Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Lukijalta
Kolumni
Tilaajille

Lä­him­mäi­sen rak­kau­den kan­san­lii­ke

Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään kynttilän päivää. Juhlapäivän nimitys tulee keskiaikaisesta tavasta siunata tänä sunnuntaina kaikki vuoden aikana käytettävät kynttilät. Kynttilät ovat olleet ja oat edelleen tärkeitä symboleita seurakunnan elämässä. Kynttilän liekki kertoo meille, että kokoontumisissamme on Jumalan valo läsnä ja loistaa. Meidän kristittyjen tehtävä on tuoda Jumalan valoa maailman pimeyteen.

Jeesukselta kysyttäessä tärkeintä käskyä hän sen olevan seuraava: ” Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat” (Matt. 22: 37 -40), siis meille tuttu rakkauden kaksoiskäsky. Kaikki lähimmäisen rakkaus lähtee näistä lauseista.