Sii­ka­joen lu­kio­lai­set pitävät kou­lus­taan – il­ma­pii­ri hyvä ja opetus mo­ni­puo­lis­ta

Opiskelijoiden mielestä Siikajoen lukiossa saa monipuolista opetusta, työilmapiiri on hyvä ja opiskelu vapaata.
Opiskelijoiden mielestä Siikajoen lukiossa saa monipuolista opetusta, työilmapiiri on hyvä ja opiskelu vapaata.
Kuva: Kirsi Junttila

Varsin hyvä opinahjo, on Siikajoen lukion oppilaitten kokemus koulustaan.

Joka vuosi Siikajoen lukion oppilashuoltoryhmä tekee opiskelijoille hyvinvointikyselyn. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 54 lukiolaista, joiden mielestä koulunkäynti ei ole pelkkää pulpetissa istumista ja housujen kuluttamista, vaan hyvin ohjattua opiskelua.

Työilmapiiri on hyvä ja opiskelu vapaata, lukiolaiset kiittelevät vastauksissaan. Opetusmenetelmät ovat tarpeeksi monipuolisia ja kursseja arvioidaan oikeudenmukaisesti.

Vastaajista suurin osa on sitä mieltä, että omaa itseä koskevissa asioissa saadaan tarpeeksi tietoa opettajilta, ja oppilaista yli puolet kokee pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Oppilaskuntakin toimii ja sen näkemyksiä kuullaan opettajainhuoneessa, kokee 70 prosenttia vastaajista.

Opiskelijoista pidetään ilmeisen hyvää huolta eikä ketään ei jätetä yksin kamppailemaan ongelmien kanssa. Tästä antaa osviittaa se, että liki kolme neljäsosaa vastanneista kokee saavansa riittävästi tukiopetusta. Erityisen tyytyväisiä lukiolaiset ovat aineenopettajien ja opinto-ohjaajan antamaan tukeen ja apuun. Myös opiskeluhuoltopalvelut toimivat kuten pitääkin; terveydenhoitajalle ja kuraattorille pääsee kun tarvitsee ja he tekevät lukiolaisten mukaan hyvää työtä.

Tosin oppilaat kertovat kaipaavansa ryhmänohjaajilta enemmän tukea ja liki puolet vastaajista kaipaa monipuolisempia opetusmenetelmiä.

Päihteet ovat tulleet lukiolaisten elämään. Viime vuotiseen kyselyyn verrattuna yhä useampi heistä tupakoi ja käyttää alkoholia. Vastaajista neljäsosa tupakoi säännöllisesti ja 13 prosenttia paljastaa käyttävänsä alkoholia monta kertaa kuukaudessa. Huumeita on tarjottu melkein kolmasosalle vastaajista, mikä sekin on enemmän kuin aiempina vuosina.

– Valtakunnallinen trendi on ollut tupakoinnin ja alkoholin käytön väheneminen nuorison keskuudessa, meillä on nyt menty päihdemyönteisyydessä huonompaan suuntaan, toteaa opinto-ohjaaja Maritta Männistö.

Valtaosa oppilaista syö edelleen aamiaisen joka päivä, mutta entistä useampi jättää aamupalan väliin. Liikuntaa harrastaa suurin osa lukiolaisista ainakin kerran viikossa.