Tilaajille
SLEY:n Tom Säilä toi tervehdyksen Laakkolaan. Junnonojan rukoushuoneen 100-vuotisjuhlassa olleet entiset piirityöntekijät muistelivat menneitä. Yhteislaulun myötä videolla kurkataan, miltä rukoushuoneella näytti juhlapäivänä.
Junnonojan rukoushuone

SLEY:n Tom Säilä toi ter­veh­dyk­sen Laak­ko­laan. Jun­no­no­jan ru­kous­huo­neen 100-vuo­tis­juh­las­sa olleet entiset pii­ri­työn­te­ki­jät muis­te­li­vat men­nei­tä. Yh­teis­lau­lun myötä vi­deol­la kur­ka­taan, miltä ru­kous­huo­neel­la näytti juh­la­päi­vä­nä.