Sii­ka­lat­va kan­nus­taa bo­nuk­sel­la hen­ki­lös­töä pal­kat­to­mien va­pai­den pitoon – Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si va­lit­tiin Terhi Tuomela

Siikalatva

Siikalatvan kunnan henkilöstöllä on ollut vuosina 2015–2019 mahdollisuus vapaaehtoiseen palkattomaan virka- ja työvapaaseen. Kunnanhallitus suosittaa, että vuonna 2020 on perusteltua jatkaa samaa vapaaehtoisten palkattomien vapaapäivien pitämis- ja kannustusjärjestelmää, mikäli se työtehtävien salliessa ilman sijaisten palkkaamista on mahdollista.

Vapaiden pitoon kannustetaan bonusmallilla, jossa neljää palkatonta työpäivää kohden saa yhden palkallisen bonuspäivän. Kahdeksaa palkatonta työpäivää kohden saa kaksi palkallista bonuspäivää. Vapaat voidaan pitää kokonaisena viikkona tai päivä kerrallaan riippuen työjärjestelyjen mahdollisuuksista.

Siikalatvan kunnassa toimiville veteraanijärjestöille myönnetään vuodelle 2020 toiminta-avustusta 500 euroa per rintamatunnuksen omaavaa jäsen. Jäseniä on vielä joukossamme kaksi Rantsilassa, yksi sekä Piippolassa että Pulkkilassa.

Muuhun veteraanityöhön myönnetään 500 euroa Rantsilan veteraanikuorolle sekä Kestilän ja Piippolan mieskuoroille.

Siikalatvan kunnassa haettavana olleeseen rakennustarkastajan virkaan on valittu tehtävää jo aiemmin hoitanut Terhi Tuomela. Virkaa haki kolme henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Piippolan kirkonkylällä ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jolla ohjataan kaavoitusta. Kaavakonsultti on laatinut noin 3 000 hehtaarin alueesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka kunnanhallitus hyväksyi ja asetti nähtäville.