Pääkirjoitus

Juok­su­tuk­siin on syynsä

Siikajoen vedenpinta on ollut korkealla pari viikkoa, kun samaan aikaan Uljuan tekojärven vesitaso laskee, ovat järveä virkistyskäyttävät ihmeissään.

Kuivan kevään ja alkukesän jälkeen Siikajoen valuma-alueella on viime aikoina päivitelty vesisateita. Voimakkaat sateet ovat näkyneet myös alueen jokien ja isojen ojien vedenpinnan voimakkaana nousuna.

Samaan aikaan Uljuan tekojärven rantamilla mökkeilevät ja vesistöä kalastaen hyödyntävät ovat ihmetelleet veden laskua. Epäilys on ollut, että säännöstelynappia hallussa pitävä on unohtanut juoksutusvaiheen päälle.

Siikajokilaakson uutissivulla oleva artikkeli vahvistaa, että tekojärven säännöstelyä tehdään hallitusti tämän hetkiseen ohjeistukseen pohjautuen.

Ruukin tutkimusaseman satavuotisen mittaushistorian mukaan heinäkuu on ollut ennätyssateinen. Runsas vedentulo on kastellut maaperän perin pohjin. Se näkyy Uljuan juoksutuksissa, joita toteutetaan hiljattain muuttuneiden ohjeiden mukaan. Uusi säännöstelylupa perustuu maaperään sitoutuneeseen vesivarantoon. Uljualla tehdään tilaa tuleville sateille.

Artikkeliin haastateltu vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen vahvistaa, että juoksutukset ovat isot ajankohtaan nähden. Nyt on juoksutettu liki 30 kuutiota, kun yleensä heinäkuun lopulla määrä on vain noin viisi kuutiota.

Virkistyskäyttäjiltä on tullut ely-keskukseen kritiikkiä voimakkaasta juoksutuksesta ja siitä seuraavasta vesitason laskusta. Ely:n viesti on, että palaute kuunnellaan, mutta säännöstelyssä mennään tulvansuojelun ehdoilla.

Uljuan allas rakennettiin reilut 50 vuotta sitten altaan alapuolisten alueiden tulvasuojelua varten, ei virkistyskäyttöä silmällä pitäen. Vähäjärvisellä alueella tekojärvestä on tullut merkittävä vapaa-ajanviettopaikka. Hyvä on, että ely-keskuksen asiantuntijoiden sormi ei liikahda yleisöltä tulevan paineen johdosta, vaan perustuu virallisiin ohjeisiin.

Sari Kihnula