Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan uusin kaappiauto palkittiin luokkansa parhaana. Tunnustusta tuli myös kahdessa  muussa kilpailussa. Videolla luokkavoittotunnelmia.
Kuljetus T. Niinimaa Oy

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusin kaap­pi­au­to pal­kit­tiin luok­kan­sa par­haa­na. Tun­nus­tus­ta tuli myös kah­des­sa muussa kil­pai­lus­sa. Vi­deol­la luok­ka­voit­to­tun­nel­mia.