Lukijalta
Kolumni

Pu­hu­taan­ko hetki kun­tab­rän­deis­tä?

-

Kilpailu alueiden välillä, jopa maiden rajojen yli, käy kiivaana niin asukkaista ja matkailijoista kuin yrityksistä ja investoinneista. Suurissa kaupungeissa brändistrategiat ja mainetyö alkavat olla välttämättömyys, mutta näin on myös pienemmissä kunnissa. Hyvä kuntabrändi vetää puoleensa asukkaita, yrityksiä, paluumuuttajia, vapaa-ajan asujia ja investointeja.

Mieti, mikä on sinun kotikuntasi brändi. Mieti vaikka kotikuntasi historiaa ja tarinaa, mikä tekee siitä erityisen. Mieti, millaisena sen piirtäisit tai mikä biisi kuvastaa sitä parhaiten. Mieti, mikä on sen ydin – onko se kaunis luonto, hyvät palvelut vai elinvoimainen yrityselämä. Nyt on aika tarinoiden ja mielikuvien!

Lähtökohtana tulee olla aitous. Kuntabrändiä rakennetaan aina sen pohjalta, mitä kunta sillä hetkellä on ja mikä on sen maine. Se ei ole unelmatila tai haave, mutta on pidettävä mielessä myös ajatus siitä, millainen kunta haluaa olla esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. Haaveilu ja lievä hulluus eivät ole pahitteeksi.

Brändityössä on myös osattava nähdä, miltä kunta näyttää ulkopuolisen silmin, olipa se sitten mahdollinen asukas tai yritys. Subjektiivisuus joutaa romukoppaan. Työtä on myös tehtävä yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa ja keskusteluun on kutsuttava niin asukkaita kuin yrityksiä ja yhdistyksiä. Näin saavutetaan paras lopputulos.

Kauppatieteissä puhutaan paljon paikkabrändeistä. Kirjoitan pro gradu- tutkielmaani brändirakkaudesta ja sen ilmentymistä on tutkittu myös paikkabrändien yhteydessä. Brändirakkaus sanana saattaa kuulostaa trendihötöltä, mutta yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa tunnetaan voimakasta tunnesidettä brändiin eli tässä tapauksessa paikkarakkautta. Brändirakkauden seurauksena voi olla kiintymys paikkaan, ja se kannustaa puhumaan positiivisia asioita paikkakunnasta eri verkostoissa. Itse tunnen kiintymystä lapsuuden kotikuntaani Siikajokea, silloista Ruukkia, kohtaan ja jaankin ahkerasti sosiaalisessa mediassa kuvia kauniista Siikajoesta tai uudesta hienosta koulukeskuksesta siellä käydessäni. Olen eräänlainen brändilähettiläs, niin kuin kaikki kunnassa asuvat ja siellä vierailevat.

Paikkabrändin rakentamisessa olennaista osaa siis esittävät asukkaat eli sinä, lukija. Seuraavan kerran, kun joku kysyy sinulta, millaista kotikunnassasi on asua, kerro jokin positiivinen, ainutlaatuinen asia. Kerro vaikka, mikä on se esimerkiksi se syy, joka pitää sinut siellä tai mikä erottaa sen naapurikunnasta. Samalla rakennat kuntasi brändiä.

Laura PistemaaKTK, eduskunta-avustaja (kok)