Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Maa­kun­ta kes­kit­tää yri­tys­pal­ve­lut – pal­ve­lu­tar­jon­taa ha­lu­taan sel­keyt­tää

Yrittäjät suhtautuvat kriittisesti yrityspalveluiden tarjontaan ja laatuun, käy ilmi Pohjois-Pohjanmaan yrityskyselystä. Kysely on osa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä ja sen toteuttivat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY), Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto. Vastaajia oli yhteensä 287.

Yrityksille on tarjolla peräti 44 erilaista ely-keskuksen ja TE-toimistojen tarjoamaa palvelun muotoa ja niiden lisäksi täydentäviä palveluja, kuten kuntien ja seutukuntien järjestämät yrityspalvelut.

Kyselyn vastausten mukaan yritysten tarpeisiin ovat parhaiten soveltuneet palkkatuki, starttiraha, maaseudun yritysrahoitus, investointiavustus sekä innovaatiosetelit. Lisäksi yritykset ovat saaneet myönteisiä kokemuksia kuntien elinkeinotoimen palveluista, leader-rahoitteisista hankkeista sekä seutukuntien elinkeinopalveluista.

TE-toimiston palveluista käytetyimmiksi ja parhaiten soveltuvimmiksi osoittautuivat palkkatuki sekä työvälityspalvelut. Yrittäjät ovat kokeneet starttirahan tarpeelliseksi ja kaipaavat siihen panostusta jatkossakin.

Kaikki ely-keskuksen ja TE-toimistojen tarjoamat yrityspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi vuoden 2021 alussa. Kyselyn perusteella maakunnan tulisi tarjota kehittämisavustuksia, palkkatukia, kehittämispalveluita, maaseudun yritysrahoitusta sekä työnvälityspalvelua. Tärkeitä ovat myös kuntien elinkeinotoimen sekä PPY:n palvelut.

– Vastaajien mielestä palvelut tulee jatkossa järjestää ensisijaisesti maakunnan myöntämällä palvelusetelillä, jolloin yrittäjä voi itse valita palveluntuottajan rekisteriin hyväksytyistä tuottajista, toteaa PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Maakuntauudistuksen myötä palvelut uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi, jotka saa entistä paremmin yhden luukun kautta, luvataan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

– Palveluiden tehokas järjestäminen ja olennaisiin sekä vaikuttaviin palveluihin keskittyminen on myös viranomaisen näkökulmasta ehdottoman tärkeää, toteaa johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

– Monen yrityksen kasvun esteenä on tällä hetkellä puute osaavista työntekijöistä ja samaan aikaan on vielä varsin suuri työttömien työnhakijoiden työvoimareservi käytettävissä. Julkisen sektorin tuottamien palveluiden lisäksi tarvitaan uusia yksityisen sektorin toimijoita kehittämään työnvälitystä ja työvoiman täsmäkoulutusta yritysten tarpeiden mukaan. Tässä voisi olla yksi kehittämisen painopiste Kasvupalveluiden uudistamisessa, toivoo toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen Oulun kauppakamarista.