Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Etä­työ­hön liit­ty­viä kuluja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na – ve­ro­hal­lin­to on koonnut tie­to­pa­ke­tin ja jär­jes­tää 23. maa­lis­kuu­ta mak­sut­to­man we­bi­naa­rin

Verohallinnon arvion mukaan esitäytettyihin veroilmoituksiin tehdään tänä vuonna enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin moneen vuoteen, koska etätyöntekijät ovat oikeutettuja tiettyihin verovähennyksiin. Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina.
Verohallinnon arvion mukaan esitäytettyihin veroilmoituksiin tehdään tänä vuonna enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin moneen vuoteen, koska etätyöntekijät ovat oikeutettuja tiettyihin verovähennyksiin. Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina.
Kuva: Linnea Ohtamaa/arkisto

Verohallinnon arvion mukaan esitäytettyihin veroilmoituksiin tehdään tänä vuonna enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin moneen vuoteen. Syynä ovat ensikertalaiset: etätyöntekijät ovat oikeutettuja tiettyihin verovähennyksiin. Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset alkavat tulla vaihteittain OmaVeroon torstaista 18. maaliskuuta alkaen.

Keväällä 2020 arviolta miljoona palkansaajaa jäi etätöihin. Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina. 2019 verotuksessa tulonhankkimismenoja vähensi 176 000 palkansaajaa.

Etätöihin liittyvistä vähennyksistä on koottu kattava tietopaketti: Etätyö ja vähennykset - vero.fi. Verohallinto järjestää ilmaisen tunnin webinaarin Etätyöt ja verovähennykset 23. maaliskuuta kello 10. Webinaarin tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen. Myös OmaVeron chatista ja Verohallinnon somekanavissa saa apua veroaiheisiin kysymyksiin. Tunnistautumista vaativissa veroasioissa asiakkaita auttaa puhelinpalvelu.

Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot jäävät viime vuodelta 750 euron alle, menoja ei tarvitse ilmoittaa.

Tulonhankkimismenoja ovat muun muassa etätyöhön liittyvä työhuonevähennys, tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut.

Yksinkertaisin tapa tehdä työhuonevähennys on käyttää kaavamaista vähennystä. Kaavamaisen työhuonevähennyksen saa, vaikka erillistä työtilaa ei olisi. Kuluista ei tarvitse esittää selvitystä. Työhuonevähennyksen määrä määräytyy etätyöpäivien mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kalusteet, eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, eli niitä ei voi vähentää enää erikseen.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää ruksia, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti, johtava veroasiantuntija Minna Palomäki kertoo.

Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Jos etätöitä on puolestaan tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 450 euroa. Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat kaavamaisen 225 euron vähennyksen. Jos puolisoista kumpikin on tehnyt etätöitä, kumpikin voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen etätyöpäivien määrän mukaisesti.

Kaavamaisen vähennyksen sijaan etätyöstä aiheutuvia kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Silloin vähennyksen hakijalla pitää olla tositteet tehdyistä hankinnoista.

– Satunnaisesti etätöitä tehneet eivät voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan, vaan etätyötä pitää olla tehnyt huomattavissa määrin, Palomäki kertoo.

Kannattaa myös huomioida, että jos hankinnat ja mahdollinen työtilakustannus eivät ylitä kaavamaisen työhuonevähennyksen summaa, ei kustannuksia kannata ilmoittaa todellisten kulujen mukaan.

Työhuonevähennyksen lisäksi voi vähentää kuluja itse maksetuista työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä. Hankittujen työvälineiden pitää olla pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä voi vähentää kuluja, työvälineiden ja työhuonevähennyksen lisäksi. Jos nettiyhteys on pääasiassa työkäytössä, kulut voi vähentää kokonaan. Jos nettiyhteys on osittain työkäytössä, kuluista voi vähentää puolet. Jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa, he voivat molemmat vähentää nettiyhteyden kuluja 25–50 prosenttia kulujen kokonaismäärästä.

Tulonhankkimismenot vähentävät palkansaajan verotettavan tulon määrää.

– Esimerkiksi jos hakee kaavamaista 900 euron työhuonevähennystä, oma verotettava tulo vähenee 150 euroa enemmän verrattuna siihen, että saisi vain automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, Palomäki kertoo.

Kuinka paljon euromääräisesti veroja tulee vähemmän maksettavaksi, riippuu palkansaajan tulosta.

– Joka tapauksessa kyse on pienistä summista. Keskituloisella puhutaan muutamista kymmenistä euroista, Palomäki sanoo.

Verohallinto muistuttaa myös, ettei palkansaaja voi vähentää täysimääräisesti sekä työhuonevähennystä (yli puolet vuodesta etätöitä) että kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja.

Fakta

Esitäytetyt veroilmoitukset keväällä 2021

Verohallinto lähettää keväällä 4,9 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta.

2,1 miljoonaa palkansaajaa ja 1,2 miljoonaa eläkeläistä saa esitäytetyn veroilmoituksensa OmaVeroon 3. huhtikuuta mennessä. Postitse esitäytetyt veroilmoitukset ovat perillä myöhemmin.

Toiminimiyrittäjät, maa- ja metsätaloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa ovat jo saaneet esitäytetyn veroilmoituksen. Heidän pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää ilmoitusta viimeistään 1.4.

Palkansaajien ja eläkeläisten täydentämisen määräpäivät ovat 4.5., 11.5. ja 18.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Koronatilanteen takia Verohallinto suosittelee tekemään täydennykset OmaVerossa. Apua saa puhelinpalvelusta, chatistä ja Verohallinnon somekanavista. Tautitilanteen takia vältä toimistossa asiointia.

Erityisen tarkasti kannattaa käydä läpi esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Monella on ollut näitä matkoja 2020 aiempia vuosia vähemmän.