Lukijalta
Mielipide

OAJ:n Sii­ka­joen pai­kal­lis­yh­dis­tys ry:n ter­vei­set kun­ta­vaa­li­eh­dok­kail­le

Mielipidekirjoituksessa vaaditaan, että ppilaitokset ja päiväkodit on pidettävä hyvässä kunnossa, etteivät oppiminen, opiskelu ja hyvinvointi vaarannu. Ruukin koulukeskus on lähes uusi.
Mielipidekirjoituksessa vaaditaan, että ppilaitokset ja päiväkodit on pidettävä hyvässä kunnossa, etteivät oppiminen, opiskelu ja hyvinvointi vaarannu. Ruukin koulukeskus on lähes uusi.
Kuva: Kirsi Junttila/arkisto

Sijoittaessaan koulutukseen kunta hoitaa myös talouttaan. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus vetävät puoleensa lapsiperheitä, jotka ovat edellytys sille, että kunta säilyttää elinvoimaisuutensa. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Vaikka kuntatalous on vakavassa kriisissä, niin jokaisen kunnan on päätöksenteossa huolehdittava siitä, että tulevaisuudesta ei leikata. Koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kunnan muilla toimialoilla.

OAJ:n Siikajoen paikallisyhdistys ry:n hallitus toivoo kuntapäättäjien huomioivan työssään opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten paikallisesti esiin nostamat ”Täyden kympin” - vaaliteemat:

Kunnan investointiohjelmassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten on oltava tärkeyslistan kärjessä. Oppilaitokset ja päiväkodit on pidettävä hyvässä kunnossa, etteivät oppiminen, opiskelu ja hyvinvointi vaarannu. Asetetaan tavoitteeksi laadukas ja yhdenvertainen palvelurakenne kunnan jokaiselle koululle. Kelpoiset opettajat turvaavat laadukkaat opetus- ja kasvatuspalvelut.

Kunta saa motivoituneita ja sitoutuneita opettajia, kun se huolehtii henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja maksaa koko vuoden työstä koko vuoden palkan. Uusia opetus- ja kasvatusalan virkoja tulee perustaa viivyttelemättä, kun työvoiman tarve on pysyvä.

Opettajia ei saa lomauttaa eikä taloutta tasapainottaa lomautuksilla. Kaikkiin opetushenkilöstön poissaoloihin on aina palkattava sijainen. Sijainen tarvitaan myös tilapäisiin poissaoloihin. Panostetaan jatko-opintojen tarjontaan oppivelvollisuuden laajentuessa.

Viisas kunta edistää asukkaidensa kotoutumista. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppijoille on tarjottava perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä tarvittaessa jatko-opintoihin valmistavaa opetusta.

Valtuuston tulee seurata ja huolehtia siitä, että kunnan kaikkien koulujen kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina ja yhdenvertaisina.

OAJ tukee kuntavaaleissa koulutusmyönteisiä ehdokkaita yli puoluerajojen. Ehdokkaat saavat omilta puoluetoimistoiltaan henkilökohtaisen linkin, jolla he pääsevät vastaamaan OAJ:n vaalikoneeseen tammikuun 2021 alusta lähtien. Koulutusmyönteiset ehdokkaat saavat myös käyttää ”Koulutusmyönteisen ehdokkaan” -logoa vaalityössään. Maaliskuusta lähtien äänestäjät voivat etsiä koulutusmyönteisiä ehdokkaita OAJ:n vaalikoneesta.

Tsemppiä kaikille kuntavaaliehdokkaille! Tehdään yhdessä Siikajoesta koulutusmyönteinen kunta, jossa on onnelliset oppilaat.

Siikajoen paikallisyhdistys ry:n hallitus