Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry
Vanhasta koulusta leirikeskus 50 vuotta sitten – Siikatörmällä on järjestetty jo tuhansia leirejä

Van­has­ta kou­lus­ta lei­ri­kes­kus 50 vuotta sitten – Sii­ka­tör­mäl­lä on jär­jes­tet­ty jo tu­han­sia leirejä

29.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Suviseuratunnelman luomiseen varustaudutaan kotona muun muassa ruokatilauksella – seurapuheet tulevat kotona paremmin kuulluksi

Su­vi­seu­ra­tun­nel­man luo­mi­seen va­rus­tau­du­taan kotona muun muassa ruo­ka­ti­lauk­sel­la – seu­ra­pu­heet tulevat kotona pa­rem­min kuul­luk­si

30.06.2021 13:35
Tilaajille
Suviseurakenttänä koko Suomi ja maailma — virtuaalinen seurakenttä avataan keskiviikkona 30. kesäkuuta

Su­vi­seu­ra­kent­tä­nä koko Suomi ja maailma — vir­tuaa­li­nen seu­ra­kent­tä avataan kes­ki­viik­ko­na 30. ke­sä­kuu­ta

29.06.2021 11:49
Tilaajille
Koronapandemian vuoksi jo toiset  radiosuviseurat – Reisjärven suviseurat järjestetään radiossa ja verkossa

Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi jo toiset ra­dio­su­vi­seu­rat – Reis­jär­ven su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dios­sa ja ver­kos­sa

16.04.2021 09:16
Tilaajille
Reisjärven Suviseurojen toteutustapa linjataan huhtikuussa – keskeinen asia on taata seuravieraiden turvallisuus

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen to­teu­tus­ta­pa lin­ja­taan huh­ti­kuus­sa – kes­kei­nen asia on taata seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus

16.02.2021 07:43