Kirkko joustaa hau­tauk­sis­sa – kaikki lä­him­mät omaiset voivat osal­lis­tua

Siikajokilaakso

Evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tarkentaneet ohjeitaan hautajaisista. Tarkennettujen ohjeiden mukaan hautaan siunaamisessa voivat olla mukana kaikki vainajan aivan lähimmät omaiset, vaikka heitä olisikin enemmän kuin 10 henkeä. Hengitystieoireista kärsivien ei tule osallistua siunaustilaisuuteen, piispat neuvovat.

Jos lähimpiä omaisia, lähinnä vainajan lapsia puolisoineen, on enemmän kuin 10, tulee heidän olla siunaustilaisuudessa riittävän etäällä toisistaan. Tilaisuus voidaan viettää kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla. Suositeltavaa on suoraan hautaan siunaaminen.

Osallistujien määrää piispat ovat laventaneet pastoraalisista syistä. Lähiomaisen hautaamiseen osallistuminen on tärkeää sureville.