6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jär­vi­räl­läys kuriin pehmein keinoin – Py­hän­nän ve­nei­li­jät laa­ti­vat ohjeet

Pyhännänjärven vesiskootterikapinaa yritetään saada rauhoitettua yhdessä sovituin pelisäännöin. Arkistokuva
Pyhännänjärven vesiskootterikapinaa yritetään saada rauhoitettua yhdessä sovituin pelisäännöin. Arkistokuva
Kuva: Anna Hämeenaho

Kesäkuun alussa uutisoimme Pyhännänjärven rälläykseen kyllästyneiden alulle panemasta kuntalaisaloitteesta. Nimenkeruulla olleella aloitteella haettiin kieltoa vesiskoottereiden käytölle. Aloitetta perusteltiin mm. virkistyskäytön, linnuston ja kalaston häirinnällä.

Lamun osakaskunnan vesialuetta lähes kokonaan olevalla järvelle on jo vuonna 1985 asetettu 10 hevosvoiman rajoite moottorikäyttöisille laitteille. Tämän oletettiin riittävän suurempitehoisten laitteiden kieltämiseen.

Aloite eteni kuntaan juhannuksen alla ja sen saanut tekninen päällikkö Timo Aitto-oja ryhtyi tutkimaan asiaa. Kalastuskunta on tehnyt päätöksensä 30.4.1985, mutta sitä virallisempaa Ely-päätöstä ei löytynyt.

Myös Lamun osakaskunnan sihteerinä toimiva Sulo Heikkinen on etsinyt rajoitusta, mutta jostain syystä se ei ole silloisen lääninhallituksen papereihin kirjautunut. Tosin muitakaan tietoja ennen vuotta 1985 ei löytynyt.

– Sinä vuonna tehtiin isoja muutoksia, joita on tullut sen jälkeen vai lisää.

Paikalliseen vastakkainasettelun huomannut Aitto-oja kysyi neuvoa ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvaraosastolta.

– Haluaisimme, että asian suhteen tehtäisiin virallinen päätös, että keskustelu Pyhännänjärven virkistyskäytöstä ja moottoriveneiden käytöstä saisi kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, Aitto-oja kommentoi.

ELY-keskuksesta viitattiin vesiliikennelakiin. Sen mukaan Liikennevirasto toimii päätösviranomaisena yleisiä kulkuväyliä koskevien kieltojen ja rajoitusten määräämisessä. Muita vesialueita, kuten myös Pyhännänjärveä, koskevista alueellisista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus.

Se voi kaikkia osapuolia kuunneltuaan esimerkiksi kokonaan kieltää taikka rajoittaa tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käytön aluekohtaisesti, mikäli siitä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle yleiselle edulle.

Pyhännänjärvellä ei ympäristöhallinnon verkkopalvelun mukaan siis kuitenkaan ole virallistettuja kieltoja ja rajoitteita tällä hetkellä. Eikä niitä olla ainakaan tälle kesää hakemassa, vaan Heikkinen keskusteli asiasta veneilijöiden kanssa.

Keskustelujen pohjalta veneilijöitä edustava Mikko Tahkola laatikin esityksen Pyhännänjärven toimintamalliksi. Sen keskeisin viesti on toisten huomioon ottamisen ja kunnioittamisen tärkeys.

– Katsotaan nyt, jos tilanne rauhoittuisi, veneilijöiden kanssa keskustellut Heikkinen toteaa.

Myös Aitto-oja on toiveikas asian suhteen, sillä vaikka kalastaminen on vähentynyt, on järvellä useita vetovoimatekijöitä kunnankin kannalta.

– Parasta olisi jos voitaisiin jatkossakin sopia veneliikenteestä paikallisesti. Toivoisin että järveä voitaisiin hyödyntää monipuolisesti kuitenkin niin, että häiriötä ei aiheutettaisi kenellekkään.

Pyhännänjärven periaatteet: otetaan aina huomioon muut vesillä liikkujat siten, että ei ajeta liian lähellä toisia veneitä taikka asukkaiden tai mökkiläisten rantoja

Noudatetaan lain määräämiä ikärajoja niin moottoriveneiden kuin vesiskoottereidenkin osalta

Vesiskoottereilla ei ajeta 22.00-09.00 välisenä aikana

Kunnioitetaan esim. onkikilpailuja ja muita kalastajia

Ei aiheuteta mielipajaa menemällä liian lähelle, vaan annetaan soutelijoiden soutaa rauhassa