Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma tuu­li­voi­mas­ta

Tuulivoima-asioita voi ja pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta, arvioi Jukka Ruopsa. Asiaa on tarkasteltava myös kuntatalouden näkökulmasta.
Tuulivoima-asioita voi ja pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta, arvioi Jukka Ruopsa. Asiaa on tarkasteltava myös kuntatalouden näkökulmasta.
Kuva: Vesa Joensuu/arkisto

Kuntalain mukaan kunnan päätöksenteon ydintehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoiman kehittäminen. Siikajoen kunnan maankäyttöstrategian mukaan kunnassamme on luonnonalueita, joissa on mahdollista tuottaa energiaa tietyt reunaehdot huomioon ottaen.

Strategian kriittisiä menestystekijöitä maankäytön näkökulmasta ovat läheltä saatavat energialähteet ja uusiutuvan energian tuotanto. Myös varautuminen uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin on nähty tärkeäksi. Tällöin toteutetaan valtakunnallisia tavoitteita tuottaa energiaa mahdollisimman vähähiilisesti.

Maankäyttöstrategiaan on kirjattu: Sovitetaan tuulivoimarakentaminen ympäröivään maankäyttöön, minimoidaan tuulivoimasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia sijoittamalla voimalat suuriin yksiköihin.

Tästä juuri on kysymys Hukanpalon hankkeessa. Loppuun käytetylle turvetuotantoalueelle on vaikea löytää mitään hyötykäyttöä, joten sen saaminen tuulivoimaloiden alustaksi on sellaiselle alueelle mitä parhainta uusiokäyttöä. Se ei aiheuta haittoja ympäristölle – ei ihmisille, eläimille tai luonnolle. Näinhän maankäyttöstrategiassa edellytetään.

Asiaa on tarkasteltava myös kuntatalouden näkökulmasta. Mikäli Hukanpaloon suunnitellut kolmekymmentä kahdeksan megawatin tuulimyllyä rakentuvat suunnitellusti, tuottaa tuulivoimapuisto maanomistajille merkittävästi vuokratuloja. Siikajoen kunnan vuosittainen kiinteistöverotuotto on vähintään 1 200 000 euroa ainakin 20 vuoden ajan. Sillä ylläpidetään monta kyläkoulua!

Hukanpaloon suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee Luohuan kyläyhteisön itäpuolella. On mahdollista, että raskaiden komponenttien kuljetukset edellyttäisivät Luohualle johtavan tien vahvistamista. Niin saataisiin ratkaisu yhteen ikuisuuskysymykseen – Luohualle johtavan tien kunnostamiseen turvalliseksi.

Esimerkiksi viime kesänä Siikajoenkylä – Raahe tie sai kaksinkertaisen päällysteen, jotta se kestäisi sorarekat Fennovoiman rakennustyömaalle.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet ja hallinto-oikeuteen tekemillään valituksilla aiheuttaneet useiden kuntamme tuulivoimahankkeiden viivästymisiä. Päätöksenteon moraalia arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota niihin miljooniin nouseviin kiinteistöverotuottoihin, jotka Siikajoen kunta on menettänyt valitusten viivästyttäessä hankkeita.

Jukka RuopsaKauppatieteiden tohtori, kunnanhallituksen jäsen, keskusta