Ka­las­tus­kun­taa kaa­vail­laan osaksi Sipolan ja­ko­kun­taa – osak­kai­den ääntä kai­va­taan yh­teis­ko­kouk­seen

Siikalatva/Rantsila
Sunnuntaina järjestetään Sipolan Kalastuskunnan ja Sipolan Jakokunnan yhteiskokous, jossa isona asiana on toimintojen yhdistäminen jakokunnan alle. Suunnitelmissa on muun muassa hanke, jolla parannettaisiin erämaajärvien virkistyskäyttöä.
Sunnuntaina järjestetään Sipolan Kalastuskunnan ja Sipolan Jakokunnan yhteiskokous, jossa isona asiana on toimintojen yhdistäminen jakokunnan alle. Suunnitelmissa on muun muassa hanke, jolla parannettaisiin erämaajärvien virkistyskäyttöä.
Kuva: Sari Kihnula

Vuonna 2001 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä suositus on ollut, että kalastus- ja jakokunnat yhdistyisivät yhdeksi vesialuetta hallitsevaksi osakaskunnaksi. Sipolassa yhdistyminen on jäänyt tekemättä.

Sunnuntaina 23. elokuuta Sipolan Kalastuskunnan ja Sipolan Jakokunnan yhteisessä vuosikokouksessa asialistalla on muun muassa Sipolan Kalastuskunnan lakkauttaminen, omaisuuden siirtäminen jakokunnalle ja Sipolan Jakokunnan nimen muutos.

– Kuinka asia etenee, riippuu täysin jäsenistöstä, toteaa Sipolan Kalastuskunnan sihteeri Sari Mikkola.

Mikäli jäsenistö suhtautuu myönteisesti voimavarojen lain edellyttämällä tavalla yhdistämiseen, esitetään osakaskunnan nimi muutettavaksi sen toimintaa paremmin kuvaavaksi Sipolan vesialueiden osakaskunnaksi.

Alustavasti on suunniteltu, että uuden osakaskunnan voimin lähdetään hakemaan hankerahaa, jolla kunnostettaisiin kyseisellä alueella olevia järviä niiden virkistyskäyttö- ja retkeilymahdollisuuksia parantaen.