Maa­kun­nan ko­koo­tu­mis­ra­joi­tuk­set en­nal­laan jou­lu­kuun ajan

Koronavirus leviää edelleen, mutta Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoitukset pysyvät vuoden loppuun ennallaan.
Koronavirus leviää edelleen, mutta Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoitukset pysyvät vuoden loppuun ennallaan.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto säilytti ennallaan päätöksensä kokoontumisrajoituksista Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää kuten syys-, loka- ja marraskuussakin, kunhan tapahtumassa noudataan annettua ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Määräys on voimassa vuoden loppuun.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään alueellisten koordinaatiotyöryhmien kokonaisarvion. Yhteistyöryhmien näkemyksen mukaan marraskuun ajan voimassa olevaan kokoontumisrajoitukseen ei tarvita muutosta. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto arvioi rajoituspäätöstä uudelleen ja voi muuttaa päätöstään.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut Pohjois-Pohjanmaalla 31,9 ja Kainuussa 18,1.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla järjestettävissä yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on varmistettava turvalliset olosuhteet kokoontumiselle. Jos tapahtuman järjestäjä voi varmistaa osallistujien turvallisuuden, myös yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää ilman henkilömäärien ylärajaa myös sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa.

Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia estääkseen taudin leviämistä. Mahdollisen tartuntaryppään ilmaantuessa tiedonkulun varmistaminen ja oikea-aikainen viestintä ovat avainasemassa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja aluehallintovirasto yhteensovittaa tartuntatautien torjuntatyötä alueella

erilaisissa epidemiologisissa tilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava

nopeasti ja ennakoivasti. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan pysäytettyä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin

leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on

välttämätöntä huolehtia.

Kun kokoontumisissa noudatetaan riittäviä turvaohjeita, voidaan tartunnan riskiä olennaisesti vähentää. Jos sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yli viidenkymmenen (50) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten

turvallisuutta ei voida varmistaa, niiden järjestäminen on kielletty.