Hä­tä­maan Tietäjä -hank­keel­le avus­tus­ta

Siikalatva

Hätämaan Tietäjän elämää ja työtä päästään nostamaan esiin apurahan turvin.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on jakanut tänään perjantaina apurahoina, palkintona ja taidelahjoituksena ennätykselliset 745 000 euroa.

Apurahoja haettiin ja jaettiin pitkälti taide- ja yhteisöprojekteihin sekä tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Lisäksi apurahaa jaettiin myös kotiseututyöhön.

Siikalatvan kunnalle myönnettiin 9 500 euroa hankkeeseen, jossa toteutetaan Hätämaan tietäjänä tunnetun Juho Luomajoen (1843‒1914) elämästä ja työstä kertova näyttely.

Toinen kotiseutuaiheinen apuraha annettiin Oulun linnan historiaa koskevaa sarjakuja-kuvitusprojektia varten graafinen suunittelija Ilpo Koskelalle.

Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto vastaanotti 574 hakemusta, ja apurahoja myönnettiin 61 hakijalle. Koronatilanteen takia vuosijuhlaa ei voitu viettää ja apurahansaajien stipendikirjat lähetetään postitse.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto tukee Pohjois-Pohjanmaalla tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä ja kulttuuritoimintaa jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä myös muuta kulttuuritoimintaa. Kulttuurirahasto on taloudellisesti itsenäinen, yksityinen säätiö, jonka toimintaa voi tukea muun muassa testamentein.

Lisätietoja apurahan saajista www.skr.fi/pp