Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lo

Valtuutettujen Hovi ja Salmenkangas aloitteessa todetaan, että väitöskirjatutkimuksen mukaan näyttöä koulujen sulkemisella saatavista isoista kustannussäästöistä ei ole voitu todentaa. Tilastokeskuksen lukujen perusteella on todettu, että alakoulun lakkauttamisen jälkeen väestötappiot ovat kiihtyneet. Taataksemme sen, että Siikajoki saa muuttotappion edes pysähtymään, tulee panostaa työikäisten ja lapsiperheiden viihtymiseen. Jos koulut keskitetään se ei kannusta jäämään tai muuttamaan tänne. Lapsiperheet katsovat pääsääntöisesti kotia koulun ja hoitopaikkojen läheisyydestä. Maalla asuminen on nostanut merkittävästi arvoaan. Nyt kun etätyö on lyönyt itsensä läpi on kunnallamme upeat mahdollisuudet markkinoida itseään.

Siikajoen strategiaan on kirjattu vahvuudeksi ajanmukaiset kuntapalvelut, erityisesti koulut. Heikkouksiin pitkät välimatkat sekä negatiivinen muuttotase ja vetovoiman puute. Uhkissa mainitaan keskittymiskehitys. Miten kuntamme toteuttaa strategiaansa jos se lähtee keskittymiskehityksen tielle vähentäen kouluja? Jos välimatkat ovat heikkous jo nyt, miten parannamme tilannetta siirtämällä koulut yhä kauemmaksi oppilaista ja miten se vaikuttaa kuntamme vetovoimaan? Miten koulun lakkauttaminen vaikuttaisi kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin?

Oppilaiden keskittämisessä tulee huomioida perusopetuslain mukainen päivittäinen koulumatka odotuksineen, joka saa olla 2,5 tuntia. Miten Saarikoskelta ja Luohualta kulkevien koulupäivän pituus muuttuu? Jo nyt koululaisella voi olla koulukuljetusten reitittämisen myötä tunnin koulumatka, kun koti on vain viiden kilometrin päässä koulusta. Pienimmille koululaisille tulee tarjota aamu- ja iltapäivähoitoa. Miten tämä järjestetään jos koulut keskitetään? Kuinka paljon lapsen päivän pituuteen vaikuttaa se, että hänet pitää aamulla viedä Ruukkiin siten, että vanhempi ehtii työpaikalleen Ouluun ja uudelleen hakea hänet työpäivänpäätteeksi? Paavolan- ja Luohuan kouluilla on pienet ryhmät. Tämä mahdollistaa sen, että erityislasten on helpompi pysyä muiden kanssa samassa luokassa. Mikäli nämä lapset siirtyisivät isompaan ryhmään tulee todennäköisesti vastaan tilanne, jossa tukitoimia on lisättävä. Tästä seuraa kuluja.

Kunnan talousarviossa on varattu monitoimitalolle rahoitus. Kunnanvaltuustossa on päätetty, että koulujen lakkauttamisen oppilasmäärä on 40. Paavolassa ei olla menossa alle tuon ainakaan vuoteen 2026 mennessä, tuskin sen jälkeenkään. Paavolan ja Revonlahden ikäjakauma on lähes sama puhuttaessa alle 15-vuotiasta. Miten Paavolan koulun lakkauttaminen vaikuttaa tulevaisuudessa muihin kouluihin, keskitetäänkö lopulta kaikki?

Tanja Lievonen