Sek­suaa­li­ri­kos­ten määrä kasvoi – ul­ko­maa­lais­ten osuus mer­kit­tä­väs­ti edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi

-
Kuva: Susanna Eksymä

Oulun poliisi mukana kaikkien seksuaalirikosten määrä kasvoi viime vuonna huomattavasti. Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 382 kappaletta kun edellisvuonna määrä oli 305.

Prosentuaalisesti tuo tarkoittaa yli neljänneksen kasvua (+25,3 prosenttia).

Oulun kaupungin alueella kehitys oli samansuuntainen mutta hieman lievempi, seksuaalirikosten kokonaismäärä kasvoi noin 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Oulun poliisilaitos tiedotti alkuvuonna 2019 tutkinnassa olleista, alaikäisiin 10–15 vuotiaisiin tyttöihin kohdistuneista epäillyistä seksuaalirikoksista pääasiassa Oulussa. Teot ajoittuivat kesään ja syksyyn 2018 ja epäillyt henkilöt olivat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Suurimpaan osaan liittyi yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta korostaa edelleen erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja pelisäännöistä sopimiseen sosiaalisessa mediassa. Tuntemattomien henkilöiden kaveri- ja seuraamispyyntöjä ei tule hyväksyä ja sosiaalisen median profiilit kannattaa laittaa yksityisiksi. Suuressa osassa edellä mainituista epäillyissä rikoksissa nuoriin on oltu ensin yhteydessä sosiaalisen median kautta, minkä jälkeen on ollut muutakin kanssakäymistä ja yhteydenpitoa.

Raiskausrikoksia kaikkiaan koko Oulun poliisilaitosalueella poliisin tietoon tuli 45 tapausta enemmän kuin vuonna 2018. Kasvua tuli 45,9 prosenttia. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 27 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna (+20,8 prosenttia).

Seksuaalisia ahdisteluja Oulun poliisin tietoon tuli puolestaan huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna – ahdisteluista tehtiin vuonna 2019 yhteensä 33 rikosilmoitusta kun vuotta aiemmin määrä oli 53 (-37,7 %).

Yhteensä 283 seksuaalirikoksessa rikoksesta epäilty oli poliisin tiedossa. Näistä 82 oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus kaikissa seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella vuonna 2019 noin 29 prosenttia. Edellisvuonna osuus oli 25 prosenttia.

Vuonna 2019 raiskausrikoksista epäiltyjä ulkomaalaisia oli 54 ja edellisenä vuonna 21. Raiskauksesta epäillyistä viime vuonna oli ulkomaalaisia 45 prosenttia kun osuus edellisenä vuonna oli noin 29 prosenttia. Seksuaalisissa ahdisteluissa tehdyissä ilmoituksissa tekijä oli joko tiedossa tai saatiin selville 20 tapauksessa – näistä viime vuonna ulkomaalaisia oli kolme ja vuonna 2018 yhdeksän.