Elenia suun­nit­te­lee uutta voi­ma­joh­toa Ol­ki­jär­ven ja Sii­ka­joen­ky­län välille

Elenia Oy aikoo rakentaa uuden 110 kV voimajohdon Olkijärven ja Siikajoenkylän välille. Johdon linjauksesta Elenia on teettänyt ympäristöselvityksen Ramboll Oy:llä.

Puuton johtoaukea on 26 metriä leveä ja sen molemmin puolin on 10 metriä leveä reunavyöhyke, jossa puuston kasvua rajoitetaan.

Voimajohdon pituus on 18,3-18,5 kilometriä linjauksesta riippuen. Linjaukselle on vaihtoehtoja johdon alku- ja loppupäässä. Vaihtoehto A:n mukaan voimalinja kulkisi Kangastuulen tuulivoima-alueen osayleiskaavan rajaa pitkin, vaihtoehto B2:n mukaan se siirtyisi vajaan kilometrin verran Revonlahden suuntaan.

Voimalinja ylittää Siikajoen Kärnänkosken kohdalta ja päättyy Elenian sähköasemalle. Vaihtoehto A:n mukaan uusi linja vedettäisiin jo olemassa olevan 45 kV:n voimajohdon viereen. Vaihtoehto B1 taas siirtäisi johdon 100-250 metriä pohjoisemmaksi.

Elenia on pyytänyt kunnalta lausuntoa voimajohdon linjausvaihtoehdoista. Lausunnossaan kunta toteaa, että Olkijoen päässä voimajohto tulisi rakentaa vaihtoehdon B2 mukaan ja Siikajoenkylän päässä taas vaihtoehdon B1 mukaan. Näin mahdolliset haitat eläimille ja luonnolle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lausunnossa mainitaan myös, ettei peltoalueille tulisi sijoittaa haruspylväitä.

Ympäristöselvitys ja kartat voimajohdon linjauksesta ovat Siikajoen kunnan nettisivuilla kunnanhallituksen kokousmateriaalin liitteenä.