Sii­ka­lat­van kirk­ko­her­ra­eh­dok­kais­ta tuo­mioka­pi­tu­lil­le lau­sun­to syys­kuus­sa

Siikalatva

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli haastatteli torstaina Siikalatvan kirkkoherran virkaa hakeneet Heikki Karppinen ja Lauri Kotila. Asian esittelijä valmistelee lausunnon heidän kelpoisuudestaan kirkkoherran virkaan seuraavaan tuomiokapitulin istuntoon, joka on 17. syyskuuta.

Hakijoiden kelpoisuudesta päättämisen jälkeen tuo­mi­o­ka­pi­tu­li an­taa ha­ki­jois­ta lau­sun­non seu­ra­kun­nan luot­ta­mu­se­li­mil­le. Asia siir­tyy Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kä­siin, kos­ka täl­lä ker­taa on pää­tet­ty, et­tei kirk­ko­her­ran vaa­lia jär­jes­te­tä, vaan kirk­ko­her­ra va­li­taan vä­lil­li­sel­lä vaa­lil­la.

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mer­ja Jyrk­kä on jää­nyt eläk­keel­le ja tällä hetkellä virkaa hoitaa Heikki Karppinen.