Seu­ra­kun­nas­ta: Viik­ko­mes­sut osaksi Re­von­lah­den ja Sii­ka­joen seu­ra­kun­ta­elä­mää

Jumala, me olemme omin korvin kuulleet,

isämme ovat meille kertoneet,

minkä teon sinä teit heidän päivinään, muinaisina aikoina.

Omalla kädelläsi sinä kukistit vieraat kansat

ja istutit isämme tähän maahan,

sinä murskasit kansat

ja päästit isämme vapauteen.

He eivät vallanneet maata omalla miekallaan,

ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon,

vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi,

sillä sinä rakastit heitä.

Sinä olet kuninkaani ja Jumalani,

sinun vallassasi on Jaakobin pelastus.

Ps. 44: 2–5

Vuoden 2019 alusta alkaen viikkomessut ovat tulossa osaksi Siikajoen ja Revonlahden seurakuntaelämää. Kerran kuukaudessa järjestetään viikkomessu Revonlahden kirkossa. Siikajoen pappilassa järjestetään myös kerran kuukaudessa viikkomessu. Siikajoen osalta lauluvalinnat suoritetaan useimmiten niin sanotusta Viiskielisestä laulukirjasta. Kaikki ovat tervetulleita alueemme viikkomessuihin!

Ensi sunnuntai muistuttaa meitä paastonajan läheisyydestä. 2. sunnuntain ennen paastonaikaa (Sexagesima = kuudeskymmenes) aiheena on Jumalan sanan kylvö. Evankeliumiteksteissä puhutaan Jumalan sanan kylvämisestä. ”Jeesus on kylväjä, mutta myös hänen opetuslapsensa on lähetetty uskollisesti kylvämään sanaa luottaen siihen, että Jumala antaa aikanaan kasvun”, sanoittaa evankeliumikirja.

Kevään edistyessä jumalanpalveluselämä lähtee ”kallistumaan” kohti kärsimyshistorian keskeisiä tapahtumia. Adventin ja pääsiäisen välinen aika on kirkkovuoden hektisin jakso. Niiden jälkeen keväästä joulukuun alkuun asti on ”juhlatonta” aikaa.

Eletään ihmisiksi ja palvellaan iloiten toinen toistamme, kiitetään Jumalaa Hänen suuresta armostansa. Hän on laskenut tänne maailmaan valtakuntansa, josta käsin Hän saarnauttaa iankaikkista evankeliumia kaikille luoduillensa. Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Hän on Poikansa veren kautta lunastanut meille kaikille ikuisen taivasosuuden. Siksi kannattaa uskoa. Jumala nostaa, kantaa ja vie perille. Kun turvaamme Hänen täydelliseen, runsaaseen armoonsa.