Jedu siirtyy etä­ope­tuk­seen – lä­hi­ope­tuk­seen vasta jou­lu­lo­man jälkeen

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä siirtyy valtioneuvoston suositusten mukaisesti etäopetukseen. Etäopetukseen siirrytään 1. joulukuuta alkaen ja päätös on voimassa 18. joulukuuta saakka. Tämän jälkeen oppilaat siirtyvät joululomalle. Lähiopetukseen palataan tammikuun 7. päivä mikäli valtioneuvosto ja aluehallintovirasto eivät ohjeista toisin.

Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopiskeluna ja erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä

sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta

välttämätöntä, huolehditaan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Koulutuskeskus Jedussa huolehditaan erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuuksista suorittaa tutkinto,

jotta jatko-opintoihin ja työelämään siirtyminen turvataan.

Pohjois-Pohjanmaanalueellinen koordinaatiotyöryhmä on antanut sunnuntaina suosituksen koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi. Suositukset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita ja suosituksia leviämisvaiheessa oleville maakunnille.