Kolumni

Demokratiakasvatus entistä tärkeämää

Kävin puhumassa eduskunnasta, demokratiasta ja vaikuttamisesta Siikajoen yhteiskoululla tammikuussa. Vierailu jännitti kokenuttakin puhujaa – eikä vähiten siksi, että paikalla oli vanhoja opettajiani – vaan koska halusin todella saada oppilaat ymmärtämään, että maailmaa pystyy muuttamaan.

Nykyään yhteiskuntaoppi aloitetaan jo neljännellä luokalla ja osana sitä oppilaat saavat myös demokratiakasvatusta. Demokratiakasvatuksen tavoitteena tulee olla itsensä ja ympäröivän maailman ymmärtäminen sekä kriittisen ajattelun oppiminen. On ymmärrettävä erilaisia näkökulmia ja osattava perustella omat kantansa. Lasten ja nuorten on tunnettava olevansa osa yhteiskuntaa ja saada jo pienestä pitäen ymmärrys siitä, että yhteiskuntaa ja jopa maailmaa voi muuttaa.

Populismin nostaessa päätään ympäri maailman on entistä tärkeämpää olla hyvä medialukutaito sekä halu perehtyä asioiden taustoihin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Demokratiakasvatuksen tulisikin olla koko koulupolun läpileikkaava teema, jotta kaikilla nuorilla olisi peruskoulun jälkeen riittävä osaaminen demokratiasta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Tämän vuoksi myös opettajien tulee koulutuksessaan saada riittävät eväät demokratiakasvatukseen.

Lasten ja nuorten on lisäksi hyvä ymmärtää, ettei vaikuttaminen aina tapahdu puolueiden tai puoluekirjan kautta. On tunnettava Suomen poliittinen järjestelmä ja päätöksenteon eri vaiheet sekä tunnistaa vaaleissa äänestämisen tärkeys, mutta vaikuttaa voi montaa muutakin kautta. Vierailullani pyrin koululaisillekin painottamaan vaikuttamisen eri tasoja: vaikuttamista on myös toimia esimerkiksi omassa urheilu- tai harrasteseurassaan, oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa sekä yhdistyksissä ja järjestöissä.

Kansanedustajat ja paikalliset poliitikot vierailevat mielellään kouluissa aikataulujensa puitteissa. Oppilaiden olisikin hyvä tavata poliitikkoja postereiden lisäksi sekä kysellä ja tulla kuulluksi. Otamme myös koululaisryhmiä vierailulle eduskuntaan ja lähestulkoon joka kevät oman työurani aikana meillä on luokkaretkeläisiä myös Siikajoelta vieraillut. Ainakin haluan uskoa, että nuoret saivat vierailustani oppikirjojen ja -tuntien lisäksi kosketuspintaa eduskuntaan ja Suomen päätöksentekoon sekä tietoa siitä, miten voimme kaikki osaltamme vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Laura Pistemaa

Eduskunta-avustaja, kauppatieteiden yo