Kan­sa­lais­aloi­te suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na su­si­kan­nan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti sie­det­tä­väl­le tasolle saa­mi­nen

Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta on avattu maanantaina kansalaisaloite. Pyhännän kunnantalolla vitriinissä pitäjän menoa vartioi aikoinaan kannanhoidollisessa pyynnissä kaadettu susi.
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta on avattu maanantaina kansalaisaloite. Pyhännän kunnantalolla vitriinissä pitäjän menoa vartioi aikoinaan kannanhoidollisessa pyynnissä kaadettu susi.
Kuva: Arkistokuva Sari Kihnula

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä on avautunut Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Aloitteen tarkoitus on turvata sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arki ja elinkeinot, mutta taata myös kotieläinten, tuotantoeläinten ja metsästyskoirien turvallisuus. Maa- ja metsätaloustuottajien järjestöt MTK ja SLC, Metsästäjäliitto ja monet metsästyskoirajärjestöt vetoavatkin kaikkiin niihin, jotka kokevat nykyisen susitilanteen kestämättömäksi, että he kävisivät allekirjoittamassa kansalaisaloitteen.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena ei ole kaikkien susien hävittäminen, vaan susikannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Kannanhoidollinen sudenmetsästys on tutkitusti paras tapa hoitaa susikantaa kontrolloidusti, laillisesti sekä susien keskellä asuvat ihmiset huomioivalla tavalla. Metsästyksen tavoitteena on ennen kaikkea vähentää susien metsästyskoirille ja kotieläimille aiheuttamia vahinkoja sekä pitää sudet ihmisarkoina ja poissa ihmisasutuksen läheltä.

– Kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämisellä on kiire. Susien ihmisarkuus on vähenemässä. Lampaisiin kohdistuneita hyökkäyksiä on tapahtunut tänä kesänä jo lukuisia, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Aloitteessa vaaditaan myös sitä, että Luonnonvarakeskuksella on oltava riittävät resurssit susikannan luotettavaan arviointiin ja tarpeelliset ripeällä aikataululla käyttöönotettavat laitteistot nopean, nykyistä kattavamman DNA-analyysin tekemiseksi tarkemman susien kanta-arvion laatimiseksi.

Aloite osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7047