Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Lukijalta
Kolumni

Pe­rus­kou­luun perus koulua

-

Nykyisin ihmetellään, kun peruskoulusta tulee ulos lapsia, jotka eivät osaa lukea, eivätkä laskea. Ratkaisuksi tähän ollaan kehittelemässä oppivelvollisuusiän nostamista 18 vuoteen. Lisäksi kehitteillä on esiopetuksen muuttaminen kaksivuotiseksi, eli koulupolku alkaisi jo neljä–viisivuotiaana. Sieluni ja järkeni huutaa EI niin lujaa, että sattuu.

Koulut toimivat tänä päivänä niin, että jos oppilaalla on koulussa vaikeaa, aloitetaan hänelle tukitoimet. Tuessa on olemassa kolme eri porrasta, joissa tuen määrä aina kasvaa portaalta toiselle siirryttäessä. Ensimmäisellä portaalla puhutaan yleensä muun muassa tukiopetuksen lisäämisestä ja erityisopettajan avusta oppilaalle. Käytännössä koulunkäyntiä helpotetaan niin, että oppilas selviää tehtävistä. Oppilas siirtyy aina eteenpäin, eikä häntä juuri koskaan jätetä luokalleen, vaikka tarvittavia asioita ei olisi opittu kunnolla. Pahimmassa tapauksessa opettajan urallani minulla oli viidennellä luokalla oppilas, jonka matematiikan taidot olivat toisen luokan oppilaan tasolla.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on jo pitkään puheissaan antanut ymmärtää, että hänen mielestään pienissä kunnissa ei pystytä takaamaan laadukasta perusopetusta. Kuntien koko pitäisi suurentaa vähintään 5000:een ja toisissa puheissa jopa 10 000:een asukkaaseen! Tutkimustietoa tai todellisuuspohjaa en tällaisten väitteiden tueksi ole nähnyt.

Nykyisellä valtion kuntarahoitusmallilla kuntien on jatkuvasti mietittävä, miten rahat riittävät. Koulutus nähdään yleensä keskusteluissa suurimpana syntipukkina, koska se on kuntien suurin kuluerä. Keskustelussa nähdään opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien palkkamenot liian suurina ja koulujen lukumäärä liiallisena. Koulutus on välttämätön paha, joka on pakko järjestää ja mielellään puoli-ilmaiseksi. Ikävä kyllä päättäjien tietämys koulumaailmasta perustuu monesti omiin kouluaikoihin ja kokemuksiin sieltä, eikä asiantuntijoiden näkemyksiä kuunnella tarpeeksi, koska heidät koetaan puolueellisiksi. Maksuttoman perusopetuksen jatkaminen usealla vuodella on äärimmäisen kallis ratkaisu, kuinka kuntakenttä siitä selviää. Lisäksi näen siitä saatavan hyödyn hyvin pienenä. Jos sama raha osoitettaisiin nykyisen peruskoulujärjestelmän parantamiseen, olisi etu huomattavasti suurempi.