Kou­lu­toi­men­joh­ta­ja ir­ti­sa­not­tiin, virka lak­kau­tet­tiin – yksi reh­to­rin virka muu­te­taan ke­hi­tys­reh­to­ri-ni­mik­keel­le

Siikalatva/Rantsila
Kunnanvaltuutettu Aimo Suorsa esitti Alpo Laakon kannattamana, koulutoimenjohtajan irtisanomisasia olisi viety uudelleen valmisteltavaksi. Miesten näkemys ei saanut riittävää kannatusta.
Kunnanvaltuutettu Aimo Suorsa esitti Alpo Laakon kannattamana, koulutoimenjohtajan irtisanomisasia olisi viety uudelleen valmisteltavaksi. Miesten näkemys ei saanut riittävää kannatusta.
Kuva: Sari Kihnula

Siikalatvan kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa koulutoimenjohtajan viran. Päätös ei syntynyt yksimielisesti, vaan asian jatkokäsittelystä äänestettiin.

Siikalatvan kunnanvaltuusto kokoontui vielä kerran ennen kesätauolle jääntiä. Esityslistalla ainoana päätettävänä asiana oli 16. kesäkuuta päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä päätetyn koulutoimenjohtajan viran lakkauttamisen täytäntöönpano. Kunnanjohtaja Pirre Seppänen totesi kunnanhallituksen asettaman koulutoimen tulevaisuutta pohtineen työryhmän päätyneen koulutoimen organisaation osalta malliin, jossa Siikalatvan kunnassa ei ole koulutoimenjohtajaa, vaan virka lakkautetaan.

Uudessa organisaatiossa siirrytään yhden rehtorin malliin. Uutta rehtorin virkaa ei perusteta, vaan yhden rehtorin virka muutetaan kehitysrehtoriksi. Jatkossa tämä rehtori tulee toimimaan kaikkien koulujen rehtorina. Virka on kunnassa sisäisessä haussa. Käytännössä kolmella henkilöllä on riittävä pätevyys virkaan hakemiseen.

Valtuutettu Aimo Suorsa esitti Alpo Laakon kannattamana, että asia lähetettäisiin jatkokäsittelyyn. Esitys päätöksen teon lykkäämisestä sai taakseen neljä valtuutettua, kun kunnanhallituksen tekemää kolmiosaista esitystä kannatti 20 valtuutettua. Koulutoimenjohtajan virka lakkautetaan 1.2.2021. Koulutoimenjohtajan virkaa hoitanut Päivi Myllylä irtisanotaan 1.8.2020 alkaen, jolloin hänet myös vapautetaan työvelvoitteesta. Koulutoimenjohtajan virkaa hoitaa kunnanjohtaja oman toimensa ohella kunnes uuden organisaation edellyttämät hallintosääntömuutokset on tehty. Aimo Suorsa jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan 2.7. ilmestyneestä Siikajokilaaksosta.