Huono infra syö Sii­ka­joen ve­to­voi­maa – mutta yri­tys­pal­ve­lut toi­mi­vat hyvin

Siikajoen infrastruktuuri paranee huimasti, kun valokuituverkosto valmistuu. Tiistaina rakentajia oli Ruukissa Sakarintiellä. Vielä keltainen varoitusnauha kaapelin päälle.
Siikajoen infrastruktuuri paranee huimasti, kun valokuituverkosto valmistuu. Tiistaina rakentajia oli Ruukissa Sakarintiellä.
Siikajoen infrastruktuuri paranee huimasti, kun valokuituverkosto valmistuu. Tiistaina rakentajia oli Ruukissa Sakarintiellä.
Kuva: Kirsi Junttila

Yrittäjien mielestä Siikajoen kunta on kohtalaisen hyvä paikka yrittää. Asianlaita ilmenee Suomen Yrittäjien keväällä teettämästä kuntabarometristä, jossa kunnan elinkeinotoiminta saa arvosanan 2,6 asteikolla 1-5.

– Siikajoki on keskikastia. Asiat, joita vastanneet yrittäjät arvostavat, ovat kunnossa. Yrittäjien asioita halutaan hoitaa hyvin ja yrittäjät ovat tähän tyytyväisiäkin, yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä tulkitsee tuloksia.

Valtakunnalliseen kyselyyn osallistui 15 siikajokista yrittäjää. Siikalatvalta vastauksia kertyi 12, Pohjois-Pohjanmaalta 587 ja koko maasta 10 404 kappaletta. Siikalatvan elinkeinopolitiikka sai yrittäjiltä arvosanan 3,17.

– Tarkoitus ei ole rankata kuntia, vaan aloittaa keskustelu siitä, mikä on hyvin ja missä on kehitettävää, Reinikainen-Laine tähdentää.

Tyytyväisiä siikajokiset yrittäjät vaikuttavat olevan kunnan rutiineihin; yritykset otetaan huomioon jo päätösten valmistelussa ja päätöstenteko on avointa. Päättäminen on jopa tehokkaampaa kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa keskimäärin.

Erityisen hyvällä tolalla ovat yrityspalvelut. Sieltä on tullut tukea yrityksen kehittämiseen ja yhteyttä on otettu tarpeeksi usein. Palveluista myös tiedetään.

– Siikajoen Yrittäjät on aktiivinen viestijä, mikä palvelee yrittäjiä. Yrittäjäyhdistys tekee töitä myös koko kunnan vetovoimaisuuden eteen, Reinikainen-Laine sanoo Virta-hankkeeseen viitaten.

Vetovoimaa ei Siikajoella yrittäjien mielestä ole minkään vertaa, ja syitä on monia. Yksi on kunnan elinkeinopolitiikka. Yrittäjät kokevat, ettei yrittämistä pidetä kunnan hallinnossa tärkeänä, lupahakemusten käsittely kestää kauan eikä kunta huomioi alueen pk-yrittäjiä hankinnoissaan.

– Tämä puhuttaa Siikajoella yrittäjiä. He kokevat, etteivät pääse matkaan. Yrittäjät kokevat, ettei kunnan elinkeinopolitiikan suunnittelu ole tarpeeksi ennakoivaa, eivätkä he tiedä kunnan suunnitelmista tai päätöksistä etukäteen. Tämä koetaan elinkeinoelämän pullonkaulaksi, jota voisi hoitaa paremminkin, Reinikainen-Laine pohtii.

Kritiikkiä tulee myös siitä, ettei kunta huomioi yritysten tilatarpeita eikä ole avoimesti julkaissut ostolaskudataa. Lain mukaan se on julkista tietoa.

Erityisesti infrassa olisi kovasti parantamisen varaa. Sekä liikenne- että tietoliikenneyhteydet ovat surkeat, barometrissa moititaan. Tähän on parannusta tulossa, sillä keväällä alkoi valokuituverkon rakentaminen ja huonoimmassa kunnossa olevia teitä on korjattu.

Osaavia työntekijöitä on Siikajoella vaikea saada. Pieneltä paikkakunnalta ei löydy yritysten täsmätarpeisiin väkeä, eikä koulutuskaan ole apuna. Kuitenkin koulutusten järjestämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä yrityspalveluista.

Barometrin tulosten mukaan kunta ei edistä osaavan työvoiman saamista eikä yritysten työntekijöille ole tarjolla mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Tarvittaisiin TE-keskuksen palvelupiste, josta saisi tietoa koulutuksista.

– Kunta ja yrittäjät yhdessä voisivat rummuttaa, miksi ei tule Kelan lisäksi TE-toimiston palveluja paikkakunnalle. Miksi Oulussa istutaan ja ihmetellään, mitä yrittäjät ajattelee? Siikajoki on lähellä Oulua ja valtion palveluja olisi mahdollista saada paikan päälle vaikka yhtenä päivänä viikossa, Reinikainen-Laine kannustaa.

Yrittäjien kuntabarometri

Kysely tehdään joka toinen vuosi, nyt jo 9. kerta

Kyselyn teettää Suomen Yrittäjät, toteuttaja IROResearch Oy

Tehtiin sähköpostikyselynä 16.2.-13.5. kaikille yrittäjille

Kyselyyn vastasi koko maasta 10 404, Pohjois-Pohjanmaalta 587 ja Siikajoelta 15 yrittäjää

Kuntabarometrin tulokset löytyvät osoitteesta www.yrittajat.fi/kuntabarometri

Siikajoen kuntaraportti

Elinkeinopolitiikan keskiarvo 2,6 (Pohjois-Pohjanmaa 2,97 ja koko maa 2,97)

Yrityspalvelujen keskiarvo 3,07 (P-Pmaa 3,02)

Kunnan päätöksenteon yrittäjälähtöisyys 2,73 (P-Pmaa 2,92)

Elinkeinopolitiikan asema kunnassa 2,67 (P-Pmaa 2,95)

Koulutus ja osaaminen 2,64 (P-Pmaa 2,94)

Kunnan hankintapolitiikka 2,57 (P-Pmaa 2,66)

Infrastruktuuri 2,5 (P-Pmaa 3,09)