Uusimmat

Siikalatvalta halutaan vuokrata "mummonmökkejä" – kunnan sivuille suunnitteilla vuokrakohteiden ilmoittamisosio
Tilaajille

Siikalatvalta halutaan vuokrata "mummonmökkejä" – kunnan sivuille suunnitteilla vuokrakohteiden ilmoittamisosio

14:30
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

THL: Koko maassa ra­por­toi­tu 765 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa –Poh­jois-Poh­jan­maal­la 29 uutta tar­tun­taa

14:27
Koulumatkatuen ehdot muuttuvat – tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – tukea kan­nat­taa hakea hyvissä ajoin

10:07
Tilaajille
Paavo avasi oman kioskin – se on paras kesätyö, saa myydä ja rupatella

Paavo avasi oman kioskin – se on paras ke­sä­työ, saa myydä ja ru­pa­tel­la

07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus Laura Hiltunen

Lem­mik­ki vailla ar­vos­tus­ta

06:20
Tilaajille
Kannamme vastuuta koko elämän ajan
Kolumni Laura Hiltunen

Kan­nam­me vas­tuu­ta koko elämän ajan

05:45
Tilaajille
Siikajoella keskusta jakoi nuijat ja paikat – Riitta-Liisa Salmenkangas ja Kauko Lehto johtopalleille

Sii­ka­joel­la kes­kus­ta jakoi nuijat ja paikat – Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ja Kauko Lehto joh­to­pal­leil­le

08:35
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä – uusia tar­tun­to­ja muun muassa Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Haa­pa­ve­del­lä

28.07.2021 12:02

Haa­pa­ve­si-Sii­ka­lat­van seu­dul­la maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys­as­te - kiitos työl­lis­tä­vän Py­hän­nän

28.07.2021 11:55
Tilaajille
Pohjavedet vähissä, virtaamat alhaalla kaikkialla jokilaakson uomissa

Poh­ja­ve­det vä­his­sä, vir­taa­mat al­haal­la kaik­kial­la jo­ki­laak­son uomissa

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Voittosukan tekijä paavolalainen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neuloosin vallassa”

Voit­to­su­kan tekijä paa­vo­la­lai­nen Hilkka Pöyskö: ”Olen aivan neu­loo­sin val­las­sa”

27.07.2021 18:00
Tilaajille
Elokuussa siikajokiset pääsevät koronarokotteelle ilman ajanvarausta

Elo­kuus­sa sii­ka­jo­ki­set pää­se­vät ko­ro­na­ro­kot­teel­le ilman ajan­va­raus­ta

27.07.2021 13:06
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56
Vääntämättä valmis - Pyhännän puheenjohtajistoesitykset tehtiin sovussa

Vään­tä­mät­tä valmis - Py­hän­nän pu­heen­joh­ta­jis­to­esi­tyk­set tehtiin sovussa

27.07.2021 10:00
Tilaajille
Sudhomin Liikenteelle merkittävä osa koulukuljetuksista

Sud­ho­min Lii­ken­teel­le mer­kit­tä­vä osa kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta

27.07.2021 06:12
Tilaajille
Kaksikkoa epäillään Siikajoella tehdystä taposta ja kiristyksestä – käräjäoikeus päätti jatkaa vangitsemista

Kak­sik­koa epäil­lään Sii­ka­joel­la teh­dys­tä taposta ja ki­ris­tyk­ses­tä – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

26.07.2021 18:03
Tilaajille
Osittainen sukupolvenvaihdos siikajokisella tilalla – uusi pääomistaja on saanut aiempaa enemmän vastuuta, ja samalla motivaatio työtä kohtaan on lisääntynyt

Osit­tai­nen su­ku­pol­ven­vaih­dos sii­ka­jo­ki­sel­la tilalla – uusi pää­omis­ta­ja on saanut aiempaa enemmän vas­tuu­ta, ja samalla mo­ti­vaa­tio työtä kohtaan on li­sään­ty­nyt

26.07.2021 15:08
Tilaajille
THL: Uusia koronatartuntoja todettu koko maassa 267 – Oulussa seitsemän uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 267 – Oulussa seit­se­män uutta tar­tun­taa

26.07.2021 11:53
Pulkkilassa heitettin viikonloppuna linkopalloa maan kärkituloksia hipoen ja ylikin

Pulk­ki­las­sa hei­tet­tin vii­kon­lop­pu­na lin­ko­pal­loa maan kär­ki­tu­lok­sia hipoen ja ylikin

26.07.2021 11:29
Tilaajille
Ravihevoset ovat suvun yhteinen harrastus – hevosen ravuriksi kehittyminen vaati valtavasti työtä

Ra­vi­he­vo­set ovat suvun yh­tei­nen har­ras­tus – hevosen ra­vu­rik­si ke­hit­ty­mi­nen vaati val­ta­vas­ti työtä

26.07.2021 06:00
Tilaajille
Hilla on soiden aarre – voisiko tämän kullan kesyttää?

Hilla on soiden aarre – voisiko tämän kullan ke­syt­tää?

25.07.2021 16:00
Tilaajille
Mummolta tyttärentyttärelle ja museoon - päiväpeitto virkattu jo 120 vuotta sitten

Mum­mol­ta tyt­tä­ren­tyt­tä­rel­le ja museoon - päi­vä­peit­to vir­kat­tu jo 120 vuotta sitten

25.07.2021 12:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 360 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa 360 uutta tar­tun­taa

25.07.2021 12:25
Pulkkilan PVPK järjesti autopalonäytöksen – palo sammui nopeasti vaahdolla

Pulk­ki­lan PVPK jär­jes­ti au­to­pa­lo­näy­tök­sen – palo sammui no­peas­ti vaah­dol­la

25.07.2021 06:41
Tilaajille
Liikennevälinepalon sammutusnäytös

Lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lon sam­mu­tus­näy­tös

25.07.2021 06:03
Tilaajille
Sää oli mitä parhain Pulkkilan toritapahtumassa – Tapio-taikuri sekä Maltti ja Valtti houkuttivat väkeä kauempaakin

Sää oli mitä parhain Pulk­ki­lan to­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Ta­pio-tai­ku­ri sekä Maltti ja Valtti hou­kut­ti­vat väkeä kauem­paa­kin

24.07.2021 20:08
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 570 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan seitsemän uutta tartuntaa todettu Oulussa ja Kempeleessä

THL: Suo­mes­sa todettu 570 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan seit­se­män uutta tar­tun­taa todettu Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

24.07.2021 12:35
Kukko kiekuu ja riikinkukko rääkäisee – Martikkalan kotieläinpihalla siivekkäät varastavat huomion

Kukko kiekuu ja rii­kin­kuk­ko rää­käi­see – Mar­tik­ka­lan ko­ti­eläin­pi­hal­la sii­vek­käät va­ras­ta­vat huomion

24.07.2021 06:00
Tilaajille

Niityt kir­ja­taan kansiin - pe­rin­ne­bio­toop­pien in­ven­toi­jat kier­te­le­vät Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

23.07.2021 16:00
Tilaajille
Hurme on perehtynyt Rantsilassa pappina ja tutkijana toimineen Gananderin elämäntyöhön – luennoitsija pyysi herkkiä sulkemaan korvansa

Hurme on pe­reh­ty­nyt Rant­si­las­sa pappina ja tut­ki­ja­na toi­mi­neen Ga­nan­de­rin elä­män­työ­hön – luen­noit­si­ja pyysi herkkiä sul­ke­maan kor­van­sa

23.07.2021 13:00
Tilaajille
Nyt pistetään jalalla koreasti – Ruokolahden lavatanssikesä alkoi viimeinkin heinäkuussa

Nyt pis­te­tään jalalla ko­reas­ti – Ruo­ko­lah­den la­va­tans­si­ke­sä alkoi vii­mein­kin hei­nä­kuus­sa

23.07.2021 13:00
Tilaajille
Hurme luennoi Ganderista, ei sovi herkille

Hurme luennoi Gan­de­ris­ta, ei sovi her­kil­le

23.07.2021 12:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 412 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän tartuntaa, tapauksia Oulussa ja Kempeleessä

THL: Suo­mes­sa todettu 412 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män tar­tun­taa, ta­pauk­sia Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

23.07.2021 14:34
Uusittu pato maisemoituu osaksi koskea – kalatie siirtyy parempaan paikkaan

Uusittu pato mai­se­moi­tuu osaksi koskea – kalatie siirtyy pa­rem­paan paik­kaan

23.07.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan alueilla kartoitetaan soiden ottamista hyötykäyttöön luontopolkuina ja maastopyöröreitteinä

Sii­ka­lat­van alueil­la kar­toi­te­taan soiden ot­ta­mis­ta hyö­ty­käyt­töön luon­to­pol­kui­na ja maas­to­pyö­rö­reit­tei­nä

22.07.2021 15:00
Tilaajille
Ritolat kokeilevat Leskelässä pop up -kahvilan pitoa – tänä kesänä kaksi kahvilapäivää, ensi suvena jatketaan

Ritolat ko­kei­le­vat Les­ke­läs­sä pop up -kah­vi­lan pitoa – tänä kesänä kaksi kah­vi­la­päi­vää, ensi suvena jat­ke­taan

22.07.2021 12:00 1
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 404 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 14 uutta tartuntaa, tapauksia useilla eri paikkakunnilla

THL: Suo­mes­sa on todettu 404 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Poh­jois-Suo­mes­sa 14 uutta tar­tun­taa, ta­pauk­sia useilla eri paik­ka­kun­nil­la

22.07.2021 12:10
Hiljaisilla teillä ajaessa stressi helpottaa
Kolumni Silja Poutiainen

Hil­jai­sil­la teillä ajaessa stressi hel­pot­taa

22.07.2021 06:00
Tilaajille
Nuijajako on kohta valmis Siikajoella –  ensi viikolla puolueilla päättävät kokoukset

Nui­ja­ja­ko on kohta valmis Sii­ka­joel­la – ensi vii­kol­la puo­lueil­la päät­tä­vät ko­kouk­set

22.07.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Ar­vo­kas­ta ko­ti­seu­tu­työ­tä

22.07.2021 03:00
Tilaajille
Turulan talo tarjoaa kävijöilleen palan mennyttä aikaa

Turulan talo tarjoaa kä­vi­jöil­leen palan men­nyt­tä aikaa

21.07.2021 15:00
Tilaajille
Kotimyyjien tekemät saneeraustarjoukset on hyvä kilpailuttaa ja ottaa selvää remonttien tarpeellisuudesta

Ko­ti­myy­jien tekemät sa­nee­raus­tar­jouk­set on hyvä kil­pai­lut­taa ja ottaa selvää re­mont­tien tar­peel­li­suu­des­ta

21.07.2021 13:23
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 453 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja 26, joista yhdeksän Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 453 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja 26, joista yh­dek­sän Oulussa

21.07.2021 11:56
Viljaa tulossa keskimääräistä vähemmän – helle ja kuivuus haitanneet kasvua

Viljaa tulossa kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män – helle ja kuivuus hai­tan­neet kasvua

21.07.2021 10:00
Tilaajille
Oikaisut nimi- ja lajivirheestä – Anttila on Paavo, ei Aapo ja Heikkilä menestyi kuulaa työnten

Oi­kai­sut nimi- ja la­ji­vir­hees­tä – Anttila on Paavo, ei Aapo ja Heik­ki­lä me­nes­tyi kuulaa työnten

21.07.2021 08:05
Siikajoen latvavedet tutkittu joessa kahlaten – yhden koskipaikan kunnostuksella liikkeelle uittoperatulla

Sii­ka­joen lat­va­ve­det tut­kit­tu joessa kah­la­ten – yhden kos­ki­pai­kan kun­nos­tuk­sel­la liik­keel­le uit­to­pe­ra­tul­la

21.07.2021 06:01
Tilaajille
Kuivuus kutistaa mustikkasatoa – puolukan pölytys onnistunut hyvin ja satoa voi tulla runsaasti

Kuivuus ku­tis­taa mus­tik­ka­sa­toa – puo­lu­kan pölytys on­nis­tu­nut hyvin ja satoa voi tulla run­saas­ti

20.07.2021 16:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 461 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 27 uutta tartuntaa, joista 14 Kainuussa

THL: Suo­mes­sa todettu 461 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 27 uutta tar­tun­taa, joista 14 Kai­nuus­sa

20.07.2021 12:05
Jokivarteen 528 hirvilupaa, koko Oulun alueelle 4 184 – lupia myönnetty vähemmän kuin viime vuonna

Jo­ki­var­teen 528 hir­vi­lu­paa, koko Oulun alueel­le 4 184 – lupia myön­net­ty vä­hem­män kuin viime vuonna

20.07.2021 12:00
Tilaajille
Hevonen tarvitsi apua – Jokipelastus auttoi pinteestä

Hevonen tar­vit­si apua – Jo­ki­pe­las­tus auttoi pin­tees­tä

20.07.2021 08:40
Leader-tukea useammalle taholle – seuraavat päätökset syyskuussa

Lea­der-tu­kea useam­mal­le taholle – seu­raa­vat pää­tök­set syys­kuus­sa

20.07.2021 06:06
Tilaajille
Pyhännällä väkiluvun kehitys Siikajokilaakson parhaimmistoa – viime vuonna asukasluku nousi kunnassa

Py­hän­näl­lä vä­ki­lu­vun kehitys Sii­ka­jo­ki­laak­son par­haim­mis­toa – viime vuonna asu­kas­lu­ku nousi kun­nas­sa

19.07.2021 13:17
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 156 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa seitsemän uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 156 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa seit­se­män uutta ta­paus­ta

19.07.2021 11:55
Lehmät upposivat liejuun Pyhännällä – saatiin pelastettua

Lehmät up­po­si­vat liejuun Py­hän­näl­lä – saatiin pe­las­tet­tua

19.07.2021 10:38
Tilaajille
Uusia vaaleja pukkaa – Aluevaalikampanjoinnin saa aloittaa reilun viikon päästä

Uusia vaaleja pukkaa – A­lue­vaa­li­kam­pan­join­nin saa aloit­taa reilun viikon päästä

19.07.2021 06:00
Tilaajille
Juha Hurme luennoi torstaina Ganander-talolla – illan aiheena Christfrid Ganander

Juha Hurme luennoi tors­tai­na Ga­nan­der-ta­lol­la – illan aiheena Christf­rid Ga­nan­der

18.07.2021 15:00
Tilaajille
Ranttila-päivät on vuoden kohokohta – kohtaamisia torilla mukavan markkinatunnelman siivittämänä

Rant­ti­la-päi­vät on vuoden ko­ho­koh­ta – koh­taa­mi­sia torilla mukavan mark­ki­na­tun­nel­man sii­vit­tä­mä­nä

18.07.2021 12:32
Tilaajille
THL: Suomessa todettu sunnuntaina 180 koronatartuntaa, sadantuhannen raja meni rikki – Pohjois-Suomessa tartunnat Kajaanissa ja Ylivieskassa

THL: Suo­mes­sa todettu sun­nun­tai­na 180 ko­ro­na­tar­tun­taa, sa­dan­tu­han­nen raja meni rikki – Poh­jois-Suo­mes­sa tar­tun­nat Ka­jaa­nis­sa ja Yli­vies­kas­sa

18.07.2021 11:48
Ystävyys on aina runon arvoinen juttu – ystäväaiheisen runokilpailun voittajat Luohualta

Ys­tä­vyys on aina runon ar­voi­nen juttu – ys­tä­vä­ai­hei­sen ru­no­kil­pai­lun voit­ta­jat Luo­hual­ta

18.07.2021 06:00
Tilaajille
Johannes Vatjus konsertoi sunnuntaina Piippolan kirkossa

Jo­han­nes Vatjus kon­ser­toi sun­nun­tai­na Piip­po­lan kir­kos­sa

17.07.2021 16:00
Tilaajille
Vuoden ranttinen on Rantsilan palomiesyhdistyksen nuoriso-osasto – kunnianosoitus ohjaajille ja vetäjille pitkäjänteisestä työstä

Vuoden rant­ti­nen on Rant­si­lan pa­lo­mies­yh­dis­tyk­sen nuo­ri­so-osas­to – kun­nian­osoi­tus oh­jaa­jil­le ja ve­tä­jil­le pit­kä­jän­tei­ses­tä työstä

17.07.2021 14:21
Tilaajille
THL: Suomessa todettu lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa tapauksia useissa kunnissa

THL: Suo­mes­sa todettu lauan­tai­na 384 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ta­pauk­sia useissa kun­nis­sa

17.07.2021 12:11
Pulkkilan pitäjäpäiviä juhlitaan koko viikko – Tv:stä tutut liikennepuistopoliisit Maltti ja Valtti lasten ilona lauantaina

Pulk­ki­lan pi­tä­jä­päi­viä juh­li­taan koko viikko – Tv:stä tutut lii­ken­ne­puis­to­po­lii­sit Maltti ja Valtti lasten ilona lauan­tai­na

17.07.2021 10:00
Tilaajille
Vanha pirtti sai uuden elämän Revonlahdella, kun 4H-yrittäjät perustivat kesäkahvilan – talossa pidettiin entisaikaan iltamia, ja viihdettä tarjosivat pelimannit

Vanha pirtti sai uuden elämän Re­von­lah­del­la, kun 4H-yrit­tä­jät pe­rus­ti­vat ke­sä­kah­vi­lan – talossa pi­det­tiin en­tis­ai­kaan il­ta­mia, ja viih­det­tä tar­jo­si­vat pe­li­man­nit

17.07.2021 07:17
Tilaajille
Piippolan raitilla voi törmätä stand up -koomikoihin – Petri Hankonen ja Heikki Vilja valmistautuvat Leskelän keikkaan

Piip­po­lan rai­til­la voi törmätä stand up -koo­mi­koi­hin – Petri Han­ko­nen ja Heikki Vilja val­mis­tau­tu­vat Les­ke­län keik­kaan

16.07.2021 19:00
Tilaajille
Pyhännällä käynnissä arkkitehtikilpailu hyvinvointikeskuksen suunnittelusta – uusi valtuusto päättää, rakennetaanko uutta vai korjataanko vanhaa

Py­hän­näl­lä käyn­nis­sä ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta – uusi val­tuus­to päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai kor­ja­taan­ko vanhaa

16.07.2021 17:00
Tilaajille
Mätsärit saivat koiraihmiset liikkeelle – Best in Shown voitto meni Kannukseen

Mät­sä­rit saivat koi­ra­ih­mi­set liik­keel­le – Best in Shown voitto meni Kan­nuk­seen

16.07.2021 13:30
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja todettu 380 – Oulussa neljä uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu 380 – Oulussa neljä uutta tar­tun­taa

16.07.2021 12:56
Mansikka kypsyy kynsiin – satokausi jää puolet tavanomaista lyhyemmäksi

Man­sik­ka kypsyy kynsiin – sa­to­kau­si jää puolet ta­van­omais­ta ly­hyem­mäk­si

16.07.2021 10:57
Tilaajille
Rantsilan Akkakerho on toiminut jo vuodesta 1994 – akkakerholaisten kutsumana pihakonsertissa tänään vieraisilla Jarkko Martikainen

Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1994 – ak­ka­ker­ho­lais­ten kut­su­ma­na pi­ha­kon­ser­tis­sa tänään vie­rai­sil­la Jarkko Mar­ti­kai­nen

16.07.2021 09:00
Tilaajille
Traficom varoittaa haittaohjelmaa Android-laitteille levittävistä huijausviesteistä – seuraa näitä ohjeita, jos olet epähuomiossa avannut linkin: Vastaajaasi on lähetetty uusi viesti

Tra­fi­com va­roit­taa hait­ta­oh­jel­maa And­roid-lait­teil­le le­vit­tä­vis­tä hui­jaus­vies­teis­tä – seuraa näitä oh­jei­ta, jos olet epä­huo­mios­sa avannut linkin: Vas­taa­jaa­si on lä­he­tet­ty uusi viesti

16.07.2021 07:25
Siikajoen 4H täytti pyöreitä, ja tarina jatkuu – yhdistyksen toiminta muuttuu ajan mukana, mutta perinnetaitoja pyritään siirtämään sukupolvilta toisille

Sii­ka­joen 4H täytti pyö­rei­tä, ja tarina jatkuu – yh­dis­tyk­sen toi­min­ta muuttuu ajan mukana, mutta pe­rin­ne­tai­to­ja py­ri­tään siir­tä­mään su­ku­pol­vil­ta toi­sil­le

16.07.2021 06:28
Tilaajille
Pyhäntästen ja sidosryhmien edustajien mielipidettä kaivataan – Pyhännän tulevaisuuden suuntaa määritetään kuntastrategiaa päivittäen

Py­hän­täs­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien mie­li­pi­det­tä kai­va­taan – Py­hän­nän tu­le­vai­suu­den suuntaa mää­ri­te­tään kun­ta­stra­te­giaa päi­vit­täen

15.07.2021 15:00
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin koko Suomessa 324 – uusia tartuntoja löydetty Oulussa ja Ylivieskassa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin koko Suo­mes­sa 324 – uusia tar­tun­to­ja löy­det­ty Oulussa ja Yli­vies­kas­sa

15.07.2021 15:32
Oman maan makeaa mahan täydeltä
Kolumni Kirsi Junttila

Oman maan makeaa mahan täy­del­tä

15.07.2021 07:00
Tilaajille
Mervi Makkonen kannustaa kokeilemaan taiteen tekemistä – kokeillen ja epäonnistuen oppii uutta

Mervi Mak­ko­nen kan­nus­taa ko­kei­le­maan taiteen te­ke­mis­tä – ko­keil­len ja epä­on­nis­tuen oppii uutta

15.07.2021 05:26
Tilaajille
Pääkirjoitus Pääkirjoitus, Sari Kihnula

Hel­tee­seen liittyy vaaroja

15.07.2021 03:00
Tilaajille
Pyhännällä tavataan torstaisin torilla – tapahtumat keränneet viikoittain runsaan yleisön

Py­hän­näl­lä ta­va­taan tors­tai­sin torilla – ta­pah­tu­mat ke­rän­neet vii­koit­tain runsaan yleisön

14.07.2021 16:00
Tilaajille
Kuumimpaan aikaan ihmisten ja eläinten olisi hyvä viettää siestaa Suomessakin

Kuu­mim­paan aikaan ih­mis­ten ja eläin­ten olisi hyvä viettää siestaa Suo­mes­sa­kin

14.07.2021 13:00
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja havaittu 383 – Oulussa ja Kuusamossa uusia tartuntoja

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ha­vait­tu 383 – Oulussa ja Kuu­sa­mos­sa uusia tar­tun­to­ja

14.07.2021 11:59
Piharakennuksessa syttyi tulipalo Siikalatvan Pulkkilassa – talon asukkaat saivat estettyä palon leviämisen

Pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – talon asuk­kaat saivat es­tet­tyä palon le­viä­mi­sen

14.07.2021 10:12
Ja auton ratissa istuu Matti – mies on vienyt autoa eikä auto miestä

Ja auton ratissa istuu Matti – mies on vienyt autoa eikä auto miestä

14.07.2021 10:00
Tilaajille
Vuokra-asuntojen kysyntää kasvaa opiskelijoiden muuttaessa – asuntoa vuokratessaan kannattaa olla tarkkana, ja viat on suositeltavaa kirjata ylös sekä kuvata yhdessä vuokranantajan kanssa

Vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää kasvaa opis­ke­li­joi­den muut­taes­sa – asuntoa vuok­ra­tes­saan kan­nat­taa olla tark­ka­na, ja viat on suo­si­tel­ta­vaa kirjata ylös sekä kuvata yhdessä vuok­ran­an­ta­jan kanssa

14.07.2021 06:00
Tilaajille
Milla Mäkelä kolmas kumpanakin kisapäivänä – suunnitelmia hiotaan jo Botniaringin radalle

Milla Mäkelä kolmas kum­pa­na­kin ki­sa­päi­vä­nä – suun­ni­tel­mia hiotaan jo Bot­nia­rin­gin radalle

13.07.2021 15:57
Tilaajille
Salaman paineaalto lennätti sisällä silmälasitkin päästä – ukkonen hiipi kuin varkain Siikajoen Relletin ylle

Salaman pai­ne­aal­to len­nät­ti sisällä sil­mä­la­sit­kin päästä – ukkonen hiipi kuin varkain Sii­ka­joen Rel­le­tin ylle

13.07.2021 12:22
Tilaajille
– Taistelkaa! Polje tai kuole!

– Tais­tel­kaa! Polje tai kuole!

13.07.2021 12:00
Tilaajille
THL: Oulussa kuusi uutta koronatartuntaa – koko maassa uusia tapauksia on 290

THL: Oulussa kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa uusia ta­pauk­sia on 290

13.07.2021 11:59
Rantsila-päivin vieton aloittaa kässäkahvila – loppuviikosta luvassa perinteisiä tapahtumia

Rant­si­la-päi­vin vieton aloit­taa käs­sä­kah­vi­la – lop­pu­vii­kos­ta luvassa pe­rin­tei­siä ta­pah­tu­mia

13.07.2021 09:00
Tilaajille
Uusi Patruuna on uuttera kulttuurityöläinen – työn sisältö auttoi jaksamaan kovassakin paineessa

Uusi Pat­ruu­na on uuttera kult­tuu­ri­työ­läi­nen – työn sisältö auttoi jak­sa­maan ko­vas­sa­kin pai­nees­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47
Oja-lyhytelokuva nappasi sarjassaan voiton Cannesin filmifestivaaleilla – suolla kuvattu elokuva lumosi Suomen ensi-illassa myös paikalliset

Oja-ly­hy­te­lo­ku­va nappasi sar­jas­saan voiton Can­ne­sin fil­mi­fes­ti­vaa­leil­la – suolla kuvattu elokuva lumosi Suomen en­si-il­las­sa myös pai­kal­li­set

12.07.2021 22:01
Tilaajille
THL: Oulussa yksi uusi koronatartunta, Rovaniemellä kolme tapausta – koko maassa 133 uutta tartuntaa

THL: Oulussa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä kolme ta­paus­ta – koko maassa 133 uutta tar­tun­taa

12.07.2021 12:20
Piippolan puukotuksen tutkinta jatkuu – poliisi odottaa teknisen tutkinnan tulosten valmistumista

Piip­po­lan puu­ko­tuk­sen tut­kin­ta jatkuu – poliisi odottaa tek­ni­sen tut­kin­nan tu­los­ten val­mis­tu­mis­ta

12.07.2021 12:00
Tilaajille
Jehovan todistajat järjestävät maailmanlaajuisen verkkotapahtuman – yhdistää ihmisiä 240 maassa yli 500 kielellä

Jehovan to­dis­ta­jat jär­jes­tä­vät maail­man­laa­jui­sen verk­ko­ta­pah­tu­man – yh­dis­tää ihmisiä 240 maassa yli 500 kie­lel­lä

12.07.2021 10:47
Tilaajille
Pyhännällä tavataan torstaisin torilla

Py­hän­näl­lä ta­va­taan tors­tai­sin torilla

12.07.2021 09:56
Tilaajille
Oja lyhytelokuvan ensi-iltatunnelmia

Oja ly­hyt­elo­ku­van en­si-il­ta­tun­nel­mia

12.07.2021 09:13
Tilaajille
Juha Väätäinen viettää taidemaalarielämää Espanjan Aurinkorannikolla – Piipposet juuret tallella Julma-Juhan mielessä

Juha Vää­täi­nen viettää tai­de­maa­la­ri­elä­mää Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la – Piip­po­set juuret tal­lel­la Jul­ma-Ju­han mie­les­sä

12.07.2021 06:00
Tilaajille
Tuli tuhosi ulkorakennuksen Tuomiojantien varrella– mahdotonta ei ole, että palon sytytti salama

Tuli tuhosi ul­ko­ra­ken­nuk­sen Tuo­mi­ojan­tien var­rel­la– mah­do­ton­ta ei ole, että palon sytytti salama

11.07.2021 21:27
Tilaajille
Siikaverkon Rantsilan laitetila vikaantui sunnuntaina iltapäivällä – vika saatiin korjattua alkuyöstä

Sii­ka­ver­kon Rant­si­lan lai­te­ti­la vi­kaan­tui sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä – vika saatiin kor­jat­tua al­ku­yös­tä

12.07.2021 08:11
Tilaajille