Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Osal­lis­ta­mi­nen on ny­ky­ai­kaa

Uudet kunnanvaltuustot ovat päässeet aloittamaan työnsä. Vaikka ylintä päätäntävaltaa käyttää kunnanvaltuusto, halutaan muidenkin kuntalaisten ääni kuuluviin.

Siikajoella kunta on innostanut kuntalaisia mukaan tuomaan kuntalais- ja valtuustoareenan kautta ilmi oman näkemyksensä Siikajoen kunnan tulevaisuudesta. Pyhännällä ja Siikalatvalla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vastata kyseisten kuntien kuntastrategioiden päivittämistyön pohjaksi luotuun kuntalaiskyselyyn. Kuntalaisten toivotaan osallistamisen kautta myös sitoutuvan uusien strategioiden tavoitteisiin.

Siikalatvalla kuntalaisten ajatuksia on haluttu osaksi strategiatyötä syvällisemmin nettikyselyssä esiin nousseita asioita  työpajailloissa eteenpäin työstäen. Into oman näkemyksen ilmi tuomiseen on ollut niin kova, että kuntaan saatiin jo ennen ensimmäistä työpajaa palautetta siitä, miksi illat on kalenteroitu vain Rantsilaan ja Pulkkilaan. Ennakkoajatuksesta poiketen järjestetään vielä työpajailta Kestilässä.