Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Uusimmat

Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan
Tilaajille

Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan

18:00
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

15:00
Tilaajille
Siikalatvan elinkeinokehittäjän hakuaikaa jatkettiin

Sii­ka­lat­van elin­kei­no­ke­hit­tä­jän ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

12:00
Tilaajille
Viestintäkoordinaattorin tehtävään 15 hakijaa

Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vään 15 hakijaa

09:00
Tilaajille
Niinimaan kaappiauto jälleen voittajaksi – ensi vuonna kilpaillaan Super Truck-luokassa

Nii­ni­maan kaap­pi­au­to jälleen voit­ta­jak­si – ensi vuonna kil­pail­laan Super Truck-luo­kas­sa

07:55
Tilaajille
Arto Tölli siirtyy uuden mielenkiintoisen työn äärelle – Maustaja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yrityksestä

Arto Tölli siirtyy uuden mie­len­kiin­toi­sen työn äärelle – ­Maus­ta­ja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yri­tyk­ses­tä

06:00
Tilaajille
Revonlahden Voimailijoiden Joel Vuokila alle 105-kiloisten Suomen Vahvin Mies – voimailuseuran kolmikko menestyi finaalissa

Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den Joel Vuokila alle 105-ki­lois­ten Suomen Vahvin Mies – voi­mai­lu­seu­ran kol­mik­ko me­nes­tyi fi­naa­lis­sa

15.08.2022 15:32
Tilaajille
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanjohtaja perinteisellä kyläkierroksella

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja pe­rin­tei­sel­lä ky­lä­kier­rok­sel­la

15.08.2022 11:55
Tilaajille
Milla Kangas loikki nuorten SM-kisoissa neljänneksi

Milla Kangas loikki nuorten SM-ki­sois­sa nel­jän­nek­si

15.08.2022 09:45
Tilaajille
Elokuinen helleaalto yltää Pohjois-Pohjanmaalle – helleraja ylittyy alkuviikosta, keskiviikko tuo mukanaan sateet ja ukkoset

Elo­kui­nen hel­le­aal­to yltää Poh­jois-Poh­jan­maal­le – hel­le­ra­ja ylittyy al­ku­vii­kos­ta, kes­ki­viik­ko tuo mu­ka­naan sateet ja ukkoset

15.08.2022 06:21
Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan uusin kaappiauto palkittiin luokkansa parhaana. Tunnustusta tuli myös kahdessa  muussa kilpailussa. Videolla luokkavoittotunnelmia.

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusin kaap­pi­au­to pal­kit­tiin luok­kan­sa par­haa­na. Tun­nus­tus­ta tuli myös kah­des­sa muussa kil­pai­lus­sa. Vi­deol­la luok­ka­voit­to­tun­nel­mia.

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Otteita Revonlahden Voimailijoiden kolmikon finaalipäivästä Suomen Vahvin Mies -kilpailussa 2022.

Otteita Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den kol­mi­kon fi­naa­li­päi­väs­tä Suomen Vahvin Mies -kil­pai­lus­sa 2022.

14.08.2022 17:16
Tilaajille
Metsäkanalintuja hyvin jo toista vuotta peräkkäin – Metsästysajat määritetään lähiaikoina

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja hyvin jo toista vuotta pe­räk­käin – Met­säs­tys­ajat mää­ri­te­tään lä­hi­ai­koi­na

14.08.2022 15:00
Tilaajille
Seitsemän kunnan yhteinen Peili-hanke kohtauttanut yrityksiä ja työvoimaa

Seit­se­män kunnan yh­tei­nen Pei­li-han­ke koh­taut­ta­nut yri­tyk­siä ja työ­voi­maa

14.08.2022 12:00
SUH: Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä

SUH: Hei­nä­kuus­sa hukkui 20 ihmistä

14.08.2022 09:01
Tilaajille
Lukiot voivat joutua järjestämään kursseja etänä, jos opettajapulaa ei ratkaista – Riikka Leinosen mukaan montaa opettajaa kiinnostaa, onko kunnasta mahdollista hankkia asuntoa arkipäiviksi.

Lukiot voivat joutua jär­jes­tä­mään kurs­se­ja etänä, jos opet­ta­ja­pu­laa ei rat­kais­ta – Riikka Lei­no­sen mukaan montaa opet­ta­jaa kiin­nos­taa, onko kun­nas­ta mah­dol­lis­ta hankkia asuntoa ar­ki­päi­vik­si.

14.08.2022 06:00
Tilaajille
Terassilta töihin -kampanja tarjoaa apua, jos lomajuominen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on terveillä työikäisillä miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa

Te­ras­sil­ta töihin -kam­pan­ja tarjoaa apua, jos lo­ma­juo­mi­nen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on ter­veil­lä työ­ikäi­sil­lä mie­hil­lä 23–24 annosta ja nai­sil­la 12–16 annosta vii­kos­sa

13.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyhännällä esitys yhdyskuntatekniikan insinöörin viran perustamisesta

Py­hän­näl­lä esitys yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan in­si­nöö­rin viran pe­rus­ta­mi­ses­ta

13.08.2022 15:00
Tilaajille
Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta

Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti – puut voivat loppua jo ennen vuo­den­vaih­det­ta

13.08.2022 12:00
Tilaajille
Sijoittaminen kiinnostaa myös nuoria – "Jatkuvaa uuden oppimista ja pitkäjänteistä perehtymistä"

Si­joit­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös nuo­ria – "­Jat­ku­vaa uuden op­pi­mis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä pe­reh­ty­mis­tä"

13.08.2022 09:00
Tilaajille
Koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin

Kou­lu­tuk­sen vas­tat­ta­va työ­elä­män tar­pei­siin

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Rantakankaan koulussa – älytaulu on hittijuttu, äänieristystä ja tilojen valoisuutta kiitellään

Kou­lu­työ alkoi Ran­ta­kan­kaan kou­lus­sa – äly­tau­lu on hit­ti­jut­tu, ää­ni­eris­tys­tä ja tilojen va­loi­suut­ta kii­tel­lään

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Sopimuspalokuntalaisten palkkasaatavat läpi Työtuomioistuimessa – Siikajoen osuus saatavista 80 316 euroa

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lais­ten palk­ka­saa­ta­vat läpi Työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa – Sii­ka­joen osuus saa­ta­vis­ta 80 316 euroa

12.08.2022 16:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Pulkkilassa Rantakankaan koululla. Videolla esittelyä koulutiloista.

Kou­lu­työ alkoi Pulk­ki­las­sa Ran­ta­kan­kaan kou­lul­la. Vi­deol­la esit­te­lyä kou­lu­ti­lois­ta.

12.08.2022 14:07
Tilaajille
Valtionosuuksia tulossa Siikajoelle odotettua enemmän – suurin potti verokompensaationa

Val­tion­osuuk­sia tulossa Sii­ka­joel­le odo­tet­tua enemmän – suurin potti ve­ro­kom­pen­saa­tio­na

12.08.2022 12:00
Tilaajille
Lehmä putosi lietekaivoon – pelastuslaitos sai eläimen ajoissa ylös

Lehmä putosi lie­te­kai­voon – pe­las­tus­lai­tos sai eläimen ajoissa ylös

12.08.2022 09:57
Tilaajille
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

12.08.2022 09:00
Tilaajille
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­to­ai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

12.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Ville Sorvoja pelaa beach volleyn SM-finaaliturnauksessa

Ville Sorvoja pelaa beach volleyn SM-fi­naa­li­tur­nauk­ses­sa

11.08.2022 21:18 1
Tilaajille
Karaokeparatiisin ensi-ilta perjantaina – elokuvaa kuvattiin muun muassa Piippolassa

Ka­rao­ke­pa­ra­tii­sin en­si-il­ta per­jan­tai­na – elo­ku­vaa ku­vat­tiin muun muassa Piip­po­las­sa

11.08.2022 18:00
Tilaajille
Kaleva Live: Pikkupetojen kiekkokausi käynnistyy Virroilla, Kärpät iskee KalPan kimppuun – katso harjoitusottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Pik­ku­pe­to­jen kiek­ko­kau­si käyn­nis­tyy Vir­roil­la, Kärpät iskee KalPan kimp­puun – katso har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

11.08.2022 19:19
Tilaajille
Postcrossaaminen on hauska harrastus – postikortteja lähetellen ja saaden pääsee tutustumaan eri maiden kulttuureihin

Postc­ros­saa­mi­nen on hauska har­ras­tus – pos­ti­kort­te­ja lä­he­tel­len ja saaden pääsee tu­tus­tu­maan eri maiden kult­tuu­rei­hin

11.08.2022 15:00
Tilaajille
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Py­hän­tä­läi­nen ruo­ka­kon­ser­ni Fodelia on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toaan al­ku­vuon­na, mutta verk­ko­kaup­pa­toi­min­nois­sa haetaan sääs­tö­jä

11.08.2022 12:54
Siikajoki-opiston oppi ei ojaan kaada – kursseilta voi hakea iloa ja vaihtelua talvi-iltoihin

Sii­ka­jo­ki-opis­ton oppi ei ojaan kaada – kurs­seil­ta voi hakea iloa ja vaih­te­lua tal­vi-il­toi­hin

11.08.2022 12:00
Tilaajille
Antti Kurikka pukkasi piirinmestariksi

Antti Kurikka pukkasi pii­rin­mes­ta­rik­si

11.08.2022 09:00
Tilaajille
Vaikuta jätehuoltoon vastaamalla Kiertokaaren kyselyyn

Vaikuta jä­te­huol­toon vas­taa­mal­la Kier­to­kaa­ren ky­se­lyyn

11.08.2022 08:10
Linja-autojen talviaikataulut astuvat voimaan – liikennettä on enemmän talvella kuin kesällä

Lin­ja-au­to­jen tal­vi­ai­ka­tau­lut astuvat voimaan – lii­ken­net­tä on enemmän tal­vel­la kuin kesällä

11.08.2022 06:00
Tilaajille
Gumeruksen Risto on tärkeä jokapaikan höylä – pidetty kiinteistönhoitaja porisuttaa lapset ja vanhukset

Gu­me­ruk­sen Risto on tärkeä jo­ka­pai­kan höylä – pidetty kiin­teis­tön­hoi­ta­ja po­ri­sut­taa lapset ja van­huk­set

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Neljän kylän yläkoululaiset aloittivat yhteisen yläkoulutaipaleen

Neljän kylän ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat yh­tei­sen ylä­kou­lu­tai­pa­leen

10.08.2022 16:04
Tilaajille
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Siikajokilaakso näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Sii­ka­jo­ki­laak­so näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

10.08.2022 15:00
Tilaajille
Gananderin koulun henkilökunta esitteli itsensä. Paikalla eivät olleet kaikki opettajat, jotka opettavat sekä Siikalatvan lukiossa että yläkoululla.

Ga­nan­de­rin koulun hen­ki­lö­kun­ta esit­te­li it­sen­sä. Pai­kal­la eivät olleet kaikki opet­ta­jat, jotka opet­ta­vat sekä Sii­ka­lat­van lu­kios­sa että ylä­kou­lul­la.

10.08.2022 14:31
Tilaajille
Otteita Siikalatvan neljän kylän yläkoulun ensimmäisen koulupäivän aamusta.

Otteita Sii­ka­lat­van neljän kylän ylä­kou­lun en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän aa­mus­ta.

10.08.2022 14:18
Tilaajille
Uuden alussa
Kolumni Marja Haverinen

Uuden alussa

11.08.2022 09:28
Tilaajille
Legendaarinen tähtitehtailija
Kolumni

Le­gen­daa­ri­nen täh­ti­teh­tai­li­ja

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan ero on hyväksytty – valtuusto äänesti omasta kyselytunnistaan

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan ero on hy­väk­syt­ty – val­tuus­to äänesti omasta ky­se­ly­tun­nis­taan

10.08.2022 13:00
Tilaajille
Metsä on miehelle työ ja harrastus – Marko Koskela aloitti Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden johtajana

Metsä on mie­hel­le työ ja har­ras­tus – Marko Koskela aloitti Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Sii­ka­la­keu­den joh­ta­ja­na

10.08.2022 10:00
Tilaajille
Koskelan Akseli kakkoseksi ruunakunkkareissa

Kos­ke­lan Akseli kak­ko­sek­si ruu­na­kunk­ka­reis­sa

10.08.2022 08:00
Tilaajille
Pulkkilan taposta epäilty vangittiin

Pulk­ki­lan taposta epäilty van­git­tiin

10.08.2022 07:38
Tilaajille
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa
Kolumni Laura Seppä

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Viljelijällä ei ole puutetta huolista

Vil­je­li­jäl­lä ei ole puu­tet­ta huo­lis­ta

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Uusiin asioihin tutustumaan
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Uusiin asioi­hin tu­tus­tu­maan

09.08.2022 23:01
Tilaajille
Metsästyskausi käyntiin keskiviikkona – vuosittain ammutaan yli 300 000 kyyhkystä

Met­säs­tys­kau­si käyn­tiin kes­ki­viik­ko­na – vuo­sit­tain am­mu­taan yli 300 000 kyyh­kys­tä

09.08.2022 18:00
Tilaajille
Hukutetut muistot -musiikkinäytelmä vielä kerran –  esitetty jo seitsemän kertaa loppuunmyydylle salille

Hu­ku­te­tut muistot -mu­siik­ki­näy­tel­mä vielä kerran – esi­tet­ty jo seit­se­män kertaa lop­puun­myy­dyl­le salille

09.08.2022 15:00
Tilaajille
Jussa Vähäjylkkä jäi Rotuaarikaraoken finaalista – muusikon urasta haaveileva ruukkilainen katsoo jo kohti uutta

Jussa Vä­hä­jylk­kä jäi Ro­tuaa­ri­ka­rao­ken fi­naa­lis­ta – muu­si­kon urasta haa­vei­le­va ruuk­ki­lai­nen katsoo jo kohti uutta

09.08.2022 13:00
Tilaajille
Ollikaisen Antin pitkä kokemus kuntapolitiikasta vai Kuotesahon Markuksen nollabudjetti? Kansa tapasi Keskustan jäsenvaaliehdokkaita

Ol­li­kai­sen Antin pitkä kokemus kun­ta­po­li­tii­kas­ta vai Kuo­te­sa­hon Mar­kuk­sen nol­la­bud­jet­ti? Kansa tapasi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­dok­kai­ta

09.08.2022 09:00
Tilaajille
Uljuan altaaseen mahtuu vielä vettä – viikonlopun rajuimmat sateet tulivat alajuoksulle

Uljuan al­taa­seen mahtuu vielä vettä – vii­kon­lo­pun ra­juim­mat sateet tulivat ala­juok­sul­le

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Treenaaminen on kovaa työtä – Suomen vahvimman miehen titteliä tavoittelee kolme Revonlahden Voimailijoiden edustajaa

Tree­naa­mi­nen on kovaa työtä – Suomen vah­vim­man miehen tit­te­liä ta­voit­te­lee kolme Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den edus­ta­jaa

08.08.2022 18:00
Tilaajille
Tuli tuhosi Kurun laavun – havaintoja kaivataan liikkeistä laavupaikalla

Tuli tuhosi Kurun laavun – ha­vain­to­ja kai­va­taan liik­keis­tä laa­vu­pai­kal­la

08.08.2022 16:14
Tilaajille
Videolla otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuokilan viimeisestä kovasta treenistä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kilpailua.

Vi­deol­la otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuo­ki­lan vii­mei­ses­tä kovasta tree­nis­tä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kil­pai­lua.

08.08.2022 14:02
Tilaajille
Siikalatva-cupin kolmannen osakilpailun tulokset

Sii­ka­lat­va-cu­pin kol­man­nen osa­kil­pai­lun tu­lok­set

08.08.2022 13:05
Tilaajille
Poliisi otti yhden henkilön kiinni Pulkkilassa henkirikoksesta epäiltynä

Poliisi otti yhden hen­ki­lön kiinni Pulk­ki­las­sa hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä

08.08.2022 11:04
Takussa ollut junaliikenne käynnistymässä uudelleen – syynä kaapelin katkeaminen

Takussa ollut ju­na­lii­ken­ne käyn­nis­ty­mäs­sä uu­del­leen – syynä kaa­pe­lin kat­kea­mi­nen

08.08.2022 10:00
Tilaajille
Siikajokisuuta ruopataan parhaillaan – avattu väylä parantaa kalan kulkua ja nostaa Tunelin arvoa

Sii­ka­jo­ki­suu­ta ruo­pa­taan par­hail­laan – avattu väylä pa­ran­taa kalan kulkua ja nostaa Tunelin arvoa

08.08.2022 06:00
Tilaajille
Tähkäpäiden päällä kumottaa täysi kuu

Täh­kä­päi­den päällä ku­mot­taa täysi kuu

07.08.2022 18:00
Tilaajille
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

07.08.2022 15:00
Tilaajille
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa ensi viikolla

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la

07.08.2022 12:00
Tilaajille
Muistojen koulutiellä Hyvölänperällä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

Muis­to­jen kou­lu­tiel­lä Hy­vö­län­pe­räl­lä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

07.08.2022 07:00
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

06.08.2022 18:00
Odottaa liikkumatta vai kävellä soittamaan apua? Myrkytysohjeissa on ristiriita, joten kysyimme lääkäriltä mitä tehdä, jos kyy puree erämaassa

Odottaa liik­ku­mat­ta vai kävellä soit­ta­maan apua? Myr­ky­tys­oh­jeis­sa on ris­ti­rii­ta, joten ky­syim­me lää­kä­ril­tä mitä tehdä, jos kyy puree erä­maas­sa

06.08.2022 13:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksille kymmeniä ilmiantoja koteihin hamstratuista tavaroista ja roskista – "Sisällä on vain kuja kulkemiseen, joka sekään ei johda huoneesta toiseen avoimena"

Pe­las­tus­lai­tok­sil­le kym­me­niä il­mi­an­to­ja ko­tei­hin hamst­ra­tuis­ta ta­va­rois­ta ja ros­kis­ta – "Si­säl­lä on vain kuja kul­ke­mi­seen, joka sekään ei johda huo­nees­ta toiseen avoi­me­na"

06.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Pienet bileet karkasivat käsistä, ja ensi viikonloppuna Pekka Törmälä järjestää tuhannen ihmisen festarit kotipellollaan Siikajoen Karinkannassa – "Se on varmaan jonkinlaista kylähulluutta"

Pienet bileet kar­ka­si­vat kä­sis­tä, ja ensi vii­kon­lop­pu­na Pekka Törmälä jär­jes­tää tu­han­nen ihmisen fes­ta­rit ko­ti­pel­lol­laan Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nas­sa – "Se on varmaan jon­kin­lais­ta ky­lä­hul­luut­ta"

05.08.2022 18:00
Tilaajille
Päiväleirillä ehdittiin tehdä vaikka mitä – parasta oli viettää aikaa kavereiden kanssa. Katso kuvia leiritunnelmista

Päi­vä­lei­ril­lä eh­dit­tiin tehdä vaikka mitä – parasta oli viettää aikaa ka­ve­rei­den kanssa. Katso kuvia lei­ri­tun­nel­mis­ta

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Erkki Juola valittu JEDU:n rehtoriksi – tehtävänä johtaa opetusta ja vastata kouluarjesta

Erkki Juola valittu JEDU:n reh­to­rik­si – teh­tä­vä­nä johtaa ope­tus­ta ja vastata kou­lu­ar­jes­ta

05.08.2022 12:07
Opiston rehtori: Kukaan ei jää ulkopuolelle

Opiston reh­to­ri: Kukaan ei jää ul­ko­puo­lel­le

05.08.2022 12:00
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

05.08.2022 09:00
Tilaajille
Onko sinulla Sauerin tai Mauserin kivääri? Takaisinveto koskee tietyn kaliiperin aseita – piippuvirheen vuoksi ampuminen kielletty

Onko sinulla Sauerin tai Mau­se­rin ki­vää­ri? Ta­kai­sin­ve­to koskee tietyn ka­lii­pe­rin aseita – piip­pu­vir­heen vuoksi am­pu­mi­nen kiel­let­ty

05.08.2022 08:21
Kohti unelmaa ja levytystä

Kohti unelmaa ja le­vy­tys­tä

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Lämmin kesä on voinut saada hir­vi­kär­pä­set liik­keel­le jo hei­nä­kuussa, hyön­teis­myr­kyis­tä ei ole niitä tor­ju­maan – Mutta leviävätkö ötökät yhä pohjoisemmaksi?

Lämmin kesä on voinut saada hir­vi­kär­pä­set liik­keel­le jo hei­nä­kuus­sa, hyön­teis­myr­kyis­tä ei ole niitä tor­ju­maan – Mutta le­viä­vät­kö ötökät yhä poh­joi­sem­mak­si?

04.08.2022 13:00
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä on väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä on väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

04.08.2022 09:00
Tilaajille
"Epäilivät, että tulen maitojunalla pois pohjoisesta"

"E­päi­li­vät, että tulen mai­to­ju­nal­la pois poh­joi­ses­ta"

03.08.2022 18:00
Tilaajille
Haaveesta kasvoi vehreä yritys – oma taimitarha oli Raijan haave jo lapsena

Haa­vees­ta kasvoi vehreä yritys – oma tai­mi­tar­ha oli Raijan haave jo lapsena

03.08.2022 13:00
Tilaajille
Jotain uutta kaikkien Siikajokivarren kuntien kouluilla – hoksauttajia, valmistavaa opetusta ja uunituoreita tiloja

Jotain uutta kaik­kien Sii­ka­jo­ki­var­ren kuntien kou­luil­la – hok­saut­ta­jia, val­mis­ta­vaa ope­tus­ta ja uu­ni­tuo­rei­ta tiloja

03.08.2022 09:00
Tilaajille
Kärsämänkylän nuorisoseuralla tanssitaan taas – koronavuosien jälkeen tanssikansa on ilahtunut, että toiminta jatkuu

Kär­sä­män­ky­län nuo­ri­so­seural­la tans­si­taan taas – ko­ro­na­vuo­sien jälkeen tans­si­kan­sa on ilah­tu­nut, että toi­min­ta jatkuu

03.08.2022 07:13
Tilaajille
Otsikkovideo tanssijuttuun

Ot­sik­ko­vi­deo tans­si­jut­tuun

03.08.2022 07:13
Tilaajille
Yrjanan Oy lähti omalta osaltaan ratkomaan Pyhännän asuntopulaa – Tavastkengällä rakennetaan kahdeksan asunnon rivitaloa

Yrjanan Oy lähti omalta osal­taan rat­ko­maan Py­hän­nän asun­to­pu­laa – Ta­vast­ken­gäl­lä ra­ken­ne­taan kah­dek­san asunnon ri­vi­ta­loa

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Vissistä syystä olen antimarjastaja
Kolumni Kirsi Junttila

Vis­sis­tä syystä olen an­ti­mar­jas­ta­ja

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Taajamissa voi tulla kylmä
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Taa­ja­mis­sa voi tulla kylmä

02.08.2022 23:00
Tilaajille
Koulutaipaleensa pian aloittava Seelia odottaa jo läksyjä

Kou­lu­tai­pa­leen­sa pian aloit­ta­va Seelia odottaa jo läksyjä

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Pienet koululaiset ovat jälleen liikenteessä elokuun toiselta viikolta alkaen – "Kuljettajien on oltava erityisen tarkkoja", Autoliitto muistuttaa

Pienet kou­lu­lai­set ovat jälleen lii­ken­tees­sä elokuun toi­sel­ta vii­kol­ta alkaen – "Kul­jet­ta­jien on oltava eri­tyi­sen tark­ko­ja", Au­to­liit­to muis­tut­taa

02.08.2022 15:00
Jaara voitti valmennettavillaan

Jaara voitti val­men­net­ta­vil­laan

02.08.2022 12:01
Tilaajille
Koko Pyhäntä Siikaverkon piiriin tälle vuotta – rakentamistilanteen voi tarkistaa helposti netistä

Koko Pyhäntä Sii­ka­ver­kon piiriin tälle vuotta – ra­ken­ta­mis­ti­lan­teen voi tar­kis­taa hel­pos­ti netistä

02.08.2022 09:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen rakennuspaikkaa valmistellaan Ruukissa – työt alkavat kun rakennuslupa on myönnetty

Mä­ke­län­rin­teen ra­ken­nus­paik­kaa val­mis­tel­laan Ruu­kis­sa – työt alkavat kun ra­ken­nus­lu­pa on myön­net­ty

02.08.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoenkylällä savuava grilli aiheutti rakennuspaloepäilyn

Sii­ka­joen­ky­läl­lä savuava grilli ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­epäi­lyn

02.08.2022 05:30
Tilaajille
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

01.08.2022 18:00
Tilaajille
Kirjastojen kesä on kevyt

Kir­jas­to­jen kesä on kevyt

01.08.2022 13:37
Tilaajille
Pyhännällä tulee kaupan kahdeksan uutta rantatonttia – tontinostaja saa kaupantekijäisiksi polttopuuta

Py­hän­näl­lä tulee kaupan kah­dek­san uutta ran­ta­tont­tia – ton­tin­os­ta­ja saa kau­pan­te­ki­jäi­sik­si polt­to­puu­ta

01.08.2022 06:00
Tilaajille
Rantsilan Ärrätiimi harrastaa yhdessä – näyttelyistä nauttiva Roni kerää meriittejä

Rant­si­lan Är­rä­tii­mi har­ras­taa yhdessä – näyt­te­lyis­tä naut­ti­va Roni kerää me­riit­te­jä

31.07.2022 18:00
Tilaajille
Metsä kasvaa pohjoisessa niin hitaasti, että istuttaminen ei kannata – Metsäprofessori Timo Pukkala siirtyisi pohjoisen metsissä vallan jatkuvaan kasvatukseen

Metsä kasvaa poh­joi­ses­sa niin hi­taas­ti, että is­tut­ta­mi­nen ei kannata – Met­sä­pro­fes­so­ri Timo Pukkala siir­tyi­si poh­joi­sen met­sis­sä vallan jat­ku­vaan kas­va­tuk­seen

31.07.2022 12:00 1
Tilaajille
Turpeen varmuusvarastojen täytössä tavoitteeseen pääsy toistaiseksi epävarmaa: "Nopean muutoksen jälkeen oli vaikeaa saada urakoitsijoita"

Turpeen var­muus­va­ras­to­jen täy­tös­sä ta­voit­tee­seen pääsy tois­tai­sek­si epä­var­maa: "Nopean muu­tok­sen jälkeen oli vaikeaa saada ura­koit­si­joi­ta"

31.07.2022 06:00
Tilaajille