Urheilu
Kuukausi
Koskelan Akseli jäi kakkoseksi loppumetreillä Oulussa – lauantaina Akseli ravaa Vieremällä

Kos­ke­lan Akseli jäi kak­ko­sek­si lop­pu­met­reil­lä Oulussa – lauan­tai­na Akseli ravaa Vie­re­mäl­lä

26.05.2022 16:00
Tilaajille
Siikalatvan Hevosurheilijat ry palkitsi viime vuoden menestyjiä – Eeva Kotasaari on Vuoden poniraviurheilija

Sii­ka­lat­van He­vo­sur­hei­li­jat ry pal­kit­si viime vuoden me­nes­ty­jiä – Eeva Ko­ta­saa­ri on Vuoden po­ni­ra­viur­hei­li­ja

22.05.2022 14:00
Tilaajille
Revonlahden reserviläiset paukuttivat vanhoilla sotilaskivääreillä ja pistooleilla kymmenen SM-mitalia

Re­von­lah­den re­ser­vi­läi­set pau­kut­ti­vat van­hoil­la so­ti­las­ki­vää­reil­lä ja pis­too­leil­la kym­me­nen SM-mi­ta­lia

20.05.2022 12:00
Tilaajille
Mauri Jaara urakoi voittoja useilla raviradoilla

Mauri Jaara urakoi voit­to­ja useilla ra­vi­ra­doil­la

18.05.2022 10:10
Tilaajille
Pesäpallo 100 vuotta
Lukijalta Kolumni

Pe­sä­pal­lo 100 vuotta

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Aino Kaijankoskelle jo neljäs SM-mitali – 16-vuotiaat Emma Ekoluoma ja Kati Seppänen ottivat hienosti roolia pronssijoukkueessa

Aino Kai­jan­kos­kel­le jo neljäs SM-mi­ta­li – 16-vuo­tiaat Emma Eko­luo­ma ja Kati Sep­pä­nen ottivat hie­nos­ti roolia prons­si­jouk­kuees­sa

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Piippolan Terävä ryhtyy kehittämään Paskokankaan virkistysaluetta – tarkoituksena laajentaa fisbeegolfkenttää, tehdä terasseja sekä kunnostaa sauna, kuivakäymälä ja tenniskenttä

Piip­po­lan Terävä ryhtyy ke­hit­tä­mään Pas­ko­kan­kaan vir­kis­tys­aluet­ta – tar­koi­tuk­se­na laa­jen­taa fis­bee­golf­kent­tää, tehdä te­ras­se­ja sekä kun­nos­taa sauna, kui­va­käy­mä­lä ja ten­nis­kent­tä

22.04.2022 18:00
Tilaajille
Pyhännän Palloseura nousi lohkokolmoseksi

Py­hän­nän Pal­lo­seu­ra nousi loh­ko­kol­mo­sek­si

08.04.2022 09:00
Tilaajille
Kesää tuodaan golfkentälle – Siikajoen kentälle kuskattiin valtavasti hiekkaa

Kesää tuodaan golf­ken­täl­le – Sii­ka­joen ken­täl­le kus­kat­tiin val­ta­vas­ti hiekkaa

07.04.2022 18:00
Tilaajille
PyNS:n lentismiesten kausi päätökseen

PyNS:n len­tis­mies­ten kausi pää­tök­seen

01.04.2022 09:00
Tilaajille
Pärttylille neljäs perättäinen voitto

Pärt­ty­lil­le neljäs pe­rät­täi­nen voitto

31.03.2022 12:00
Tilaajille
Piippolan Terävä kerää varoja kylän yhteisen sydäniskurin hankkimiseksi

Piip­po­lan Terävä kerää varoja kylän yh­tei­sen sy­dä­nis­ku­rin hank­ki­mi­sek­si

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Kärpät Naiset itsevarmana pleijareihin – "Lähdemme taistelemaan mitaleista", sanoo joukkueen kärkikaartiin murtautunut Aino Kaijankoski

Kärpät Naiset it­se­var­ma­na plei­ja­rei­hin – "Läh­dem­me tais­te­le­maan mi­ta­leis­ta", sanoo jouk­kueen kär­ki­kaar­tiin mur­tau­tu­nut Aino Kai­jan­kos­ki

25.03.2022 19:37
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu tukee ministeriön avustuksella 270 nuoren kesätyöllistämistä

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urheilu tukee mi­nis­te­riön avus­tuk­sel­la 270 nuoren ke­sä­työl­lis­tä­mis­tä

25.03.2022 15:20
Pyhännän Palloseuralla on yhä mahdollisuus nousukarsintoihin – saldona tasapeli ja voitto

Py­hän­nän Pal­lo­seu­ral­la on yhä mah­dol­li­suus nou­su­kar­sin­toi­hin – saldona ta­sa­pe­li ja voitto

17.03.2022 12:00
Tilaajille
Tavastkengän kylähiihdot tekivät odotetun paluun talvikisakartalle

Ta­vast­ken­gän ky­lä­hiih­dot tekivät odo­te­tun paluun tal­vi­ki­sa­kar­tal­le

15.03.2022 18:00
Tilaajille
Mikko Jussila, 81, osallistuu lauantaina elämänsä 50. Tervahiihtoon ja saa tapahtuman sankarihiihtäjän arvonimen – "Ikävuosia toki on, mutta olen hyvässä kunnossa"

Mikko Jus­si­la, 81, osal­lis­tuu lauan­tai­na elä­män­sä 50. Ter­va­hiih­toon ja saa ta­pah­tu­man san­ka­ri­hiih­tä­jän ar­vo­ni­men – "I­kä­vuo­sia toki on, mutta olen hyvässä kun­nos­sa"

10.03.2022 18:00
Tilaajille
Kolme sarjapinnaa kotiturnauksesta PyPS:lle

Kolme sar­ja­pin­naa ko­ti­tur­nauk­ses­ta PyPS:l­le

02.03.2022 09:00
Tilaajille
Kestilän laskiaishiihdot peruttiin koronatilanteen vuoksi – luvassa viime vuotiseen tapaan lastenhiihdot

Kes­ti­län las­kiais­hiih­dot pe­rut­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – luvassa viime vuo­ti­seen tapaan las­ten­hiih­dot

27.02.2022 08:00
Tilaajille
Pattijokinen rallituomari Marjo-Riitta Sipilä: "Elän pakokaasusta" – Jaresko rallisprintti peruuntui osanottajapulan takia. Sunnuntaina Siikajoen Moottoriurheilukeskuksen radalla ajetaan kilpa-autojen treenipäivä

Pat­ti­jo­ki­nen ral­li­tuo­ma­ri Mar­jo-Riit­ta Sipilä: "Elän pa­ko­kaa­sus­ta" – Jaresko ral­lisp­rint­ti pe­ruun­tui osa­not­ta­ja­pu­lan takia. Sun­nun­tai­na Sii­ka­joen Moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kuk­sen radalla ajetaan kil­pa-au­to­jen tree­ni­päi­vä

19.02.2022 09:00
Tilaajille