Sii­ka­joel­la tuu­mi­taan miten saada lisää väkeä – löy­tyy­kö muut­to­pa­ke­teis­ta tar­peek­si hou­ku­tin­ta?

Siikajoelle halutaan uusia asukkaita ja houkuttimeksi suunnitellaan muun muassa monenlaisia etuja kuntaan rakentavalle.
Siikajoelle halutaan uusia asukkaita ja houkuttimeksi suunnitellaan muun muassa monenlaisia etuja kuntaan rakentavalle.
Kuva: Juha Honkala

Raha se on, joka ratkaisee, tuumitaan Siikajoella, sillä väljästä asumisesta ja kauniista luonnosta huolimatta kunnan väki vähenee.

Viime syksynä 12 keskustalaista valtuutettua jätti aloitteen, jossa esitettiin kuntaan muuttavalle melkoisia houkuttimia aina 10 000 euron vauvarahasta ja vuoden kunnallisverovapaudesta alkaen. Esitystä pureskelemaan perustettiin työryhmä, joka on nyt saanut oman urakkansa valmiiksi. Tuloksena kolmen muuttopaketin setti.

– Ideana on, että muuttaja saa valita parhaiten sopivan paketin. Kunnallisveron poistoon ei laki anna mahdollisuutta, joten se tippui pois, luonnehtii kunnanhallituksen puheenjohtaja Kauko Lehto.

Muuttopaketti I:n mukaan Siikajoelle muuttanut ja kuntaan rakentava saisi vapautuksen kiinteistöveroista 10 vuodeksi. Asuinkiinteistön kiinteistövero on keskimäärin 220 euroa vuodessa. Lisäksi tämä saisi ilmaiset vesi-, jätevesi- ja sähköliittymät, jotka nykyhinnoilla maksavat 6 319 euroa.

Kunnalle paketti maksaisi ensimmäisen vuoden aikana 6 539 euroa uutta taloa kohden. Seuraavina vuosina kunta menettäisi vain kiinteistöverot, mikä 10 vuodessa tarkoittaisi 2 220 euroa.

Muuttopaketti II:ssa on Siikajoki-lapsilisä. Sen mukaan jokainen Siikajoella asuva perhe saisi syntyvästä vauvasta 1 000 euroa vuodessa 10 vuoden ajan.

Muuttopaketti III lupaa kuntaan muuttavalle perheelle maksutonta varhaiskasvatusta, euron tontin ja maksuttoman lupamenettelyn sekä maksuttoman laajakaistan, venepaikan ja viehekalastusoikeuden. Kesämökin voisi muuttaa vakituiseksi asunnoksi maksutta. Kunta myös avustaisi 1 000 eurolla yksityisen tontille rakentavaa.

Työryhmä on laskenut kolmospaketin kustannukset nelihenkisen perheen mukaan. Tällöin paketti tulisi ensimmäisenä vuonna maksamaan kunnalle 6 910 euroa perhettä kohden.

Koska useampi houkutin perustuu kertamaksuun, suurimmaksi kustannustekijäksi jäisi maksuton varhaiskasvatus. Se yhdessä venepaikan ja kalastusoikeuden kanssa aiheuttaisi 10 vuodessa kunnalle tulonmenetyksiä 15 600 euroa perhettä kohden.

Kustannuksista huolimatta kunta jäisi voiton puolelle. Jokaisesta asukkaasta kertyy valtionapua 3 544 euroa vuodessa ja yksi perhe maksaa kunnallisveroja varovaisen arvion mukaan 12 000 euroa vuodessa.

Työryhmän oman arvion mukaan kakkospaketti on kunnalle kallein, mutta siinä on eniten sekä pito- että vetovoimaa. Lisäksi se kohtelee olevia ja tulevia kuntalaisia tasa-arvoisesti.

Rakentamista tarkoituksella suosivat paketit I ja III ovat selkeästi tarkoitettu Siikajoelle muuttoa suunnitteleville perheille.

Etätyön suosion arvellaan lisääntyvän koronakriisin jälkeenkin. Työryhmän mukaan kuntamarkkinoinnissa tulisi pitää esillä etätyön mahdollisuutta ja turvallista asumista, koska Siikajoki on kahden työssäkäyntialueen vaikutuspiirissä.

Muuttopaketiti tulisi ryhmän mielestä ottaa huomioon jo ensi vuoden budjetissa. Käytössä ne olisivat vuosina 2021-2013.

Vielä ei ole varmaa, otetaanko paketteja mukaan ensi vuoden vai minkään vuoden talousarvioon. Kunnanhallitus palautti asian työryhmän valmisteltavaksi.

– Se on liian iso asia kerralla päätettäväksi. Katsottiin, että se vaatii vielä jalostamista, Lehto sanoo.

Muuttopaketteja puitaneen varstan kanssa valtuustoseminaarissa.

Muuttopaketti asukasluvun kasvattamiseksi

Muuttopaketti I kuntaan muuttaville ja rakentaville, ensimmäisen vuoden kustannus kunnalle 6 539 euroa/muuttava perhe

Muuttopaketti II:n Siikajoki-lapsilisä kaikille kunnassa asuville perheille, vauvarahaa 1 000euroa/vuosi 10 vuoden ajan

Muuttopaketti III kuntaan muuttaville ja rakentaville, ensimmäisen vuoden kustannus kunnalle 6 910 euroa/muuttava perhe

Siikajoki saa valtionapua (2020 taso) 3 455 euroa/asukas, kunnallisveroja noin 12 000 euroa/perhe