Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pi­de­tään huolta kun­nas­ta, kunta pitää huolta meistä

Kunnanvaltuusto on ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin kunnassa. Valtuustossa on tärkeää olla päätöksentekoon kykeneviä henkilöitä, jotka ymmärtävät päätösten vaikutukset kuntalaisen arkeen. Ilman kykyä nähdä kokonaisuuksia, päätöksenteko uhkaa muodostua henkilökohtaisten etujen ajamiseksi. Pidän tärkeänä, että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Yhteistyökykyä täytyy löytyä yli puoluerajojen, jolloin päätökset saadaan huolellisesti valmisteltua ja niihin voidaan sitoutua. Täten kunnan toiminta on uskottavaa ja johdonmukaista.

On tärkeää säilyttää jokaiselle lapselle samanlaiset mahdollisuudet onnistumisiin. Meidän on yhdessä pystyttävä estämään eriarvoistuminen jo lapsesta asti. Koulukiusaamista on verrattava väkivaltaan ja aikuisten on puututtava siihen kitkemällä se kauttaaltaan pois. Perheille on tarjottava riittävästi apua arkeen ja tukea erilaisiin kasvatustilanteisiin. Sekä päiväkodeissa että kouluissa on pidettävä ryhmäkoot riittävän pieninä ja henkilöstön määrä riittävän suurina, jotta jokainen lapsi ja nuori saa parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta.