Lukijalta
Mielipide

Ei sääs­te­tä Sii­ka­lat­van kunnan ja lasten tu­le­vai­suu­des­ta!

Joukko vuosia sisäilmaongelmien kanssa painiskelleita opettajia ja henkilökuntaa avaa tuntojaan. Valtuusto yllätti päätöksellä ostaa JEDU:n tilat ja siirtää Kestilän ja Pulkkilan yläkoulut sekä Piippolan alakoulu tiloihin, joissa toimivat jo lukio ja ammattioppilaitos.
Joukko vuosia sisäilmaongelmien kanssa painiskelleita opettajia ja henkilökuntaa avaa tuntojaan. Valtuusto yllätti päätöksellä ostaa JEDU:n tilat ja siirtää Kestilän ja Pulkkilan yläkoulut sekä Piippolan alakoulu tiloihin, joissa toimivat jo lukio ja ammattioppilaitos.
Kuva: Sari Kihnula/arkisto

Siikalatvan kunnanvaltuusto yllätti päätöksellä keskittää koulutoimintoja Piippolaan Jedulle. Päätöksellä saadaan parhaimmillaan kuntalaisia hyödyttäviä säästöjä. Hankkeessa on kuitenkin riskejä. Peruskoulutilat sijoitettaisiin työsalisiipeen, jonka vanhimmat osat ovat 1960-luvulta. Harvoissa 1960–1970-luvun rakennuksissa ei ole rakenne- ja sisäilmaongelmia. Onko edes olemassa tutkimusta, joka varmuudella paljastaisi vanhoissa rakenteissa piilevät ongelmat?

Sisäpintojen ja ilmastoinnin nykyaikaistaminen voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia. Useimmat tämän ikäiset tilat ovat elinkaarensa päässä. Riittääkö 500 000 euron budjetti, jos rakenteista löytyy ikäviä yllätyksiä? On lukuisia esimerkkejä siitä, ettei sisäilmaongelmien korjaaminen onnistu.

Jos olisi tehty uusi koulu, se olisi voitu suunnitella 2020-luvun koulun tarpeisiin. Nyt joudutaan mukautumaan vanhan rakennuksen ratkaisuihin. Huolena on myös liikuntatilojen riittävyys lukion, JEDU:n, kaksisarjaisen yläkoulun ja alakoulun käyttöön.

Piippolaan aiotaan koota usean ikäisiä oppijoita. Osa pienimmistä saattaa tuntea olonsa turvattomaksi. Isossa koulussa aikuisten on vaikeampi havaita konfliktitilanteet ja puuttua kiusaamiseen. Pienet oppilaat voivat myös houkuttaa isompien opiskelijoiden maailman negatiivisiin lieveilmiöihin.

Epäselvää on, millaisin tiedoin JEDU-päätös tehtiin. Onko pohjapiirroksin varmistettu, että seinien sisään saadaan riittävästi asianmukaisia luokkia ja muita tiloja ja piha-alueille eri-ikäisille oppilaille omat välituntialueet? Onko laskettu niiden rakentamisen ja välineiden kustannukset?

Oppivelvollisuusiän noustessa toisen asteen opintoja tulisi kehittää. Nyt JEDU ja lukio tekevät hyvää yhteistyötä. On noussut esiin pelko, että itselleen edullisen kiinteistökaupan myötä JEDU vetäytyy Piippolasta. Se vesittäisi myös kouluratkaisun talouspohjaa, kun vuokratulot JEDU:lta jäisivät saamatta. Samalla katoaisi ammattikoulutus kunnastamme.

Ovatko laskelmat kouluratkaisun säästöistä luotettavia? Niitä tulee opettajien yhteiskäytöstä – kuluja taas lisääntyneistä koulukuljetuksista. Onko lukuihin voinut pujahtaa myös näennäisiä säästöjä? Pulkkilaan ei päätetty rakentaa liikuntahallia. Sen rakentaminen on silti edessä, kun vanha yläkoulurakennus jää pois käytöstä. Pulkkilan kirjaston tilakysymyskin on ratkaistava.

Pahimmillaan kunnalla on taas yksi ongelmakoulu, jonka korjausyritykset tulevat kalliimmaksi kuin uusi terve koulurakennus. Myyjän vastuu tuskin kattaa vikojen korjausta. Kaupan purkaminen on harvinaista.

Uusi koulu olisi vuosikymmenten ratkaisu, eikä raha uppoaisi kalliisiin remontteihin. Osa kuntamme lapsista on joutunut opiskelemaan haastavissa koulutiloissa, joissa myös heidän terveytensä on voinut vaarantua. He ansaitsevat nykyaikaiset, oppimista tukevat, toimivat tilat.

Voidaanko kouluratkaisua vielä harkita? Uutta, tervettä koulurakennusta on odotettu pitkään. Toivottavasti JEDU-ratkaisu ei aseta säästöjä koululaisten tulevaisuuden edelle. Ei säästetä lapsista ja nuorista. He ovat kuntamme tulevaisuus!

Pulkkilan peruskoulun ja Siikalatvan lukion opettajia ja henkilökuntaa