Sa­von­ne­va sai tuo­tan­to­lu­van - Kan­te­leen Voima Oy aloit­taa tur­ve­tuo­tan­non Pulk­ki­las­sa

Energiaturpeen käyttöä halutaan vähentää tuntuvasti, mutta Kanteleen Voima Oy ei tulevaisuudennäkymiä hätkähdä. Yritys sai juuri Aluehallintovirastolta ympäristöluvan perustaa uusi turvetuotantoalue Pulkkilassa sijaitsevalle Savonnevalle. Suolta kylän taajaamaan on matkaa noin 3,5 kilometriä.

Savonnevan suoalue on lähes kokonaan ojitettu ja se on otettu viljely- ja metsätalouskäyttöön jo 1950-luvulla. Nykyään alue on luonnontilaisuusluokitukseltaan nolla, eli alueen vesistössä ja kasvillisuudessa tapahtuneet muutokset ovat jo peruuttamattomia. Maakuntakaavassakin Savonneva on merkitty turvetuotantoon soveltuvaksi.

– Savonnevalla on turvetuotantoon soveltuvaa pinta-alaa noin 200 hehtaaria, mistä osa on edelleen peltoviljelykäytössä. Asutuksen ja pohjavesialueen sijainnin sekä tuotanto- ja ympäristönsuojeluteknisten syiden vuoksi hankkeen turvetuotantoon varattu pinta-ala on rajattu noin 100 hehtaarin suuruiseksi, Kanteleen Voima Oy:n hankintapäällikkö Juha Ollila kertoo.

Lupapäätöksessä esiteltyjen selvitysten mukaan alueen lähellä ei sijaitse rakennuksia tai Natura2000-luonnonsuojelualueita. Sen sijaan noin kilometrin päässä sijaitsevat Paskokankaan ja Täperänkankaan pohjavesialueet, mutta etäisyyden vuoksi turvetuotannolla ei ole vaikutusta pohjaveteen. Myös Siikajoki, Lamujoki ja Viitaoja kuormittuvat selvityksen mukaan vain vähäisissä määrin.

Savonnevan turvetuotantohanke aloitettiin vuonna 2009 ja nyt myönnettyä ympäristölupaa Kanteleen Voima haki jo vuonna 2015. Turvetuotantosuon kuntoonpano kestää 3-4 vuotta ja tuotantoaika on 20-25 vuotta.

Ollila on tietoinen hallituksen tavoitteesta puolittaa energiaturpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä ja lisää vielä, että tällä hetkellä näyttää siltä, että puolittuminen saattaa tapahtua jo paljon aiemmin.

– Tärkeää nykyisessä tilanteessa on se, ettei energiaturpeelle säädettäisi ainakaan uusia lisäveroja. Ne ajaisivat tuotannon käytännössä alas hyvin nopeasti ja nykyisetkin verotulot ehtyisivät saman tien.

Savonnevalta on tarkoitus nostaa tuotantokesässä noin 400 kuutiometriä hehtaarilta kuiviketurvetta muun muassa nautakarjatilojen käyttöön. Syvemmältä suosta nostettava energiaturve lähtee poltettavaksi lämpö- ja voimalaitoksiin.

– On muistettava, että suuri osa Suomen nykyisistä voima- ja lämpölaitoksista tarvitsee turvepolttoainetta energiantuotannossa polttoteknisistä syistä, kuten kattilakorroosion estämiseksi, Ollila toteaa.

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 17. elokuuta saakka.