsiystävällinen paikka", sanoo asukas

Re­von­lah­ti on vuoden kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Rau­hal­li­nen ja lap­si­ys­tä­väl­li­nen paik­ka", sanoo asukas

25.09.2023 06:58 1
Tilaajille
Revonlahti on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä – kunniamaininta kolmelle kylälle. Luohualle jo toistamiseen. Katso videolta revonlahtisten mietteitä tunnustusperusteista

Re­von­lah­ti on Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä – kun­nia­mai­nin­ta kol­mel­le ky­läl­le. Luo­hual­le jo tois­ta­mi­seen. Katso vi­deol­ta re­von­lah­tis­ten miet­tei­tä tun­nus­tus­pe­rus­teis­ta

24.09.2023 14:07
Tilaajille
Heijastinkausi on alkanut – muista varmistaa myös koiran näkyvyys pimeässä

Hei­jas­tin­kau­si on al­ka­nut – ­muis­ta var­mis­taa myös koiran nä­ky­vyys pi­meäs­sä

24.09.2023 09:00
Aaro Vikki jätti eropyynnön – kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eroanomusten hyväksymistä

Aaro Vikki jätti ero­pyyn­nön – ­kun­nan­hal­li­tus esittää kun­nan­val­tuus­tol­le ero­ano­mus­ten hy­väk­sy­mis­tä

24.09.2023 16:37
Tilaajille
Tuli tuhosi kuorma-auton kärryn Paavolassa

Tuli tuhosi kuor­ma-au­ton kärryn Paa­vo­las­sa

24.09.2023 04:50
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

23.09.2023 15:00
Tilaajille
Jahotec Oy:n Limingan biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n Li­min­gan bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

23.09.2023 12:00
Tilaajille
Keskipiste-Leader myönsi tukia noin 325 000 euron edestä – Piippolan kyläyhdistykselle suurin summa

Kes­ki­pis­te-Lea­der myönsi tukia noin 325 000 euron edes­tä – ­Piip­po­lan ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le suurin summa

23.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Siikalatvan uusi sivistysjohtaja on valittu

Sii­ka­lat­van uusi si­vis­tys­joh­ta­ja on valittu

22.09.2023 16:00
Tilaajille
Ruukissakin väistellään koloja – kurja tie kismittää asukkaita

Ruu­kis­sa­kin väis­tel­lään koloja – kurja tie kis­mit­tää asuk­kai­ta

22.09.2023 12:00 1
Tilaajille
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

22.09.2023 09:00
Pirre Seppänen on hakenut Lieksan kaupunginjohtajaksi – Lieksan kaupunginjohtajahaun valmisteluryhmä päätti jatkaa hakuaikaa

Pirre Sep­pä­nen on hakenut Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun val­mis­te­lu­ryh­mä päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

07:43
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 16:00
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – nämä huijaukset yleistyivät kesällä

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – nämä hui­jauk­set yleis­tyi­vät kesällä

21.09.2023 15:00
"On mahdollista, että Hanhikiven ydinvoima-alueelle etsitään lähivuosina vaihtoehtoista toimittajaa"

"On mah­dol­lis­ta, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma-alueel­le et­si­tään lä­hi­vuo­si­na vaih­to­eh­tois­ta toi­mit­ta­jaa"

21.09.2023 12:00
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Noin 4 miljoonan euron arvosta sopimuksia – LapWallin Pyhännän yksikössä päästiin siirtymään kahteen vuoroon

Noin 4 mil­joo­nan euron arvosta so­pi­muk­sia – ­Lap­Wal­lin Py­hän­nän yk­si­kös­sä pääs­tiin siir­ty­mään kahteen vuoroon

20.09.2023 13:00
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Pahin myrskyrintama meni Pyhännän ja Siikalatvan läpi –  Siikalatvalla edelleen useita talouksia ilman sähköä

Pahin myrs­ky­rin­ta­ma meni Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van läpi –  Sii­ka­lat­val­la edel­leen useita ta­louk­sia ilman sähköä

20.09.2023 07:31 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus linjaa torstaina yt-neuvottelujen aloittamistarpeen

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus linjaa tors­tai­na yt-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­tar­peen

20.09.2023 06:00
Tilaajille