Kolme kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta jat­ko­haas­tat­te­luun –Kutsun saavat Hinno, Kor­ho­nen ja Sep­pä­nen

Siikalatva

Siikalatvan kunnanhallitus tutustui kunnanjohtajaehdokkaista haastateltujen viiden ehdokkaan tietoihin ja päätti kutsua kolme ehdokasta jatkohaastatteluun. Haastattelukutsun saavat ou­lu­lai­nen, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no; ou­lu­lai­nen, kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, Pel­lon kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja Kai Kor­ho­nen ja hel­sin­ki­läi­nen, val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, Hel­sin­gin kau­pun­gin po­liit­ti­nen eri­tyi­sa­vus­ta­ja Pir­re Sep­pä­nen. Kunnanhallitus ei ole vielä linjannut, teetetäänkö kolmikolle soveltuvuustestit. Haastattelut ovat helmikuussa.