Pääkirjoitus

Kou­lu­verk­ko­pää­tös tulossa

Tämän lehden painoon mennessä Siikalatvan kunnanhallitus istui kokousta, jonka asialistalla oli päätösesitys Siikalatvan tulevasta kouluverkosta.

Siikalatvalla ratkotaan omin voimin kouluverkkoasiaa kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja kaikkien peruskoululaisten terveisiin koulutiloihin saamiseksi.

Syksyllä 2017 kunnan talouden tervehdyttämisessä apuna oli kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä.

Tiivistetysti konsultin esitys oli, että Kestilän, Piippolan ja Pulkkilan peruskoululaisten opetus keskitettäisiin Pulkkilan peruskoulun uudisrakennukseen. Kaikki Rantsilan peruskoululaiset olisivat siirtyneet yhtenäiskouluksi muuttuvaan Gananderin kouluun.

Konsultin vierailusta on kulunut reipas kolme vuotta ja nyt kunnanhallituksen edessä on kouluverkkotyöryhmän valmistelema, neljä eri vaihtoehtoa käsittävä esitys. Esitys vaikuttaa konsultin aikanaan laatimaan verrattuna Siikalatvan kyliä ja erityisesti lapsia tasapuolisesti kohtelevalta.

Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanjohtaja esittää kunnanhallituksessa pohdittavaksi ja edelleen valtuuston päätettäväksi valintaa kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto A:ssa Kestilään rakennettaisiin uusi alakoulu ja päiväkoti, Pulkkilaan alakoulu ja liikuntasali, lisäksi Kestilän, Piippolan ja Pulkkilan yläkoulu sijoitettaisiin Piippolaan Jedun tiloihin. Piippolassa toimisi myös lukio ja alakoulu.

Toinen pohjaesityksenä oleva vaihtoehto on, että Kestilään, Pulkkilaan ja Piippolaan rakennettaisiin uudet alakoulut ja lisäksi Kestilään päiväkoti. Kolmen kylän yläkoulu sijoitettaisiin vuokralle Jedu Piippolan tiloihin, jossa toimisi myös lukio. Kaikissa vaihtoehdoissa Rantsilan osalta esitys on, että koululaiset siirtyisivät ensi syksynä Gananderin koululle.

Hyvä uutinen on, että alakoululaiset saisivat käydä koulua omalla kotikylällään. Tässä kohtaa tärkeää onkin, että tehdäänpä kouluverkon osalta millainen päätös tahansa, niin siinä myös pysyttäisiin.

Sari Kihnula